Katmülkiyeti.Com

İzoder Dergi


Dergiyi Okumak İçin İçin Tıklayın...  İZODERGİ 145. Sayısı Yayında! - İZODER

"Dergiyi Okumak İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayabilirsiniz... İZODERGİ 145. Sayısı Yayında! - İZODER"

Katmulkiyeti

İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Yönetici Sohbetleri"

Yönetim Planı (Birden Fazla Parsel Olursa Ne Olacak ? Nasıl Uygulanacak? )

Başlatan mühendis, Mayıs 07, 2008, 02:21:44 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sayın Admin,
Merhaba efendim.
Ben bir hususta bilgi eksikliğimi gidermek istiyorum. Bu nedenle acilen cevap vereceğiniz umuduyla size bir husus soracağım.
"YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
E: 2004/14834 K: 2005/408 T: 31.1.2005
“Site” Adi Altinda Oluşan Birlikler • Uygulanacak Yasa • Mahkemenin Görevi
Özet: Kat Mülkiyeti Kanununa göre, katmülkiyeti veya kat irtifakı ancak tek parsel
üzerindeki yapı veya yapılarda tesis edilebilir.Birden fazla parsel malikinin bir araya
gelerek müşterek kat mülkiyeti veya kar irtifakı kurmaları yasal yönden olanaksızdır.
“Site” namı altında birden fazla parsel malikinin bir araya gelerek oluşturdukları
birliklerde Yönetim Planı olarak nitelendirilenbelge bağımsız bölüm malikleri arasında düzenlenmiş bir sözleşme niteliğinde olup, bundan doğan uyuşmazlıklar genel hükümlere
göre çözümlenir."
şeklinde bir karar bulunmaktadır.

Site iki parselden oluşmaktadır.
1) Bu sitede kat maliklerinin bir araya gelerek site yönetimi için düzenledikleri belge yönetim planı değilmidir?
2) Böyle bir belgenin Tapu Sicil Müdürlüğünde tescil ettirilmesine gerek yokmudur? Böyle bir tescil işlemine gerek yok ise, bu türlü bir belge nasıl hukuken geçerli olabilecektir?
3) Birden çok parsel üzerinde oluştuturulmuş olan konutların kat maliklerinin aralarında düzenledikleri böyle bir site yönetimiile ilgili belgeye yönetim planı ismi verilmiyorsa ne gibi bir isim verilmektedir. Sadece bir sözleşme mi denilmektedir? 

Linkback: Yönetim Planı (Birden Fazla Parsel Olursa Ne Olacak ? Nasıl Uygulanacak? ) Mesajı Paylaş


  • Gösterim 33,185 
  • Yönetim Planı İle İlgili Konular
  • 16 Yanıt
ben 30 blok ve bu bloklarda bulunan 423 bağımsız bölümden  meydana gelmiş bir sitede yönetimdeyim yeni yasaya göre her blok kendi yöneticisini ve deneticisini seçecek anladım ama ortak yelerin yönetimi için seçilecek olan yönetim kurulunu blok yöneticilerimi yoksa eskisi gibi kat malıklerinin yarıdan bir fazlası ile genel kurulmu sececek yani 30 blok yöneticisi 30 kişiden 16 sımı 423bağımsız bölümden 213 mü seçecek Mesajı Paylaş

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Sayın Admin,
Merhaba efendim.
Ben bir hususta bilgi eksikliğimi gidermek istiyorum. Bu nedenle acilen cevap vereceğiniz umuduyla size bir husus soracağım.
"YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
E: 2004/14834 K: 2005/408 T: 31.1.2005
“Site” Adi Altinda Oluşan Birlikler • Uygulanacak Yasa • Mahkemenin Görevi
Özet: Kat Mülkiyeti Kanununa göre, katmülkiyeti veya kat irtifakı ancak tek parsel
üzerindeki yapı veya yapılarda tesis edilebilir.Birden fazla parsel malikinin bir araya
gelerek müşterek kat mülkiyeti veya kar irtifakı kurmaları yasal yönden olanaksızdır.
“Site” namı altında birden fazla parsel malikinin bir araya gelerek oluşturdukları
birliklerde Yönetim Planı olarak nitelendirilenbelge bağımsız bölüm malikleri arasında düzenlenmiş bir sözleşme niteliğinde olup, bundan doğan uyuşmazlıklar genel hükümlere
göre çözümlenir."
şeklinde bir karar bulunmaktadır.

Site iki parselden oluşmaktadır.
1) Bu sitede kat maliklerinin bir araya gelerek site yönetimi için düzenledikleri belge yönetim planı değilmidir?
2) Böyle bir belgenin Tapu Sicil Müdürlüğünde tescil ettirilmesine gerek yokmudur? Böyle bir tescil işlemine gerek yok ise, bu türlü bir belge nasıl hukuken geçerli olabilecektir?
3) Birden çok parsel üzerinde oluştuturulmuş olan konutların kat maliklerinin aralarında düzenledikleri böyle bir site yönetimiile ilgili belgeye yönetim planı ismi verilmiyorsa ne gibi bir isim verilmektedir. Sadece bir sözleşme mi denilmektedir? Sayın Mühendis ;

Bu souru ya benzer biçimlerde soruyorsunuz? Ya da ben yoğunluktan sürmenaj haline ulaşıyorum. Hayal görüyorum.

Önce İlgili Karar :
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
E: 2004/14834 K: 2005/408 T: 31.1.2005
“Site” Adi Altinda Oluşan Birlikler • Uygulanacak Yasa • Mahkemenin Görevi
Özet: Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kat mülkiyeti veya kat irtifakı ancak tek parsel üzerindeki yapı veya yapılarda tesis edilebilir.
Birden fazla parsel malikinin bir araya gelerek müşterek kat mülkiyeti veya kar irtifakı kurmaları yasal yönden olanaksızdır.

“Site” namı altında birden fazla parsel malikinin bir araya gelerek oluşturdukları birliklerde Yönetim Planı olarak nitelendirilen belge bağımsız bölüm malikleri arasında düzenlenmiş bir sözleşme niteliğinde olup, bundan doğan uyuşmazlıklar genel hükümlere göre çözümlenir.

Dava dilekçesinde 1.128.881.059 lira alacak için takibe vaki itirazın iptali, inkar tazminatının masraşarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir.
Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafı ndan temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davada; site yönetimi olduğunu bildiren davacı tarafından, aynı sitede bağımsız bölüm maliki olan davalıdan, sitenin tamamını ilgilendiren işletme giderlerinden oluşan ortak gider alacağı olarak 1.128.881.059 liranın tahsili için başlatılan ilamsız takibe vaki haksız itirazın iptali istenilmiştir.

Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından
temyiz edilmiştir. Dosya içinde bulunan tapu kaydı ve yönetim planından anlaşıldığına göre site iki parselden oluşmaktadır.


Kat Mülkiyeti Kanununa göre; kat mülkiyeti veya kat irtifakı ancak bir parsel üzerindeki yapı veya yapılarda tesis edilebilir. Birden çok parsel
malikinin bir araya gelerek müşterek kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurmalarına yasal olanak bulunmamaktadır. Bu nedenle Kat Mülkiyeti
kanunu hükümleri bu gibi müşterek yönetimlerde uygulanmaz.

Bu şekilde site namı altında birden fazla parsel malikinin bir araya gelerek kurdukları birliklerde yönetim planı tabir edilen belge bağımsız bölüm malikleri arasında bir sözleşme niteliğinde olup, bundan doğacak ihtilaşar genel hükümlere göre çözümlenir. Mahkemenin görevi de müddeabihin
miktarına göre saptanır.

O halde mahkemece yukarıdaki esaslar dikkate alınarak davaya genel hükümler dairesinde müddeabihe göre Asliye Hukuk Mahkemesinde
bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken esas hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve şimdilik diğer yönlerin incelenmesine mahal bulunmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 31.1.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Sonra cevaplar....

AlıntıSite iki parselden oluşmaktadır.
1) Bu sitede kat maliklerinin bir araya gelerek site yönetimi için düzenledikleri belge yönetim planı değilmidir?


28 Kasım 2008'den önce yapılmış olan belge yönetim planı değildir. Bu tarihten Sonra yapılan belge yönetim planıdır. Bu tarihe kadar alınan tüm kararlarda aynı sonucu doğurur.

Alıntı2) Böyle bir belgenin Tapu Sicil Müdürlüğünde tescil ettirilmesine gerek yokmudur? Böyle bir tescil işlemine gerek yok ise, bu türlü bir belge nasıl hukuken geçerli olabilecektir?


Tapu Sicil Müdürlüğü zaten bu yapılmak istenen tescili kabul etmeyecektir.
Bu belge yönetim planından ziyade "kat malikleri arasında yönetim planından farklı bir özel sözleşmedir. Kabul edilen çoğunluğa bağlı olarak yaptırım yetkisi bulunacaktır. Ancak bağımsız bölümlerin daha sonradan satışı halinde yeni kat maliklerini bağlamaz. Kararın alındığı ve imza edildiği tarihteki kat maliklerini bağlar. Bu sözleşmenin tapuda varsa eğer başka bir kayıtlı yönetim planı o halde tapuda kayıtlı olan yönetim planı ile çelişen kısımları geçersiz olacaktır. Bu belge ancak tapuda kayıtlı olan yönetim planında varsa eksikleri gidermek için tamamlayıcı bir belge olabilir.

Kat mâlikleri arasında yapılmış sözleşme hükümleri olarak adlandırılan bu metinler tapuda kayıtlı yönetim planına, kat mülkiyeti yasasına ve yargıtay kararlarına aykırı olarak düzenlenemez. Düzenlenmişse ilgili hükümler geçersizdir. Uygulanamaz.

Tapuda kayıtlı Yönetim Plânı  "İmzalamış olan bütün kat mâliklerini ve onların mirasçılarını (küllî haleflerini) ve satın alma yoluyla mâlik olanları (cüz'i halefleri) bağlar ve Kiracılar, "zilyedliğe borç"; intifa (faydalanma) ve süknâ (oturma) hakkı sahipleri ise, "irtifak'a bağlı borç" esasına göre Yönetim Planıyla bağlı iken ;
sizin örneğinizdeki "KMK.'na göre Yönetim Plânı niteliği taşımayan sözleşmeler " sadece onu imzalamış olanları ve onların adına bağımsız bölümü kullananları bağlar.Böyle bir bağımsız bölümü miras yoluyla veya satın alma ile iktisap edenler, bu sözleşmeyi imzalamadıkları takdirde, onunla bağlı olmazlar.


AlıntıBirden çok parsel üzerinde oluştuturulmuş olan konutların kat maliklerinin aralarında düzenledikleri böyle bir site yönetimiile ilgili belgeye yönetim planı ismi verilmiyorsa ne gibi bir isim verilmektedir. Sadece bir sözleşme mi denilmektedir? 


"KMK.'na göre Yönetim Plânı niteliği taşımayan sözleşmeler " denilebilir.

Sanki bu konu ile alakalı diğer sorunuz ve cevabı için...

Yönetim Planı
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap


Tıklayınız...


Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
ben 30 blok ve bu bloklarda bulunan 423 bağımsız bölümden  meydana gelmiş bir sitede yönetimdeyim yeni yasaya göre her blok kendi yöneticisini ve deneticisini seçecek anladım ama ortak yelerin yönetimi için seçilecek olan yönetim kurulunu blok yöneticilerimi yoksa eskisi gibi kat malıklerinin yarıdan bir fazlası ile genel kurulmu sececek yani 30 blok yöneticisi 30 kişiden 16 sımı 423bağımsız bölümden 213 mü seçecek


Eğer toplu yapı tanımına uyuyorsanız;

KMK. DOKUZUNCU BÖLÜM: Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler
Kapsam
MADDE 66- Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder

Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır. Ancak bu parseller arasında kalan ve imar plânına göre yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz. Toplu yapı kapsamındaki her imar parseli, kat irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınır. Ancak, toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz.

Yapılar tamamlandıkça, tamamlanan yapılara ilişkin kat irtifakları kat mülkiyetine çevrilebilir.


Toplu Yapı Temsilciler Kurulu'nu ister Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu seçer, isterse blok yöneticileri Toplu Yapı Temsilciler Kurulu'nu oluşturur. Bu seçimi kanun sizlere bırakıyor. Ancak tapuda kayıtlı olan yönetim planınız var ise , bu yönetim planının önceki yönetim kurulu teşkili ile ilgili maddesinde belirtilen şekle uygun hareket etmenizde fayda var. (Eğer 28 MAyıs 2008 tarihine kadar Yönetim Planı Değişikliği gerçekleştiremeyecek iseniz!) Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Sayın ilgili. Sitenize yeni üye oldum.  Çok faydalı bir site . Benim de bazı sorularım olacak, cevaplarsanız çok memnun olurum.
Bulunduğumuz Toplu Yapı Yönetiminde(Eryaman 3. Etap) TOKİ 4.3.1996 tarihinde hazırlamış olduğu yönetim planında 17359 ada 1 parselde bulunan iş merkezindeki dükkanlar, tiyatro ve kültür merkezi olarak tasarlanan sosyal donatıları 47 adanın ortak yeri olarak göstererek 48 adayı (47 ada +17359 ada) bir birine bağlantılı olarak göstermiş ve bütün tapunun tek sahibi olarak bu yönetim planını tapu sicil müdürlüğüne tescil ettirmiştir.
Bu sayılan gayrimenkulleri ayrıca yönetim planının ek-1,2,3'ünde belirtmektedir. Bundan başka bu sayılan gayrımenkulleri adaların ortak malı olarak gösterdiğinin ana delili, planın içinde bizzat uygulamada yer almakta ve 46 ada başkanının seçtiği  3. etap üst yönetiminin başkanı  aynı zamanda 17359 adanın(çarşı) da otomatik olarak ada başkanı oluyor. Yani çarşı kendi başkanını seçemiyor. Çünkü çarşı dükkanlar, sosyal donatılar adaların ortak mülkü
Fakat tapuların tamamını uhdesinde bulundurduğundan, daha sonra bunları(çarşı ve dükkanları) satuyor. Yönetim planının altındaki maddi temeli boşaltıyor. Ancak malül plan yürürlükte kalıyor.
Bu uzun özetten sonra sorum şu: 5711 sayılı yasa geçici-3. maddesinde tamda böyle yönetimleri ve yönetim planlarını kastedmiyormu. Bizim görüşümüz bu olayda adaları bağlayan herhangi bir ortaklık, sosyal donatı olmadığına göre 5'şer 6'şar bloktan oluşan bu adaların bağımsız müstakil adalar olarak yönetilmesi  gerkmezmi.
Nasıl bir yol izlenmesi gerekir.  Her adanın katmaliklerinin tapusu yalnızca bulundukları parseldeki arsa paylarını içeriyor. Mesajı Paylaş