Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Yönetici Sohbetleri"

Bağımsız Bölüm Alanını Ortak Alana Müdahale Yaparak Yeniden Değerlendirmek

Başlatan hüseyin, Ocak 06, 2008, 12:58:56 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Zemin kattaki bir bağımsız bölümde(dükkanda) brüt alanını arttıran (ortak yerlere müdahale etmek suretiyle) esaslı tadilat için  tüm kat maliklerinin muvafakatı mı gereklidir yoksa 4/5 çoğunluk yeterlimidir?Ayrıca bu parselde birden fazla blok olduğuna göre sadece brüt alanı arttırılan bağımsız bölümün bulunduğu blok kat maliklerinin mi muvafakatı gereklidir yoksa tüm parseldeki (bloklardaki) kat maliklerinin mi muvafakatı gereklidir?ACİL!!!Cevap verilirse sevinirim.
Linkback: Bağımsız Bölüm Alanını Ortak Alana Müdahale Yaparak Yeniden Değerlendirmek Mesajı Paylaş


  • Gösterim 18,242 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Bağımsız Bölüm Ve Ortak Yerler Üzerindeki Haklarına İlişkin Konular
  • 9 Yanıt
Zemin kattaki bir bağımsız bölümde(dükkanda) brüt alanını arttıran (ortak yerlere müdahale etmek suretiyle) esaslı tadilat için  tüm kat maliklerinin muvafakatı mı gereklidir yoksa 4/5 çoğunluk yeterlimidir?
Sadece toplantıya katılanların değil , tüm kat maliklerinin %100 rızası gerekir. Ortak yer ve tesislerin başka bağımsız bölümlere tahsisi konusunda 3 yöntemden biri kat malikleri kurulu kararı ile tahsis yapılmasıdır. Bu kararın tüm kat maliklerinin oybirliği ile yapılması şarttır.

Tabi dikkat!!!

Tahsis edilemeyecek ortak yer ve tesisler vardır.
1. Niteliği gereğince mutlak olan ortak  yer ve tesisler kesinlikle tahsis edilemez.
Bu konuda dikkat edilecek nokta şudur. : Ortak yer ve tesislerin sağladığı faydanın ve kullanım şeklinin, anagayrimenkuldeki diğer ortak yer ve tesis ile de sağlanabilmesinin mümkün olup olmadığıdır. Mesela pasajdaki dükkanların koridoru mutlak ortak yerdir.  Ama bu koridorda geel tuvalet varsa , bu mutlak ortak yer değildir. O halde tuvalet duş amacına veya benzer bir amaca tahsis edilebilir.
2. Sığınak gibi amaçları yönünden mutlak olan yer ve tesislerin başka amaca tahsis edilmesi için özel amacının kaldırılması gerekir.
Dikkat!!! İmar mevzuatında değişiklik yapılmadıkça , yani sığınak bulundurulması şart olmaktan çıkarılmadıkça , başka bir amaca tahsis edilemez.

Tahsis nasıl kaldırılarak değiştirilir.:?

Mimari proje yada mimari proje tadilatı ile yapılan tahsis bütün kat maliklerinin (sadece toplantıya katılanların değil) oyirliği ile alacakları karar ve mimari projede tadilatla mümkündür.

Yönetim planı ile tahsis yapılmışsa , ilgili hükmün kaldırılması için bütün kat maliklerinin 4/5 'inin çoğunluğu ile karar alınması gerekir.

Kat malikleri kurulunun oy birliği ile yaptığı tahsis ise yine kurulun oy birliği ile alacakları kararla  kaldırılabilir.

Tahsis işlemine razı olmayan kat malikinin tahsis işlemine razı olmuş sayılması için dava açılamaz.

Alınan kararlar kat malikleri kurulunda alınmalı ve kararın dışında kalan , yazılı rıza / izin , muvafakattaneme, noter taahhütnamesi gibi şekillerde sağlanan oybirliği geçersizdir.

Oybirliği sağlanamazsa tadilatın yapılaması veya kiralamanın yapılması mümkün değildir. 


Ayrıca bu parselde birden fazla blok olduğuna göre sadece brüt alanı arttırılan bağımsız bölümün bulunduğu blok kat maliklerinin mi muvafakatı gereklidir yoksa tüm parseldeki (bloklardaki) kat maliklerinin mi muvafakatı gereklidir?ACİL!!!Cevap verilirse sevinirim. 
Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir. Bir parselde blok niteliğinde olmayan yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulunca yönetilir. Yönetim plânında blokların ve blok niteliğinde olmayan yapıların idare tarzı ayrıca belirtilir. Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

4 Ayrı bloktan oluşan 64  daireli bir sitenin yöneticisiyim. 2007 ekim ayında Merkezi sistem Doğal Gaz ısıtmasına geçtik. Böylece eski kalorifer dairemiz boşaldı. Kalorifer dairesinin üstünde bulunan blok bu alanın düzenlenerek kendilerine depo yapılmasını istiyor. Ama bunu ortak gider olarak yapmak istiyorlar.  Masrafın genel bütçeden karşılanmasını talep ediyorlar.
Bunun Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki yeri nedir? Tadilat projesi gerektirir mi? Kat malikleri kurulunun oy birliği gerekli mi?
Nasıl hareket etmem kanunen uygun olur.
Yardım ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Mesajı Paylaş

Sn. Üyemiz tanju'nun sorusu
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
4 Ayrı bloktan oluşan 64  daireli bir sitenin yöneticisiyim. 2007 ekim ayında Merkezi sistem Doğal Gaz ısıtmasına geçtik. Böylece eski kalorifer dairemiz boşaldı. Kalorifer dairesinin üstünde bulunan blok bu alanın düzenlenerek kendilerine depo yapılmasını istiyor. Ama bunu ortak gider olarak yapmak istiyorlar.  Masrafın genel bütçeden karşılanmasını talep ediyorlar.
Bunun Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki yeri nedir? Tadilat projesi gerektirir mi? Kat malikleri kurulunun oy birliği gerekli mi?
Nasıl hareket etmem kanunen uygun olur.


Anladığım kadarı ile kalorifer dairesi ilgili bloğun ortak alanı olarak düzenlenmiş. Yapılması gereken şudur:

İlgili blok dışında kalan bloklardaki kat malikleri ilk günkü haline getirilecek biçimde kalorifer dairesinin bakımını, boya işlerini ve zeminlerini ve kalorifer dairesi olmasından dolayı ilgili mahalin gördüğü tüm zararları eski haline getirmek zorundadırlar. Bu kısma kadar olan masraflar 4 blok kat malikleri tarafından (yani  kalorifer dairesi altında olanlar dahil diğer tüm blok kat malikleri de dahil ) karşılanmalıdır.

İlgili blok kat malikleri bu noktadan sonra yani depo haline getirmek için yapılacak masrafları kendileri karşılamalıdırlar. Nedeni diğer blok kat malikleri o bölgenin depo haline getirilmesinden faydalanmayacaklardır.

Benim yazdığım şekil asgari olan anlaşmadır. Yok diğer 3 blok kat malikleri "bu kadar buradan bizde ısınarak faydalandık , ilgili bloğa da bir katkımız olsun diye düşünürlerse o halde oy birliği kararı ile - tüm maliklerin tamamı- yapılacak tadilatın devamında depo haline getirilme masrafını da karşılayabilirler" . Ancak bu zorunlu olarak adledilemez.

Eğer kazan dairesi onaylı inşaat projesinde "kazan dairesi dışında başkaca özel bir amaca ayrılmış" olarak tahsis edilmemişse (yani örneğin sığınak olarak kayıtlı değilse) o halde tadilat projesine gerek yoktur.

Ancak sığınak olarak kayıtlı ise "tadilat projesi" olsa da onay almak imkansızdır.

Nedeni sığınaklar başkaca bir amaca tahsis edilemez.

Yukarıda yazıldığı gibi hareket ediniz.Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap