Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Doğal gaz'a bağlanmak istemiyorum

Başlatan Mona, Mayıs 12, 2017, 02:02:29 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 2 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

Merhabalar! 32 daire+4 dükkanlı binada doğal gaz bağlanmak istiyorlar. Antalya'da olduğu için en fazla 2 ay kullanacak.
Bu dolayı bağlanmak istemiyorum. Sanırım yöneticimiz bir kısım ikna edecek ve %51 geçerse doğal gaza bağlanacak. Ben de bu durumda d.gaz bağlantısı itiraz edebilir miyim veya dogal gaz bağlantısı başvurmamaya hakkım var mı ? Tüm tavsiyeler için açığım. Teşekkürler!
Linkback: Doğal gaz'a bağlanmak istemiyorum


  • Gösterim 30,546 
  • Üyelerimizin Açılmasını İstediği Yeni Konu Başlıkları
  • 2 Yanıtlar
#1
Sayın <Mona>


Alıntı YapFAYDALI YENİLİK VE İLAVELER:

Madde - 42

I - FAYDALI OLANLAR:
Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

       (Ek fıkra: 01/07/2005-5378 S.K./19.mad) Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

       Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

       (Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/1 md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.;Değişik fıkra: 18/04/2007-5627 S.K./16.mad.) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

       (Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/ 1 md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.;Değişik fıkra: 18/04/2007-5627 S.K./16.mad.) Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.
Alıntı Yap
Madde - 43

II - ÇOK MASRAFLI VE LÜKS OLANLAR:
Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.

      Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilaveden faydalanma hakkını kazanırlar.

Ülke tarafından Doğalgaz bağlatmak bir zorunluk değilse ki değil bu fayda kat malikinin yaşam kalitesini yükselten / kolaylaştıran bir özelliktir; Madde - 43'ün 1. paragrafında belirtildiği üzere; "bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler."

İlaveten Madde - 43'ün son paragrafında belirtildiği üzere; Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilaveden faydalanma hakkını kazanırlar.

Naçizane Tavsiye: Ancak DOGALGAZ gibi bir nitelik gayrimenkule değer katar. Satışı ya da kiralanması sırasında önemli rol taşır. Bunu da değerlendirerek karar vermenizde fayda var. Sonradan telafi etmek doğal olarak daha pahalıya mal olacaktır.

Dikkat : Faydalanmak istemiyorsanız
Toplantıya katılacaksanız, Kat Malikleri Kurulu ile tartışmanıza gerek yok. Karar Defterine

Kat Mülkiyeti Kanunun Madde - 42 ve Madde 43 kapsamında haklarım saklı kalmak üzere; alınan Faydalı Yenilik ve İlaveler kararında belirtilen Faydalı Yenilik ve İlavelerden yararlanmak istemiyorum. Bu yenilik ve ilavelerin giderine katılmayacağım. 


şeklinde yazarak karara (şerh) düşmelisiniz. Aksi takdirde sonradan itiraz kabul olmaz.

Toplantıya katılmayacaksanız,

Şimidilik ben de bilmiyorum ve benim de öğrenmeye ihtiyacım olan bir konu. Öğrendiğim de sizi uyaracak şekilde bilgilendireceğim.

#2
Sayın Mona;

Binanızın ısıtma sistemindeki yapılacak olan (düşünülen) dönüşüm ile ilgili olarak 634 s KMK - A) Yenilik ve ilaveler: I - Faydalı olanlar: başlıklı 42. Maddesinin iyi değerlendirilmesinde fayda görmekteyim.

Sayın ck0902' un doğalgaz sistemine geçmeniz ile ilgili önerisini katılmaktayım. Ayrıca konuya katkı verebileceğimi düşündüğüm bilgileri izniyle aktarmak isterim. Yanlış bir ifade kullanırsam düzeltmesini ve ilave bilgilerini bekliyorum.

634 s KMK - Kanun A) Yenilik ve ilaveler: I - Faydalı olanlar: Madde: 42:

(1)   (Değişik dördüncü fıkra: 18/4/2007-5627/16 md.) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. (634 s KMK - A) Yenilik ve ilaveler: I - Faydalı olanlar: Madde: 42/4)

(a)   Isıtma sisteminin yakıt dönüşümü,
(b)   Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme dönüştürülmesi,
(c)   Isıtma sisteminin ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi,
(Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.)

(2)   Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. (634 s KMK - A) Yenilik ve ilaveler: I - Faydalı olanlar: Madde: 42/4)

(a)   Merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, (inşaat alanı 2000m² ve üzeri binalarda)
(Kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır.)

(3)   Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.
(634 s KMK - A) Yenilik ve ilaveler: I - Faydalı olanlar: Madde: 42/4)


(4)   Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
(634 s KMK - A) Yenilik ve ilaveler: I - Faydalı olanlar: Madde: 42/4)

(5)   (Değişik beşinci fıkra: 18/4/2007-5627/16 md.) Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.
(634 s KMK - A) Yenilik ve ilaveler: I - Faydalı olanlar: Madde: 42/5)Yargı Kararı (Hukuk Genel Kurul Kararı)

(1)   Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar.
(2)   Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. (İstisnai durum hariç)
(3)   Kaloriferli ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesi kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri kararla yapılır.
(4)   Anataşınmazda hem merkezi ısıtma hem de ferdi ısıtmanın bir arada bulunması olanaklı değildir.
(5)   Ortak ısıtma için yapılan harcamalardan kimsenin bağışık tutulamaz. (Bağışık " herhangi bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalan, muaf ")
(6)   Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

     (HGK 2012/18-547 E. 2013/209 K. 06.02.2013 T.)
     (Kararın tekrar incelenmesi ve özetin netleştirilmesi uygun olacaktır.)

Sayın Mona;

Binada (36) otuz altı bağımsız bölüm olduğunu, kat maliklerinin doğalgaz bağlatmak istediğini, bu karara itiraz edip edemeyeceğinizi, en azından doğalgaz bağlantısına başvurmama hakkınızın olup olmadığını sormuş iseniz de, bina ile ilgili halen geçerli bazı bilgiler (merkezi / ferdi ısınma sistemi, yakıt türü, binanın metre kare alanı) yazınızda bulunmamaktadır.

(1)   Kat malikleri kurulunda, binanın doğalgaz ferdi yakıt sistemine geçişi ile ilgili, mevzuata uygun karar alınmış ise karara uymak durumundasınız. Ortak alanlarda yapılacak olan doğalgaz dönüşümü ile ilgili her türlü giderleri arsa payı oranında ödersiniz.

(2)   Ortak yerlerde yapılmasına karar verilen doğalgaz ferdi sistemine ait alt yapının, bağımsız bölümünüzün girişine kadar getirilmesi, kurulması kaçınılmazdır. Ancak doğalgaz sistemini (kombi) evinizin içerisinde yaptırıp yaptırmamak sizin isteğinize bağlıdır. Dilediğiniz zaman bu sistemi bağımsız bölümünüz içerisinde yaptırıp kullanabilirsiniz. (Konuyu gaz dağıtım şirketinden teyit edin)

Bu durumda bağımsız bölümünüz içerisinde ferdi soba gibi benzeri (katı, sıvı yakıt) ısınma sistemleri ile ihtiyacınızı gideremezsiniz. Ne yapılabilir? Örnek - elektrikli ısınma, ısıtma sistemleri kullanabilirsiniz. Tabi ki her iki sitemin tüketim maliyetleri farklı olacaktır.

(3)   Toplantı çağrısının yapılması, genel kurulun toplanması veya alınan kararların (doğalgaz ferdi yakıt sistemine geçiş için) mevzuata uygun olmadığını tespit ederseniz, Sayın ck0902' un önceki yazılarında sıkça bahsettiği hak düşürücü süreler ile dava açma süreçlerini anlattığı yazdıklarını toplantıdan önce incelemenizi öneririm.

Saygılar.

Yazdıklarımın hukuki bir geçerliliği yoktur. Bilgi paylaşımıdır. Doğruluğu tartışılır.
Hak ve Sorumluluklarınızı ''Yönetim Planı'' ve ''634 s KMK'' nu inceleyerek öğrenebilirsiniz.


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler