Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Kapıcı ve Emekli Kapıcı Maaş Hesabı -2017 Yılı ve Öncesi Asgari Net Brüt

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Şubat 07, 2008, 01:16:00 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aynı Dönemde Kapıcı ve Emekli Kapıcı Brüt ve  Asgari Ücretleri İle İşveren'e Maliyetleri :
Kapıcı mı Çalıştırsak, Emekli Kapıcı mı Çalıştırsak?


Tablo aşağıdadır.

Kapıcı Çalıştırırken "Kapıcı Maaşının Hesaplanmasını ve   İşverene Olan Maliyetinin Hesaplanmasını"
"Kapıcı Maaş Hesabı -20XX  Yılı ve Öncesi Asgari Ücretleri Çizelgesi Net Brüt " konusunda
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap linkinde incelemiş idik.
Bu konuya ulaşmak için ;
LİNKİ  Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap TIKLAYINIZ!!!

Kapıcı çalıştırılması ile Emekli Kapıcı Çalıştırılması Açısından da Bazı Farklar Oluşmaktadır.

1) Kapıcı / Emekli Kapıcı Maaşı için öncelikle Brüt Ücret belirlenir. Örnek hesaplamamızı Asgari Ücret üzerinden yapacağız
2) Asgari Ücret Brüt Ücret olarak her yıl Ocak ve Temmuz Ayları İçin Açıklanır
3) Eğer Kapıcı/ Emekli Kapıcı O ayın tamamında çalışmış ise Brüt Ücretten herhangi bir düşüm yapılmaz.
Eğer kapıcının / Emekli Kapıcının o ay içinde eksik günü bulunuyor ise eksik gün sayısı kadar Brüt Ücretten düşüm yapılır.
4) Burada dikkat edilmesi gereken, 31 gün süren günlerde de 30 gün üzerinden sigorta primi (Kapıcı ise Sigorta Primi  / Emekli Kapıcı İse Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP))   ödenir
5) Yine aynı şekilde Şubat ayında, ayın 28 veya 29 gün sürmesine bakılmaksızın Kapıcı ise Sigorta Primi  / Emekli Kapıcı İse Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP)  ve ücret yine 30 gün üzerinden ödenir
6) Biz örnek hesaplamamızda Kapıcının raporu yada eksik günü olmadığını varsayacağız
7) Kapıcının Brüt Ücreti üzerine %19,5 SGK İşveren Primi Eklenir. Eğer kapıcı Emekli ise Brüt Ücreti üzerine %22,5 Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) Primi Eklenir. Emekli Kapıcı Çalıştırmak tercih edilirse bu prim farkları Brüt Ücretin %3'üne denk gelecektir.
8 ) Eğer kapıcınız kalorifer yakıyor yada apartmanınızda SGKca risk kabul edilen başka koşullar var ise, SGK Primi %19,5 değil kapıcının işe girişi sırasında SGK'ya bildirdiğiniz oran üzerinden hesaplanmalıdır.
Aynı şekilde kapıcı emekli ise Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP)  %22,5 değil emekli kapıcının işe girişi sırasında SGK'ya bildirdiğiniz oran üzerinden hesaplanmalıdır.
9) SGK İşveren Primi %19,5 : Brüt Ücret x %19,5 formülünden çıkan sonuç Apartmanın Kapıcı için ödeyeceği SGK İşveren Primidir.
Aynı şekilde Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) %22,5 : Brüt Ücret x %22,5 formülünden çıkan sonuç Apartmanın Emekli Kapıcı için ödeyeceği Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) Primidir.
10) Kapıcının yine Brüt Ücreti üzerinden %2 İşsizlik Sigorta Primi kesilir. Bu prim kapıcının haklı sebeplerle işten ayrılması yada apartmanca görevine son verilmesi durumunda kapıcının İşsizlik Maaşı alabilmesi için ödenen tutardır.
Kapıcımız emekli ise Brüt Ücreti üzerinden %2 İşsizlik Sigorta Primi yerine , emekli olduğu için %2 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi ( KVSKP) kesilir. Oranlar aynı olduğu için bu primlerden bir fark oluşmamaktadır.
İşsizlik Sigorta Primi İşveren %2 : Brüt Ücret x %2 formülünden çıkan sonuç Apartmanın Kapıcı için ödeyeceği İşsizlik Sigorta Primidir.
Aynı şekilde Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi ( KVSKP) İşveren %2 : Brüt Ücret x %2 formülünden çıkan sonuç Emekli Kapıcı için ödenen  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primidir.  ( KVSKP)
11)  Apartmana Kapıcının Maliyeti : Brüt Ücret + SGK İşveren Primi %19,5 + İşsizlik Sigorta Primi %2 formülünden çıkan sonuçtur.
Aynı şekilde Apartmana Emekli Kapıcının Maliyeti: Brüt Ücret + Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) %22,5 +Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi ( KVSKP)  %2 formülünden çıkan sonuçtur.

Bu iki hesaplamada oluşan Brüt ücret üzerinden hesaplanan SGK İşveren Primi %19,5 (Normal Kapıcıda)  ile Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) %22,5 (Emekli Kapıcıda) %3 lük prim farkı İşveren'in Normal Kapıcı yerine Emekli Kapıcı çalıştırması tercihinde katlanacağı ilk maliyet olacaktır.

Bununla beraber yine  5510 sayılı Kanunun 81.maddesinin(ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden aşağıdaki tablolardaki  hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK  primi işveren payı %19,5'dir. Primlerini düzenli ödeyen işverenler normal kapıcı çalıştırdıklarında %5 lik bir indirim aldıklarından SGK İşveren Primini  %19,5 yerine %14,5 olarak öderler. Aynı işverenler emekli kapıcı çalıştırdıklarında ise 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine 5763 sayılı Kanun ile eklenen ı bendinde; 4/a kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağı belirtilmiş, ancak aynı bent uyarınca sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar bu uygulama dışında tutulmuştur. Dolayısıyla maddede belirtilen diğer şartlar gerçekleşse bile, sosyal güvenlik destek primine çalışanlar için işverenler bu beş puanlık primin hazine tarafından karşılanması uygulamasından yararlanamayacaklardır. Yani işverenler normal kapıcı yerine emekli kapıcı çalıştırdıklarında sözü edilen bu %5 puanlık indirimden primlerini düzenli olarak ödeseler dahi faydalanamamaktadırlar. İşte bu %5 lik prim indirim oranı farkı İşveren'in Normal Kapıcı yerine Emekli Kapıcı çalıştırması tercihinde katlanacağı ikinci maliyet olacaktır.            


11.1) Ancak Kapıcı / Kapıcı çalıştırmasında yukarıdaki farklar dışında belirlenmiş olan Brüt Ücretin dağılımında da farklar vardır. Esasen bu farklar İşveren açısından maliyetleri etkilememekle beraber Normal Kapıcı / Emekli Kapıcının eline geçen Net Asgari Ücreti etkiler.
11.2) Bilindiği üzere Brüt Asgari Ücret üzerinde Çalışan işçilerin  Brüt ücretleri üzerinden a) SGK Primi İşçi Payı ( % 14) , b) İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) , c) Gelir Vergisi (%15) , d) Damga Vergisi (Binde6- 2013 Yılından itibaren Binde 7,59) kesilir ve net asgari ücretleri bulunur.
Apartman veya sitelerde çalışan Kapıcı / Apartman görevlileri  İçin ise  c)  Gelir Vergisi (%15) , d) Damga Vergisi (Binde6- 2013 Yılından itibaren Binde 7,59) kesilmez. Kapıcılar bu maddelerden muaftır. Kapıcıların muaf oldukları prim ve vergiler dikkate alınmaz diğer kesintiler brüt ücretten çıkarılarak net ücretleri bulunur. Bu sayılan kesintiler İşveren tarafından çalışan kapıcı adına ödenir.
11.3) Emekli kapıcılar için ise ; aynı şekilde Brüt Asgari Ücret üzerinde Çalışan Emekli Kapıcıların   Brüt ücretleri üzerinden a) SGK Primi İşçi Payı yerine Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) İşçi Payı (7,5)  kesilir. Emekli kapıcılarda ise emekli olduklarından b) İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) yoktur. Yine  kapıcı olarak çalıştıklarından c) Gelir Vergisi (%15) , d) Damga Vergisi (Binde6- 2013 Yılından itibaren Binde 7,59) kesilmez. Emekli Kapıcılar bu maddelerden muaftır.Kapıcıların muaf oldukları prim ve vergiler dikkate alınmaz diğer kesintiler brüt ücretten çıkarılarak net ücretleri bulunur. Bu sayılan kesintiler İşveren tarafından çalışan kapıcı adına ödenir.
11.4) Kapıcı / Emekli Kapıcılar açısından incelendiğinde brüt ücretler aynı olduğundan normal kapıcılar için aldıkları brüt tutarlardan  kesilen a) SGK Primi İşçi Payı ( % 14) , b) İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) ; emekli kapıcılar için a) SGK Primi İşçi Payı yerine Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) İşçi Payı (7,5)  kesintiler arasında oluşan prim maliyet farkları vardır.
11.5) Brüt ücret çalışanın hak ettiği bir ücret olup, normal kapıcı - emekli kapıcı çalıştırıldığında bu farklar İşveren'e kalmayacaktır. Emekli kapıcı çalıştırıldığında  Emekli kapıcının brüt ücretinden kesilen primler daha az oranda olacak ve emekli kapıcının eline normal kapıcıya oranla daha fazla ücret geçecektir. Bu fark aşağıda mevcut yılın tablosunda hesaplanmıştır.

Bu açıklamalar aşağıdaki tablolarda anlatılmıştır.

traffic.gif

Yukarıda resim formatındaki tablonun Yazıcı Dostu Okunabilir PDF haline Alt Satırdaki Konuya Tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
12) Kapıcı Maaşları / Emekli Kapıcı Maaşları ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.
12.1) Kapıcı maaşları / Emekli Kapıcı Maaşları Gelir Vergisi Kanunu uyarınca Gelir Vergisinden muaftır
12.2)Kapıcı maaşlarının  / Emekli Kapıcı Maaşlarının gelir vergisinden muaf olması sebebiyle Gelir Vergisinden indirilerek ücrete yansıtılan Asgari Geçim İndiriminden gelir vergisi olmadığı için yararlanamazlar.
12.3)Kapıcı maaşları / Emekli Kapıcı Maaşları damga vergisinden muaftır
12.4)Kapıcı maaşlarında / Emekli Kapıcı Maaşlarında ;SGK primleri ise diğer maaş hesaplamalarında olduğu gibi brüt ücret üzerinden yansıtılır
12.5)Kapıcı maaşlarının / Emekli Kapıcı Maaşlarının hesaplanmasında kullanılan asgari ücret tutarı tam işveren maliyeti değildir. İşverene maliyetini bulabilmek için brüt tutar üzerine normal kapıcı çalıştırmasında SGK İşveren Primi Tutarı ve İşsizlik Sigortası İşveren primi tutarlarının brüt ücrete ilave edilmesi gerekir. Aynı şekilde emekli kapıcının işverene maliyetini bulabilmek için brüt tutar üzerine emekli  kapıcı çalıştırmasında Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) ve  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi ( KVSKP) primi tutarlarının brüt ücrete ilave edilmesi gerekir
12.6)Apartmanınıza tam maliyetini görmek istiyor iseniz lütfen bordro hesapladıktan sonra ; Toplam Gelir alanına bakınız.
12.7)Kapıcıların / emekli kapıcıların  kalorifer yakmaları durumunda SGK İşveren Payı / Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP)  işyerinin tehlike derecesi artması sebebiyle artmaktadır. SGK Priminin artması sebebiyle işveren maliyetide yükselmektedir
12.8)Kapıcıların işten ayrılmaları durumunda İşsizlik Ödeneğinden yararlanabilmeleri için kapıcı maaşlarından SGK İşsizlik Primi kesintisi yapılır. Emekli kapıcıların işten ayrılmaları durumunda İşsizlik Ödeneğinden yararlanabilmeleri için emekli kapıcı maaşlarından  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi kesintisi yapılır.
12.9)Kapıcıların veya emekli kapıcıların  kapıcı dairesi gibi imkanlar karşısında ücretsiz çalıştırılmaları yasalara aykırıdır.

2017 Yılı Kapıcı ve Emekli Kapıcı Brüt ve  Asgari Ücretleri İle İşveren'e Maliyetleri :
Kapıcı mı Çalıştırsak, Emekli Kapıcı mı Çalıştırsak?


traffic.gif
Asgari Ücret'te 2013 yılı için Yeni Damga Vergisi Oranı % 07,59 olarak belirlendi. 2012 yılındaki Damga Vergisi Oranı % 06,6 idi .                                                                                                  
            
1) Kapıcı ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesilmiyor. Sadece yüzde 14 sigorta primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesiliyor.                                                                                        (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)            
2) ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ: İşveren, asgari ücret üzerinden, işin tehlike sınıfına göre yüzde 19,5 ile 28 arasında sigorta primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi ödüyor.             
3) (***) 5510 sayılı Kanunun 81.maddesinin(ı bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK  primi işveren payı %19,5'dir.            
4) 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine 5763 sayılı Kanun ile eklenen ı bendinde; 4/a kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağı belirtilmiş, ancak aynı bent uyarınca sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar bu uygulama dışında tutulmuştur. Dolayısıyla maddede belirtilen diğer şartlar gerçekleşse bile, sosyal güvenlik destek primine çalışanlar için işverenler bu beş puanlık primin hazine tarafından karşılanması uygulamasından yararlanamayacaklardır.            

2016 Yılı Kapıcı ve Emekli Kapıcı Brüt ve  Asgari Ücretleri İle İşveren'e Maliyetleri :
Kapıcı mı Çalıştırsak, Emekli Kapıcı mı Çalıştırsak?


traffic.gif
Asgari Ücret'te 2013 yılı için Yeni Damga Vergisi Oranı % 07,59 olarak belirlendi. 2012 yılındaki Damga Vergisi Oranı % 06,6 idi .                                                                                                  
            
1) Kapıcı ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesilmiyor. Sadece yüzde 14 sigorta primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesiliyor.                                                                                        (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)            
2) ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ: İşveren, asgari ücret üzerinden, işin tehlike sınıfına göre yüzde 19,5 ile 28 arasında sigorta primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi ödüyor.             
3) (***) 5510 sayılı Kanunun 81.maddesinin(ı bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK  primi işveren payı %19,5'dir.            
4) 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine 5763 sayılı Kanun ile eklenen ı bendinde; 4/a kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağı belirtilmiş, ancak aynı bent uyarınca sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar bu uygulama dışında tutulmuştur. Dolayısıyla maddede belirtilen diğer şartlar gerçekleşse bile, sosyal güvenlik destek primine çalışanlar için işverenler bu beş puanlık primin hazine tarafından karşılanması uygulamasından yararlanamayacaklardır.            


2015 Yılı Kapıcı ve Emekli Kapıcı Brüt ve  Asgari Ücretleri İle İşveren'e Maliyetleri :
Kapıcı mı Çalıştırsak, Emekli Kapıcı mı Çalıştırsak?


traffic.gif
Asgari Ücret'te 2013 yılı için Yeni Damga Vergisi Oranı % 07,59 olarak belirlendi. 2012 yılındaki Damga Vergisi Oranı % 06,6 idi .                                                                                                  
            
1) Kapıcı ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesilmiyor. Sadece yüzde 14 sigorta primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesiliyor.                                                                                        (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)            
2) ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ: İşveren, asgari ücret üzerinden, işin tehlike sınıfına göre yüzde 19,5 ile 28 arasında sigorta primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi ödüyor.             
3) (***) 5510 sayılı Kanunun 81.maddesinin(ı bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK  primi işveren payı %19,5'dir.            
4) 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine 5763 sayılı Kanun ile eklenen ı bendinde; 4/a kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağı belirtilmiş, ancak aynı bent uyarınca sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar bu uygulama dışında tutulmuştur. Dolayısıyla maddede belirtilen diğer şartlar gerçekleşse bile, sosyal güvenlik destek primine çalışanlar için işverenler bu beş puanlık primin hazine tarafından karşılanması uygulamasından yararlanamayacaklardır.            

2014 Yılı Kapıcı ve Emekli Kapıcı Brüt ve  Asgari Ücretleri İle İşveren'e Maliyetleri :
Kapıcı mı Çalıştırsak, Emekli Kapıcı mı Çalıştırsak?


traffic.gif
Asgari Ücret'te 2013 yılı için Yeni Damga Vergisi Oranı % 07,59 olarak belirlendi. 2012 yılındaki Damga Vergisi Oranı % 06,6 idi .                                                                                                  
            
1) Kapıcı ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesilmiyor. Sadece yüzde 14 sigorta primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesiliyor.                                                                                        (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)            
2) ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ: İşveren, asgari ücret üzerinden, işin tehlike sınıfına göre yüzde 19,5 ile 28 arasında sigorta primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi ödüyor.             
3) (***) 5510 sayılı Kanunun 81.maddesinin(ı bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK  primi işveren payı %19,5'dir.            
4) 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine 5763 sayılı Kanun ile eklenen ı bendinde; 4/a kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağı belirtilmiş, ancak aynı bent uyarınca sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar bu uygulama dışında tutulmuştur. Dolayısıyla maddede belirtilen diğer şartlar gerçekleşse bile, sosyal güvenlik destek primine çalışanlar için işverenler bu beş puanlık primin hazine tarafından karşılanması uygulamasından yararlanamayacaklardır.            


2013 Yılı Kapıcı ve Emekli Kapıcı Brüt ve  Asgari Ücretleri İle İşveren'e Maliyetleri :
Kapıcı mı Çalıştırsak, Emekli Kapıcı mı Çalıştırsak?


traffic.gif
Asgari Ücret'te 2013 yılı için Yeni Damga Vergisi Oranı % 07,59 olarak belirlendi. 2012 yılındaki Damga Vergisi Oranı % 06,6 idi .                                                                                                  
            
1) Kapıcı ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesilmiyor. Sadece yüzde 14 sigorta primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesiliyor.                                                                                        (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)            
2) ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ: İşveren, asgari ücret üzerinden, işin tehlike sınıfına göre yüzde 19,5 ile 28 arasında sigorta primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi ödüyor.             
3) (***) 5510 sayılı Kanunun 81.maddesinin(ı bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK  primi işveren payı %19,5'dir.            
4) 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine 5763 sayılı Kanun ile eklenen ı bendinde; 4/a kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağı belirtilmiş, ancak aynı bent uyarınca sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar bu uygulama dışında tutulmuştur. Dolayısıyla maddede belirtilen diğer şartlar gerçekleşse bile, sosyal güvenlik destek primine çalışanlar için işverenler bu beş puanlık primin hazine tarafından karşılanması uygulamasından yararlanamayacaklardır.            2012 Yılı Kapıcı ve Emekli Kapıcı Brüt ve  Asgari Ücretleri İle İşveren'e Maliyetleri :
Kapıcı mı Çalıştırsak, Emekli Kapıcı mı Çalıştırsak?


Tablo aşağıdadır.


traffic.gif
1) Kapıcı ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesilmiyor. Sadece yüzde 14 sigorta primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesiliyor.                                                                                        (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)            
2) ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ: İşveren, asgari ücret üzerinden, işin tehlike sınıfına göre yüzde 19,5 ile 28 arasında sigorta primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi ödüyor.             
3) (***) 5510 sayılı Kanunun 81.maddesinin(ı bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK  primi işveren payı %19,5'dir.            
4) 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine 5763 sayılı Kanun ile eklenen ı bendinde; 4/a kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağı belirtilmiş, ancak aynı bent uyarınca sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar bu uygulama dışında tutulmuştur. Dolayısıyla maddede belirtilen diğer şartlar gerçekleşse bile, sosyal güvenlik destek primine çalışanlar için işverenler bu beş puanlık primin hazine tarafından karşılanması uygulamasından yararlanamayacaklardır.2011 Yılı Kapıcı ve Emekli Kapıcı Brüt ve  Asgari Ücretleri İle İşveren'e Maliyetleri :
Kapıcı mı Çalıştırsak, Emekli Kapıcı mı Çalıştırsak?


Tablo aşağıdadır.

traffic.gif


2010 Yılı Kapıcı ve Emekli Kapıcı Brüt ve  Asgari Ücretleri İle İşveren'e Maliyetleri :
Kapıcı mı Çalıştırsak, Emekli Kapıcı mı Çalıştırsak?


Tablo aşağıdadır.
traffic.gif


2009 Yılı Kapıcı ve Emekli Kapıcı Brüt ve  Asgari Ücretleri İle İşveren'e Maliyetleri :
Kapıcı mı Çalıştırsak, Emekli Kapıcı mı Çalıştırsak?


Tablo aşağıdadır.
traffic.gif


2008 Yılı Kapıcı ve Emekli Kapıcı Brüt ve  Asgari Ücretleri İle İşveren'e Maliyetleri :
Kapıcı mı Çalıştırsak, Emekli Kapıcı mı Çalıştırsak?


Tablo aşağıdadır.
traffic.gif

Linkback: Kapıcı ve Emekli Kapıcı Maaş Hesabı -2017 Yılı ve Öncesi Asgari Net Brüt


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif
  • Gösterim 66,040 
  • Çalışanlar ve Kapıcılar ile Apartman Görevlilerine İlişkin Konular
  • 0 Yanıtlar

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler