Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Asansörlere (Kullanılması Sakıncalı Anlamına Gelen) Kırmızı Etiket varken...

Başlatan ck0902, Haziran 10, 2016, 06:00:59 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sayın Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap site yöneticileri ve değerli üyeler, hepinize iyi günler dilerim. Sizlere KMK alanında ayrıntı içerisinde pek fark edilmeyen bir konu hakkında soru sormak istiyorum.

Blok Asansörleri,  devlet yetkilileri tarafından (Sorunlar Giderilene Kadar Kullanılmaması Gerekir Anlamına Gelen)  Kırmızı  Etiket ile kayıt edildikten sonra;

(1) Bu asansörler ile ilgili sorunlar giderilmeden Kat Maliki, alınan Faydalı Yenilikler ve İlaveler Kararlarına Karara İtiraz Şerhi Koyabilir mi? Alınsa bile Yönetici toplanan aidatları, öncelikle Kırmızı Etiketli asansörlerin Yasalara Uygun Hale Getirilmesi için kullanmakla görevli ve sorumlu mudur?

(2) Asansörlerin Kırmızı Etiketten Yeşil veya En az Mavi Etikete dönüştürmeyen Yönetici hakkında  suç duyurusunda bulunulabilir mi?

Saygılar ve En iyi toplu yaşam imkanlarına sahip olmamız dileğiyle.
Linkback: Asansörlere (Kullanılması Sakıncalı Anlamına Gelen) Kırmızı Etiket varken...


  • Gösterim 20,667 
  • Zorunlu Yapılması Gereken İşlemler ve Mevzuat
  • 3 Yanıtlar
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Blok Asansörleri,  devlet yetkilileri tarafından (Sorunlar Giderilene Kadar Kullanılmaması Gerekir Anlamına Gelen)  Kırmızı  Etiket ile kayıt edildikten sonra;
(1) Bu asansörler ile ilgili sorunlar giderilmeden Kat Maliki, alınan Faydalı Yenilikler ve İlaveler Kararlarına Karara İtiraz Şerhi Koyabilir mi? Alınsa bile Yönetici toplanan aidatları, öncelikle Kırmızı Etiketli asansörlerin Yasalara Uygun Hale Getirilmesi için kullanmakla görevli ve sorumlu mudur?

Sayın ck0902,
Öncelikle forumda üyelere karşı yaklaşımınız ve açıklayıcı yanıtlarınız için teşekkür ederim.
Asansörler , Kırmızı  Etiket ile kayıt edildikten sonra;
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ( KMK)   19. maddesi 2. fıkrasına göre ;
Alıntı YapAncak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz.
Yine Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ( KMK)   35. maddesi b. fıkrasına göre ;
Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;
Yine Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ( KMK)   35. maddesi g ve h. fıkralarına göre ;
Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;
g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;
h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması; 
maddelerine göre Yönetici gerekli önlemleri almalıdır.
Açıkçası asansörlerde Kırmızı Etiket konulmasına neden olan eksiklikler Kat Mülkiyeti Kanunu 42. maddesi "Faydalı Yenilik ve İlaveler" kapsamında değerlendirilmemelidir. Tabi ki yönetici eksikliklerin giderilmesi bir yatırım projesi ölçeğinde bir meblağı ilgilendiriyorsa Kat Malikleri Kurulunu en kısa zamanda ( Yönetici kırmızı etiketli bir asansörün çalışmasına izin vermemelidir) Olağanüstü Genel Kurula çağırır, bu aşamada yetkili asansör bakımı  firmasından , gerek duyduğu taktirde birden fazla firmadan eksikliklerin giderilmesine yönelik teklifler alabilir. Bazı eksikler asansör firması ile  de ilgili olmayabilir ( elektrik panoları, kaçak akım rölesi, kuyu aydınlatması , makina dairesi üstüne çıkan metal merdiven ve yoksa korkuluğunun yapılması vs işler gibi) . Bunlar için de farklı yererden teklif toparlayarak bir yatırım bütçesi hazırlayarak , genel kurul çağrısı ile beraber kat maliklerine göndermelidir.
Ancak ifade ettiğim gibi Kat Malikleri Kurulunu toplantıya çağırmanın gerekli olduğunu düşünmemekteyim. Yapılacak işlemler , revizyon ve ilaveler ile değişimler zorunludur. Yani Genel Kurul'un yapmayalım deme gibi bir kararı olamaz. Ancak kat maliklerinin oy birliği ile asansörün çalıştırılmaması kararı alınabilir tabi .
Diyelim ki Yönetici olağanüstü genel kurulu madde 42'ye dayanarak topladı. Kat malikinin biri çeşitli sebeplerle işin ( asansör eksikliklerinin giderilmesi) yapılmasına karşı çıktı , itiraz şerhi düştü. Bu şerhin hiç bir önemi yoktur. Ancak şerh işin yapılması ile ilgili tekliflerin yanlış toplandığının,  ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİGİ'ne göre eksik , hatalı işler yapılacağının kendisi tarafından tespiti ile ilgili bir itiraz şerhi ise , bu hususun araştırlıması tabiki Yöneticinin görevidir. Eksik tespit edilen hususlar var ise tamamlanması ve o eksikliklerin de giderilmesi gerekir. Yoksa kat maliklerinin tamamen ön yargı ile yapılmasına karşı çıkması kabul edilemez.
Yöneticinin faaliyetlerinden dolayı kat malikleri arasında şiddetli bir itiraz sözkonusu ise satın alma komisyonu oluşturulabilir, bu konudaki karar yetkisi bir komisyona devir edilebilir, kararı bu komisyon alır ödemeleri yönetici yapabilir.
Karar alınamasa dahi  Yönetici toplanan aidatları, öncelikle Kırmızı Etiketli asansörlerin Yasalara Uygun Hale Getirilmesi için kullanmakla görevli ve sorumludur. Tabi bu konuya bir bedel ayırması gerekeceği için bütçede yapması zorunlu olmayan, bir kazaya sebep vermeyecek, can ve mail emniyetini ortadan kaldırmayacak, anayapının zarar görmesine sebep olmayacak diğer işletme faaliyetlerinde tasarrufa gidebilir.

Bu yorumlarımı daha ayrıntılı değerlendirmek için ; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA günü Resmî Gazete'nin  29396 sayısında yayınlanan ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİGİ'nin incelenmesinde fayda vardır. Yönetmeliği Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap  linkinde inceleyebilirsiniz.

Bu yönetmelikte Madde 15 de Bina Sorumlusunun ( Bina Yöneticisini tanımlar) Yükümlülükleri yer alır. Yine yönetmeliğin 20. maddesi 6.  ve 7 . fıkralarında ;
Alıntı Yap(6) Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından ek-5'teki formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası A tipi muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir.
(7) Güvensiz olarak tanımlanan asansörün bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.
demektedir.

O halde bina sorumlusunun bu yönetmelik hükümlerine göre görevini yerine getirmemesinden dolayı oluşabilecek kazalardan sorumluluğu doğmakla beraber;

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Blok Asansörleri,  devlet yetkilileri tarafından (Sorunlar Giderilene Kadar Kullanılmaması Gerekir Anlamına Gelen)  Kırmızı  Etiket ile kayıt edildikten sonra;
(2) Asansörlerin Kırmızı Etiketten Yeşil veya En az Mavi Etikete dönüştürmeyen Yönetici hakkında  suç duyurusunda bulunulabilir mi?

Oluşabilecek kazalar için önlem alınmadığı ve Yöneticinin görevini yerine getirmediği gerekçesi ile Yönetici Hakkında Sulh Mahkemesine başvurulabilir.
Savcılığın kaza oluşmadan; taksirle yaralanmaya/ ölüme sebebiyet vermek , güveni kötüye kullanmak gerekçeleri ile takibi sonuçlandırmayacağını zannediyorum. Ancak yönetici Kırmızı etiketli bir asansörü çalıştırmaya devam ediyorsa ilgili idareye ( Yerel Yönetim) şikayet dilekçesi yazılarak idari yaptırım talebi yapılabilir.
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

Sayın Ozan ÖZEN,

  İltifatınız için asıl ben teşekkür ederim. Benim de forumunuzda nacizane faydalı olma isteğim, sizin tüm forum üyelerine hatta üye olmadan takip imkanına sahip olan internet kullanıcılarına gösterdiğiniz özverili paylaşımlardır. Bu forumdan yararlandığım tarihten itibaren gerek kendi haklarımın korunması ve savunulması hususunu gerekse Kat Mülkiyeti Kanunu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunu iddia edenlere karşı, Yönetici/Denetçi/Temsilciler Kurulu Başkanı/Denetim Kurulu Başkanı görevlerimin ifasında oldukça ikna edici bilgilerim ve tecrübelerim artarak büyümeye devam etmektedir.

Tenkit ettiğimiz kişi ya da (kurul gibi) grupları elimiz ile işaret ettiğimizde; (işaret) parmağımız ile karşı tarafı işaret ederken avucumuzun içinde kalan diğer üç parmağın kendimizi işaret ettiğini bu vesile ile (mecazi olarak en az üç kez, üç açıdan) öncelikle kendimizi denetleyip, sonra karşı taraftan beklenti içine girmemizde büyük fayda görüyorum.

Çünkü, hem hata yapıp hem de hata yapanı eleştirmek karşılıklı yıpranmadan başka bir şey getirmez.    Dileğim, tüm üyelerin hayatlarında Kat Maliki ya da onun yasal temsilcisi olarak en iyi uzlaşma süreci ile "toplu yaşam" içerisinde mutlu olmalarıdır.

Saygılarımla.

Not: Her zamanki gibi çok geniş, profesyonel ve özverili bir şekilde bu konu hakkında da bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ederim. 

Değerli Kat Mülkiyeti Yöneticisi,

Size sormak istediğim konu asansorlere yapılan TSE tarafından kontrollerde 3 adet asansore kırmızı etiket vurulmasıdır, bu eksikler için fiyal teklifi aldığımızda yaklaşık 13.000 TL gibi bir masraf çıkartıldı, ancak ben verilen rapora gore başka firmadan teklif aldığımda bunun 25.000 TL ve uzeri olduğu belirtildi, bir tanesi rapora göre panonun değişmesi gerektiğini soyluyor ama halihazırdaki asansoru yapan firmanın teklifinde bu görünmüyor,

Benim asıl sormak istediğim soru şudur;

bizim sitemiz henuz 4 yıllık bir sitedir ve site yönetimi 2013 yılınının Eylül ayında kurulmuştur, bundan önce mütehit firma ortak alanların bakımını yapmakta idi ve kendisinin satılık daireleri var idi,  ben belediyeye gittiğimde asansor ruhsatını2013 yılında aldığını belirttiler, peki mutehaitin bu yeni mevzuatın gerekliliklerini tamamlamaları gerekmezmiydi ?  Ruhsat aldığı belediye büyük şehir kanunu ile merkeze bağlandı,  sizce hukuk mücadelesi başlatsak kazanırmıyız ?

Bu konuda bizi aydınlatırsanız sevinirim.

Teşekur Ederim


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler