Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

depremde yıkılan bloklar

Başlatan mustafakoc1953, Temmuz 08, 2008, 03:08:30 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

1969 yılında 15 blok (450 daire) olarak inşa edilmiş ve kat mülkiyeti kurulmuş olan sitede 1999 depreminde 10 blok yıkılmış ve 5 blok (140 daire)olarak kullanıma devam edilmektedir. Kat malikleri 140 daire olarak toplantılarını sürdürmektedir. Son toplantı 2007 temmuz ayında yapılmıştır.Bazı üyeler sitede kat mülkiyetinin sona erdiğini ifade etmektedirler. 2007 yılı Kasım ayında değişen kat mülkiyeti kanununa göre site yönetim planında yapılması gereken değişiklik ve işlemler ne olmalıdır.yönetim planı değişikliğinde  geçerli sayı 450  üye üzerinden mi yoksa mevcut daire sayısı olan 150 üzerinden mi hesaplanmalıdır?
1-Yıkılmayan blokların  isimleri vaziyet planında isimlendirilerek yeni yönetim planında ve tapuda işlenmeli midir?
2-Binası yıkılmış hisse sahipleri kat malikler toplantısına katılmalı mıdır , site harcamalarına (iskele kirası,bekçi giderleri v.b. giderlere )katılmalımıdır?

Linkback: depremde yıkılan bloklar


  • Gösterim 13,445 
  • Yönetim Planı İle İlgili Konular
  • 6 Yanıtlar
Sayın admin!
Temmuz sonunda yeni olağan toplantı yapılacaktır.Eylül ayında ise geçen seneki kat malikler kurulu toplantısının yok sayılması ile ilgili davanın duruşması vardır.
Cevabı çabuklaştırırsanız memnun olurum.
Teşekkür ederim.


#3
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
1969 yılında 15 blok (450 daire) olarak inşa edilmiş ve kat mülkiyeti kurulmuş olan sitede 1999 depreminde 10 blok yıkılmış ve 5 blok (140 daire)olarak kullanıma devam edilmektedir. Kat malikleri 140 daire olarak toplantılarını sürdürmektedir. Son toplantı 2007 temmuz ayında yapılmıştır.Bazı üyeler sitede kat mülkiyetinin sona erdiğini ifade etmektedirler. 2007 yılı Kasım ayında değişen kat mülkiyeti kanununa göre site yönetim planında yapılması gereken değişiklik ve işlemler ne olmalıdır.yönetim planı değişikliğinde  geçerli sayı 450  üye üzerinden mi yoksa mevcut daire sayısı olan 150 üzerinden mi hesaplanmalıdır?
1-Yıkılmayan blokların  isimleri vaziyet planında isimlendirilerek yeni yönetim planında ve tapuda işlenmeli midir?
2-Binası yıkılmış hisse sahipleri kat malikler toplantısına katılmalı mıdır , site harcamalarına (iskele kirası,bekçi giderleri v.b. giderlere )katılmalımıdır?Kusura bakmayın . Sorunuza bakım sırasında rastladım.
Dilimin döndüğünce özetliyorum.

Durumunuz "ANAYAPININ HARABOLMASI" olarak özetlenebilir. Ancak anayap tümü ile harap olmamıştır. Anayapıdan kastım tüm sitedir. Ancak tabi kanun yeni bir değişikliğe uğradı. Ancak biraz geç kalınmış bir durum söz konusu.

Şöyle özetleyelim . Yıkılan her bloğ bir blok anayapısı olarak düşünelim. O halde

" Anayapmın tümü harabolmuşsa, anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona erer." KMK Madde 47 —

Bu bloklardaki kat mülkiyeti ilişkisi bitmiştir.


"Birden ziyade bağımsız bölüm tamamen harabolup da bunlardan birinin yeniden yapılması diğerinin yapılmasına bağlı bulunuyorsa, bağımsız bölümleri harabolan kat malikleri bunları yeniden yaptırıp yaptırmayacaklarını, harabolma tarihinden başlayarak altı ay içinde diğer kat maliklerine yazılı olarak bildirmeye mecburdurlar. Bildirmeyenlerin yeniden yaptırmak istemedikleri kabul olunur ve onların arsa payları, değeri karşılığında bölümlerini yeniden yaptırmak isteyenlere öncelikle devredilir. (5711 Değişiklik : md:20)"   KMK Madde 47 —

Buna göre:   

anayapının tamamı harabolmuşsa, üzerindeki kat mülkiyetinin kendiliğinden sona ereceği belirtilmiştir.
bağımsız bölümlerden sadece biri tamamen harabolmuşsa, o bölüm mâlikinin bağımsız bölümünü yeniden yaptırmaya hakkı vardır. Ancak bu hakkını, harabolma tarihinden başlayarak 2 yıl içinde kullanması gerekir.

Bağımsız bölümü harabolan kat mâliki, bağımsız bölümünü yeniden yaptıramazsa, diğer kat mâlikleri veya bunlardan bir kısmı, onun arsa payının değerini ödeyerek devralabilirler. Ancak, bu haklarını, 2 yıllık sürenin bitiminden itibaren 1 yıl içinde dâva açarak kullanmaları gerekir. Bu dâva, anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür.

3. fıkra, 2. fıkra hükmüne uyulmadığı takdirde, yani harabolan bağımsız bölüm yeniden yaptırılmadığı yada o   bağımsız bölüm dışlanarak bütün bağımsız bölümlerin arsa payları yeniden düzenlenmediği takdirde, anagayrimenkulün üzerindeki kat mülkiyetinin kendiliğinden sona ereceğini, harabolan bağımsız bölüm veya yapının tamamı sigortalı ise, bu sigorta bedelinin ortak mülkiyet hükümlerine göre paydaşlar arkasında bölüştürüleceğini hükme bağlamıştır.

harabolan bağımsız bölümlerin yeniden yapılmasının, ancak diğer bağımsız bölümlerin yapılmasıyla mümkün olması durumunda izlenecek yolu belirtmiştir. Buna göre, bağımsız bölümü harabolan kat mâliklerinin, harabolma tarihinden itibaren 6 ay içinde, bağımsız bölümlerini yeniden yaptırıp yaptırmayacaklarını, diğer kat mâliklerine yazılı olarak bildirmesi gerekir.
Bildirimde bulunmayanların, harabolan bağımsız bölümlerini yeniden yaptırmak istemedikleri kabul olunur. Bu durumda, bu mâliklerin harabolan bağımsız bölümleri itibariyle sahip oldukları arsa payları, bağımsız bölümleri harabolup da onları yeniden yaptırmak isteyen mâliklere bedelleri karşılığında devredilir. Bu devir rızâ ile yapılmazsa, mahkemeye başvurulur.
Arsa payını devralanlar, harabolan bağımsız bölümü, devralma tarihinden itibaren 2 yıl içinde yeniden yaptırmak zorundadırlar. Aksi halde, anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyeti kendiliğinden sona erer.


Görüldüğü üzere bu süreler çoktan sona ermiştir.

Harabolan bağımsız bölümlerini yaptırmak istemeyenlerin arsa paylarını, harabolan bağımsız bölümlerini yeniden yaptırmak  isteyenler almazlarsa,  neolur?
Ya onların arsa paylarını dışlayarak yeniden arsa plânlarını düzenlerler, ya da anagayrimenkulün üzerindeki kat mülkiyetinin kendiliğinden sona ermesi şartları
gerçekleşir.

harabolan bağımsız bölümler üzerindeki kat mülkiyetinin bu maddede ;yazılı süreler devamınca kendiliğinden kat irtifakına çevrileceği ve kat mülkiyeti kütüğünde "Beyanlar" hanesine geçici şerh verileceği, bağımsız bölüm yapılınca onun üzerindeki kat mülkiyeti yeniden doğacağı ve geçici şerhin kütükten silineceği hükme bağlanmıştır.

Buradan yola çıkarak ;

III- Bildirme ödevi ve kaydın silinmesi:
' kime aittir.

Madde 48 - Anagayrimenkulün veya anayapının tümünün veya bir kısmının harabolması halinde durum yönetici tarafından o gayrimenkulün bulunduğu yerin tapu idaresine ve bütün kat maliklerine; eğer yönetici yoksa, bağımsız bölümü harap olan kat maliki tarafından tapu idaresine derhal bildirir; bunun bildirilmemesi yüzünden doğacak zararların tümünden bağımsız bölümü harap olan kat maliki, zararın beşte biri oranındaki kısmından da yönetici müteselsilen sorumlu olup, Hazine sorumlu değildir.

Kat mülkiyeti sona erince, kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalar kapatılarak gayrimenkulün kaydı anayapıdan sağlam kalan kısımlar gösterilmek ve kat mülkiyeti kütüğü kurulmadan önceki genel kütük kaydiyle bağlantı sağlanmak suretiyle, arsa payları oranında ortak mülkiyet esaslarına göre, genel kütüğe tescil edilir. Bu halde sigorta bedelleriyle enkaz üzerinde de ortak mülkiyet hükümleri yürür.

Tümü harabolan anayapının arsasında malik veya ortak malikler tarafından yine kat mülkiyeti esasına göre yeni bir yapı yapılmak istenirse, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına dair hükümler uygulanır.


Gelelim kısa cevaplarınıza.


Alıntı YapBazı üyeler sitede kat mülkiyetinin sona erdiğini ifade etmektedirler. 2007 yılı Kasım ayında değişen kat mülkiyeti kanununa göre site yönetim planında yapılması gereken değişiklik ve işlemler ne olmalıdır.yönetim planı değişikliğinde  geçerli sayı 450  üye üzerinden mi yoksa mevcut daire sayısı olan 150 üzerinden mi hesaplanmalıdır?

Bu üyeler haklıdırlar. Ancak ; kalan sağlam 5 blokta kat mülkiyeti ilişkisi devam etmektedir.

Sağlam bağımsız bölümlerde bulunan kat malikleri Ya harapolan blokların bağımsız bölümlerin  arsa paylarını dışlayarak yeniden arsa plânlarını düzenlerler, ya da anagayrimenkulün üzerindeki kat mülkiyetinin kendiliğinden sona ermesi şartları gerçekleşir.

Kat mülkiyeti sona erince, kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalar kapatılarak gayrimenkulün kaydı anayapıdan sağlam kalan kısımlar gösterilmek ve kat mülkiyeti kütüğü kurulmadan önceki genel kütük kaydiyle bağlantı sağlanmak suretiyle, arsa payları oranında ortak mülkiyet esaslarına göre, genel kütüğe tescil edilir. Bu halde sigorta bedelleriyle enkaz üzerinde de ortak mülkiyet hükümleri yürür.

Yönetim planı değişikliğini sağlam bir yapıdaki yönetim plan değişikliği gibi düşünüyorsanız yapamazsınız. Önce yukarıda anlattığımız kanun maddelerine uygun olarak kat mülkiyeti ilişkisinin yıkılan bloklar açısından sona erdirilmesi gerekir. Bu olay zaten başlı başına yönetim planı değişikliğidir. Önce önceki paragrafta anllattığım işler yapılmalıdır. Artık üye sayınız 150 dir.

Diğer artık olmayan 10 blok malikleri ise "harabolan anayapının arsasında malik veya ortak malikler tarafından yine kat mülkiyeti esasına göre yeni bir yapı yapılmak istenirse, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına dair hükümler uygulanır. " hükmüne tabidir.

Alıntı Yap1-Yıkılmayan blokların  isimleri vaziyet planında isimlendirilerek yeni yönetim planında ve tapuda işlenmeli midir?
Hayır . Anladığım kadarı ile yönetim planı değişikliğini siz 5711 sayılı kanun açısından değerlendiriyorsunuz. BU yönetim planı değişikliğini gerçekleştirmeniz mümkün değildir. Çünkü artık sitenizi eski site gibi göremezsiniz. Büyük bölümü harapolmuştur. Siz yeniden tapu kaydını öncelikle değiştireceksiniz . Kalan 150 malik bu sırada yeni yönetim planını zaten oluşturacaktır. Bu yönetim planında 5711 ' de yapılan değişiklikleri de ekleme imkanınız bulunmaktadır.

Alıntı Yap2-Binası yıkılmış hisse sahipleri kat malikler toplantısına katılmalı mıdır , site harcamalarına (iskele kirası,bekçi giderleri v.b. giderlere )katılmalımıdır?

Hayır. Fiiilen yoklardır. Kat malikleri toplantısında bulunmamaları  gerekir. Yukarıda belirlenen süreler geçmiştir. Dolayısı ile kat mülkiyeti birlikteliği ortadan kalkmıştır. Hatta şunu da belirtmeliyim ki kalan 150 malikin yapacağı toplantıda aslında tapu işlemleri halledilmeden kanunen geçerli bir Kat Malikleri Toplantısı değildir. Ancak şu tarihe kadar yapılmayan işlerin tamamlanması için alınacak kararlar da önemlidir.

Harabolan bağımsız bölüm malikleri (burada bloklar olarak harapolduğunu da gözönüne ayrıca alıyoruz) tabiki sözünü ettiğiniz giderlere katılmamalıdırlar. Boş arsanın bir genel gideri olamaz çünkü. Orada oturuyor durumda değiller. VE oturma imkanları yok.


Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Sayın admin!
Temmuz sonunda yeni olağan toplantı yapılacaktır.Eylül ayında ise geçen seneki kat malikler kurulu toplantısının yok sayılması ile ilgili davanın duruşması vardır.
Cevabı çabuklaştırırsanız memnun olurum.
Teşekkür ederim.


Bu duruşmada "geçen seneki kat malikler kurulu toplantısının yok sayılması " 'nın mahkemece kabul edileceği kanaatindeyim.

Gemiş olsun dilerim. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın, inşaallah!
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

Sayın Admin!
Cevabınız için çok teşekkür ederim.
1-{Hayır. Fiiilen yoklardır. Kat malikleri toplantısında bulunamaları gerekir.}ifadenizde Kat malikleri toplantısında bulunmaları mı yoksa bulunmamaları mı gerekir? yazım hatası mı var tam anlayamadım.
2-"geçen seneki kat malikler kurulu toplantısının yok sayılması " mahkemece karara bağlanırsa geçen sene ve bu sene yapılan harcamalardan yönetim böyle bir durumdan dolayı mesul mesulmüdür?
3-deprem sonrası belediyece tadil edilen imar planlarında kat adedi azaltıldığından eski miktarda daire yapılması kesinlikle mümkün değildir. Ancak yıkılanların yerine toplam 60 kadar daire yapılabilir.Bu nedenle eskisi gibi bağımsız bölüm adedi oluşması mümkün değildir.Alıntı Yap1-{Hayır. Fiiilen yoklardır. Kat malikleri toplantısında bulunamaları gerekir.}ifadenizde Kat malikleri toplantısında bulunmaları mı yoksa bulunmamaları mı gerekir? yazım hatası mı var tam anlayamadım.

Pardon yukarıda  düzelttim. " Kat malikleri toplantısında bulunmamaları  gerekir. "


Alıntı Yap2-"geçen seneki kat malikler kurulu toplantısının yok sayılması " mahkemece karara bağlanırsa geçen sene ve bu sene yapılan harcamalardan yönetim böyle bir durumdan dolayı mesul mesulmüdür?

Şu andaki yönetim geçen sene yapılan harcamalardan sorumlu değildir. Yani yönetime seçildiği toplantıdan önceki harcamalardan sorumlu değildir. Eğer bu ay yeniden genel kurul yapacaksanız genel kurul tarihine kadar yaptığı harcamalardan sorumludur. Bu ay yapacağınız genel kurulda yönetimi devredeceği için genel kuruldan sonraki harcamalardan da sorumlu değilidir.

Daha açıkçası şu andaki yönetim sizin örneğinizde Temmuz 2007  sonunda  seçildiğine göre sorumluluğu Ağustos  2007- Temmuz 2008 arasındaki dilimdir. Öncesinden ve sonrasından sorumlu değildir.

Ancak kat malikleri toplantıda ilgili yönetime bir bütçe vermiş ve bu bütçe toplanmıştır.

Toplantının yok sayılması karara bağlansa da kişisel kanaatim toplantı metnine uygun davranan yönetici veya yöneticilere yasal bir sorun teşkil etmeyeceği kanaatindeyim.

Tabi bir de yok sayılması istenen toplantıya ilişkin davanın ne amaçla açıldığını incelemek lazım. Uzaktan her konuda fikir üretmek de doğru değil bence. Hataya düşürmek istemem.

Alıntı Yap3-deprem sonrası belediyece tadil edilen imar planlarında kat adedi azaltıldığından eski miktarda daire yapılması kesinlikle mümkün değildir. Ancak yıkılanların yerine toplam 60 kadar daire yapılabilir.Bu nedenle eskisi gibi bağımsız bölüm adedi oluşması mümkün değildir.

O halde yukarıdaki cevapta belirttiğim üzere yeniden kat mülkiyeti kurulacak zaten. Bu durum daha çok harabolan kat maliklerinin kendi aralarında pay devirleri ile ilgili.

Zor konular ...

Allah o konutlarda can verenlerin mekanını cennet, müteahitinkini cehennem eylesin. İnşallah...
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

Sayın Admin!
Şimdiye kadar birkaç  foruma aynı soruları sormuştum.Ancak tatmin edici bir cevap alamamıştım.
Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim.Sağlıklı ve sorunsuz günler dilerim.


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler