Katmülkiyeti.Com


Reklam Alanı !

Yönetim Planı Geçerli Mi? Çoğunluk Ne Olmalı ? Bu Site Yönetimi Yasal Mı?

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Ocak 17, 2008, 05:57:50 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 3 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

TOPLU YAPILARDA DİGER SORULARDA YÖNETİM PLANI DEGİŞİKLİGİ İÇİN OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TARİHİ İLE İLGİLİ YORUMLARIMIZI OKUMAK İÇİN....
LİNKLERE TIKLAYINIZ:....

Yeni Kanun Dolayısı İle Toplu Yapı Tanımındaki Anayapıların Yönetim Planları Değişmeli Mi?
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Yeni Yasaya Göre Yönetici Seçimi Tarihi ve Yönetim Planı?
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Yönetim Planı Geçerli Mi? Çoğunluk Ne Olmalı ? Bu Site Yönetimi Yasal Mı?
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

PEKİ TOPLU YAPI KAPSAMINDA YÖNETİM PLANLARI NE ZAMANA KADAR DEGİŞECEK, NASIL YAPILACAK?
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap


Yönetim Planları Değişecek - ANA MADDE BAŞLIGI
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap]Arama Parametleri Oluştur[/url]

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Sayın Admin verdiğiniz çok yararlanıyorum.
En son öğrenmek istediğim " İşletme projesi ile belirtilen aidatı ödeyen, ancak sadece yönetim kurulunca alınan bir karara göre su sondajı için ortaya koydukları ek ödemeyi ödemeyenlerin elektriğini, suyunu kesebilir mi? " sorusuna  "Kesinlikle kesemezler. Böyle bir hakları yoktur. Bu durum anayasada belirlenmiş gayrimenkul sahipliği hükümlerine aykırıdır. Ayrıca bu bahanelerle elektriğinizi , suyunuzu kesen kişiler için hukuk davası yanında ceza davası da açabilirsiniz. Tazminat talep edebilirsiniz." şeklinde cevap vermiştiniz. Ancak Anayasada gayrimenkul sahipliği ile ilgili herhangi bir maddeye rastlayamadım. Bu hangi maddede açıklanmaktadır. Buna ilişkin başk yasal düzenlemeler bulunmakta mıdır. Beni bu konuda da aydınlatacağınızı umuyor, saygılar sunuyorum.
Mesajı Paylaş

Sayın Mühendis ,

Konu zaten çok açık. Anayasanın 35. maddesi "– Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz." der. Buradan yola çıkarak, sizin kat mülkiyetinden doğğan ilişkileriniz ile ilgili olarak bir yorum ekledim sadece.

Bizim sitemiz Kat Mülkiyeti ile sınırlı. Ancak sitemizde gayrimenkul hukuku açısından bazı mevzuatlar var. Sizin gayrimenkul ile ilgili olarak literatürde arama yapmanız imkansız .. Bu konunun hukuk karşılığı Taşınmaz Mal Zilyedliğidir.

İlgili Kanunlar hakkında
Kat Mülkiyeti İle İlgili Açıklamalı Konular
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

bölümünden eğer içeriyorsa diğer ayrıntıları bulabilirsiniz.

Bunun dışındaki hususlar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için internetteki çok nitelikli diğer hukuk forumlarını kullnabilirsiniz.

Saygılarımla, Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap]Arama Parametleri Oluştur[/url]

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Sayin Admin,
Şimdi de karşımıza bir başka sorun cıktı. Sorun şu;
Sizlerle yazıştığımız için biliyorsunuz.
Her parsel için ayrı ayrı düzenlenmiş, her sayfası imzalı  yönetim planları Tapuya 27/12/2001 yılında verilmiş, Tapu dairesinde mevcuttur.
29/07/2007 tarihinde 4 parsel için seçilmiş bir tek yönetim, 29/07/2007 tarihli yeni bir yönetim planı ortaya koymuş ve uygulamaya başlamıştır. Bu yönetim planı Tapu Dairesine tescil ettirilmemiştir. Bu yönetim, 29/07/2007 tarihli tapuya tescilli olmayan bu yönetim planı için "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" demekte ve uygulamaktadır.
Sorum Şudur;
1) 28 Kasım 2007 den önce 4 parselde kurulu dubleks konutlar için seçildiğini söyleyen bu yönetim, 2001 yılından beri tapu dairesinde bulunan yönetim planlarını göz ardı edip, 2007 yılında ortaya koyduğu ve bazı kat maliklerine sadece son sayfasını imzalattığı, tapuya da tescil edilmemiş bir belgeyi "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" adı altında ortaya koyarak uygulamaya koyabilir mi?
2) Kat irtifakı kurulurken her parsel için ayrı ayrı olmak üzere taa 2001 yılında düzenlenerek tapu dairesine verilmiş yönetim planları yok sayılabilir mi? Yönetim planı benzeri sözleşme nedir?Ne zaman düzenlenmesi gereği vardır?
3) Tapu  dairesince tescil edilmiş esas yönetim planları varken, Tapuya tescil ettirilmemiş yönetim planı benzeri sözleşme  uygulamaya konabilir mi? Mesajı Paylaş

mühendis ..........
Her parsel için ayrı ayrı düzenlenmiş, her sayfası imzalı  yönetim planları Tapuya 27/12/2001 yılında verilmiş, Tapu dairesinde mevcuttur.
(Geçerli Olan Yönetim Planı Budur!)

29/07/2007 tarihinde 4 parsel için seçilmiş bir tek yönetim, 29/07/2007 tarihli yeni bir yönetim planı ortaya koymuş ve uygulamaya başlamıştır. Bu yönetim planı Tapu Dairesine tescil ettirilmemiştir. Bu yönetim, 29/07/2007 tarihli tapuya tescilli olmayan bu yönetim planı için "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" demekte ve uygulamaktadır.


Sorum Şudur;
1) 28 Kasım 2007 den önce 4 parselde kurulu dubleks konutlar için seçildiğini söyleyen bu yönetim, 2001 yılından beri tapu dairesinde bulunan yönetim planlarını göz ardı edip, 2007 yılında ortaya koyduğu ve bazı kat maliklerine sadece son sayfasını imzalattığı, tapuya da tescil edilmemiş bir belgeyi "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" adı altında ortaya koyarak uygulamaya koyabilir mi?Burada diğer üyeler için bir açıklama ... 28 Kasım 2007 Yeni Kat Mülkiyeti Yasasınının yürülüğe girdiği tarihtir. Bu tarihten önceki kurallar şu olmalıdır.

Birçok parsel üzerindeki yapılarda kat malikleri biraraya gelerek, Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen kat malikleri kurulu yönetimini oluşturamazlar. Bu kişiler arasında geçerli olan bir yönetim planı var ise, bu yönetim planı Kat Mülkiyeti Kanununun öngördüğü yönetim planı olmayıp, ancak taraflar arasında bir sözleşme hükmündedir.
Bu hususlar dikkate alındığında, uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanamayacağı gibi, sözü edilen Kanunun (KMK)  Ek 1 ve HUMK.'nun 8. maddesi de dikkate alındığında, bu gibi davalara Sulh Mahkemesi değil Asliye Hukuk Mahkemesi bakar.
... (Y. 18. HD., 09.06.1997, E. 1997/5408, K. 1997/6070.)

l'den çok parsel üzerindeki bağımsız bölüm mâliklerinin oluşturdukları Kurul, KMK.'nda öngörülen Kat Mâlikleri Kurulu niteliğinde olmadığı için, bu Kurul kararlarına karşı ancak genel hükümlere göre dâva açılabilir.
Davada, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uygun olarak üç ayrı bağımsız parsel üzerinde inşa edilmiş üç ayrı anayapıdaki bağımsız bölüm maliklerinin biraraya gelerek her bir parseldeki yöneticilerden ayrı olarak ortak yönetici seçmelerine ve her üç parsel üzerindeki yapıların müşterek yararlandıkları merkezi ısıtma sistemi sebebi ile yapılacak ortak giderlere ve avansına ilişkin kararın iptali istenmektedir.
Böyle bir dava Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanmasını gerektirmediği, ortak merkezi ısıtma sistemi sebebi ile tüm kat maliklerinin hak ve sorumluluklarını bu sebeble düzenleyen bir irade beyanına ilişkin olduğu cihetle Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.
Bu hususlar dikkate alınmadan uyuşmazlığın kat mülkiyetinden kaynaklandığı gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.'nun 428. maddesi gereğince bozulmasına ...(Y. 18. HD„ 02.04.1998, E. 1998/1958, K. 1998/ 3508.)

KMK'da Sözleşme Nedir? :
Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmî seneddir.


Bütün kat mâliklerinin özgür iradesi ile oluşturulan birsözleşme niteliğindeki Yönetim Plânı hükümlerine ilke olarak müdâhale edilmemesi gerekir. Ancak, kanunun buyurucu kuralların ıihlaleden, aynî hak değerinde bir hak oluşturan YönetimPlânı hükümleri mahkemece iptal edilebilir.(Y. 18. HD., 14.06.1999, E. 1999/6211, K. 1999/7670.)


Yani sözleşme denilen metin aslında "Yönetim Planı"'dır.

"Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" Nedir?

Valla İlk defa duydum. Bilmiyorum. "Demokrasilerde çareler tükenmez" beyitinin ürünü olmalı.

KMK. hükümlerine göre, kat mülkiyetine geçişte düzenlenen ve tüm kat mâlikleri tarafından imzalanması gereken belgeler, taraflar arasında bir sözleşme niteliğindedir. Bu sözleşmenin feshini ve tâdilini gerektirir zorunlu kanunî sebebler olmadıkça, değiştirilemez. (Y.18. HD., 22.01.1993, E. 1992/13835, K. 1993/328)

"Bütün kat mâliklerinin özgür iradesi ile oluşturulan bir sözleşme niteliğindeki Yönetim Plânı hükümlerine ilke olarak müdâhale edilmemesi gerekir. ...."(Y. 18. HD., 14.06.1999, E. 1999/6211, K. 1999/7670.)

Kat mülkiyeti /kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerin malikleri arasında uyuşmazlık/ihtilaf çıkacak olursa, sırasıyla aşağıdaki hükümler uygulanır. Ancak, birinci sırada (yani 1'de) hüküm varsa, ikinci sıradaki hüküm uygulanmaz.

1)   Tapu Kütüğü kaydındaki hükümler,
2)   Kat mâlikleri arasında yapılmış sözleşme hükümleri,
3)   Yönetim Plânı'ndaki hükümler,
4)   KMK. hükümleri,
5)   Medenî Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler.

Emredici hükümler dışında, sözleşme ile getirilen düzenlemeler ve daha da önce Yönetim Plânı öncelikle uygulanır.

Peki  "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" !!!!

Herhangi bir konuda  Kat Mâlikleri Kurulu karan alınamazsa, kat mâliklerinin hepsinin katıldığı bir "Sözleşme" ile de aynı sonuca varılabilir. Ancak bu şekilde düzenlenen sözleşme, o sözleşmede imzası olan kat mâliklerini bağlar. Bağımsız bölümlerin mülkiyetini sonradan iktisap edenleri, yani
yeni mâlikleri bağlamaz.

O halde, Yönetim Plânı ve Kat Mâlikleri Kurulu kararı niteliğinde olmayan ve konu ile ilgili metnin kanundakinden farklı bir şekilde düzenlenen sözleşmeye yeni mâlikler uymak zorunda değildirler.

Demekki Peki  "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" !!!! YÖNETİM PLANI NİTELİGİNDE OLMAYAN YÖNETİM PLANIDIR!!!!!

DİGER TARAFTAN YÖNETİM PLANI NİTELİGİNDE OLMAYAN YÖNETİM PLANI İÇİN...

Kat irtifaklı/kat mülkiyetli olmayan binaların mâlikleri tarafından yapılan sözleşmeye kendileri 'Yönetim Plânı" deseler bile — adı geçen sözleşme binaları kat irtifaklı/ kat mülkiyetli olmadığı için — KMK.'da hükme bağlanan Yönetim Plânı niteliğinde olmaz; Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş bir sözleşme niteliğinde olur. Bu nedenle de, böyle bir sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklar Borçlar Kanunu hükümlerine göre çözümlenir.

Birbirlerine bitişik bile olsa l'den çok parsel üzerinde müşterek kat mülkiyeti kurulamaz. Ancak, paydaşlar tesis için sözleşme yapabilirler ve bu sözleşmeyi imzalayan kat mâliki bununla bağlı olur. (Y. 18. HD.,27.09.1993, E. 1993/7647, K. 1993/10020.)

KMK.'na göre Yönetim Plânı niteliği taşımayan sözleşmeler sadece onu imzalamış olanları ve onların adına bağımsız bölümü kullananları bağlar.
Böyle bir bağımsız bölümü miras yoluyla veya satın alma ile iktisap edenler, bu sözleşmeyi imzalamadıkları takdirde, onunla bağlı olmazlar.

Yani yönetiminiz mevcut yönetim planı varken ve değişiklik koşulları yerine gelmeden "2007 yılında ortaya koyduğu ve bazı kat maliklerine sadece son sayfasını imzalattığı, tapuya da tescil edilmemiş bir belgeyi "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" adı altında ortaya koyarak uygulamaya koyamaz" , AYRICA BU YÖNETİM PLANI BENZERİ SÖLEŞME'nin geçerli olması için maddelerinin mevcut tapuya kayıtlı yönetim planı maddeleri ile çelişmemesi gerekir. Eğer çelişmiyorsa ve yönetim planı içeriğinde bulunmayan ve mevcut tarihteki kanun (KMK) 'a ters düşmeyen maddeler için ise bu sözleşme sadece imzalayanları bağlar , ve borçlar kanununa göre bağlar. Yani bu sözü edilen söleşme için  Kat Mülkiyeti hükümleri uygulanamaz.


2) Kat irtifakı kurulurken her parsel için ayrı ayrı olmak üzere taa 2001 yılında düzenlenerek tapu dairesine verilmiş yönetim planları yok sayılabilir mi? Yönetim planı benzeri sözleşme nedir?Ne zaman düzenlenmesi gereği vardır?

BU KONUYU BİR ÜST MADDEDE ANLATTIM.

3) Tapu  dairesince tescil edilmiş esas yönetim planları varken, Tapuya tescil ettirilmemiş yönetim planı benzeri sözleşme  uygulamaya konabilir mi?

BU KONUYU DA BİR ÜST MADDEDE ANLATTIM.


İyi günler dilerim. Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap]Arama Parametleri Oluştur[/url]

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Sayın Admin,
Verdiğiniz cevaplar için ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu konularda sayenizde çok büyük bilgi birikimine sahip oluyor ve şu veya bu şekilde yönetimi eline geçirmiş üç kişilik deli dumrulun olumsuz eylemlerinden bir çok kişinin korunmasını sağlamış oluyorum. Bu hep sizlerin sayesindedir. Bu nedenlerle tekrar ediyorum ; sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır az. Sizleri çok sık rahatsız ettiğim için özur dilerim, ama mecburum. Şimdilik hoşça kalın diyor, iyi günler ve başarılar diliyorum. İyi ki doğdunuz, varsınız. Mesajı Paylaş

Sayın Admin Tekrar Merhaba.
Dün verdiğiniz cevaplardan çok yararlandim. Tekrar Çok teşekkür ediyorum. Yalnız iletinizin bir yerinde "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" tanımını hiç duymadığınızı yazmıştınız. Bilgi paylaşımı bakımından sizlere A. Kadir DAYLIK ismindeki , bu konulara odaklanmış bir yurttaşımızın bir yayınını göndermeye gayret edeceğim. Yayın PDF formatında. Yayının Adı " Kat Mülkiyeti Hukukunda Yönetim Planı". İşte bu yayının 5.bölümü tamamen "Yönetim Planı Benzeri Sözleşmeler" konusuna ayrılmış bulunuyor. Bu yayını size bu format içersinde gönderemiyorum. Bu nedenle e-aile ekleyerek göndermek zorundayım. Sizler de inceleyiniz. En azından yanlış da olsa bilgi çeşnisi bakımından önem taşıyacağını sanıyorum. Yardımlarınız ve katkılarınız için tekrar teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.  Mesajı Paylaş

Sayın mühendis,

Son metninizde belirttiğiniz
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Sayın Admin Tekrar Merhaba.
Dün verdiğiniz cevaplardan çok yararlandim. Tekrar Çok teşekkür ediyorum. Yalnız iletinizin bir yerinde "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" tanımını hiç duymadığınızı yazmıştınız. Bilgi paylaşımı bakımından sizlere A. Kadir DAYLIK ismindeki , bu konulara odaklanmış bir yurttaşımızın bir yayınını göndermeye gayret edeceğim. Yayın PDF formatında. Yayının Adı " Kat Mülkiyeti Hukukunda Yönetim Planı". İşte bu yayının 5.bölümü tamamen "Yönetim Planı Benzeri Sözleşmeler" konusuna ayrılmış bulunuyor. Bu yayını size bu format içersinde gönderemiyorum. Bu nedenle e-aile ekleyerek göndermek zorundayım. Sizler de inceleyiniz. En azından yanlış da olsa bilgi çeşnisi bakımından önem taşıyacağını sanıyorum. Yardımlarınız ve katkılarınız için tekrar teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. 


yayın ile ilgili mailinizi aldım . "İntihal" yapmamak kaygısı ile kendi yazımda ve benim editörü bulunduğum bu sitede tabi yayınlamak istemiyorum. Yoksa yayınının sadece 5. Bölümünü okumama rağmen herhangi hatalı bir ibareye rastlamadım. Bu sebeple A. Kadir DAYLIK'ın bu eseri hakkında "yanlış yorum" bulunduğu gerekçesi ile yayınlamıyorum diyemem.

"Yönetim Planı Benzeri Sözleşmeler" terimi benim mevzuatta karşılaşmadığım bir konu . Ancak Sn. Daylık anladığım kadarı ile bu tip genel karar metinlerin toplamına  veya tüm kat maliklerinin altına imzasını koyduğu sözleşme adını taşıan metinlere "Yönetim Planı Benzeri Sözleşmeler" terimini doğru buluyor.

Ben size bir önceki yazımda kat maliklerinin yapacağı sözleşmelerin hukuki durumunu anlattım.

Sözünü ettiğiniz bu yayının 5 . bölümü de  aslında temelde başka bir şey söylemiyor. Sonuçta bu tip metinler KMK'ya göre değil borçlar kanununa uygun düzenleniyor. İmzasını taşıyan kat maliklerini bağlıyor ve bağımsız bölümün bir başka kat malikine intikal etmesi sonrasında yeni kat malikini de bağlamıyor.

Sayın yazarın yayınında da tanımını kendisi yaptığı "Yönetim Planı Benzeri Sözleşmeler"'in 28 Kasım 2007 tarihinden önce yani kat mülkiyeti kanunu değişikliği yapılmadan önce yürülükte olan kanunun "birden fazla parselde" kat mülkiyetine uygun bir yönetim mevcut olmayacağı için bir çıkar yol olarak düzenlenen bir sözleşme tipi olduğu anlaşılıyor.

Ancak hiç bir sözleşme bir yönetim planının yerini tutamaz. Her halde tapuda kayıtlı yönetim planı değiştirilmeden de mevcut yönetim planına aykırı hükümler içeren sözleşmeler uygulanamaz.

Yani bir önceki yazımda da belirttiğim tüm görüşler geçerli.

Bununla beraber A. Kadir AYLIk'ın eserinde benim fikrim ile çeliişen bir ibare mevcut değil. Zaten kendisi de genel olarak 5. Bölüm incelendiğinde  kendisinin tanımı ile "Yönetim Planı Benzeri Sözleşme" 'leri bir Yönetim Planının üzerinde tutmamış.

Ancak eseri boş bir zamanımda okuyacağım. Bana ulaştırdığınız için teşekkür ederim.

Sevgilerimle,
Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap]Arama Parametleri Oluştur[/url]

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Sayın Admin Merhaba.
İlginize teşekkür ediyorum. Ben o yayını sadece bilgilenmeniz için gönderdim. Bu güne kadar konu ile ilgili çeşitli kaynaklar karıştırdım, ancak  hiç birinden ve hiç bir yerde sizin verdiğiniz bilgiler kadar yararlanamadım. Bu nedenle sizler bu konuda benim için en iyi uzman kategorisinde yerinizi almış durumdasınız. En küçük bir sorunla karşı karşıya geldiğimde sizler ilk danışmanımsınız. Bu bakımdan sizleri bıktırmayacağımı, daha doğrusu benden usanmayacağınızı umud ediyor, bana olan katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Mesajı Paylaş

Başımızın üzerinde yeriniz var Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap]Arama Parametleri Oluştur[/url]

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Tüm bu derlemelerden sonra net tek cevap....

İLGİLİ YENİ OLUŞTURULMAYA GAYRET EDİLMİŞ, TAPUYA TESCİL ETTİRİLEMEMİŞ ,  HENÜZ GEÇERLİLİGİ OLMAYAN ŞAİBELİ YÖNETİM PLANININ UYGULANMASI, BU YÖNETİM PLANI MADDELERİNİN UYGULANMASI , ORTAK GİDER VE AVANS PAYLARININ BU YÖNETİM PLANINA GÖRE UYGULAMASI HATALIDIR. (BURADA BİR EKSİK KALMIŞ SONRADAN İLAVE EDİYİM DEDİM... İLGİLİ YÖNETİM PLANINA GÖRE SEÇİLMİŞ YÖNETİM KURULU VEYA ÜYELERİNİN "YÖNETİCİ" SIFATI YOKTUR. İŞLEM YAPAMAZLAR. VEKAET AKDİ HÜKÜMLERİ GERÇEKLEŞMEMİŞ OLUR.)

Her türlü yasal hakkınızı arayabilir, bu yönetim planı içeriğinden doğmuş borçları ödemeyebilir, sulh mahkemesinde yönetici ve yönetim kurulu üyelerinin herbirine dava açabilirsiniz.[/b][/color]

 Yukarıdaki açıklamalarınıza göre; toplu yapı yönetim planı olmadığına göre, bu yönetim planına göre oluşturulmuş: Yönetim,Yönetici,Ortak Gider vb.YOK HÜKMÜNDEDİR..

  Yok Hükmünde olduğuna göre, bu Yönetim vekalet ile veya direk te Dava Tarafı olamaz..Aktif Husumet...Dolayısı ile aslında bu şekilde oluşturulmuş yönetimlerin kat maliklerine açmış oldukları davalarda, mahkeme esasa girmeden direk; Dava ve Taraf Ehliyeti yokluğundan, husumet itirazı-dava ehliyeti nedeni ile davayı reddetemsi gerektiği kanaatindeyiz..Ne dersiniz? Herhangi emsal karar var mıdır?

  Eğer sözde yönetim tarafından kat maliğine açılmış br dava var ise, yukarıda anlattığımız metod geçerli olacaktır. Ancak bu şekilde geçersiz bir yönetim planı ile oluşturulan bir yönetim var ise, bu yönetim kat malikleri ile ilgili herhangi bir dava konusu yok olduğunu varsayalım..Bu durumda herhangi bir kat maliği geçersiz yok hükmünde olan bir yönetim için ne davası açabilir? Yok hükmünde olan yönetim için Yokluğu tespit davası olmayacağı aşikardır.Yok hükmünde veya sözde yönetim için değil de şahıslar (sözde yönetici vb.) için mi Sulh Hukukta dava açılması mı gerekir? Dava konusu ne olacak?

   Diğer taraftan, bu tespitlere rağmen yönetim hiçbir değişiklik yapmadan yönetime devam ediyor ve kat malikleri-hukuki olarak yokluğunu kabul edip, sorun görmüyorlar ise; Bu işi tek kat maliği olarak nasıl çözebiliriz? ( Sözde site yönetimine noterden ihtar gönderip, Tapu Sicil Müdürlüğünden Toplu Yapı olmadığına ve Toplu yapı Yönetim Planı olmadığını da ihtarımıza ekledik.)
Linkback: Ynt: Yönetim Planı Geçerli Mi? Çoğunluk Ne Olmalı ? Bu Site Yönetimi Yasal Mı? Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp