Katmülkiyeti.Com


Apsiyon Yöneticinin Yanında

"Apsiyon Yöneticinin Yanında"

Gündem


İzlemek İçin Tıklayın...  Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi...

"Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi....Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

olağan veya olağanüstü toplantılarda telefonla katılım.

Başlatan egece, Aralık 06, 2010, 04:37:48 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sayın Admin,
1-Benim öğrenmek istediğim,yapılan toplantılarda istenilen oy sayısına ulaşabilmek için gelmeyen kişiler telefonla aranarak,katılanların da  duyup tanıdıklarına kanaat getirdikleri kişilerin verdikleri oylar geçerli olur mu? Bu Telekonferans şeklinde de olabilir.Verilen oy daha sonra imzalanmak kaydıyla..
2-Yönetici seçiminde  (1.veya 2. toplantı)20 bağimsız bölümden 12'si bir kişiye ait, toplantıya toplamda dört kişi daha katılarak 5 kişi oldu.burada yönetici seçilebilir mi? Bu beş kişinin pay ve oyuyla mı %51'i  bulması gerekiyor.
3-olağan veya olağanüstü 2.toplantılarında, sadece katılanların oy çokluğuyla ne gibi kararlar olınabilir.(Bütün bağımsız bölümlerin toplamının %51,  4/5 , ve oy birliği aranan şartlarının dışında)
4--Kapıcı işe alınması veya çıkarılması  için karar sayısı ne olmalıdır.

Bilgilendirirseniz sevinirim.
Saygılarımla
Linkback: olağan veya olağanüstü toplantılarda telefonla katılım. Mesajı Paylaş


  • Gösterim 14,011 
  • Yöneticilik Seçimi İLe İLgili Konular
  • 2 Yanıt
selam; olağan genel kurul toplantısına çağrı pusulası nasıl oluyor Mesajı Paylaş

Ocak 10, 2011, 09:56:17 ös #2 Son düzenlenme: Ocak 10, 2011, 09:57:52 ös KatMulkiyeti.Com
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Sayın Admin,
1-Benim öğrenmek istediğim,yapılan toplantılarda istenilen oy sayısına ulaşabilmek için gelmeyen kişiler telefonla aranarak,katılanların da  duyup tanıdıklarına kanaat getirdikleri kişilerin verdikleri oylar geçerli olur mu? Bu Telekonferans şeklinde de olabilir.Verilen oy daha sonra imzalanmak kaydıyla..


Daha önde bu hususlarda forumda cevaplar verilmiş idi.

Genel Kurul Sırasında Telefon ile Vekalet Almak:

Kat mülkiyeti vekaleti alalade bir vekalettir . İlgili genel kurulun divan başkanlığına hitaben üzerinde toplantı tarihi bulunacak şekilde sizi temsile yetkili şahsın ismini yazmak sureti ile imza edersiniz. Bu yazının yazılı olabileceği kağıt A4 olabilir, veya başka boyutlarda kağıtlar dahi  olabilir, bilgisayar , daktilo veya el yazısı ile yazılmış  da olabilir. Şekil sınırı yoktur. Noterden verilmesi gerekmez. ( Noter vekaleti kat mülkiyetinde ancak yönetim planı değişikliği ile ilgili karar alınacak ve/veya tapu kaydı ile ilgili işlem yapılacak toplantılarda gereklidir. Bu toplantılarda ilgili işlemin yapılması ile ilgili vekalet ayrıca yine noterden ,işlemi yapacak kişiye verilir.)

Kat mülkiyeti ile ilgili verilmiş vekaletin toplantı sırasına ıslak imza ile toplantı salonunda bulundurulması da şart değildir. Bu vekalet fotokopi, faks yolu ile alınıp, daha sonra divan kuruluna ve/veya yeni yönetime aslı olarak gönderilmelidir. Aslı gelmese dahi vekaleti veren kat maliki itiraz etmedikçe fotokopi ve faks da geçerli olacaktır.

Ayrıca toplantı sırasında toplantının açılması veya yönetici seçimi gibi husularda çoğunluk aranan kararlarda telefon ile de vekalet alınabilir. Bu vekalet toplantı sırasında geçerli olur, daha sonra yukarıda izah ettiğimiz hali ile aslının teslim edilmesi gerekir.

Site Yöneticisi Seçimi Genel Kurul Vekalet Örneği ve Genel Kurul Sonuçların
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yapLinklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
2-Yönetici seçiminde  (1.veya 2. toplantı)20 bağimsız bölümden 12'si bir kişiye ait, toplantıya toplamda dört kişi daha katılarak 5 kişi oldu.burada yönetici seçilebilir mi? Bu beş kişinin pay ve oyuyla mı %51'i  bulması gerekiyor.


Şimdi bu soruda daha önce yanıtlandı. KMK Madde 31'e göre anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz.

Yani şimdi sizin anayapıda 20 bağımsız bölümün 12'sinin sahibi ancak 20/3= 6,6 . Kesirler dikkate alınmayacağı için 6 bağımsız bölümü için oy kullanabilir.

Diğer 4 kişi ile beraber toplam 10 oy olur ki temsil edilmeyen oy sayısı 20 den geri kalan 10 oy değildir.

Temsil edilen oy sayısı 12+4= 16 'dır. Yani temsil edilmeyen oy sayısı 20-16= 4 dür.

Her ne kadar KMK da yönetici ve/veya denetçi için konulmuş yere sayı hükmü tüm maliklerin salt çoğunluğu ise de burada toplantıya katılmayan maliklerin yönetici seçmek için yeter sayı sağlama imkanları bulunmadığından örneğinizdeki sayılarla bana göre "tüm maliklerin %51 çoğunluğu sağlanmıştır" . Dolayısı ile yönetici ve denetçi seçimi mümkündür.

Diğer tarftan önce seçimde sayı hesabı yapılır, daha sonra arsa payına bakılır. Tabiki tüm maliklerin %51 (salt) çoğunluğu derken sayı ve arsa payı çoğunluğundan söz edilmektedir.

Oy hesabında kesirler
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap


Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
3-olağan veya olağanüstü 2.toplantılarında, sadece katılanların oy çokluğuyla ne gibi kararlar olınabilir.(Bütün bağımsız bölümlerin toplamının %51,  4/5 , ve oy birliği aranan şartlarının dışında)Aslında sadece katılanların oy çokluğu ile alınabilecek bir çok karar vardır.  Bunları saymam imkansız . Ben size çoğunluk aranan kararları yazıyım.
Bunlar dışında diyelim. Olur mu?


OY BİRLİGİ, OY ÇOKLUGU (SALT ÇOGUNLUK) ve 4/5 OY ÇOKLUGU İLE ALINAN KARARLAR:

Karar Yeter Sayısı :Oy Birliği Aranan Kararlar ve Hükümler :
1- KMK. Madde 24. maddesinde kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümün sinema, kahvehane, gazino, pavyon, bar, klüp, dans salonu, boyahane vb. olarak kullanılması. (bkz; yasak işler)
2- Ana Taşınmazın üzerine kat ilavesi, sonradan boş kısımlara ilave yapılması(Kat Mülkiyeti Kanunu .Madde 44)
3- Arsa paylarının yeniden düzenlenmesi.
4- Ana taşınmazın bir hakla kayıtlanması, arsanın bölünmesi bölünen kısmın başkasına temliki.
5- Ana taşınmazın çatı ve duvarlarının reklam asılması için kiralanması.  Veya ortak alanların (kapıcı dairesi vs..) kiralanması . - Sığınakların başka bir amaçla  kiralanması tüm malikler onay verse de mümkün değildir.-

Anayapının yukarıdaki kararları alması ancak tüm kat maliklerinin de oluru ile mümkün olacaktır.

Hem arsa Payı hem de kat malikleri sayısı çoğunluğu aranan işler ile ilgili hükümler :
1- Yönetici Atanması (Kat Mülkiyeti Kanunu .Madde 34/3) (bkz. yönetim - yönetici)
2- Denetici Atanması (Kat Mülkiyeti Kanunu. Madde 41/3)
3- Ortak yerlere faydalı onarım ve ilaveler (yenilikler)  yapılması (Kat Mülkiyeti Kanunu .Madde 28)

Anayapı  bu durumlar için  tüm maliklerinin yarısından bir fazlasının (sayı ve arsa payı için ayrı ayrı) oyu gerekecektir.

4/5 Çoğunluk aranan Hükümler :
Yönetim planının değiştirilmesi için 4/5 çoğunluk aranır. (Kat Mülkiyeti Kanunu .Madde 28)
- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim planlarının, bu Kanun hükümlerine uyarlanması amacıyla yapılacak ilk değişiklik için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir.-

Notlar :  * Oybirliği ile karar vermek gerektiğinde toplantıya katılanların değil, kat maliklerinin tümünün oybirliği gerekir. * Yalnız pay veya paydaş çoğunluğu ile alınan karar ile yönetici seçilemez.  


TOPLANTI ZAMANI , TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI (Yıllık Genel Kurul toplantısı
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
4--Kapıcı işe alınması veya çıkarılması  için karar sayısı ne olmalıdır.


KAPICI İŞE ALINMASI ve ÇIKARILMASI YETER SAYISI

Kapıcının işe alınması veya işten çıkarılması ortak gider ve avans payı (aidat) ile ilgili bir karardır. Eğer kat malikleri kurulu yöneticiye kapıcı işe alma ve/veya çıkarma görevini vermiş ise bu kararı yönetici veya yönetim kurulu alabilir. Vermemiş ise bu karar KMK'ca yer sayı ile ilgili hükümler kapsamına girmediği için ilk toplantının açılması için gerekli yeter sayıda kat malikinin veya 2. toplantıda toplanan kat maliklerinin oy çokluğu ile karara bağlanabilir.
Yönetici veya yönetim kuruluna bu yetkinin devredilmesi de aynı çoğunluktaki kararlarla mümkündür. Yani aidat miktarını belirleyen hususlarda tüm maliklerin salt çoğunluğu hükmü değil, toplantıya katılan sayının çoğunluğu aranır.

Zaten salt çoğunluk sağlanmaz ise ilk toplantı açılmayacağından ayrıca bu tür görüşmeler yapılamaz. İkinci toplantıda ise katılanların sayısının içinden salt çoğunluk aranır.

Kat Mülkiyeti Kanunu .Madde 30 - Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.
Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. (md:15)
Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
selam; olağan genel kurul toplantısına çağrı pusulası nasıl oluyorBu hususu da çok cevapladık.


Size tam teşekkül bir olağan çağrı pusulası hazırlayalım.

Bu çağrı pusulasına ekte ulaşabilirsiniz.  Veya YANDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ....  Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Kat Mülkiyeti Kanunu .Madde 29 - Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.(md:14)
Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.
İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz. (md:14)
Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.