Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Zemin katı gider suyu basması

Başlatan Cetiner, Ekim 06, 2019, 12:47:25 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 5 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

Öncelikle sitede emeği geçen herkese teşekkürler.

2 bloktan oluşan bir sitenin yöneticisiyim. Her blok 12 şer daire ve her katta 2şer daire olmak üzere toplam 24 daire bulunmakta.

A blokta zemin katta bulunan bir komşumuzun evini yazın kendisininde uzunca bir süre şehir dışında olup evde olmadığı bir zaman,her dairenin aynı bölümünde olan çamaşır makinası odasının giderinin tıkanması sonucu su basmış, laminat kapı ve duvarları zarar görmüştür.

Dairesinin sigortası yoktur. Komşu evinde gerekli onarımları yapmış ve harcamalarını belgelendirerek bunu apartman yönetiminden istemiştir.

Bu gider yönetimce apartman kasasından karşılanmalı mıdır? Karşılandığı zaman B blokta oturan kat maliki bu ödemeye itiraz edebilir mi? Veya her katta karşılıklı 2 daire olduğundan ve her ikisinin söz konusu gideri farklı olduğundan sol taraftaki komşular bu ödemeye itiraz edebilir mi? (Kendi gideriyle alakalı olmadığından)

Cevaplar için şimdiden teşekkürler.

 
Linkback: Zemin katı gider suyu basması


  • Gösterim 4,360 
  • Teknik Bina Yönetimi Konuları
  • 5 Yanıtlar
Sayın Cetiner,

Her blok ayrı bir parsel üzerinde mi, iki blok da tek parsel üzerinde mi. Bunu belirtirseniz ona göre yardımcı olabilirim.
Yazdıklarım hukuki bilgi değil, tecrübe paylaşımından ibarettir.

Merhaba.  2 blokta tek parsel üzerinde yer alıyor. Tek bahçe içinde 2 farklı bina var . Ve tek yönetici.

#3
Sayın Cetiner,

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesine göre bağımsız bölüm dışındaki tüm giderler ortak yer olarak nitelendirilmiştir.

Yargıtay içtihatlarında, ortak yerlerden kaynaklı bağımsız bölümlerin zarar görmesi durumlarında her kat maliki arsa payı oranında zarardan sorumludur. Buna göre o parseldeki tüm malikler zararı tanzim etmelidir.

Bana göre zararın tanzimi ancak kat malikleri kurulunda alınacak bir karar ile ortak giderden karşılanması mümkün olabilir. Yönetici böyle bir harcamayı kasadan resen yapamaz.

Diğer her halde sorunun çözümüne mahkeme karar verecektir. Dediğiniz gibi diğer bloktaki kişiler bu ödemeye itiraz edebilir. Genel olarak Yargıtay'da bu zamana kadar sadece bir bloğa ait sorunlar o blok içerisinde çözülmüştür. Blok içerisinde de karşılıklı iki daire ve giderleri ayrı olduğundan dolayı bu duruma karşı çıkanlar olabilir. Bu zamana kadar böyle bir uyuşmazlık çözümünü yargıtay kararlarında görmedim maalesef.
Yazdıklarım hukuki bilgi değil, tecrübe paylaşımından ibarettir.

Cevabınız için teşekkür ederim. 

Çok aydınlatıcı oldu. Tekrar sitede emeği geçen herkese teşekkürler


Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş YapSayın Cetiner,

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesine göre bağımsız bölüm dışındaki tüm giderler ortak yer olarak nitelendirilmiştir.

Yargıtay içtihatlarında, ortak yerlerden kaynaklı bağımsız bölümlerin zarar görmesi durumlarında her kat maliki arsa payı oranında zarardan sorumludur. Buna göre o parseldeki tüm malikler zararı tanzim etmelidir.

Bana göre zararın tanzimi ancak kat malikleri kurulunda alınacak bir karar ile ortak giderden karşılanması mümkün olabilir. Yönetici böyle bir harcamayı kasadan resen yapamaz.

Diğer her halde sorunun çözümüğne mahkeme karar verecektir. Dediğiniz gibi diğer bloktaki kişiler bu ödemeye itiraz edebilir. Genel olarak Yargıtay'da bu zamana kadar sadece bir bloğa ait sorunlar o blok içerisinde çözülmüştür. Blok içerisinde de karşılıklı iki daire ve giderleri ayrı olduğundan dolayı bu duruma karşı çıkanlar olabilir. Bu zamana kadar böyle bir uyuşmazlık çözümünü yargıtay kararlarında görmedim maalesef.

#5
Sayın Cetiner,

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi'nin yeni içdihatına göre eğer toplu yapı yönetimine geçilmemişse giderler ve sorumluluklar Kanun'un 20. maddesine göre tüm bloklardaki bağımsız bölümler tarafından arsa payı oranında paylaşılacaktır. 2 bloktan oluşan bir anataşınmazda toplu yapı yönetimine geçilemeyeceği ve sizin ana taşınmazınızda da geçilmediğini varsayarsak bu giderleri tüm malikler arsa payı oranında karşılamalıdır.

Öncelikle böyle bir talebi karşılamak için kat maliklerini olağanüstü toplantıya çağırmalı ve giderlerin karşılanması yönünde yöneticiye yetki verilmeli, kasada yeterli para varsa giderlerin buradan karşılanmasına karar verilmeli, kasada yeterli para yoksa bu iş için onaylanacak bütçenin herkesce yöneticiye ödenmesine ve yöneticinin giderleri karşılamasına karar verilmelidir. Eğer karar almaz ve bütçe onaylamazlarsa ilgili malik mahkemeye başvurarak kararın iptalini, zararın tespitini ve bu giderlerin tüm maliklerce arsa payı oranında karşılanmasını talep ve dava ettiği ve takdirde kazanacaktır. İlgili yargıtay kararı şöyledir.

Alıntı yapılan: undefinedT.C. Yargıtay
20. Hukuk Dairesi
2018/407 E.
2018/3597 K.
08/05/2018 T.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sitedeki 5. blokun onarım ve güçlendirme avansının toplanarak yaptırılması için davalı yöneticinin görevlendirilmesi, yapılmaması halinde yetki verilmesi için hakimin müdahalesi davasından dolayı yerel mahkemece verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 09/10/2017 gün ve 2017/4415 E- 2017/7447 K. sayılı kararıyla onanmasına karar verilmiş, süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içindeki tüm belgeler incelenip gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili, ...sitesi 5. blokta meydana gelen hasarın onarılması ve güçlendirme işlemleri için kat malikleri genel kurulunda site yönetimine yetki verildiğini, buna karşılık bu işlemin yerine getirilmediğini, mahkemece yapılan tespit sonucunda güçlendirme işlemi için gerekli maliyetin hesaplandığını beyanla, yapılacak işlemler için davalı yöneticinin görevlendirilmesini, olmadığı taktirde aynı hususta müvekkiline yetki verilmesini istemiş, mahkemece, birden fazla bloktan oluşan sitede yalnızca bir bloku ilgilendiren mantolama, çatı drenaj sisteminin onarılması ve güçlendirme gibi işlem bedellerinin, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 69. ve Ek 3. maddeleri gereğince her blokun kat maliklerinin arsa payı oranında karşılanması gerektiği bu nedenle de site yönetiminin pasif husumet ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hükmün davacı vekilince temyizi üzerine Dairece; somut olayda 5. blokta yapılması kararlaştırılan güçlendirme bedelinden diğer bloklardaki kat maliklerinin sorumluluğunu doğuracak şekilde karar verilmesi mümkün olmayacağı, bu talep açısından site yönetiminin pasif husumet ehliyeti bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesine göre, kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. (Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/8 md.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kanunun 35. maddesinde yöneticinin görevleri, aynı Kanunun 66. ve devamı maddelerinde ise toplu yapılara ilişkin özel hükümler düzenlenmiştir.

-2- 2018/407-3597

Dosyanın bu kez yapılan incelenmesinde, kat irtifakı kurulu anataşınmazın tek ada parsel üzerinde bulunduğu, tapu müdürlüğü tarafından gönderilen tapu kayıtları ile yönetim planına göre dava konusu sitede, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 66. ve devamı maddelerinde düzenlenen toplu yapı yönetimine geçilmediği, bu nedenle toplu yapı yönetimini düzenleyen Kanunun 69. maddesinin ve ilgili toplu yapı hükümlerinin somut olayda uygulanması mümkün olmadığı gibi Kanunun EK-3. maddesinin 14.11.2007 tarihli 5711 sayılı Kanunun 24 maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı, sitedeki 5. blokun onarım ve güçlendirilmesi gerektiğinin mahkemece bilirkişi raporu ile tespit edilmesi karşısında, Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesine göre bu hususta bir kat malikleri kurulu kararına da gerek bulunmadığı anlaşılmakla mahkemece, Kat Mülkiyeti Kanununun 19. ve 35. maddeleri gereğince davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, toplu yapılara ilişkin hükümler gerekçe gösterilerek yazılı şekilde reddine karar verilmesi doğru görülmediğinden, kararın düzeltilmesi isteminin kabulü ile hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin kararın düzeltilmesi isteminin kabulü ile Dairenin 09/10/2017 gün ve 2017/4415 E- 2017/7447 K. sayılı onama kararının KALDIRILMASINA, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, karar düzeltme harcının istek halinde iadesine 08/05/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.
Yazdıklarım hukuki bilgi değil, tecrübe paylaşımından ibarettir.


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler