Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Kira Parasinin Ödenmemesi • Kira Paralarinin Muaccel Hale Gelmesi • Kiracilik İl

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Kasım 28, 2007, 04:33:38 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 10 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kira Parasinin Ödenmemesi • Kira Paralarinin Muaccel Hale Gelmesi • Kiracilik İlişkisinin Varliği Koşulu*
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 10-09-2007 | Kategori: İçtihat | Okunma : 683 | Not: 


Yazdır | E-mail ile Gönder Av.tayfun Eyilik

Hakkımdaki bilgilere http://www.tayfuneyilik.av.tr sitesinden ulaşabilirsiniz


Profil >


YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
E: 2005/13785 K: 2005/14587 T: 29.12.2005
Kira Parasinin Ödenmemesi • Kira Paralarinin Muaccel Hale Gelmesi • Kiracilik İlişkisinin Varliği Koşulu*
Özet: Kiralardan birinin süresinde ödenmemesi
halinde kalan kiraların muaccel hale
geleceğine yönelik koşul kiracılık ilişkisinin
devamı şartına bağlıdır.
Eğer davacı kiralayan tahliye davası
açarak tahliye kararı almış ise, tahliyenin
gerçekleştiği tarihe kadar olan dönem için iş-
lemiş kiraların tahsiline karar verilmelidir.
Dava dilekçesinde tahliye, 58.225.050.000 lira alacağın aylık %10 gecikme
tazminatı ile birlikte masraşarla davalı taraftan tahsili istenilmiş-
tir. Mahkemece davanın kira alacağı yönünden kabulü cihetine gidilmiş,
hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davacı 11.4.2005 tarihli dilekçesi ile kendisine ait işyerini 5 yıl süre
ile kiralayan davalı kiracı Ocak 2005 kirasını vaktinde ödemediğinden,
sözleşme uyarınca kalan 37 ayın kirası muaccel hale gelmekle, davalının
temerrüt nedeniyle tahliyesi ile 43.290 USD karşılığı 58.225.050.000 lira
kira alacağının aylık %10 gecikme tazminatı ile birlikte tahsilini talep ve
dava etmiştir.
Davalı kiracı; taşınmazı yakında tahliye edeceğini, kirayı düzenli ödedi
ğini, birkaç aydan beri işler sebebiyle ödeyemediğini, 5.000.000.000 lira
depozito alacağı bulunduğunu savunmuştur.
Davalı keŞl, kefaletin devam etmediğini savunarak davanın reddini
dilemiştir.
Mahkemece, taraşara delillerini bildirmek üzere süre verilmeden, ilk
celse davanın tahliye talebi yönünden reddi, alacak yönünden kabulü cihetine
gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Taraşar arasında kira sözleşmesi 1.4.2003 başlangıç tarihli olup, 5
yıl sürelidir. Davacı Ocak 2005 kirasının süresinde ödenmemesinden
Yargıtay Kararları 733
___________________________________________________
(*) Gönderen: Av. Güner Aşkın
ötürü sözleşmenin 5.maddesi uyarınca kalan 37 ayın kirasının muaccel
olduğu iddia edilmiş ve tahsili talep edilmiştir.
O nedenle öncelikle kiraların yatırıldığı banka hesap ekstresi getirtilerek
ödemede gecikme olup olmadığı somutlaştırılarak sonucuna göre
karar verilmelidir.
Ayrıca, kira sözleşmesindeki kiralardan birinin süresinde ödememesi
halinde kalan kiraların muaccel hale geleceği koşulu kira ilişkisinin devamı
şartına bağlıdır. Bu nedenle ayrıca tahliye davası açıp, tahliyeyi sağ-
layan davacıya tahliye sonrası aylara ait kiranın ödenmesi kiralayanın sebepsiz
zenginleşmesine yol açar. Bu durumda tahliye kararının kesinleş-
mesi ve infazı bekletici mesele kabul edilerek, davanın tahliye tarihine kadar
olan kısım için kabulü gerekeceği de gözönünde tutulmalıdır.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazı
lı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA
ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene
iadesine, 29.12.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
734 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 81 • Sayı: 2 • Yıl 2007
Linkback: Kira Parasinin Ödenmemesi • Kira Paralarinin Muaccel Hale Gelmesi • Kiracilik İl Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Buraya Tıklayın !!!

  • Gösterim 4,623 
  • Kiralama ve Kiracı- Evsahibi Sorunlarına İlişkin Konular
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp