Katmülkiyeti.Com


Apsiyon Yöneticinin Yanında

"Apsiyon Yöneticinin Yanında"

Gündem


İzlemek İçin Tıklayın...  Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi...

"Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi....Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Genel kurul toplantısı için vekalet verme.

Başlatan chrome1235, Şubat 10, 2017, 03:34:53 öö

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 12 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Merhaba,
Kafama takılan bir durum var.
Genel kurul toplantısına bildiğim kadarıyla herkese vekalet verilebiliyor. Peki bir kat maliki apartman görevlisine bu vekaleti verirse ne olacak? Toplantıda görevli hakkında şikayetler yada maaşı vs konuşulacak. Bu durumda garip bir ortam olmaz mı?

Kemal.


Linkback: Genel kurul toplantısı için vekalet verme. Mesajı Paylaş


  • Gösterim 43,789 
  • Yöneticilik Seçimi İLe İLgili Konular
  • 8 Yanıt
Şubat 10, 2017, 03:35:07 ös #1 Son düzenlenme: Şubat 10, 2017, 03:43:12 ös ck0902
Kendisi ile ilgili konularda lehine oy kullandığında çıkar çatışması olur. Bu durumu kararlara şerh koyarak itiraz etmeliydiniz. Bir de apartman görevlisinin oyu alınan kararda lehine çıkmıyorsa dava konusu olmaz. Ayrıca, kendisinin kanunen haklı olduğu bir konuda lehine oy kullanırsa yine dava konusu olmaz.

Önemli olan, sonucun kendisinin kullandığı oy ile çıkar çatışması oluşarak kat malikine zarar geliyor mu? Mesajı Paylaş

AlıntıIII - Oya katılma:

Madde 31 - Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir. Bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

(Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine
tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.1.  Kat maliki tapu kaydında ismi yazılı olandır. Kendi katılamayacaksa başkasına vekalet verebilir. (Eşi dahi olsa vekalet gerekir.)
2.  Vekalet başka bir kat malikine veya 1.derece akrabasına verilebilir.
3.  Bağımsız bölüm sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.
4.  Vekalet verilen bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

Alıntı
Kat malikleri Kuruluna Davet Mektubu Örneği
[/b]

............Apartmanı Kat Maliklerine


Kat malikleri kurulu,aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere ../.../... günü  saat.....'da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır.

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde,ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın.././...Günü saat...'da aynı yerde yapılacaktır.

Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur
.../../...

Gündem:
1)Açılış,yoklama ve toplantı Divan başkanı'nın ve üyelerin seçimi.
2)Başkanlık divanına imza yetkisi verilmesi
3)Gündemin okunması ve ilaveler
4)Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması;hesapların görüşülmesi ve
yöneticinin ibrası.
5)Yeni yönetici ve denetçi seçimi.
6)Dilekler.
7)Kapanış.

.....Apartmanı Yöneticisi
(Ad,Soyad,İmza)
------------------------------------------------------------

VEKALETNAME


................. Sitesi kat malikleri kurulu divan başkanlığına

Sitemizin ...................tarihinde yapılacak olan kat malikleri kurulu toplantısında beni temsile (Kat Malikimiz / Birinci derece akrabam) ............... .............. ............... ...... ............... ............
vekil olarak tayin ettim.


................. nolu kat maliki
Adı Soyadı:
İmza


Not.
1.Bir kat maliki diğer kat maliki veya 1. derece akrabası tarafından temsil edilir.
2.Bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, içlerinden birine vekalet vererek bu kişi tarafından temsil edilirler.
3.Birden fazla bağımsız bölüm sahibi her bölüm için bir oy hakkına sahiptir.
4.Vefat eden kat malikini veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi temsil eder.
Mesajı Paylaş

Yine de araştırılmasında fayda var. İdeal olanla kanun farklı.


AlıntıVekalet kime verilebilir?

Kat Maliki Olmayan Kimselerin de Kat Malikinden Aldıkları Vekaletname ile Toplantıya Katılmaları Mümkündür
Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Tarih: 04/07/1988    Esas No: 1988 / 11656 Karar No: 1988 / 10669

Özü : KMK.'NUN 31. MADDESİNE GÖRE MAHKEMECE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILARAK, 34. MADDEYE GÖRE YETERLİ OY ÇOGUNLUGUNUN BULUNUP BULUNMADIGININ SAPTANMASI VE SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.


DAVA : Taraflar arasındaki 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası uyarınca yöneticiliğin iptali davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı ve davalı vekili yönünden süresinde verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Kat irtifaklı bir apartmandaki kat malikleri kurulunun 25.10.1986 günü yaptıkları yıllık olağan toplantıda, yasal çoğunluk sağlanamadığı halde yönetici seçilen davalılardan Z.Ş.'nin yöneticiliğinin iptaline ve yerine mahkemece bir başkasının yönetici olarak atanmasına karar verilmesi dava edilmiştir.
Sözü edilen toplantıya, davalı üç kat maliki dışında S.S. ve M.S. isimli iki kişinin daha katıldığı ve alınan kararları bu iki kişinin de olumlu oy kullanarak imza ettikleri görülmüştür. Her ne kadar mahkeme, bu son iki kişinin kat maliki olmadıkları için davaya dahil edilmelerine gerek bulunmadığını belirtmiş ise de, kat maliki olmayan kimselerin de kat malikinden aldıkları vekaletname ile toplantıya katılmalarının olası bulunduğu düşünülerek bu yönün araştırılması ve verilecek belgelerin incelenmesi ve vekaletlerin uygun olması halinde temsil ettikleri bağımsız bölüm maliklerinin de davaya katılmalarının sağlanması ve olumlu oy kullanan tüm imza sahiplerinin asaleten ve vekaleten kullandıkları oyların 634 sayılı Yasanın 31. maddesine göre hesabının mahkemece veya bir bilirkişi tarafından yapılıp 34. maddeye göre de yeterli oy çoğunluğunun bulunup bulunmadığının saptanması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle davanın kısmen kabulü şeklinde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.
Tarafların temyiz itirazları bu bakımdan yerinde olduğundan, hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle HUMK.nun  428. maddesi gereğince BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istediğinde ödeyene geri verilmesine, 4.7.1988 gününde oybirliğiyle karar verildi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kat malikleri kendilerini temsilen bir kişiyi yetkilendirme hakkına sahiptirler.

Kat malikleri kurulu toplantısı, kat maliklerinin katılımı ile toplanır. Ancak, Kat Mülkiyeti Kanununun 31/son maddesinde ''...Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir...'' düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre, kiracısı olunan kat maliki kiracısına yetki verir ise, söz konusu kat malikinin yerine toplantıya kiracının katılabilmesi mümkündür. Kiracılarda ev sahipleri tarafından vekil tayin edilirlerse toplantıya katılarak oy kullanma hakkını kazanırlar.

Kat Mülkiyeti Kanunu bu konuda bir sınırlama da bulunmadığından dilediğiniz kişiye vekâlet vermeniz mümkündür.

Apartman görevlisinin vekil olarak atanamayacağına ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır.

Mesajı Paylaş

Öncelikle yanıtlar için teşekkürler.
Bizde böyle bir durum oluşmadı.
Ben burdaki garip durumu anlatmak için bu konuyu açtım.
Kapıcı hakkında karar alacaksınız ama oda gelip o toplantıya katılabiliyor:) Hiç kimse en azından ayıp olmasın diye şikayet bile etmez.
Yani 40 daireli bir binada, bir kat maliki kapıcıya vekalet verse emin olun o binada huzur diye bir şey kalmaz Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Mesajı Paylaş

        Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 31. Maddesinin son Fıkrası;

   (Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

   Kanun; kat maliklerinin vekil tayin edeceği kişiler için bir kısıtlama getirmemiştir. Daire sahibi olsun veya olmasın herhangi bir kişi vekil tayin edilip toplantılara katılmaları sağlanabilecektir.

   Kanun'da herhangi bir kısıtlama getirmemesine rağmen istenilen herkes Kat Maliki tarafından vekil olarak atanabilir mi ? ( Kendi Fikrim HAYIR ) Kanun'da açık olarak yazılmamasına rağmen Vekil olarak atanacak kişinin Medeni Hakları Kullanma Ehliyetinin olması gerekir. ( akli melekeleri yerinde olmayan, küçük, kısıtlı vb. kişilerin vekaleti var denilerek toplantıya katılması ne kadar doğrudur, hukukidir. )

   Gelelim apartman görevlisinin toplantılarda Vekil olarak tayin edilip edilemeyeceği konusuna;

   Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 31. Maddesinin son Fıkrası; (Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) '' Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. ''  denilmektedir. Bu fıkraya göre herhangi bir engel yoktur. Toplantıya katılabilir, kat malikini temsil edebilir, söz hakkına sahiptir, oy kullanabilir. ( etikmidir Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap değilmidir Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap tartışılır !!! )

   Peki apartman görevlisini ilgilendiren bir konu tartışılırsa veya oylanırsa ne olacaktır Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

   Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 31. Maddesinin 4. Fıkrası; ''Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.'' hükmü vardır.

   Kanaatimce bu fıkra Vekil Tayin edilen ( apartman görevlisi ) içinde uygulanabilir. Apartman görevlisinin bizzat görevini ilgilendiren konularda oy kullanma hakkına sahip olmadığı gibi Kat Malikleri Kurulu bizzat söz vermediği sürece fikir beyan etme hakkına da sahip değildir.

   Saygılarımla...

   ( Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Sadece bilgi alıp verme amaçlıdır. Doğruluğu tartışılır. )

Mesajı Paylaş
Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Şubat 17, 2017, 01:04:24 öö #6 Son düzenlenme: Mart 03, 2017, 08:20:29 ös ck0902
Sayın Aydın Develi'ye yapıcı bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Örnekte verilen vekil apartman görevlisi kendi hak ve yükümlülüklerini değil, kat makilinin  hak ve yükümlülüklerini vekaleten temsil ediyor. Yani alınan karar, temsil ettiği kat malikini bağlar, kendisinin bir sorumluluğu olmaz ve "sen apartman görevlisi olarak vekil olamazsın" denilemez. Attığı imza, kat mallikinin hak ve yükümlülüklerini bağlayıcı kılar. O'nun imzası kat malikinin imzası anlamındadır/yetkisindedir.

Olası bir senaryo: Apartman görevlisinin oğlu veya kızı hatta her ikisi birden; okumuş, hukuk fakültesini bitirmiş ruhsat sahibi avukat olmuş, bir de burada örnek verilen kat malikinin sadece bina konularında değil, tüm hayatında noter tastikli vekili olmuş. Hatta kat maliki de apartman görevlisinin 2. dereceden akrabası. (olamaz mı?)

Şimdi siz yine de "kanımca" bu vekil apartman görevlisinin oğlu/kızı diye oy kullanamaz mı diyorsunuz? sayın Aydın Develi.

Aslında apartman görevlisi de uzaktan eğitim alarak çalışırken hukuk fakültesini bitirmiş, avukat olmuş, söz konusu kat malikinin noterden tastikli vekili de olabilir. Yani, henüz profesyonel avukatlık bürosu açarak giderlere katlanacak durumda olmadığından, baroya kayıtlı ancak aktif avukatlık yapmıyor olabilir, bu da mümkün.

Benim tanıdığım bir apartman görevlisi var; görevi sırasında sitedeki başka bir bloktan ev sahibi idi. Bu blokta da yönetici idi. Yani söz konusu kişi

1. Apartman Görevlisi
2. Kat Maliki
3. Başka bir blokta Yönetici
4. Site Temsilciler Kurulu Üyesi

idi.

Bir de üstüne Site Genel Kurul Toplantısı Seçimlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Seçildi.

5. Yönetim Kurulu Üyesi

Aynı zamanda Sitede yer alan cami de başkan seçilmiş.

6. Cami Yönetimi Başkanı

Cami de ada içerisinde olduğundan temsilciler Kurulu listesinde var. Yani Temsilciler Kurulunda 2 Oya sahip.

Şimdi bu kişi apartman görevlisi mi? kat maliki mi? Yönetici mi? Temsilciler Kurulu üyesi mi? Cami başkanı mı? ...
(Yönetim Kurulunda seçilerek Site Başkanı bile olabilir.)


7. Site Yönetim Kurulu Başkanı / Site Yönetimi Başkanı (Olabilir)


Biz de, düşüncelerinin menfi olması durumunda kendisine ikazda bulunduk. Önemli olan hangi yetkiye sahip olduğu değil, alınan kararın hukuken geçerli olması. Tabi, iptal edilene kadar alınan karar(lar) geçerlidir. Sonsuza kadar itiraz süresi diye bir şey yoktur.


Önemli olan bir hakkın kaybolmamasıdır. Ancak sizin tahmininiz, hukukta mutlak butlan niteliğinde değildir. Yani hukuki açıdan şekil bozukluğu yoktur.

Sadece vekilin, alınan kararda kullandığı oy ile karar yeter sayısı sağlanmış ise aynı zamanda kendisine menfi yönde haksız olarak menfaat kazandırıyorsa, alınan karara şerh düşerek bu kararın sakatlığı (nisbi butlan/iptal edilebilir) iddia edilebilir. (Not : kullandığı oy olmadan da karar yeter sayısı oluşuyorsa dava konusu olmaz)

Profesyonel nitelikte itiraz; kanunu, hukuki açıdan gerekli şekli, tarafların hak ve yükümlülüklerini bilmekle ve (sitem ya da kızarak değil örneğin Hak Düşürücü Süre içerisinde noterden ihtar çekip hukuki süreci başlatmak gibi ) hukuki yöntemler kullanarak, başarılı sonuç verebilir. Bir tane gerekçe tüm hakkı tamamen ortadan kaldırmaz. Örneğin KMK MADDE - 43 ile kat malikinin masraflara sonradan katılarak hakkını kaybetmemesi gibi. Mesajı Paylaş

Sayın ck0902

Öncelikle duyarlı davranışınız ve bilgilendirmeniz için teşekkür ediyorum. Yazdıklarınızı ( yazılanları ) tekrar gözden geçirdim. Hukuki değerlendirmenizin doğru olduğunu ve katıldığımı ifade etmek isterim. 

Önceki ifademin son kısmının ( üzeri çizilen )

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 31. Maddesinin 4. Fıkrası; ''Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.'' hükmü vardır.

Kanaatimce bu fıkra Vekil Tayin edilen ( apartman görevlisi ) içinde uygulanabilir. Apartman görevlisinin bizzat görevini ilgilendiren konularda oy kullanma hakkına sahip olmadığı gibi Kat Malikleri Kurulu bizzat söz vermediği sürece fikir beyan etme hakkına da sahip değildir.

KatMulkiyeti takipçilerinin ( doğru olmayan bilgi ) olarak kabul etmelerini rica ediyorum.

Saygılarımla.


( Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Sadece bilgi alıp verme amaçlıdır. Doğruluğu tartışılır. )
Mesajı Paylaş
Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.