Katmülkiyeti.Com

İzoder Dergi


Dergiyi Okumak İçin İçin Tıklayın...  İZODERGİ 145. Sayısı Yayında! - İZODER

"Dergiyi Okumak İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayabilirsiniz... İZODERGİ 145. Sayısı Yayında! - İZODER"

Katmulkiyeti

İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Yönetici Sohbetleri"

Bitişik olan ve Bitişik olmayan Parsellerde Yönetim ve Yönetici Seçimi

Başlatan mühendis, Mart 26, 2008, 10:33:00 öö

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sayın Admin,
Tereddüt ettiğim bir iki husus var. Giderilebilirse sevinirim.
1) Toplu yapı kapsamına giren sitelerde yönetim planı değişikliği için olağanüstü genel kurul yapılması gerektiği söyleniyor. Ben yeni yasal düzenlemede olağanüstü genel kurul ifadesine rastlamadım. Böyle bir terim nerede bulunmaktadır. Yönetim planı değişikliğini, yeni yöneticileri seçmek için yapılacak olağan genel kurulda yapmak mümkün değili midir?
2)  İmar planında mevcut bir yol ile birbirinden ayrılmış olan bitişik iki parsel üzerinde sırasıyla 19 ve 24 adet (toplam:43 adet) dubleks konut bulunmaktadır. Bu iki parsel üzerinde kat irtifakı kurulurken, her birinde bulunan konutlar için 27.12.2001 tarihinde iki adet yönetim planı düzenlenmiş, her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve mahalli tapu sicil müdürlüğüne verilerek tescil ettirilmiştir.
Ancak, 28 Kasım 2007 den evvel, bu 43 konut bulunan bitişik iki parsel dışında, bu iki parselin her biri ile aralarında yol, yeşil alan, şahıs arsaları ve şahıslara ait evler olan, üzerinde 4 ve 3 konut olmak üzere toplam 7 konut bulunan toplam iki parselin de dahil olduğu 50 konutluk bir site yönetimi oluşturulmuştur.
Bilindiği üzere, 5711 Sayılı Kanun’un 66’ıncı maddesine göre bu bitişik iki parsel üzerinde bulunan toplam 43 konut toplu yapı kapsamında değerlendirilecek ve bir tek yönetim planı düzenlenerek yönetilecektir.
Şimdi ise bazı kat malikleri, bu 43 konutluk bitişik iki parsele, yukarıda ifade edildiği şekilde bitişik olmayan ve bu parsellerden hem yeşil alan, yol ve hem de başkalarına ait arsa ve binalarla ayrılmakta olan ve üzerinde sırasıyla 3 ve 4 konutun, toplam 7 dubleks konutun bulunduğu diğer iki parselin de dahil edilerek 50 konut için yeni bir yönetim planı düzenlenmesini ve 7 dubleks konutun da 43 konutla birlikte toplu yapı kapsamında değerlendirilmesini istemektedirler.
Soru: Bu mümkün müdür? Mümkünse dayanağı nedir?

Linkback: Bitişik olan ve Bitişik olmayan Parsellerde Yönetim ve Yönetici Seçimi Mesajı Paylaş


  • Gösterim 14,325 
  • Yöneticilik Seçimi İLe İLgili Konular
  • 10 Yanıt
Kusura bakmayın.
Bir kaç gün İstanbul dışında idim.

Sorunuz cevaplandı.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Sayın Admin Merhaba,
Son gönderdiğim iletiye verdiğiniz cevap için de çok teşekkür ediyorum.
Ancak bir Yargıtay Kararının ne demek istediğini anlamış değilim. Yargıtay 18.Sairesi bu kararıyla, site yönetimleri üç kişilik bir yönetimin keyfine göre, ortak gider budur, hadi ödeyin bakalım şeklinde mi yapılacak. Buna göre 3 kişilik bir yönetim keyfi bazı harcamalar yaparak gerekli harcama belgeleri toplayacak, yargıtay kararına göre, yapılan incelemede bu belgeler geçerli sayılacak, hadi bunlar ortak giderdir, ödeyin bakalım denecek. O zaman KMK. Md:20,32 ve 35' in ne anlamı kalıyor ki? Yargıtay, bu kararıyla site yönetimleri 3 kişilik bir yönetim kurulunun keyfine göre de yapılır mı demek istiyor. Acilen bunun cevabına, ama çok acil ihtiyaç duyulmuştur. Acilen bir açıklama gönderirseniz çok makbule geçecek. Selam ve sevgi, saygılarımla.
"USULSÜZ İŞLETME PROJESİ OLSA DAHİ ORTAK GİDER SORUMLULUGU DEVAM EDER

T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ
ESAS          KARAR
1998/12211    1998/13520
Y A R G I T A Y   İ L A M I
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Kat Mülkiyeti Kanununun 20.maddesi hükmüne göre, tüm kat malikleri anagayrimenkulün ortak giderlerine ve bu giderler için toplanacak avansa katılmak zorundadırlar. Aynı Kanunun 22.maddesine göre ise, kat maliki olmasa bile bağımsız bölümden devamlı bir şekilde oturup yararlanan kimseler de katmaliki gibi ve tevessül esasına göre bu giderlerden sorumludurlar.
Kat Mülkiyeti Kanununun 37.maddesinde her ne kadar anagayrimenkulün bir işletme projesinin yapılması ve bu projenin bütan kat maliklerine tebliği öngörülmüş ise de böyle bir projenin yapılmamış olması, projenin kat maliklerine usulüne göre tebliğ edilmemiş olması, bu konuda kat malikleri kurulu kararının bulunmaması veya onun dahi tebliğ edilmemiş olması, bağımsız
bölüm malikini ya da bağımsız bölümde devamlı oturan kişinin ortak giderler ile ilgili sorumluluğunu bertaraf etmez.
Mahkemece giderler konusunda bir proje yapılmadığı ya da kat malikler kurulu kararının bulunmadığı davacıya verilecek mehil sonunda saptandığı takdirde anagayrimenkulün sarf evrakı ile diğer belgeler bilirkişi marifetiyle incelenerek davalının belirtilen tarihler arasında sorumlu olduğu ortak gider tesbit edilmeli davalının yaptığı ve belgelendirdiği ödemeler varsa bu miktarlar düşülmeli ve daha önce davalının yapılan giderler konusunda kendisine herhangi bir ihbar yapılmamış ve bilgilendirmede bulunulmamış olduğu tesbit edildiği takdirde davalının bu borca engeç ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihte muttali olduğu kabul edilerek talep gözetilmek suretiyle bu tarihten geçerli olmak üzere aylık 10 gecikme tazminatı ile asıl alacak üzerinden icra tazminatına hükmedilmelidir.
Yukarıdaki hususlar dikkate alınmadan eksik inceleme ile davanın reddi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 1.12.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖZET
Kat Mülkiyeti Kanununun 37.maddesinde her ne kadar anagayrimenkulün bir işletme projesinin yapılması ve bu projenin bütan kat maliklerine tebliği öngörülmüş ise de böyle bir projenin yapılmamış olması, projenin kat maliklerine usulüne göre tebliğ edilmemiş olması, bu konuda kat malikleri kurulu kararının bulunmaması veya onun dahi tebliğ edilmemiş olması, bağımsız bölüm malikini ya da bağımsız bölümde devamlı oturan kişinin ortak giderler ile ilgili sorumluluğunu bertaraf etmez.   
Yargıtay Kararı: Mesajı Paylaş

Merhaba Admin,
Sizden çok acil bir istirhamım olacak.
08 Temmuz 2008 tarihinde gönderdiğim Yargıtay 18.H.D. nin 1998/12211 Esas ve 1998/13520 Karar Sayılı kararı ile ilgili sorumu çok acil cevaplamanızı ve bu konudaki görüşünüzü ayrıntılı olarak çok acil göndermenizi istirham ediyorum. Saygılarımla. Mesajı Paylaş

Sayın mühendis,


Bu sizin yorumladığınız gibi bir karar değil. Burada asıl hukuk mahkemesinin verdiği kararı da incelemek lazım.
Eksik inceleme ile davanın reddi doğru bulunmamış sadece. Dava yeniden görülecek . Bilirkişi tayin edilecek vs.

Örneğin bu yıl bir işletme projesi var. Kat malikleri toplantısında onaylandı. Uygulandı. rutin bir işletme projesi gibi düşünün. Gelecek yıl aynı işletme projesi kat malikleri toplantısında oylanmadan uygulandı. Şimdi hayatın doğal akışına uygun olarak bu işletme projesine neden itiraz edeceğiz ki? Yani mahkeme bu durmları da göz önüne almalı.

Anladığım kadarı ile mahkeme bu tip detaylara girmeden icra işlemine itirazı kabul etmiş, yöneticinin açtığı davayı reddetmiş. 18 Hukuk dairesi eksiklere de bakılmalı diyor.

Bildiğimize devam yani. Sizin olay çok karıştığı için detaya giremiyorum. Siz haklısınız. Haklı olduğunuzu göstermek için ise daha önceki cevaplar da da dediğimiz gibi oradaki hukuksuzluğu sizin dava etmeniz gerekiyor.

Susup , sadece aidatlara itiraz etmek değil. Konu icra aşamalarına geldi mi canınız hiç yoktan sıkılacak.

Bol noter ihtarnamesi gönderin, kat malikleri toplantılarının veya kararlarının yok sayılması için davalar açın.

Kolay gelsin. Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Sayın Admin Merhaba,
08.Temmuz 2008 tarihli mektubuma verdiğiniz 23.Temmuz 2008 tarihli cevap için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bir Yargıtay kararı ile karşılaştığımızda bazı tereddütler oluştuğu taktirde sizlere sormadan yapamıyoruz. Sizler de er veya geç eksik olmayınız cevap veriyorsunuz. Bilgileniyoruz. Bu nedenle de çok müteşekkirim.
Örneğin, yine bir Yargıtay Kararı çıktı karşıma. Yine size sormadan edemeyeceğim. Sözkonusu Yargıtay kararı aşağıdadır. Bu kararı,bizim site yönetimine uyarlarsak, bizim site yönetimi de hukuken geçerli gibi görünüyor. Ne dersiniz. Bu konuya cevap verieseniz çok makbule geçecektir. Karar aşağıdadır.
"Uyuşmazlık, iki parsel üzerinde kurulu ve her iki parsel için ayrı ayrı yönetim planı hazırlanarak kat mülkiyetine geçilmiş sitede, 400 bağımsız bölüm malikinin toplanarak site yönetimi seçip seçemeyeceğine ilişkindir.
Dava konusu site iki parsel üzerinde kurulu olmakla, Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanamaz ise de, müşterek mülklerde TMK'nın (Türk Medeni Kanunu) 650 vd. maddelerine göre; paydaşların çogunlukla alacağı kararla veya sözleşme ve olağan yönetim işlerinde yetkiyle ilgili farklı düzenlemeler getirilebilir.
Dosya içeriğine göre; toplantının yeter sayı ile yapılmadığı, bu nedenle geçerli kabul edilemeyeceği, yönetim planında da üst yönetimle ilgili hüküm bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulü cihetine gidilmiştir.
Oysa, maliklerin taşınmaz satın alırken satış akitlerinin parçası olarak imzalatılan ve davacı ve diğer malikler yönünden özel anlaşma niteliğinde kabul edilen yönetim planlarının 26. ve 27. maddesine göre; kat malikleri Kurulu oy çokluğu ile toplanır ve karar verir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde bir hafta içinde yeter sayı aranmaksızın yapılan 2. toplantıda katılanların oy çokluğu ile karar verilir.
Toplantıda yazılı vekaletname ile temsil mümkün olup, ancak bir şahsın vekaleten kullanabileceği oy sayısı bütün oyların sayısının üçte birini geçemez.
O halde yönetim planına göre; 1. toplantıda çoğunluk sağlanamadığı için 13.1.2002 de yapılan ikinci toplantıya asaleten katılan 143 kişinin 105 kişiyi de vekaleten temsil ettiği, toplantıya katılanların üçte biri ( 34 kişi ) nisabını aşmayan vekaleten temsillerin bu durumda geçerli olduğu kabul edilerek, toplantıya katılanların oy çokluğuyla aldığı kararın ve yönetici seçiminin müşterek malikler arasında sözleşme niteliği ile tüm malikleri bağlayacağı nazara alınarak davanın reddi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulü ve Kat Malikleri Kurul Kararının iptal edilmesi doğru görülmemiştir. ( Yrg. 3. H.D. 24.1.2005 E. 14833, K. 60) "
Mesajı Paylaş