Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Bunu Tartışalım: Hangisi MUTLAK BUTLAN? Hangisi NİSBİ BUTLAN?

Başlatan ck0902, Mayıs 29, 2017, 01:08:18 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

. Son Düzenleme: 30/05/2017, 12:05:00 ös


Değerli Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap kardeşliği

Tanımlar:
(A)  MUTLAK BUTLAN (Tamamen Sakat) KARAR :
       Doğaçlama : Çalışan sağlam Ticari bir araba, şoför ve bir yolcu (siz) var(sınız). Saat : Gece (Karanlık var)
      Farlar kapalı : Mutlak Butlan (Yolculuk hiç başlamamalı)
      Farlar Açık, Şoför Alkollü: Nisbi Butlan (Fark ettiniz, arabadan inmeli ve/veya bu mümkün olmuyorsa şoförü Trafik İhbar Hattına şikayet edip, yolculuğu İPTAL ettirmelisiniz) Bunu yapmıyorsanız Allah yardımcınız olsun.)
       Doğaçlama : Bir alış veriş mağazasından gerçeğini vitrinde görüp, de-monte olarak 4 ayaklı bir masa aldınız.  Evinize/Ofisinize geldiğinizde masanın 1 ayağının olmadığını gördünüz. Artık buna masa diyemeyiz. Şekil eksikliği var. Sizin alacağınız hiç bir geçici önlemin, masanın Ürün bütünlüğüne katkısı olmaz. Ürün garanti dışı kalır.
       Bilimsel Örnek : Kat Malikleri Kurulu Toplantı Çağrısı iki farklı durumda ayrı usullere göre yapılır. Aksi usulsüz / Mutlak Butlandır.

     Olağan Toplantı ÇAGRISI : Her yılın OCAK ayında, Yönetim Planında farklı bir ay (zaman) yazılmışsa Yönetim Planında belirtilen ayda, Toplantı Yeri/Saati/Gündem Maddeleri yazılır ve anagayrimenkulün DUYURU PANOSUNDA ilan edilmesi yeterlidir. Yönetime anagayrimenkul dışında Türkiye'de geçerli bir adres verilmesi halinde bu adrese TAAHHÜTLÜ MEKTUPLA ilan edilir.
(Ana gayrimenkulde oturan kişiye ya da onun temsilcisine imzalatmaya gerek yoktur.)
(Toplantıya gündem maddesi eklemek için Toplantıya katılanların onayı yeterlidir)


     OlağanÜSTÜ Toplantı ÇAGRISI : Olağan toplantı yapıldıktan sonra yapılan her toplantı OLAGANÜSTÜ toplantıdır. Olağanüstü toplantı çağrısı HER KAT MALİKİNE İMZA KARŞILIGINDA VEYA TAAHHÜTLÜ MEKTUP İLE ilan edilir. Toplantı Yeri/Saati/Gündem Maddeleri yazılır.
(Toplantı çağrısının bir örneği hem DUYURU PANOSUNA hem de HER KAT MALİKİNE toplantı tarihinden en az 15 gün önce eline geçecek şekilde teslim edilir/ulaştırılır.)

(Dikkat! Toplantı, gündem maddeleri ile sınırlı olup, ek gündem maddesinin görüşülmesi için TOPLANTININ DİLEK VE TEMENNİLER BÖLÜMÜNDE TÜM KAT MALİKLERİNİN TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASI ve EK GÜNDEMİ ÖGRENDİGİNİ İMZASI İLE KARAR DEFTERİNE ŞERH DÜŞMESİ gerekir.


(B)  NİSBİ BUTLAN (Fark Edildiğinde Sakat) KARAR :
        Doğaçlama : Bir mağazadan vitrininde gördüğünüz 4 ayaklı masayı de-monte olarak satın aldınız. Evinizde/Ofisinizde masayı kullandıktan bir süre sonra her temizleme sonrasında masanın 1 ayağının gittikçe daha çok oynadığını ve en sonunda da Montaj Mekanizmasının arızalı olduğunu tespit ettiniz. Servis çağırana kadar idare edeceğini düşünerek ayağı bantla yapıştırdınız. Ancak baktınız ki, bantla yapıştırmak dahi durumu geçici olarak çözmeyecek. Mağaza mekanizmayı değiştirmeyi teklif etti ama baktınız ki mekanizma değişse bile gövdede oluşan zayıflık nedeniyle bu da çözüm olmayacak. O zaman Garanti / Hak Düşürücü süre içinde İADE ederek ürünün satışını İPTAL ettirdiniz.
        Bilimsel Örnek : Kat Malikleri Kurulu Olağanüstü Toplantısı ÇAGRISI kanunda istenen şekil itibarı ile usulüne uygun yapıldı, tüm kat maliklerine imza ya da taahhütlü mektupla ilan edildi veya Kat Maliki olarak SİZ, toplantı çağrısı usulsüz de olsa toplantıya katıldınız.

Ancak Yönetici ve denetçi (kat Malikleri Mevcudunun 1/2'sinden 1 fazlası olan) SALT ÇOGUNLUKLA seçilmeyip bunun altında bir sayı ile seçildi.

Buna sebep toplantının 1. Oturumunda Toplantı Yeter sayısının oluşmadığı tutanak ile karar defterine yazıldı. Toplantının 2. Oturumuna Kat Maliklerinin Salt Çoğunluğunun altında katılım oldu. (Buraya kadar tamam) Toplantı yasa gereği açıldı ve Toplantıda Katılanların çoğunluğu ile kararlar alınır iddiası ile Yönetici ve Denetçi seçildi.

Oysa kanunda Toplantı ve Karar Yeter Sayısının açıklandığı maddenin son paragrafında / fıkrasında "Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır." denmektedir ve Yönetici, "kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır" denmektedir.

Alıntı YapMadde 34 –... Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

Alıntı YapMadde 30 – Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/15 md.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

Yani yönetici toplantının 2. Oturumunda da olsa Katılanların DEGİL, her zaman Kat Maliklerinin Salt Çoğunluğu ile seçilir. Yönetim Planı bu AMİR HÜKMÜN önüne geçemez. Kanunun istediği şekil bakımından usulsüz uygulama halinde mahkemeden HAKİM MÜDAHALESİ talep edilebilir. (Bu şekilde alınan karar NİSBİ BUTLAN dır. Kat Malikinin itirazı halinde dava açılarak iptali istenebilir.)

İşte kritik yorum burası;

Eğer bir toplantının çağrısı şekli eksik ya da yanlış ise bu bütün toplantıyı etkiler ve sonuç MUTLAK BUTLANDIR. Alınan kararın iptali için Süre Sınırı aranmaz.

Eğer bir toplantının çağrısı şekli tamsa, toplantıda alınan kararlar şekil bakımından eksik ya da yanlışsa sonuç NİSBİ BUTLANDIR. Alınan kararın iptali için Hak Düşürücü Süre

   (a) Toplantıya katılıp, itiraz ettiği karara neden itiraz ettiğini karar defterine şerh düşen kat maliki ya da onun temsilcisi (Temsilciler Kurulu Üyesi) için Karar tarihinden itibaren 30 gündür.
   (b) Toplantıya katılmayıp, itiraz ettiği kararın iptali için doğrudan mahkemede, kararın kendisine (resmi olarak) tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde dava açmalıdır.
   (c) Toplantıya katılmayıp, kararı tebliğ alamayan kararın iptali için en geç karar tarihinden itibaren 6 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açmalıdır.

(1) Buradan anlaşılacağı üzere kat maliki olağan toplantıda, TOPLANTI ÇAGRISI ve TOPLANTIDA ALINAN KARAR, kanunda istenen şekil bakımından tam uygulandığı durumda Alınan Kararın İptali Söz Konusu olamayacak şekilde sorumludur. (Madde - 43 istisnasını inceleyiniz.)

(2) Bir kararın alınması için, çağrısı usulsüz yapıldı ise toplantıda alınan tüm kararları Mutlak Butlan kılar.

(3) Bir kararın alınması için çağrısı usulüne uygun yapıldığı halde toplantıda alınan karar usulsüz alındı ise, alınan karar Nisbi Butlandır. Hak Düşürücü Süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesinde Alınan Kararın İptali için dava açılmalıdır.

(4) Bir kararın alınması için çağrısı usulsüz de yapılsa, toplantıya katılan kat maliki toplantı çağrısının usulsüz olduğundan bahisle Alınan Kararların İptali davası açamaz.
(5) Bir kararın alınması için hem çağrısı usulsüz yapılmış hem de toplantıda alınan karar usulsüz alınmış ise; toplantıya katılan ve/fakat toplantıda itiraz ettiği kararlar için karar defterine şerh düşmeyen, düşse de Hak Düşürücü Süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açmayan  kat maliki SONRADAN Alınan Kararın İptalini isteyemez.

Yani, burada Dava Açacak kat malikinin kendisi ya da temsilcisi usulsüzlüğe ya da kanunda istenen şeklin bozuk/eksik uygulanmasından dolayı mağdur olması gerekir.

Kat malikinin kendisi ya da temsilcisi usulsüzlüğe ya da kendisine karşı, kanunda istenen şeklin bozuk/eksik uygulanması durumunda;

Toplantı çağrısının şekil bakımından usulsüz olması MUTLAK BUTLAN
Toplantı çağrısı usulüne uygun yapılmış ama Toplantıda alınan karar şekil bakımından usulsüz alınmış ise NİSBİ BUTLAN

sonuç doğurur.


DİKKAT YAZMAYA DEVAM EDECEGİM. !!! ve KATKI VERENLERİN VERDİGİ BİLGİ BİLİMSEL OLARAK KABUL EDİLDİGİNDE YUKARIDAKİ METİN (Katkı verenin Rumuz adı ayrıntısı ile) GÜNCELLENECEKTİR)
Linkback: Bunu Tartışalım: Hangisi MUTLAK BUTLAN? Hangisi NİSBİ BUTLAN?


  • Gösterim 6,753 
  • Zorunlu Yapılması Gereken İşlemler ve Mevzuat
  • 5 Yanıtlar
Bu konuya kat malikleri kurulu olağan toplantısı kapsamında (toplantı tutanağı yok) toplantıya katılan ancak karar defteri kendisine bir şekilde (kasıtlı / kasıtsız) imzalattırılmayan malikin durumu ile karar defterinde eksik imza (adın yazması imzanın olmaması) durumunu da eklerseniz iyi olur.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Bu konuya kat malikleri kurulu olağan toplantısı kapsamında (toplantı tutanağı yok) toplantıya katılan ancak karar defteri kendisine bir şekilde (kasıtlı / kasıtsız) imzalattırılmayan malikin durumu ile karar defterinde eksik imza (adın yazması imzanın olmaması) durumunu da eklerseniz iyi olur.
Burada bir suç var. Öyleyse "Hürriyeti Kısıtlama" iddiası ile suç duyurunda bulunmanız gerekir. Ama bir şekilde ikna edilip, o toplantıdan ayrıldıysanız ve sonradan karar defteri düzenlenmiş diye dava açmanız da sizi pek "iyi niyetli" göstermez.

Yoneticinin görevleri  KMK Madde 35-k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

Toplantı yönetimi toplantı sırasında seçilen divan başkanına aittir. Dolayısıyla tüm tutanaklar divan başkanı tarafından tutulur. Divan başkanı seçilmediyse bunun hakkındaki tutanağı mevcut yönetici tutarak imza altına almalıdır ve toplantı iptal edilmelidir. Çünkü divan başkanı, tıpkı denetçi gibi kat maliki olmak zorundadır ve herkese toplantının başından sonuna kadar tüm süreçle ilgili hakkını teslim etmelidir. Buna itiraz şerhlerini tutanak altına almak da dahil.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Kat malikleri kurulu kararlarının altını katılan tüm kat malikleri mutlaka imzalamalıdır. Hazirun cetveli kararların altının imzalandığı anlamı taşımaz. Kararların altına isimler ve bağımsız bölüm numaraları açılacak ve imzalanacaktır.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Bu durumda;
(1) Sizin bu usulsüzlüğe hemen itiraz edip dava açmanız gerekir.
(2) Sizin neden imza atmadığınızı İSPAT sorumluluğu divan başkanına aittir.

Yani Nisbi butlan olan bu durumu hak düşürücü süre içinde dava konusu yapıp mahkemeye başvurdu iseniz, alınan karaların iptali mümkün olabilir.

Böylece usulüne uygun olarak gündeme eklenmeyen maddeler iptal edilebilir. diye düşünüyorum.

Gazete yazısında "Kat malikleri kurulu toplantısında alınan kararlar tutanağa geçirilir ve altı toplantıya katılan tüm bağımsız bölüm malikleri tarafından imzalanır. Bu, kararların geçerlilik şartıdır. " demiş.

Bu husus KMK Madde 32'de geçiyor. Bu maddeye istinaden zamanında davamı açtım.

Gazete yazısının devamında " Böyle bir durumda (kararın altı imzalanmamışsa diye anlıyorum) ortada iptali gereken karar yoktur, toplantı ve kararlar tümü ile YOK hükmündedir." deniyor.

Bu durum Mutlak butlan değil midir?

Değerli Üyeler,

Toplantıda, gündem maddelerine  toplantı tutanaklarının kat malikleri adına imzalama yetkisinin divan kuruluna verilmesi oylanıp kabul edilirse. divan kurulunun tutanakları imzalaması halinde butlan dan bahsedilebilir mi.
Teşekkürler.

Sayın <sardunyasitesi>

Toplantı Divan Başkanının tutanakları imzalamasından kasıt; toplantının usulüne uygun yapıldığı (hazirun mevcudunun tespiti, toplantı sırasında maliklere ayrı ayrı söz verilmesi vb.) ve kapanışta da, toplantı tutanağının resmi bir evrak / delil / karar haline getirecek ONAY anlamında imzalar.

Yoksa Divan Başkanına yetki verip de, Kat Maliklerinin yerine imza atması söz konusu değildir. Kararların Butlan alınmasından bahsetmek için, Divan Başkanının (Kararlara Kat Maliklerinin OLUR imzası olduğu halde) etkili olabileceği söylenemez.

Kısaca, Divan Başkanı toplantıyı yönetir. Ama Toplantı Yeter Sayısı oluşmadığı halde, toplantıyı açarsa burada kararlar Mutlak Butlan kararlar olur. Ancak bu durum Divan Başkanının tutumu ile ilgili değil KMK maddelerinin hükmü gereği kabul edilemez.

Demek istediğim kanunlarda "emredici hükümler" kimsenin inisiyatifinde değildir. Divan Başkanı toplantıyı (Toplantıyı Yeter Sayısına muhalefet edecek şekilde veya Kararları Karar Yeter Sayısına Muhalefet edecek şekilde) usulsüz yöntemler uygulayarak yönetemez.


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler