KatMulkiyeti.Com üyelik gerektiren bir paylaşım sitesidir. Soru sormak ve kat mülkiyeti ile ilgili her türlü bilgiyi edinmek için üye olmak gereklidir. Tüm üyelik işlemleri ve paylaşımlar ücretsizdir.

Reklam Alanı !

Gönderen Konu: Olağanüstü Kurulda Yönetici Seçimi ve Kentsel Dönüşüm için müteahhid seçimi  (Okunma sayısı 2308 defa)

 • hilisager
 • Üye
 • **
 • İleti: 1
 • 0
 • Katmulkiyeti

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
 • Çevrimdışı
İyi günler.sitemizin yönetim kurulu 3 kişiden oluşuyor. site yönetim kurulu başkanı istifa etti. yedek üyeler de yönetim kurulu üyeliğini reddetti.Aynı zamanda yönetim diğer 2 yönetim kurulu üyesinin( başkan yardımcısı ve muhasip üye) 28.01.2017 tarihine kadar yürütme kararı aldı.
Olağanüstü toplantıya gidiliyor.Bu toplantıda yedek üyeler de görevi kabul etmediği için yeni yönetim kurulu mu atanır?Yoksa sadece başkan ve yedek üye seçimi mi yapılabilir? Yeni yönetim kurulu atanırsa yönetimin aldığı 2 yönetim kurulu üyesinin görevlerine devam etmesi geçersiz midir?
Olağanüstü toplantıda başkanın bilanço tablosu sunması gerekir mi(Gündem maddelerinde yok)Yoksa yönetim kurulu görevine devam ettiği için buna ihtiyaç yok mu?
Bir sorum da aynı  olağanüstü toplantıda kentsel dönüşüm için müteaahid seçimi yapılabilir mi?Yapılırsa hangi çoğunlukla yapılmalı ve bu çoğunluk sağlanamazsa ne olur? Çok teşekkür ederim şimdiden...


 • Okunma sayısı 2308 defa
 • 1 Yanıt • ck0902
 • Forum Gurusu
 • *****
 • İleti: 333
 • 22
 • Katmulkiyeti

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
 • Çevrimdışı
.
Sayın hilisager, sözlerime bir doğaçlama ile başlamak istiyorum. Ne demek istediğimi sayfanın sonunda daha iyi anlayacağınızı umuyorum.

"Sen Radyoyu Kapattın Diye Şarkılar Yarım Kalmıyor"


(1) sitemizin yönetim kurulu 3 kişiden oluşuyor. site yönetim kurulu başkanı istifa etti. 
(a) Yönetim Kurulu Başkanı istifa edebileceği gibi
(b) Yönetim Kurulu da haklı bir sebebin olması halinde Yönetim Kurulu Başkanını tekrar seçebilir.
      Her iki durumda da Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak durumu karar altına alıp, yedek üye çağırarak yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçimini karar altına almalıdırlar. Aksi takdirde kişisel tasarruflarla yasanın belirlediği şekil yerine getirilmiş olmaz. Mutlak Butlan sayılarak Yok Hükmündedir.
(2) yedek üyeler de yönetim kurulu üyeliğini reddetti.
Yedek üyelerin bu tutumu yasal değildir. Kabul etmiyorlar ise istifa etmelidir. Her iki yedek üyenin istifa etmesi ve yedek üye kalmaması halinde;
      Bir kurulun kurul olma vasfını yitirecek şekilde yapılan istifalar yeni bir seçimi gerektirir. Bu durum Yönetim Kurulu karar defterine yazılmalı ve olağanüstü statüsü ile Temsilciler Kurulu Genel Kurul Toplantısına çağrılmalıdır.
(3) Aynı zamanda yönetim diğer 2 yönetim kurulu üyesinin( başkan yardımcısı ve muhasip üye) 28.01.2017 tarihine kadar yürütme kararı aldı.
      Bu tutum asla yasal değildir. Başından beri usulsüz hareket eden diğer iki üye Görevi İhmal suçu ile karşı karşıyadır. Bir adli süreç halinde, yasadaki şekli uygulamak yerine böyle bir tutum ve davranış sergilemeleri kendilerine ciddi sorumluluk yükler ve sonuçlarından Yönetim Kurulu bir bütün olduğundan hepsi olduğu gibi etkilenirler.
(4) Olağanüstü toplantıya gidiliyor.
      Olması gereken zaten bu. Ama önceki uygulanan usül, usulsüzdür. Yani istifa Yönetim Kurulunda değerlendirilerek ve karar defterine gündem maddesi olarak yazılıp, yedek üyenin göreve çağrılması gerekirdi. Üstelik bu durum Temsilciler Kurulu Başkanının da bilgisine sunulup, Yönetim Kurulunda "Yönetim Kurulu Başkanının istifası nedeniyle Yedek Üyenin Çağrılması gereği" kararını referans alıp, göreve çağırma işini de Temsilciler Kurulu Başkanı yapmalıydı.
(5) Bu toplantıda yedek üyeler de görevi kabul etmediği için yeni yönetim kurulu mu atanır? 
      Gündeme alınan her madde görüşülerek kanunda belirtilen şekil ve oy oranı ile karara bağlanır. Alınan kararın (mahkemece) iptali, Hak Düşürücü Süre, Mutlak Butlan ya da Yok Hükmünde hallerine göre yapılabilir.

      Toplu Yapı Yönetimi 3 adet kuruldan oluşur. Bunlar kuruluş amaçları ve sorumlu olduğu hesap verdiği hiyrarşiye göre;
      (a) Temsilciler Kurulu
      (b) Denetim Kurulu
      (c) Yönetim Kurulu
şeklindedir
      Her kurul, bir üst satırdaki kurula hesap / rapor verir. Yönetim Kurulu Başkanı Toplu Yapıyı tüm kurullar adına yönetir. Kendisi bir vekildir ve vekil sözleşmesi kurallarına tabidir. Başta Temsilciler Kurulunun aldığı kararlar ve bu kararların hangi tasarruflarla uygulanacağını belirleyen Yönetim Kurulunun aldığı kararlar dışında kendi başına hareket edemez. Çünkü alınan tüm görevler ve verilen tüm hizmetler vekili olduğu Kat Maliki içidir. Her icraat kayıt altına alınmalıdır. Aksi takdirde 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun genel hükümleri geçerlidir.
(6) Yoksa sadece başkan ve yedek üye seçimi mi yapılabilir?
      Yönetim Kurulu Başkanını, Temsilciler Kurulu Üyeleri seçemez, Yönetim Kurulu üyeleri seçer.
(7) Yeni yönetim kurulu atanırsa yönetimin aldığı 2 yönetim kurulu üyesinin görevlerine devam etmesi geçersiz midir?
      Sadece "Yönetim Kurulu Başkanı Seçimi" diye bir gündem maddesi olamayacağı için, (2). maddede belirtildiği üzere; Bir kurulun kurul olma vasfını kaybedecek kadar istifanın gerçekleşmesi halinde, Temsilciler Kurulu yeniden seçim yaparak kurulu yeniden oluşturabilir.
      Yani, 3 asil üye ve 2 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulunda 3 Asil üyenin mevcudu azalırsa (Kurul Olma Vasfının Yitirilmesi) Temsilciler Kurulu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturur. Mevcut iki üye göreve devam edemez. Ancak yeniden seçilmeleri halinde kendi aralarında görev tayininde bulunabilirler.
( 8 ) Olağanüstü toplantıda başkanın bilanço tablosu sunması gerekir mi(Gündem maddelerinde yok)Yoksa yönetim kurulu görevine devam ettiği için buna ihtiyaç yok mu?
       Yönetim Kurulu bir bütündür. Yönetim Kurulu Başkanı tek başına bir irade değildir. Ancak Yönetim Kurulunun yeniden seçimi halinde Hesap verilir. Ayrıca Denetim Kurulu istediği zaman Yönetim Kurulunu denetleyebilir. Hatta Denetim Kurulu Yönetim Kurulu toplantılarına DİNLEYİCİ olarak katılabilir.
(9)  aynı  olağanüstü toplantıda kentsel dönüşüm için müteaahid seçimi yapılabilir mi?Yapılırsa hangi çoğunlukla yapılmalı ve bu çoğunluk sağlanamazsa ne olur?
       Olağanüstü toplantıda alınan kararlar gündemle sınırlıdır. Gündem dışında karar alınamaz. Alınabilmesi için tüm Temsilciler Kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunması, gündem maddeleri görüşüldükten sonra toplantının Dilek ve Temenniler bölümünde ek gündem maddesi Temsilciler Kurulu Üyelerinin Oy Birliği ile gündeme alınabilir. Aksi takdirde alınan karar Mutlak Butlan bir karardır. İptali için zaman aşımı / Hak Düşürücü Süre Yoktur.
       Ek gündem Gündem maddelerine eklendikten sonra bu durum oylanamaz. Çünkü bu durum Yönetim Planı değişikliği gerektirir. Yönetim Planını da Temsilciler Kurulu değil Kat Maliklerinin en az 4/5'i değiştirebilir. Ancak Temsilciler Kurulu Üyeleri temsil ettiği anagayrimenkulde alınan bu konuda "yöneticiye Toplu Yapı Yönetiminde oy kullanabilir" kararı alındığı takdirde, temsil ettiği bağımsız bölüm kadar Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantısında oy kullanabilir. Tabi sadece bu konuda genel olarak değil.
       Temsilciler Kurulu Üyesi Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantısında sadece, genel hizmet ve tüketimler, devlete ve 3. şahıslara olan yükümlülüklerin kat maliki adına yerine getirilmesini gerektiren kararlarda oy kullanabilir. Kat Malikinin, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Maddelerinde yazılı hükümler, Yönetim Planındaki hükümler dışında ve/fakat nitelikli çoğunluk gerektiren kararlarda oy kullanamaz. İtirazı halinde kat malikini, itiraza gerek bırakmayacak şekilde bağımsız bölümü sonradan devir alan kat malikini bağlamaz. 

Vekil olan Yönetici / Temsilciler Kurulu Üyesi, onun da vekili olan Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu maddelerinde ve yasanın önüne geçmeyecek şekilde hazırlanmış Yönetim Planında belirtilen şekil ve oy oranları dışında aldığı kararlar, niteliğine göre YOK HÜKMÜNDE, MUTLAK BUTLAN veya NİSBİ BUTLANDIR. Kararın alınmış olması yürütülebileceği anlamına gelmez. İtirazı, şekil ve şarta göre Temsilciler Kurulu üyesi ve/veya Kat Maliki tarafından Yerel Sulh Hukuk Mahkemesine yapacağı HAKİM MÜDAHALESİ talebi ile gerçekleşebilir.
« Son Düzenleme: Haziran 07, 2017, 05:52:54 ös Gönderen: ck0902 »


Paylas facebook Paylas linkedin Paylas twitter
 


Olağanüstü Kurulda Yönetici Seçimi ve Kentsel Dönüşüm için müteahhid seçimi Konusuna Ait Benzer Konular

yönetici seçimi
arkadaşlar foruma bugün üye oldum.apartman karar deterine yönetici seçilmesi ile ilgili örnek bi dilekçe yazıp notere onaylattır... Devamı...

Gösterim: 11896 - Yanıt: 4 - Başlatan:HALİLKARS
kentsel dönüşüm (Konu Yok)
selam biz 14 daireli bir apartman kentsel dönüşüm proje için imza verdik toplam 13 adet imzamız var bir kişi imzalamadığı için i... Devamı...

Gösterim: 2723 - Yanıt: 0 - Başlatan:cooles
Yönetici seçimi
10 bağımsız villadan oluşan A Blokları, 20 ikiz villadan oluşan B Blokları, 4 daireden oluşan C Bloğu olan tek parselli ve yaz-k... Devamı...

Gösterim: 1776 - Yanıt: 1 - Başlatan:Tülay ÖNEN SAVRAN
yönetici seçimi
260 kişilik bir sitede oturuyoruz.1. toplantıda salt çoğunluk sağlanamadı.2. toplantıda salt çoğunluk var.2 aday var ve 111 90 ş... Devamı...

Gösterim: 6400 - Yanıt: 16 - Başlatan:oguz79
Usulsüz Olağanüstü Genel Kurulda gündem değiştirme yeni yönetici seçme
Değerli üyeler,11 mart 2018de olağanüstü genel kurul için çağrı süresinde yapıldı ancak, elden kapıcıyla çağrı yazısı dağıtılara... Devamı...

Gösterim: 1121 - Yanıt: 2 - Başlatan:sardunyasitesi