Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

bahçeye çardak yapılabilirmi?

Başlatan ankgüçlü18, Eylül 05, 2008, 04:11:51 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 3 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

öncelikle herkese slm.benim sorum balkon ve salon camıma çok yakın mesafede ve benim iznim olmadan çardak yapılabilirmi.yapılamassa kaldırılması için ne yapmam gerekiyor.teşekkürler.
Linkback: bahçeye çardak yapılabilirmi?


  • Gösterim 31,941 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Bağımsız Bölüm Ve Ortak Yerler Üzerindeki Haklarına İlişkin Konular
  • 5 Yanıtlar
Öncelikle site /apartman vs. genel kurulunda kat maliklerince karar alınmadan ortak alanlarda bu tür yenilik ve ilaveler yapılamaz. Eğer karar alınmadan yapılırsa kaldırılması için önce yöneticiye noter ihtarnamesi çekersiniz, dikkate alıınmazsa sulh hukuk mahkemesinde eski haline getirilmesi amacıyla dava açarsınız. Kazanırsınız.

Eğer kat malikleri kurulunda karar alınırsa (ki büyük ihtimalle faydalı yenilik ve ilave olarak kabul edilecek ve bu şekilde karar alınacaktır) bu taktirde kararın alınması için gerekli çoğunluğu en altta yazdım. Siz toplantıda bulunun ve itirazınızı nedenleri ile (gürültü, size yakınlığı vs.) belirtin. Oylama yapılmasını isteyin ve olumsuz oy kullanın.

Eğer toplantıda bulunmuyorsanız kararın size tebliğinden itibaren en geç 6 ay içinde itirazınızı nedenleri ile (gürültü, size yakınlığı vs.) belirtin ve yapılmaması için yönetiminize bir noter ihtarname gönderin. Yapılmış ise kaldırılması için önce yöneticiye noter ihtarnamesi çekiniz. Nedenleri belirtiniz.

İhtarnamelerinize rağmen yapılmış ise sulh hukuk mahkemesinde eski haline getirilmesi amacıyla dava açarsınız. Büyük bir ihtimalle eğer zamanında itirazlarınızı daha önceden yapmış iseniz kazanırsınız.Çocuk parkı,Spor sahası,Otopark alanı gibi hususlar faydalı yenilik ve ilaveler olarak değerledirilir.

Faydalı Yenilik ve İlaveler:

Kat Mülkiyeti Kanunu 42. madde 1. fıkrada geçen , " Ortak Yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak" ifadesinde belirtilmek istenen yenilik ve ilavelerin bir liste halinde vermek mümkün değildir.

Ancak gayrimenkulün boş arsasına mimari projede bulunmadığı halde otopark yapılması, bahçenin çevre duvarı ile güvenlik altına alınması, baçenin yeniden düzenlenmesi, anayapının korunması için tratuvar (yaya kaldırımı) yapılması, ısı kaybını önlemek için çatıya yalıtım malzemesi döşenmesi, asansör yapılması, hidrafor tesisi yapılması gibi kararlar bu konuda örnek gösterilebilir.


Ancak ve Dİkkat!!! BU fıkra hükmüne göre alınacak pay ve paydaş çoğunluğuna dayalı kat malikleri kurulu kararında yapılması öngöülen yenilik ve ilaveler veya değişiklikler, öncelikle mimari projede ya da Yönetim Planın'da veya kat mülkiyeti kurulmasına yönelik (ilişkin) senette özel bir amaca tahsisli olmayan yerlerde yapılabilir. Mesela anayapıdan arta kalan boşluğu Mimari Projede "bahçe" olarak gösterilmişse , oraya otopark yapılması ancak oybirliği ile alınacak kararla mümkün olur.

Ama , yapılacak yenilik ve ilavelerin diğer bağımsız bölüm maliklerinden herhangi birini , sürekli rahatsız edici nitelikte olmaması, onun bağımsız bölümünden hakkı olduğu şekilde yararlanmasına engel olmaması da gerekir.


Çok Masraflı ve Lüks Olanlar:


Kat Mülkiyeti Kanunu 43. maddesinde çok masraflı ve lüks olan yenilik ve ilaveler hakkında uygulanması gereken hükümler belirtilmiştir. Buna göre , çok masraflı ve lüks nitelikte yenilik ve ilavelerin yapılabilmesi için kat malikleri kurulu'nun karar vermesi şarttır. Ancak karar yetersayısı maddede belirtilmemiştir. Bu konuda KMK madde 42. 'deki sayı ve arsa payı çoğunluğu öncelikle mutlaka aranmalıdır.

Eski asansörün yenilenmesi KMK Madde 43'de belirtilen yenilik ve ilave sayılmaz. (Y.5. HD. , 08.06.1976., E 1976/3797, K, 1976/6035)

Lüks ve Çok Masraflı Kavramları

Hangi yenilik ve ilavenin lüks ya da çok masraflı olduğu her somut durumun özelliğine ve kat maliklerinin ekonomik durumları dikkate alınarak belirlenir. Çünkü "lüks" ve "çok masraflı" kavramları izafi ve görecelidir.

Dikkat!!! Maddede bu tür yenilik ve ilavelerin giderlerine hangi oranda katılmak gerektiği belirtilmemiştir. Bu konuda faydalanma oranını esas almak iyi olur. Kararı kat malikleri kurulu verir.

Anagayrimenkulün sınırları dışında  yapılmak istenen oyun alanı 43. maddedeki kapsamda lüks bir ilave olduğu için , istemeyen kat maliki giderlere katılmayabilir. (Y.18. HD. 02.06.1997. E, 1997/4245 , K 1997/5691)

Giderlere Sonrada Katılmak Suretiyle Yenilik ve İlavelerden Faydalanmak Mümkündür.

43. madde 2. fıkrada , başlangıçta giderlere katılmayan kat maliklerinin veya onların külli haleflerinin , yapım ve koruma giderlerine sonradan katılmalarının mümkün olduğu ve bu durumda onların da yapılmış olan yenilik ve ilavelerden faydalanabilecekleri, katılma oranlarının arsa payı oranında olacağı belirtilmiştir.

Sonradan giderlere katılmak sureti ile yenilik ve ilavelerden fayalanma istenebilir. ( Y.5. HD. , 27. 06. 1983, E. 1983/5972, K. 1983/6170.)

Örnek Bir İlave: Mimari projede yer alan, fakat yapılmayan asansör çok masraflı ve lüks nitelik taşıyan özellik arz etmediği için , asansörü yaptıran sakat kat maliki, diğer bağımsız bölüm maliklerininin, giderlere katkıda bulunmasını isteyebilir. Ancak bunu doğrudan dava konusu yapamaz. Konuyu önce kat malikleri kurulu'na götürmesi gerekir. Buradan çıkacak sonuca göre hakimin müdahalesini isteyebilir.


Buradaki açıklamlarımdan anlaşılacağı üzere sadece yatırımın değeri "onun lüks ve masraflı" olduğu izlenimi yaratmaz. Sitede oturan kat maliklerinin gelir durumları, sitenin bağımsız bölümlerinin mülk değerleri, toplanan ortak ve avans paylarının miktarı gibi çok sayıda hukukça sonradan dikkate alınabilecek kıstas vardır.

Ben yine de yaşadığım örnek olay ve mahkeme kararları neticelerinde ; Çocuk parkı,Spor sahası,Otopark alanı gibi hususların faydalı yenilik ve ilaveler olarak değerledirileceği kanısındayım.


yapılması istenilen  işlerin alanı;sitenin dışında 2300 m2lik arsa olarak tapuya kayıtlı ..parsel üzerinde 1 ile 86 nolu bağımsız bölümlerin ORTAK YERİDİR şeklinde tapularda kayıtlıdır.Ana yapıdan arta kalan yer mimari vaziyet planında(belediyeden onaylı,tapu sicil kaydına ekli),su deposu+trafo+otopark olarak gösterilmektedir.Bu bilgi çerçevesinde bilgi verirseniz memnun olurum.Saygılarımla.

Bu durumu daha önce anlatmıştım. Öncelikli olarak 1 ve 86 nolu bağımsız bölümler kimler? Onlar böyl bir işe izin veriyorlar mı? Bir kere onlar izin vermeden bu işler yapılamaz. Bununla beraber biraz önce verdiğim örnek yargıtay kararına göre bu alanlar parsel dışındadır. Lüks ve masraflı kategorsine sokulabilir. Diğer taraftan yönetim planında ve mimari projede başka bir amaç için ayrılmış olan yerlerde bu ilave ve yeniliklerin yapılması için oybirliği gerekir.

Bu inancı taşımaktayım.

Ve tekrar ediyorum, kanunda yetersayı ile korunmuş olan tüm kararların yeter sayısının toplantıda bulunması gerekir. Bu sebeple tüm karar yeter sayısı ifedelerim "toplantıya katılanların değil" , " tüm bağımsız kat malikleri araında hesaplanacak yetersayı" olarak değerlendirilmesini tüm Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap kamuoyundan rica ederim.


Konu ile ilgili olabilecek bir başka soru örneği aşağıdaki linktedir.
Yatırımlar, Faydalı Yenilik ve İlaveler Yeter Sayılar, Karar Alma Şekilleri
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

Sayın yetkili, evimin cepheli olduğu apartman bahçesinin orta yerine ve oturma odam ile salonumun hemen önüne çardak/kamelya yapılıyor. evimin mutfağı çocuk parkına bakıyor. şimdi de oturma odası ile salonum çardakla kısıtlanıyor. 1. katta outuryoruz ama arazinin meğilli olması sebebiyle çardakla hemen hemen aynı hizadayız. bu çerçevede ,sorularımı yanıtlarsanız çok sevinirim:
1)çardak yapımı faydalı bir iş olarak mi değerlendirilmektedir?
2)çardak yapım kararı için oy oranı nedir?
3)bahçeye çardak yapımı için belediye onayı veya yapım projesi değişikliği gerekir mi?
teşekkürler

1. kattaki dairemi cafeye çevirmek istiyorum
ama bunu enğelleyecek bir kanun yada bir prosedür varmı
yada bu konu ile ilğili kanun madde yönetmelik yönerge varmı..

Sayın Yetkililer,
1. Bir Site Yönetim Kurulu üyelerin bir kısmının kullanmaya başladığı bir sitede ( yaklaşık olarak 1/3'ü) Genel Kurul Kararı olmaksızın yüzme havuzunu işletmeye açabilir mi?
2, Aynı sitede Genel Kurul kararı olmaksızın site mülkü dışında kalan bir yerde imalat yapabilir mi? Söz konusu imalat siteye gelen yol üzerinde aydınlatma tesisatı ( ki bu teknik yetersizliği açıkça görülen bir imalat) ve site girişinde , ancak sınırlar dışında, bir kapıdır. Maliyeti oldukça yüksek olup katılmayanlara kumanda verilmeyeceği, bağımsız bölümlerine bağlantıların yapılmayacağı bildirilmiştir. Oysa aynı yerde önceden imalatı yapılmış kumandalı bariyer mevcuttur, dahili haberleşme ilavesiyle ihtiyaca yanıt verecek hale getirilebilirdi. Sınırlar dışında ve lüks olduğu kabul edilebilir mi? Katılmayanların siteye girişi mümkün olmayacak, Yönetim'in maliklerin yolunu kesme hakkı olabilir mi?
3. Site sınırları dışında kalan trafomuzun site içine taşınması kararını Yönetim Malikler Kurulu kararı olmaksızın alabilir mi? Bedelini ( 44 bin TL) maliklerden isteyebilir mi?
4. Yönetim mevcut aidatlarla son Malikler Kurulu kararında yapılması öngörülen imalatları yapmamaktadır, bunun bir yaptırımı var mıdır?
Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim,
İyi çalışmalar dilerim,

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yapöncelikle herkese slm.benim sorum balkon ve salon camıma çok yakın mesafede ve benim iznim olmadan çardak yapılabilirmi.yapılamassa kaldırılması için ne yapmam gerekiyor.teşekkürler.


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler