Sayın Üyelerimiz ! Lütfen Beklememeniz Adına Forum'da Sorunuz İle İlgili Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız.!
Arama Sayfasına Ulaşmak İçin ! TIKLAYINIZ!!! Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

Reklam Alanı !

Gönderen Konu: Paydaşlarin Haklari • Ecrimisil • Kötüniyetli Zilyet • Zararin Tümünden Sorumlul  (Okunma sayısı 4824 defa)

 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Yönetici
 • Forum Gurusu
 • *****
 • İleti: 1211
 • Nerden: İstanbul
 • 898
 • Kat Mülkiyeti İlişkileri ve Toplu Yapı Yönetimi

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
  • KatMulkiyeti.Com - Apartman, Bina , Blok Yapı , Site , uydu Kent , Alışveriş Merkezi (AVM) , Toplu Konut ve Residence (Rezidans), Apart Otel, Devre Mülk ve Devre Tatil Gibi Yeni Yaşam Alanları Yönetimi ve Yöneticiliği Paylaşım Portalı
 • Çevrimdışı
Paydaşlarin Haklari • Ecrimisil • Kötüniyetli Zilyet • Zararin Tümünden Sorumluluk
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 10-09-2007 | Kategori: İçtihat | Okunma : 420 | Not: 
     
1 2 3 4 5
 
 Yazdır | E-mail ile Gönder Av.tayfun Eyilik
 
Hakkımdaki bilgilere Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap sitesinden ulaşabilirsiniz


Profil >

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
E: 2004/12861 K: 2004/13674 T: 9.12.2004
Paydaşlarin Haklari • Ecrimisil • Kötüniyetli Zilyet • Zararin Tümünden Sorumluluk
(TMK m. 2, 693, 993, 995)
Özet: Paylı bir malı, diğer paydaşların
haklarıyla bağdaşmayan bir biçimde kullanan
paydaşlar, kullanmayanın haklarını rayiç
kira üzerinden ve onun payı oranında
ödemekle yükümlüdürler.
Kötüniyetli zilyet, taşınmazın haksız olarak
alıkonulmasından doğan tüm zarardan
sorumludur.
Dava dilekçesinde 1.617.085.000 lira ecrimisilin faiz ve masraşarla
birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen
kabulü ve kısmen reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından
temyiz edilmiştir.
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davacı Vakışar İdaresi, Beşiktaş Ortaköy'de kain 16 parselin davalı-
lar tarafından kullanımı nedeniyle 1.6.1996-31.5.2001 dönemi için
1.617.085.000 lira ecrimisilin tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı ise eskiden beri tapu ile malik olduğunu ileri sürerek haksız
kullanma ve fuzuli işgali olmadığından davanın reddine karar verilmesini
istemiştir.
Mahkemece, davaya konu 16 parselde 504/1680 pay Sultan Beyazıt
Vakfı adına kayıtlı olduğu ancak davalıların 521.48 m2 tapulu yerleri bulundu
ğu halde zeminde 666 m2 yeri işgal ettikleri gerekçesi ile davanın
kısmen kabulü ile 144.52 m2'ye tekabül eden ecrimisil miktarı
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( * ) Dergimizin 2006/2. Sayısının 783 sayfasında yayımlanan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Kararına bakınız.
* * ) Dergimizin 2007/1. Sayısının 209. sayfasında yayımlanan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Kararına bakınız.
728 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 81 • Sayı: 2 • Yıl 2007
236.334.176 liranın tahsili cihetine gidilmiştir. Hükmü, süresinde davacı
vekili temyiz etmiştir.
TMK. mad. 693'e göre: "Paydaşlardan her biri, diğerlerinin hakları ile
bağdaştığı ölçüde paylı maldan yararlanabilir ve onu kullanabilir". Buna
göre, her paydaşın, müşterek mülkiyet konusu şeyin tamamı (veya bir
kısmı) üzerinde yararlanma hakkı bulunmaktadır. Bu hak, ne mekân
(yer), ne de zaman itibariyle sınırlandırılmıştır. Fakat paydaşlar, bu hususta
değişik düzenlemeler getirebilirler. Zira, yasa, yalnızca her payda-
şın kullanma ölçüsünü belirtmiştir. Kullanma olanağı sınırsız değilse
(müşterek mülkiyet konusu bir apartmandaki asansörden yararlanma gibi),
paydaşların örneğin yerce bölünmüş ya da zamanla değişen bir kullanma
anlaşmasıyla kullanmanın biçiminde uyuşmaları gerekir.
Açıktır ki, sözkonusu yararlanma, ancak, diğer paydaşların hakları-
na saygı gösterildiği oranda hukuksal himaye görecektir. Nitekim, Medeni
Kanun da, yararlanma hakkının, "diğer paydaşların hakları ile bağdaş-
tığı ölçüde" mevcut bulunduğunu kesin bir biçimde belirtmiştir (TMK.
mad. 693). Kaldı ki TMK. mad. 2 hükmü gereğince de bu sonuca ulaşılacaktı
r.
Paya uyan bir belirtme ve sınırlandırma olmadığı takdirde, her paydaşı
n, öbürlerine zarar vermemesi kaydıyla taşınmazı kullanma hakkı
vardır. Bu hakkın ölçüsü ise, her somut olayda durumun özelliğini gözönünde
tutarak araştırılmak gerekir.
Paylı malı, diğer paydaşların haklan ile bağdaşmayan bir biçimde
kullanan paydaşlar (davalılar), kullanmayan (davacı) haklarını, rayiç kira
üzerinden ve onun payı oranında ödemekle yükümlüdür.
Kötüniyetli zilyet, taşınmazın (nesnenin) haksız olarak alıkonulması
ndan kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur.
TMK’nın 993-995 madde hükümleri tarafından düzenlenmiş ve uygulamada
" e c r i m i s i l " olarak isimlendirilen bir istemin de bulunduğu kabul
edilen yasal tasŞye rejimi, halihazır zilyedin, iadesi istenen taşınmaz
(nesne) üzerinde, iadeyi engelleyecek bir hakka sahip olmamasını
g e r e k t i r i r .
Davacı, yukarıdaki ilke ve yasal düzenlemeler karşısında, davalının
(paydaşın) taşınmazın bir bölümünü kullanmasından ötürü zarara uğradı
ğını ispat ettiği takdirde tüm zararı karşılığı kadar tazminat istemeye
hak kazanır. Mahkemece yukarıda anlatılanlar ışığında bir araştırma yapı
lmaksızın, davalının kendi payından fazla kullandığı yer için davacının
hissesine isabet eden miktar kadar ecrimisile hükmedilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazı
lı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
Yargıtay Kararları 729
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine,
9.12.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
Üyelerimiz ! Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız.! Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap


 • Okunma sayısı 4824 defa
 • 0 Yanıt
Paylas facebook Paylas linkedin Paylas twitter
 


Paydaşlarin Haklari • Ecrimisil • Kötüniyetli Zilyet • Zararin Tümünden Sorumlul Konusuna Ait Benzer Konular

“Site” Adi Altinda Oluşan Birlikler • Uygulanacak Yasa • Mahkemenin Görevi
“Site” Adi Altinda Oluşan Birlikler • Uygulanacak Yasa • Mahkemenin Görevi Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 10-09-2007 | Kateg... Devamı...

Gösterim: 3941 - Yanıt: 0 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
Kira Parasinin Ödenmemesi • Kira Paralarinin Muaccel Hale Gelmesi • Kiracilik İl
Kira Parasinin Ödenmemesi • Kira Paralarinin Muaccel Hale Gelmesi • Kiracilik İlişkisinin Varliği Koşulu* Ekleyen: Av.tayfun Eyi... Devamı...

Gösterim: 4156 - Yanıt: 0 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
İki Yil Süreli Kira Sözleşmesi • Üç Yil Endeks Uygulamasina İlişkin Kuraldan Söz
İki Yil Süreli Kira Sözleşmesi • Üç Yil Endeks Uygulamasina İlişkin Kuraldan Söz Edilemeyeceği       Hakkımdaki bilgilere Linkle... Devamı...

Gösterim: 3568 - Yanıt: 0 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
Kiraciya Açilan Tahliye Davasi • Dava Sirasinda Kiralanan Yerin Mülkiyetinin Dev
Kiraciya Açilan Tahliye Davasi • Dava Sirasinda Kiralanan Yerin Mülkiyetinin Devrinin Davaci Sifatina Etkisi YARGITAY 6. HUKUK D... Devamı...

Gösterim: 5042 - Yanıt: 0 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
YÖNETİCİNİN HAKLARI
Hakları Madde 40 – Yönetici kaide olarak vekilin haklarına sahiptir. Kat malikleri,kendilerine düşen borçları ve yükümleri,yönet... Devamı...

Gösterim: 3655 - Yanıt: 0 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com