Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Usulsüz denetçi seçiminde zamanaşımı

Başlatan Ripcord, Aralık 17, 2019, 04:58:27 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Merhabalar, konuyu yönetici seçimi başlığında açıyorum çünkü denetçi başlığı bulamadım. Varsa öyle bir başlık modlar konuyu oraya alırsa sevinirim.

2019 Mayıs ayında ilk toplantıda yeter kişi sayısı sağlanmadığı için bir hafta sonraki ikinci toplantıya katılan 4 kişi bir denetçi seçmiş. KMK madde 30'un son hükmü "Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır." der. Ayrıca madde 34'te "Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır." ifadesi yer almaktadır. Yani ikinci toplantı bile olsa oy verenler tüm maliklerin çoğunluğunu oluşturmuyorsa yönetici/denetçi seçilemez.

Ben denetçi seçildiğini daha dün öğrendim. Apartmanda hiçbir duyuru da yapılmamıştı bu değişiklik hakkında. Bu usulsüz uygulamayı iptal ettirmek istiyorum ama madde 33'te "Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz." ifadesine yer verilmiş. Ve altı aylık süre geçti. Herhangi bir şekilde iptal ettirme hakkım var mıdır?
Linkback: Usulsüz denetçi seçiminde zamanaşımı Mesajı Paylaş


  • Gösterim 1,352 
  • Yöneticilik Seçimi İLe İLgili Konular
  • 3 Yanıt
Sayın Ripcord

Denetçi veya denetleme kurulunun seçimini için yeter sayısı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 41/3 maddesinde düzenlenmiştir

AlıntıKat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir;

Aynı yönetici seçiminde olduğu gibi denetçi de sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilmelidir. Bu husus kanunun emredici hükmü olup, bu sağlanmadan yapılan denetçi seçimi ile seçilen denetçi yok hükmündedir.

Sizin de alıntı yaptığınız gibi madde 33'de yer alan hükme bakarsak;
Alıntı...; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz.

Bu nedenle zamana bağlı kalınmaksızın yok hükmünde olan bu karara karşı sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilirsiniz. Mesajı Paylaş
Yazdıklarım hukuki bilgi değil, tecrübe paylaşımından ibarettir.

Aralık 21, 2019, 03:01:33 ös #2 Son düzenlenme: Aralık 21, 2019, 03:03:09 ös Aydın Develi
Sayın krsdtryk;

Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi uyarınca; yönetici ve denetçi seçiminin kararın öğrenilmesinden başlayarak bir ay her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içerisinde iptal davası açılması gerekir.

Mahkemenin süre geçtikten sonra açılan davanın hak düşürücü süre yönünden reddine dair karar vermesi ihtimali var mı...?

Yargıtayın "yönetimin sürekliliği esas olup yönetici ve denetçi seçimine ilişkin kararlar iptal edilinceye kadar geçerli olduğundan yok hükmünde sayılamazlar" şeklinde bir kararını okumuştum. Yargı kararlarını tekrar incelemem gerekecek gibi görünüyor...

Saygılar... Mesajı Paylaş
Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Aralık 21, 2019, 04:27:02 ös #3 Son düzenlenme: Aralık 21, 2019, 04:29:08 ös krsdtryk
Sayın Aydın DEVELİ,

Sanırım konu hakkında haklısınız. Her ne kadar kanunun emredici hükümleri olsa da Yargıtay'ca yönetimin devamlılığını kamu yararı açısından öncelikli değerlendirilerek  böyle bir karar vermiş. Ben de yeni gördüm...

Alıntı yapılan: undefinedT.C. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 2017/3807 K: 2017/7128 K.T.: 02.10.2017
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı vekili dava dilekçesinde; 20.01.2013 tarihinde yapılan kat malikleri genel kurulu toplantısında, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluk sağlanmamasına rağmen iki kişinin yönetim kuruluna seçildiğini, bu hususun, yönetim kurulunun bir ya da üç kişiden oluşturulacağına, yönetici ve denetici seçiminde hem sayı hem de arsa payı bakımından çoğunluğun aranacağına ilişkin KMK'nın 34 ve 41. maddelerine aykırı olduğunu, bu hükümlerin emredici nitelikte olması nedeniyle toplantıda alınan kararların mutlak butlan ile batıl olup dava açılmasında süre koşulunun aranmayacağını öne sürerek, 20.01.2013 tarihli toplantıda alınan yönetici ve denetici seçimine ilişkin kararların mutlak butlanla batıl olduğunun tespitine, bu yönde alınan kararların iptali istenilmiş, mahkemece; anataşınmazda yönetimin sürekliliği esas olup yönetici ve denetici seçimine ilişkin kararlar iptal edilinceye kadar geçerli olduğundan yok hükmünde sayılamazlar. (Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 2014/11314 Esas, 2014/18929 Karar sayılı ilamı) Kat malikleri kurulu kararının iptalinin istenebilmesi için Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi uyarınca kararın öğrenilmesinden başlayarak bir ay ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içerisinde iptal davası açılması gerekmektedir. Somut olaya ilişkin dava bir aylık ve altı aylık süreler geçtikten sonra açılmış olmakla hak düşürücü süre yönünden istemin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava 20.01.2013 tarihli kat malikleri genel kurul kararının iptali istemine ilişkindir.
Ana taşınmazda yönetimin sürekliliği esas olup yönetici ve denetçi seçimine ilişkin kararlar iptal edilinceye kadar geçerli olduğundan yok hükmünde sayılamazlar. Kat malikleri kurulu kararının iptalinin istenebilmesi için Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi uyarınca kararın öğrenilmesinden başlayarak bir ay her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içerisinde iptal davası açılması gerekir. Dava, bir aylık süre geçtikten sonra açılmış olmakla hak düşürücü süre yönünden reddine dair yazılı şekilde kararda isabetsizlik olmadığından dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temiz edene yükletilmesine 02/10/2017 günü oy birliği ile karar verildi.

Sayın Ripcord;

Bu bilgiler ışığında eğer altı aylık süre geçmişse kararı iptal ettirmeniz mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Mesajı Paylaş
Yazdıklarım hukuki bilgi değil, tecrübe paylaşımından ibarettir.


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.