Katmülkiyeti.Com


Apsiyon Yöneticinin Yanında

"Apsiyon Yöneticinin Yanında"

Gündem


İzlemek İçin Tıklayın...  Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi...

"Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi....Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

yönetici seçimi

Başlatan oguz79, Mart 22, 2017, 10:30:51 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

260 kişilik bir sitede oturuyoruz.1. toplantıda salt çoğunluk sağlanamadı.2. toplantıda salt çoğunluk var.2 aday var ve 111 90 şeklinde oylar dağıldı.sorum 111 oy alan kişi yönetici olabilirmi?
Linkback: yönetici seçimi Mesajı Paylaş


  • Gösterim 10,076 
  • Yöneticilik Seçimi İLe İLgili Konular
  • 16 Yanıt
Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.burada hem malik hem arsapayı çoğunluğu ikili çoğunluk olarak tabir edilip iki koşulun da gerçekleşmesi gerekir. Yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle atılı bulunan ikinci toplantı için toplantı yeter sayısı aranmasa da yasa gereği yönetici seçimi için tüm maliklerin salt çoğunluğu gerekecektir ancak bu çoğunluk bağımsız bölüm sayısına göre değil , malik sayısına göre belirleniyor yani birden fazla bağımsız bölmü olan kişi de tek bir kişi gibi sayılır .Bu durumda 260 olan bağımsız bölüm sayısı üzerinden hareket etmek sizin için doğru olmayacaktır,şayet her bir bağımsız bölüm (daire) farklı kişilere aitse yani hiç kimsenin birden fazla bağımsız bölümü yoksa bu halde aranacak olan malik sayısı 260/2 +1 yani 131 malik gerekecek. Bu da tek başına yeterli olmayıp bu 131 malikin anagayrimenkülündeki arsa paylarının da yarıdan bir fazla olmadı gerekir. Mesajı Paylaş

arsa payları eşit.46 daire mutahitin ve 111 oyla şeçildiğini söyleyen yöneticiye oy verdi...yönetici şeçimi yasalmı . Mesajı Paylaş

Yönetici seçiminin usulüne uygun olabilmesi için , 260 bağımsız bölümden 46 tanesi bir kişiye ait ise bu 46 daire için 1 malik hesap edilir . Geriye kalan 214 bağımsız bölümün her birinin farklı kişilere ait olduğundan emin iseniz , yani başkaca bir kişinin daha birden fazla bağımsız bölümü yok ise malik sayısı 215 dir . bu durumda yönetici seçimi için 109 malikin oy vermesi malik sayısı açısından yeterlidir. şayet arsa payları eşit ise ( her zaman böyle olmayabilir lütfen tapu kaydınızı kontrol ediniz , tapu kaydınızda anagayrımenkülün toplam hissesi ve her malikin bu anagayrımenküldeki hisseleri ayrı ayrı yazar)  .Sizin olayınıza özgü olarak , her malikin hissesi eşittir deyişinizden hareketle , malik çoğunluğu sağlandığında arsa payı çoğunluğu da sağlanmış oluyor.

Mesajı Paylaş

benim anlamadığım 46 oy kullanıyor fakat hesaba gelince tek kişi olarak hesaplanıyor.çok mantıklı gelmedi .o zaman tek oy kullanması gerekmezmi Mesajı Paylaş

ben rakamları tam verim.262 daire arsa payı tam.mütahit 47 dairesi var bunlara vekalet verdi.13 erli olarak dağıtmış ve4 kişiye 13-13-13 ve 8 olarak verdikleri kişilerde kat mailiki onlarda oy kullandı ve 111 oy alarak yönetici olduk dediler.kmk da vekaleten oy 100 de 5 i geçemez diyor.47 vekalet oyu sayılırmı?diğer evler farklı farklı kişilerde.birde vekalet vermeyip mütahit toplantıya gelseydi 47 oyu da kullanabilirmi. Mesajı Paylaş

Toplantı konulatı birden fazla olabilir, yönetici seçimi için 46 oy kullanamaz 1 oy kullanabilir , çünlü yasa açıkça maliklerin çoğunluğu diyor , bu 46 dairenin 1 maliki var ise sadece 1 oydur. Yasa bapımsız bölüm çoğunluğu demiyor , malik çopunlupu diyor. Ama alalafe  yöbetim işlerinde( bitkilerin budanması, kapıcı maaşına zam gibi) bu kilşi 46 oy birden kullanabilir Mesajı Paylaş

yorumlarınızı araştırdım doğru icdihat bu şekilde.yanlız kaçırdığınız ufak nokta şurda 109 mailikin ataması gerekir.dediğiniz gibi  47 daire 1 kabul edilir ve bu bir kişidir.111-47=64+1=65 kişi atamış oluyor.kaç dairesi olursa olsun bir kişidir ve karşı tarafa tek oy vermişdir.nasip sayısını etkiler yönetici şeçiminde kat maliklerinin,sayı ve arsa payı dediğinden dolayı ...saygılarımla.bu konuyla ilgili değerli bilgilendirici yorumlarınızı bekliyorum Mesajı Paylaş

Yargıtay 18 HD. 04/06/1998 tarih, 1998/5357E ,1998/6652 K
T.C. YARGITAY

18.Hukuk Dairesi
Esas:  1998/5357
Karar: 1998/6652
Karar Tarihi: 04.06.1998


KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ - KURUL TOPLANTISININ DÖRT KAT MALİKİNİN KATILIMIYLA YAPILDIGI - SONRADAN İCAZET VERENLERİN TOPLANTI NİSABINA DAHİL OLMADIGI - TOPLANTI GEÇERSİZ OLDUGUNDAN DAVANIN KABULÜ GEREGİ

ÖZET: Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından bir fazlasıyla toplanır. Anagayrimenkulde 22 bağımsız bölüm ile oniki adet kat maliki bulunmaktadır. Bu durumda kurul toplantısının yedi katmalikinin katılımıyla yapılması gerekir. Ancak olayda kurul toplantısına dört kat maliki katılmıştır. Toplantıdan sonra iki kat maliki karar için icazet vermişlerdir. Ancak bu kişiler toplantıda yer almadıklarından toplantı nisabına dahil değillerdir. Dolayısıla kararın verildiği toplantı geçerli değildir ve buna bağlı olarak kararın geçersiz olacağından davanın kabulü gerekir.

(634 S. K. m. 29, 30)

Dava: Dava dilekçesinde kat malikleri kurulu kararının iptali, müdahalenin meni ile 35.000.000 TL işgal tazminatının tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Karar: Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Kat Mülkiyeti Kanununun 29.maddesi hükmüne göre önemli bir sebebin çıkması halinde, kat maliklerinin olağanüstü toplantıya çağrılabilecekleri hükme bağlanmış olduğundan bu hususa yönelik temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Kat Mülkiyeti Kanununun 30.maddesi hükmüne göre kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından bir fazlasıyla toplanır. Anagayrimenkulde 22 bağımsız bölüm ile oniki adet kat maliki bulunmaktadır. İlk toplantı günü olarak belirlenen 14.2.1996 günü toplantıya herbiri altışar bağımsız bölüm maliki olan F. ve S. S. U., kat maliki olmayan ancak N. A. ve B. D. adına vekaleten T. U. katılmıştır. Bu durumda toplantıya katılan kat maliklerinin sayısı dörttür. Oysa kat maliki sayısı bakımından toplantı nisabı yedidir. Esasta, T. U.'un vekili olduğu bildirilen, kat maliki olan B. D. değil, F. D. vekalet vermiş ve bu husus araştırılmamıştır. Vekaletnamenin geçerli olduğu kabul edilse bile toplantı nisabı bulunmamaktadır. Sonradan, verilen karara imza koymakla icazet veren 1 ve 22 numaralı bağımsız bölüm malikleri toplantıya katılmadıklarından, toplantı nisabına dahil değildir. Yasa, toplantı ve karar yeter sayısını ayrı ayrı düzenlemiş ve her ikisinin varlığını şart koşmuştur. Böylece iptali istenen kararın verildiği toplantının bu nedenle Yasa hükümlerine göre geçerli olmadığı dikkate alınmadan davanın reddi doğru görülmemiştir.

Yasanın 30.maddesi, toplantı nisabında maliklerin sayı olarak çoğunluğunun katılımını öngördüğü halde bu nisabın sağlanmamış olduğu gözetilmeden bu konuda kat maliklerinden S. ile F.'nin malik oldukları bağımsız bölüm sayısı kadar kişiler sayılmaları doğru görülmemiştir.

Yukarıda açıklandığı gibi toplantı nisabı bulunmadığı halde davanın reddi doğru görülmemiş olup, bu aşamada ve bozma nedenine göre çağrının şekil ve usulüne, vekaleten temsile ve karar nisabına ilişkin hususlara değinilmesine gerek görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 4.6.1998 gününde oybirliği ile karar verildi.


Mesajı Paylaş

Mart 28, 2017, 05:38:36 ös #9 Son düzenlenme: Mart 29, 2017, 06:28:31 ös ack1903
örneğe konu anagayrımenkülde toplam 260 bağımsız bölüm var ve 46 tanesi bir kişiye ait sanırım. Eğer rakamlar doğru ise ve yine verdiğiniz örnekten her birinin arsa payı eşit ise , bu anagayrımenküldeki malik sayısı 215 dir, bunun salt çoğunluğu da 108 dir. başka bir deyişle tapuda görünen malik sayı üzerinden hareket ediyoruz , katılan ya da oy kullanan malik sayısı değil.
( 215/2 =107,50 ediyor ama küsürlülerin nasıl hesap edildiğinden emin değilim, bu yüzden yukarıya yuvarlayarak 108 dedim , bu hesaptan emin değilim ama her halükarda tüm maliklerin salt çoğunluğu 107 veya 108 oluyor ki bu durumda sizin örneğinizdeki 111 sayısına ulaşılamıyor)

Umarım yanılmıyorumdur çünkü yaptığım araştırmalarda bağımsız bölüm sayısı üzerinden hareket edenler çoğunlukta. ben ise malik sayısı üzerinden hareket edileceğini düşünüyorum. Mesajı Paylaş

T.C. YARGITAY
18.Hukuk Dairesi

Esas:  2014/5075
Karar: 2014/7415
Karar Tarihi: 21.04.2014

KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ İSTEMİ - SAYI VE ARSA PAYI ÇOGUNLUGU SAGLANMADIKÇA YÖNETİCİ VE DENETÇİ ATAMASI KARARI ALINAMAYACAGI - SALT YAZILI ÇOGUNLUK SAGLANMADAN ALINAN YÖNETİCİ VE DENETÇİ ATANMASIYLA İLGİLİ KARARLARIN İPTALİ GEREGİ

ÖZET: Toplantı yeter sayısı aranmaksızın yapılacak olan kat malikleri kurulu toplantısında, katılanların çoğunluğunun oyları ile genel idari konularda karar alınabilir ise de, yasal koşul olan sayı ve arsa payı çoğunluğu sağlanmadıkça yönetici ve denetçi atamasıyla ilgili karar alınamaz. Buna göre mahkemece salt yazılı çoğunluk sağlanmadan alınan yönetici ve denetçi atanmasıyla ilgili kararların iptali ile yetinilmesi gerekirken, 14.10.2012 tarihli kat malikleri kurul kararının tamamının iptaline karar verilmesi doğru görülmemiştir.

(634 S. K. m. 34, 41)

Dava: Dava dilekçesinde, 14.10.2012 tarihli kat malikleri kurul toplantısında alınan kararların iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre, kat mülkiyetli ana gayrimenkulde 198 bağımsız bölüm ve 164 malik bulunduğu, yönetim planına göre davaya konu edilen kat malikleri kurulu toplantısının ikinci olağan toplantı olduğu, hazirun cetvelinde asaleten ve vekaleten 53 kişinin imzasının bulunduğu ve iptali istenen kararların katılanların oybirliğiyle alındığı anlaşılmıştır.

Kat Mülkiyeti Kanununun, yönetici ve denetçi atanmasıyla ilgili olan 34. ve 41.maddelerinde bu atamaların kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğunun oyu ile yapılması gerektiğini hükme bağlamıştır. Emredici nitelikte olan bu hükümlerin uygulanması Kat Mülkiyeti Kanununun 30. maddesinin son fıkrasına göre toplantı yeter sayısına bakılmaksızın yapılan ikinci toplantıda da aranmaktadır. Başka bir söyleyişle, toplantı yeter sayısı aranmaksızın yapılacak olan kat malikleri kurulu toplantısında, katılanların çoğunluğunun oyları ile genel idari konularda karar alınabilir ise de, yasal koşul olan sayı ve arsa payı çoğunluğu sağlanmadıkça yönetici ve denetçi atamasıyla ilgili karar alınamaz. Buna göre mahkemece salt Yasanın 34. ve 41. maddelerinde yazılı çoğunluk sağlanmadan alınan yönetici ve denetçi atanmasıyla ilgili kararların iptali ile yetinilmesi gerekirken, 14.10.2012 tarihli kat malikleri kurul kararının tamamının iptaline karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 21.04.2014 gününde oybirliğiyle, karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Mesajı Paylaş

Mart 30, 2017, 04:17:51 öö #11 Son düzenlenme: Mart 30, 2017, 04:29:06 öö ck0902
1 ve 2. toplantı demeyelim, onun  yerine toplantının 1. Oturumu ve 2. Oturumu diyelim. Anlamları farklı olduğu için hatırlatmak istedim.

sayın <oguz79>

Yönetici ve/veya denetçi (Kat Malikleri Kurulu Mevcudunun) salt çoğunluğu ile seçilir. Sizin yönetiminizde bu sayı 260/2 = 130 +1 =131 'dir.

Ancak itiraz etmeniz için karar defterine şerh düşmeniz gerekir. Ardından 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesine Alınan Kararın iptali davası açmanız gerekir.

Durum YOK HÜKMÜNDE değildir. NİSBİ BUTLAN yani iptal edilebilir durumundadır.  Ancak sizin Hak Düşürücü Süre içinde mahkemeden iptal talebinde bulunmanız gerekir.

İptal edilene kadar (usulsüz de olsa) seçilen yönetici yetkili ve görevlidir. İptal davası uzun sürerse ve bu arada yöneticinin görev süresi biterse dava konusu kalmaz.

Bence (usulsüz) seçilen yöneticinin görevini en iyi şekilde yapması için "yardımcı" olmaya bakın. Mesajı Paylaş

kmk 34 md kat maliklerinin diyor sayı ve arsa payı diyerek devam ediyor.ayrıca bir kişinin bir çok bağımsız bölüme sahipse tek malik olarak değerlendirilir bu yerleşmiş ictihat kararıdır .kat malik sayısını buluyoruz bunu yönetici şeçimi olmadan yönetici tapudan isdediğinde alıyor.bu lisde alındıkdan sonra malik sayısı belirleniyor.toplantı yetr sayısı v salt çoğunluk tapudan alınan bu evrakla yapılıyor.sonra yöneetici şeçiminde ilk madde devreye giriyorher malik arsa payı ne olursa olsun bir oy hakkı vardır md. uygulanır.peki bu durm nerelerde uygulanıyor yönetim planı değişikliği,yönetici ve denetçi seçimi,ortak alanda yapılacak değişiklik ve ortak alanların kiraya verilmesi gibi....kmk 30 son paragraf bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş hükümler saklıdır...digerek yukarda yazdığım (yönetim planı.......) atıfda bulunur.peki bu sayılar toplantıya gelen maliklermi,tümü içinmi.burdada devreye yarğıtay içtihatları giriyor.1. ve ya ikinci toplantı olasının bir önemi olmadığını tüm kat malik sayılarından hesaplama yapılması gerektini söylüyor.
SONUÇ:türkiyede bulunan site ve bina yöneticilerinin çoğu hukuksuz şekilde yöneticilik Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap zamana kadar yönetici sıfatı taşırlar?
kmk kanunuda verilen toplantıya katıldıysan 1 ay katılmadıysan 6 aylık süre içerisinde dava açdığınızda ve mahkeme sonucu belirlenene kadar hukuki olarak yöneticidirler ve vekil sıfatıyla yönetirler...saygılar  Mesajı Paylaş

Yönetici site içerisinden seçilcek yöneticinin mutlaka sitede mülk sahibi olması gerekiyor mu ?
2-) yeni yönetici seçmek için olağan üstü toplantı yapılcak toplantı kağıdı dahıtıldı altında vekalet verme cümlesi ve imza boşluğu var sormak istediğim şu ; yönetici secimi için her kat maliki olmak ve çoğunluk sağlanmalı mı yoksa kat malikleri gelmese vekalet verseler bu şekilde çoğunluk sağlansa kabul olunur mu oylama ? Şimdiden tesekkür ederim. Mesajı Paylaş

Ağustos 20, 2017, 10:55:54 ös #14 Son düzenlenme: Ağustos 20, 2017, 10:57:45 ös ck0902
Sayın <Göknil>

(1) Yönetici, Kat Maliki Olmak Zorun da Değildir.
Not : Ama Denetçi (aynı gayrimenkulde kat maliki olmak zorundadır)
(2) Yönetici, (Toplantının  1. veya 2. Oturumda) vekalet de olsa angayrimenkuldeki toplam kat malikleri sayısından 1 fazlası anlamına gelen SALT ÇOGUNLUK ile seçilir. Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.