Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Yönetici Sohbetleri"

Toplu Yapı Kapsamında Yeni Yönetim Planı İle Birbirimize Bağlanacağız. Şartlar Nelerdir?

Başlatan mühendis, Mart 24, 2008, 07:35:38 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sayın Admin,
Tereddüt ettiğim bir iki husus var. Giderilebilirse sevinirim.
1) Toplu yapı kapsamına giren yerler sitelerde yönetim planı değişikliği için olağanüstü genel kurul yapılması gerektiği söyleniyor. Ben yeni yasal düzenlemede olağanüstü genel kurul ifadesine rastlamadım. Böyle bir terim nerede bulunmaktadır.
2)  İmar planında mevcut bir yol ile birbirinden ayrılmış olan bitişik iki parsel üzerinde sırasıyla 19 ve 24 adet dubleks konut bulunmaktadır. Bu iki parselin her birinde bulunan konutlar için irtifak hakkı kurulurken 27.12.2001 tarihinde iki adet yönetim planı düzenlenmiş, her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve mahalli tapu sicil müdürlüğüne verilerek tescil ettirilmiştir.
Ancak, 28 Kasım 2007 den evvel, bu 43 konut bulunan iki parsel dışında, bu iki parsel ile aralarında yol, yeşil alan, şahıs arsaları ve şahıslara ait evler bulunan ve üzerinde 4 ve 3 konut olmak üzere toplam 7 konut bulunan toplam iki parselin de dahil olduğu 4 parsel üzrinde kurulu toplam 50 konutluk bir site yönetimi oluşturulmuştur.
Bilindiği üzere, 5711 Sayılı Kanun’un 66’ıncı maddesine göre bu iki parsel üzerinde bulunan toplam 43 konut toplu yapı kapsamında değerlendirilecek ve bir tek yönetim planı düzenlenerek yönetilecektir.
Şimdi ise bazı kat malikleri, bu 43 konutluk bitişik iki parsele, yukarıda ifade edildiği şekilde bitişik olmayan ve bu parsellerden hem yeşil alan, yol ve hem de başkalarına ait arsa ve binalarla ayrılmakta olan ve üzerinde sırasıyla 3 ve 4 konutun, toplam 7 dubleks konutun bulunduğu diğer iki parselin de dahil ederek 50 konut için yeni bir yönetim planı düzenlenmesini ve 7 parselin de 43 konutla birlikte toplu yapı kapsamında değerlendirilmesini istemektedirler.
Soru: Bu mümkün müdür? Mümkünse dayanağı nedir?

Linkback: Toplu Yapı Kapsamında Yeni Yönetim Planı İle Birbirimize Bağlanacağız. Şartlar Nelerdir? Mesajı Paylaş


  • Gösterim 17,354 
  • Yönetim Planı İle İlgili Konular
  • 13 Yanıt
Sayın Admin Merhaba,
24 Mart 2008 tarihli mesajım konusunda beni aydınlatıp aydınlatamayacağınızı bildirirseniz çok mutlu olacağım. Sevgi ve saygılarla. Mesajı Paylaş

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Sayın Admin,
Tereddüt ettiğim bir iki husus var. Giderilebilirse sevinirim.
1) Toplu yapı kapsamına giren yerler sitelerde yönetim planı değişikliği için olağanüstü genel kurul yapılması gerektiği söyleniyor. Ben yeni yasal düzenlemede olağanüstü genel kurul ifadesine rastlamadım. Böyle bir terim nerede bulunmaktadır.
2)  İmar planında mevcut bir yol ile birbirinden ayrılmış olan bitişik iki parsel üzerinde sırasıyla 19 ve 24 adet dubleks konut bulunmaktadır. Bu iki parselin her birinde bulunan konutlar için irtifak hakkı kurulurken 27.12.2001 tarihinde iki adet yönetim planı düzenlenmiş, her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve mahalli tapu sicil müdürlüğüne verilerek tescil ettirilmiştir.
Ancak, 28 Kasım 2007 den evvel, bu 43 konut bulunan iki parsel dışında, bu iki parsel ile aralarında yol, yeşil alan, şahıs arsaları ve şahıslara ait evler bulunan ve üzerinde 4 ve 3 konut olmak üzere toplam 7 konut bulunan toplam iki parselin de dahil olduğu 4 parsel üzrinde kurulu toplam 50 konutluk bir site yönetimi oluşturulmuştur.
Bilindiği üzere, 5711 Sayılı Kanun’un 66’ıncı maddesine göre bu iki parsel üzerinde bulunan toplam 43 konut toplu yapı kapsamında değerlendirilecek ve bir tek yönetim planı düzenlenerek yönetilecektir.
Şimdi ise bazı kat malikleri, bu 43 konutluk bitişik iki parsele, yukarıda ifade edildiği şekilde bitişik olmayan ve bu parsellerden hem yeşil alan, yol ve hem de başkalarına ait arsa ve binalarla ayrılmakta olan ve üzerinde sırasıyla 3 ve 4 konutun, toplam 7 dubleks konutun bulunduğu diğer iki parselin de dahil ederek 50 konut için yeni bir yönetim planı düzenlenmesini ve 7 parselin de 43 konutla birlikte toplu yapı kapsamında değerlendirilmesini istemektedirler.
Soru: Bu mümkün müdür? Mümkünse dayanağı nedir?Alıntı1) Toplu yapı kapsamına giren yerler sitelerde yönetim planı değişikliği için olağanüstü genel kurul yapılması gerektiği söyleniyor. Ben yeni yasal düzenlemede olağanüstü genel kurul ifadesine rastlamadım. Böyle bir terim nerede bulunmaktadır.


GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim plânları, yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içinde bu Kanun hükümlerine uyarlanır. Yönetim plânında bu yönde değişiklik yapılması için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir. Mevcut toplu yapı yönetimleri, yönetim plânı değişip buna göre yönetici seçilene kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürür. Toplu yapı yöneticisi seçimi, en geç yönetim plânının değişimini takip eden üç ay içinde yapılır.

Yönetim planında yazılı olan zamanlarda yapılan kat malikleri kurulu "Olağan Kat Malikleri Genel Kurulu" olarak "gerektiğinde, lüzün hasıl olduğunda veya başka bir nedenle yapılan ve yönetim planında yazılı olmayan yani olağan olmayan kurullar ise "Olağanüstü Kat Malikleri Genel Kurulu" olarak tanımlanır.

Bu sebeple mevcut kat malikleri kurulu. "Olağanüstü Kat Malikleri Genel Kurulu" anlamını taşır.

Alıntı2)  İmar planında mevcut bir yol ile birbirinden ayrılmış olan bitişik iki parsel üzerinde sırasıyla 19 ve 24 adet dubleks konut bulunmaktadır. Bu iki parselin her birinde bulunan konutlar için irtifak hakkı kurulurken 27.12.2001 tarihinde iki adet yönetim planı düzenlenmiş, her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve mahalli tapu sicil müdürlüğüne verilerek tescil ettirilmiştir.
Ancak, 28 Kasım 2007 den evvel, bu 43 konut bulunan iki parsel dışında, bu iki parsel ile aralarında yol, yeşil alan, şahıs arsaları ve şahıslara ait evler bulunan ve üzerinde 4 ve 3 konut olmak üzere toplam 7 konut bulunan toplam iki parselin de dahil olduğu 4 parsel üzrinde kurulu toplam 50 konutluk bir site yönetimi oluşturulmuştur.
Bilindiği üzere, 5711 Sayılı Kanun’un 66’ıncı maddesine göre bu iki parsel üzerinde bulunan toplam 43 konut toplu yapı kapsamında değerlendirilecek ve bir tek yönetim planı düzenlenerek yönetilecektir.
Şimdi ise bazı kat malikleri, bu 43 konutluk bitişik iki parsele, yukarıda ifade edildiği şekilde bitişik olmayan ve bu parsellerden hem yeşil alan, yol ve hem de başkalarına ait arsa ve binalarla ayrılmakta olan ve üzerinde sırasıyla 3 ve 4 konutun, toplam 7 dubleks konutun bulunduğu diğer iki parselin de dahil ederek 50 konut için yeni bir yönetim planı düzenlenmesini ve 7 parselin de 43 konutla birlikte toplu yapı kapsamında değerlendirilmesini istemektedirler.
Soru: Bu mümkün müdür? Mümkünse dayanağı nedir?


Kanunun değişiminden önce "yaygın site yönetimi" olarak oluşturan yönetim ile ilgili forumumuzda diğer sorularınıza cevap vermiştim. O konuya girmeyeceğim.

Kat Mülkiyeti Kanunun 9. bölümünde ve 66 ve 67 . maddelerinde Toplu Yapının Kapsam ve Ortak Yerleri tanımlanmıştır.


KMK MADDE 66- Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder.
Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır. Ancak bu parseller arasında kalan ve imar plânına göre yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz. Toplu yapı kapsamındaki her imar parseli, kat irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınır..."


AlıntıŞimdi ise bazı kat malikleri, bu 43 konutluk bitişik iki parsele, yukarıda ifade edildiği şekilde bitişik olmayan (.............., bu 43 konut bulunan iki parsel dışında, bu iki parsel ile aralarında yol, yeşil alan, şahıs arsaları ve şahıslara ait evler bulunan ve üzerinde 4 ve 3 konut olmak üzere toplam 7 konut bulunan toplam iki parselin de dahil olduğu 4 parsel üzrinde kurulu toplam 50 konutluk .............) ve bu parsellerden hem yeşil alan, yol ve hem de başkalarına ait arsa ve binalarla ayrılmakta olan ve üzerinde sırasıyla 3 ve 4 konutun, toplam 7 dubleks konutun bulunduğu diğer iki parselin de dahil ederek 50 konut için yeni bir yönetim planı düzenlenmesini ve 7 parselin de 43 konutla birlikte toplu yapı kapsamında değerlendirilmesini istemektedirler."İmar planında mevcut bir yol ile birbirinden ayrılmış olan bitişik iki parsel üzerinde sırasıyla 19 ve 24 adet dubleks konut bulunmaktadır. ". Bu 43 konut ve iki parsel toplu yapı tanımına uyar.

Şimdi sözünü ettiğiniz 4 parselde birbirlerine aynı anda bitişik olmalılar. Tüm bu 4 imar parselleri "bitişik veya komşu " olmalıdırlar. Bu parseller arasında  kamuya ayrılan yol, meydan, yeşil alan, park, otopark olabilir. Ancak parseller arasında özel mülkiyete tabi taşınmazlar ( arsa ve evler) olamaz. Bu 4 parselden hangisi veya hangileri bu tanımıma uymuyorsa onlar ile beraber toplu yapı ilişkisi düzenlenemez.

Bu üstteki cümlenin tamamının hukuki dayanağı KMK 66. maddedir. Şöyle bir vaziyet planında veya imar planında bakınız ortaya çıkacaktır. Yani üst cümleye göre siz karar veriniz.

İyi günler..


Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Sayın Admin Tekrar Merhaba,
İlginiz ve verdiğiniz cevaplarla beni aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın diyor işlerinizde başarılar diliyorum Mesajı Paylaş

Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Sayın Admin,
Aşağıdaki sorularıma acilen cevap verileceğini umuyor, saygılar sunuyorum.
Mühendis
Yaygın yerleşim düzeninde, birinde 19, diğerinde 24 olmak üzere iki ayrı parsel üzerinde toplam 43 adet dubleks konut inşa edilmiştir. Her bir parseldeki konutlar için, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilmiştir. Kat irtifakı kurulurken 19 ve 24 adet konut bulunan parsellerdeki konutlar için ayrı ayrı yönetim planları Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmiştir. Konut inşaatları tamamlandıktan sonra 29.07.2007 tarihinde yapılan bir kat malikleri toplantısı ile site yönetimi oluşturulmuş ve yeni bir yönetim planı ortaya konularak seçim yapılmıştır.
Bu duruma göre, 28 Kasım 2007 tarihinden önce yapılan işlemler için;
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin  (Yrg.18. H.D. 2.2.1998 E. 717, K. 556) sayılı kararında “Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, kat mülkiyeti birden çok parsel üzerinde müşterek olarak kurulamaz. O nedenle de birden çok parsel üzerinde bağımsız bölüm maliki olan kişiler, Kat Mülkiyeti Kanununun öngördüğü kat malikleri kurulu ve bu suretle seçilen yönetici de Kat Mülkiyeti Kanununun 34. maddesinde tanımlanan yönetici sıfatında değildir.” ifadesi,
Ayrıca, Y.18. HD. 27.09.1993. E. 1993/7647, K. 1993/10020 "Birbirlerine bitişik bile olsa 1'den çok parsel üzerinde müşterek kat mülkiyeti kurulamaz..................." hükmü,
“Kat Mülkiyeti Kanununa göre, katmülkiyeti veya kat irtifakı ancak tek parsel üzerindeki yapı veya yapılarda tesis edilebilir. Birden fazla parsel malikinin bir araya gelerek müşterek kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurmaları yasal yönden olanaksızdır. “Site” namı altında birden fazla parsel malikinin bir araya gelerek oluşturdukları birliklerde Yönetim Planı olarak nitelendirilen belge bağımsız bölüm malikleri arasında düzenlenmiş bir sözleşme niteliğinde olup, bundan doğan uyuşmazlıklar genel hükümlere göre çözümlenir." şeklinde ifade edilen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin, E: 2004/14834 K: 2005/408 T: 31.1.2005 sayılı kararı,
Dikkate alınmaksızın,
1) Bu Yargıtay Kararları 28 Kasım 2007 tarihinden önce yapılan işlemler için yürürlükte olduğuna göre, 29 Temmuz 2007 tarihinde yapılan bir kat malikleri kurulu toplantısında, birden çok parsel üzerinde bağımsız bölüm maliki olan kişiler site yönetim kurulu adı altında bir yönetim kurulu seçimi yapmışlardır.
Ayni toplantıda, Site Yönetim Planı adı altında bir belge ortaya konulmuş, sözkonusu belge bütün kat maliklerince imzalanmamış, imza atanlar da sadece son sayfasını imzalamışlardır. Anılan belge tapuya da tescil ettirilmemiştir.
29.07.2007 tarihinde yapılan bu toplantıda yukarıda belirtilen Yargıtay kararlarına rağmen, yapılan seçim ve seçilmiş böyle bir site yönetimi hukuken geçerli olur mu? Yasal dayanakları nelerdir?
2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün WEB sitesindeki, “Tapu İşlemleri-Akitli İşlemler-Kat Mülkiyeti” ne ilişkin açıklamalarının 7. maddesinde belirtilen ve bazı Tapu ve Kadastro ilçe Müdürlüklerinin duyuru panolarında asılı bulunan “Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir"    ifadesi yer almaktadır.
Ayrıca, Yargıtay 5. Hukuk Dairesi tarafından da “………..eksik imzalı ve tapuya verilmemiş bir yönetim planı, yasal yönden geçerli sayılmayacağına göre, bunun iptali de söz konusu olamaz. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmuştur. (Yrg. 5. H.D. 7.5.1984 E.4299 K.4132)” şeklinde verilmiş bir karar bulunmaktadır.
Buna rağmen, iki ayrı parselde bulunan kat maliklerinin 29 Temmuz 2007 tarihinde yaptıkları toplantıda ortaya koydukları eksik imzalı ve her sayfası imzalanmamış olan yönetim planı adı altındaki belge hukuken geçerli midir? Yasal dayanakları nedir?
3) Her biri üzerinde Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanarak kat irtifakı ve bilahare kat mülkiyeti kurulmuş, birbirine bitişik ve her birinde yönetim oluşturmaya müsait sayıda dubleks konut bulunan iki ayrı ada/parsel ile,  bu iki ada/parsele bitişik olmayan, bu iki parsel ile aralarında yeşil alan, yol vb. arazi parçaları ile birlikte şahıs arazilerive evleri de bulunan ve üzerlerinde 4 ve 3 dubleks konut olan diğer iki parseli kapsayan 4 ayrı parsel üzerindeki konutlardan teşekkül eden bir site oluşturulabilir mi? Oluşturulabilirse nasıl, hangi yasalar esas alınarak oluşturulacaktır?

4) Bazı Yargıtay kararlarında “Birden fazla parsel malikinin bir araya gelerek müşterek kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurmaları yasal yönden olanaksızdır.” ifadesi bulunmaktadır.
5711 Sayılı Kanun’un 66’ıncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde de “Ancak, toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz.” ifadesi yer almaktadır.
Zaten bütün konutlar için kat mülkiyeti tesis edilmiş olduğuna göre, kat mülkiyeti kurulmuş olan konutlar açısından değerlendirildiğinde;
“Birden fazla parsel malikinin bir araya gelerek müşterek kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurmaları yasal yönden olanaksızdır.” ifadesi ile,
“Ancak, toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz.” ifadesi ne anlama gelmektedir?
5) Mevcut site yönetimince, yönetim planı değişikliğini ve yeni yönetim seçimine ayni gündem maddeleri içersinde yer verilen ve 19 gündem maddesi ihtiva eden, yönetimce olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı başlığı konulan bir toplantı hukuken geçerli olur mu? Hukuki dayanakları nedir?
6) Kat Malikleri Kurulu toplantısı için düzenlenen gündem maddelerinden biri yönetim planı değişikliğidir. Bu madde görüşülürken, kat irtifakı kurulurken 2001 yılında her iki parsel için ayrı ayrı düzenlenen ve Tapu Sicil Müdürlüğüne verilen yönetim planlarının görüşülmeyeceği, sadece bu günkü site yönetiminin seçildiği tarih olan 29 Temmuz 2007 de ortaya konan, Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmemiş eksik imzalı yönetim planı adı altındaki belgenin tartışılacağı belirtilmektedir. Hukuken bu geçerlimidir? Hukuki dayanakları nelerdir?
Mesajı Paylaş

Sayın Admin,
5 Mayıs 2008 tarihli işağıdaki sorularımı kapsayan iletiye bu güne kadar cevap verilmemiştir.
Aşağıdaki sorularıma acilen cevap verileceğini umuyor, saygılar sunuyorum.
Mühendis
Yaygın yerleşim düzeninde, birinde 19, diğerinde 24 olmak üzere iki ayrı parsel üzerinde toplam 43 adet dubleks konut inşa edilmiştir. Her bir parseldeki konutlar için, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilmiştir. Kat irtifakı kurulurken 19 ve 24 adet konut bulunan parsellerdeki konutlar için ayrı ayrı yönetim planları Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmiştir. Konut inşaatları tamamlandıktan sonra 29.07.2007 tarihinde yapılan bir kat malikleri toplantısı ile site yönetimi oluşturulmuş ve yeni bir yönetim planı ortaya konularak seçim yapılmıştır.
Bu duruma göre, 28 Kasım 2007 tarihinden önce yapılan işlemler için;
Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin  (Yrg.18. H.D. 2.2.1998 E. 717, K. 556) sayılı kararında “Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, kat mülkiyeti birden çok parsel üzerinde müşterek olarak kurulamaz. O nedenle de birden çok parsel üzerinde bağımsız bölüm maliki olan kişiler, Kat Mülkiyeti Kanununun öngördüğü kat malikleri kurulu ve bu suretle seçilen yönetici de Kat Mülkiyeti Kanununun 34. maddesinde tanımlanan yönetici sıfatında değildir.” ifadesi,
Ayrıca, Y.18. HD. 27.09.1993. E. 1993/7647, K. 1993/10020 "Birbirlerine bitişik bile olsa 1'den çok parsel üzerinde müşterek kat mülkiyeti kurulamaz..................." hükmü,
“Kat Mülkiyeti Kanununa göre, katmülkiyeti veya kat irtifakı ancak tek parsel üzerindeki yapı veya yapılarda tesis edilebilir. Birden fazla parsel malikinin bir araya gelerek müşterek kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurmaları yasal yönden olanaksızdır. “Site” namı altında birden fazla parsel malikinin bir araya gelerek oluşturdukları birliklerde Yönetim Planı olarak nitelendirilen belge bağımsız bölüm malikleri arasında düzenlenmiş bir sözleşme niteliğinde olup, bundan doğan uyuşmazlıklar genel hükümlere göre çözümlenir." şeklinde ifade edilen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin, E: 2004/14834 K: 2005/408 T: 31.1.2005 sayılı kararı,
Dikkate alınmaksızın,
1) Bu Yargıtay Kararları 28 Kasım 2007 tarihinden önce yapılan işlemler için yürürlükte olduğuna göre, 29 Temmuz 2007 tarihinde yapılan bir kat malikleri kurulu toplantısında, birden çok parsel üzerinde bağımsız bölüm maliki olan kişiler site yönetim kurulu adı altında bir yönetim kurulu seçimi yapmışlardır.
Ayni toplantıda, Site Yönetim Planı adı altında bir belge ortaya konulmuş, sözkonusu belge bütün kat maliklerince imzalanmamış, imza atanlar da sadece son sayfasını imzalamışlardır. Anılan belge tapuya da tescil ettirilmemiştir.
29.07.2007 tarihinde yapılan bu toplantıda yukarıda belirtilen Yargıtay kararlarına rağmen, yapılan seçim ve seçilmiş böyle bir site yönetimi hukuken geçerli olur mu? Yasal dayanakları nelerdir?
2) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün WEB sitesindeki, “Tapu İşlemleri-Akitli İşlemler-Kat Mülkiyeti” ne ilişkin açıklamalarının 7. maddesinde belirtilen ve bazı Tapu ve Kadastro ilçe Müdürlüklerinin duyuru panolarında asılı bulunan “Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir"    ifadesi yer almaktadır.
Ayrıca, Yargıtay 5. Hukuk Dairesi tarafından da “………..eksik imzalı ve tapuya verilmemiş bir yönetim planı, yasal yönden geçerli sayılmayacağına göre, bunun iptali de söz konusu olamaz. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi doğru bulunmuştur. (Yrg. 5. H.D. 7.5.1984 E.4299 K.4132)” şeklinde verilmiş bir karar bulunmaktadır.
Buna rağmen, iki ayrı parselde bulunan kat maliklerinin 29 Temmuz 2007 tarihinde yaptıkları toplantıda ortaya koydukları eksik imzalı ve her sayfası imzalanmamış olan yönetim planı adı altındaki belge hukuken geçerli midir? Yasal dayanakları nedir?
3) Her biri üzerinde Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanarak kat irtifakı ve bilahare kat mülkiyeti kurulmuş, birbirine bitişik ve her birinde yönetim oluşturmaya müsait sayıda dubleks konut bulunan iki ayrı ada/parsel ile,  bu iki ada/parsele bitişik olmayan, bu iki parsel ile aralarında yeşil alan, yol vb. arazi parçaları ile birlikte şahıs arazilerive evleri de bulunan ve üzerlerinde 4 ve 3 dubleks konut olan diğer iki parseli kapsayan 4 ayrı parsel üzerindeki konutlardan teşekkül eden bir site oluşturulabilir mi? Oluşturulabilirse nasıl, hangi yasalar esas alınarak oluşturulacaktır?

4) Bazı Yargıtay kararlarında “Birden fazla parsel malikinin bir araya gelerek müşterek kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurmaları yasal yönden olanaksızdır.” ifadesi bulunmaktadır.
5711 Sayılı Kanun’un 66’ıncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde de “Ancak, toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz.” ifadesi yer almaktadır.
Zaten bütün konutlar için kat mülkiyeti tesis edilmiş olduğuna göre, kat mülkiyeti kurulmuş olan konutlar açısından değerlendirildiğinde;
“Birden fazla parsel malikinin bir araya gelerek müşterek kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurmaları yasal yönden olanaksızdır.” ifadesi ile,
“Ancak, toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz.” ifadesi ne anlama gelmektedir?
5) Mevcut site yönetimince, yönetim planı değişikliğini ve yeni yönetim seçimine ayni gündem maddeleri içersinde yer verilen ve 19 gündem maddesi ihtiva eden, yönetimce olağanüstü kat malikleri kurulu toplantısı başlığı konulan bir toplantı hukuken geçerli olur mu? Hukuki dayanakları nedir?
6) Kat Malikleri Kurulu toplantısı için düzenlenen gündem maddelerinden biri yönetim planı değişikliğidir. Bu madde görüşülürken, kat irtifakı kurulurken 2001 yılında her iki parsel için ayrı ayrı düzenlenen ve Tapu Sicil Müdürlüğüne verilen yönetim planlarının görüşülmeyeceği, sadece bu günkü site yönetiminin seçildiği tarih olan 29 Temmuz 2007 de ortaya konan, Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmemiş eksik imzalı yönetim planı adı altındaki belgenin tartışılacağı belirtilmektedir. Hukuken bu geçerlimidir? Hukuki dayanakları nelerdir?
Mesajı Paylaş