Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

ANA YAPIYA ZARAR VERMEYECEK ONARIM VE TADİLAT - 18. Hukuk Dairesi 1997/6755 E.,

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Nisan 22, 2013, 10:24:40 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

18. Hukuk Dairesi 1997/6755 E., 1997/8199 K.
ANA YAPIYA ZARAR VERMEYECEK ONARIM VE TADİLAT

MÜDAHALENİN MENİ VE ESKİ HALE GETİRME

“İçtihat Metni”


T.C.
Y A R G I T A Y
18.HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1997/6755 1997/8199

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde meni müdahale ve eski hale getirme istenilmiştir.
Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından
temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine
göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
1-Davanın niteliği dikkate alınarak tarafların aktif ve pasif husumet
ehliyetinin belirlenmesi açısından davalının ana gayrimenkulde bağımsız bölüm
maliki olduğunu doğrulayan tapu kaydının getirtilmemiş olması,
2-Mimari projesine aykırı tadilat ve inşaat yapılan bağımsız bölüm,
yaygın kat mülkiyeti içerisinde yeralan villa tipinde ve tamamı müstakil bir
ünite teşkil eden yapıdır. Bu yapının (bağımsız bölümün) içerisinde Kat
Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesi kapsamında
tadilat yapılması diğer villa (bağımsız bölüm) maliklerinin muvafakatına
bağlı olmadığı gibi, çatı arasındaki mekanın bağımsız maliki tarafından
kullanılması ve burada, çatının projedeki ölçüleri ve yüksekliği dışına
çıkılmamak, bağımsız bölümün şeklini ve niteliği ile dış görünümünü
değiştirmemek koşulları ile yeni mekan elde edilmesi dahi caizdir. Bu ilke
dikkate alındığında davalının çatının her iki yönünde düz teras balkon
yapması, çatının belli miktarda yükseltilmesi hususlarının 19. maddenin 1 ve
2. fıkraları kapsamında olup, projeye uygun eski hale getirilmesi gereken
hususlardan olduğu için bunlara yönelik temyiz itirazları varit değildir.
Ancak, mahkemece, bu hususların projeye uygun eski haline
getirilmesine karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, bağımsız bölümün
dış görünümünü değiştirmeyen mimari projede herhangi bir değişikliği de
gerektirmeyen müstakil yapının çatı arasındaki mekanların da yıkılıp eski
hale getirilmesini tazammun edecek şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.9.1997 gününde
oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY (Gerekçe yönünden)

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 Sayılı Kanunla eklenen Ek 3.
maddesi hükmü ile aynı taşınmaz üzerindeki birden ziyade yapılarda yaygın
veya yatay biçimde kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması mümkün
kılınmıştır. Maddede, yaygın kat irtifakının söz konusu olduğu durumlarda,
Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasında dikkate alınacak ayrıcalıklı kurallar
getirilmiştir. Bu kurallar;
1-Bütün yapılar tamamlanmadan da belli şartlarda tamamlanan yapılar
için kısmi kat mülkiyetine geçiş yapılabilmesi,
2-Yapılardan her birine ilişkin ortak giderlerden sadece o yapıdaki
malik veya maliklerin sorumlu olması,
3-Blok yapılardan yalnız birine ilişkin sorunların çözümlenmesinde,
kat malikleri kurulunun o bloktaki kat maliklerinden oluşması şeklinde
sınırlı tutulmuş olup, bunlar bir takım mülahazalarla yorum yoluyla
genişletilemez. Sayılan bu kurallar dışındaki hususlar bakımından Kat
Mülkiyeti Kanununun genel hükümleri uygulanacaktır.
Davaya konu teşkil eden, yaygın kat mülkiyeti içindeki tek bir
bağımsız bölümden oluşan villa tipi yapının çatısı ve çatı arası boşluğu, Kat
Mülkiyeti Kanununun 4/c ve 16. maddeleri kapsamında ortak yerdir ve ana
gayrimenkul üzerinde bulunan bütün yapılardaki bağımsız bölüm malikleri ortak
mülkiyet hükümlerine göre bu yerlere maliktir. Yaygın kat mülkiyetine tabi
olan yapının müstakil villa olması bu yasal hakkı bertaraf etmez. Villa tipi
yapıdaki tek bağımsız bölümün maliki dışında diğer yapılardaki kat
maliklerinin, tasdikli projede genel çıkışı olmaması ve özelliği itibariyle
çatı arasını kullanmalarına ve bu yerden yararlanmalarına olanak ve gerek
bulunmamakta ise de, villadaki bağımsız bölüm malikinin çatı ve çatı arasında
yaptığı amacı ve makul ölçüleri aşan tadilat ve inşaatlarına karşı çıkma ve
bunların önlenmesini isteme hakkı vardır.
Daire bozma kararında mahkeme kararının, tek bağımsız bölümden oluşan
villanın çatısını ortak yer kabul edip çatının dış görünüşünde değişikliğe
neden olan projeye aykırı, tadilatın bütün kat maliklerinin muvafakatı
bulunmadan yapıldığından dolayı eski hale getirilmesine ilişkin bölümü
benimsenmiş olup, bu kabul tarafımdan da aynen uygun görülmüştür. Ancak,
sonuca katılmakla birlikte özelliği itibariyle sadece davaya konu yapıdaki
tek bağımsız bölümün maliki tarafından kullanılıp faydalanabilecek konumdaki
ortak yer niteliğinde olan çatı arasında davalının yaptığı aşırılığa
kaçmayan, binanın dış görünümünü bozmayan ve basit kullanım alanı kazanmaya
yönelik küçük tadilatın fiili durumdan kaynaklanan münhasır kullanım hakkının
doğal sonucu ve de Kanunun ek 3. maddesinin © bendi kapsamında binadaki tek
bağımsız bölüm malikinin tek başına kararlaştırabileceği bir sorun olarak
nitelendirilip bu gerekçeyle çatı arasındaki mekanların yıkılmasına dair
kararın bozulması gerektiği düşüncesinde olduğumdan, ortak yer olan çatı
arasının Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesi
kapsamında ve dolayısıyla bağımsız bölümün içinde bir yer gibi mütalaa edip
bu yerdeki iç tadilat için kat maliklerinin rızasının gerekmediği
gerekçesiyle bozma yapan çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Üye

Linkback: ANA YAPIYA ZARAR VERMEYECEK ONARIM VE TADİLAT - 18. Hukuk Dairesi 1997/6755 E.,


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif
  • Gösterim 6,763 
  • Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları
  • 1 Yanıtlar
 yeni aldığım dairede (3 katlı) 3 senedir oturuyorum. güney cephesine bakan kısımda yapılan dış mantolamada  file yer yer kullanılmamış bu yüzden oluşan çatlaklardan yağmur suları içeri sızıyor.mütahit durumu kabüllenip  tamir ettirecek fakat bitişik düzen de o cephede bulunan müstakil bina sahibi iskele kurmak için izin vermiyor. bu konuda ne yapabiliriz. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler