Katmülkiyeti.Com


Apsiyon Yöneticinin Yanında

"Apsiyon Yöneticinin Yanında"

Gündem


İzlemek İçin Tıklayın...  Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi...

"Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi....Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

KİMLİK BİLDİRME KANUNU

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Ekim 23, 2007, 05:48:36 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 23 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

KİMLİK BİLDİRME KANUNU

Kanun Numarasi : 1774
Kabul Tarihi : 26.06.1973
Yayimlandigi Resmi Gazete : 11.07.1973 - 14591
Madde 1 - Bu Kanunda sayilan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakim ve tedavi tesisleri ve isyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalisanlar ve ayrilanlarin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi bu Kanunun hükümlerine göre yapilir.
Askeri konaklama, dinlenme ve kamp tesisleri ile ordu evleri bu Kanunun kapsami disindadir.
Madde 2 - Otel, motel, han, pansiyon, bekar odalari, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel saglik müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayir kurumlarinin sosyal
tesislerinin sorumlu isleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabanci herkesin kimlik ve gelis - ayrilis kayitlarini, örnegine ve usulüne uygun sekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazir bulundurmak, Devlet Istatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadirlar.
Madde 3 - Ikinci maddede sayilan tesislerin sorumlu isleticilerinin kimlikleri, tesis açilmadan evvel müessesenin sahibi veya kanuni temsilcisi tarafindan örnegine uygun sekilde, en yakin kolluk örgütüne bildirilir.
Sorumlu isleticinin degismesi halinde keyfiyetin 24 saat içinde ve yukaridaki fikrada gösterilen sekilde bildirilmesi zorunludur.
Isleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumluluklari altinda yöneticilerine devredebilirler.
Bu durumda isletici ve yönetici müstereken sorumlu olurlar.
Kamu kuruluslarina ait tesislerin amir ve müdürleri isletici gibi sorumludurlar.
Madde 4 - Ikinci maddedeki tesislerin sorumlu isleticileri, müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalistirdiklari kimseleri ve bunlarin ayrilislarini, örnegine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bagli olduklari en yakin kolluk örgütüne bildirirler.
Kolluk örgütüne bildirilerek çalistirilanlara, sorumlu isletici tarafindan doldurulup onaylanan, örnegine uygun bir kimlik karti verilir.
Kolluk görevlilerince her istenildiginde bu kimlik kartinin gösterilmesi zorunludur.
Madde 5 - Binalarda kapici, kaloriferci, bekçi, telefoncu ve benzeri idari, teknik ve yardimci hizmetlerde çalisanlar için, bunlarin ise baslamalarini izleyen üç gün iç i nde,
a) Bagimsiz bir bölüm teskil eden konutlarda oturan sahip veya kiraci,
b) Kat mülkiyetine tabi tasinmaz mallarda yönetici veya yönetim kurulunun bu konuda kendi adina yetkili kildigi bir üye tarafindan örnegine uygun kimlik bildirme belgesinin doldurulup mahalli genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.
Madde 6 - Sehir, kasaba ve köy sinirlari içindeki;
a) Konutlarda oturmakta olanlar ile sürekli veya geçici olarak ve konutta kalarak çalisan hizmetçi, asçi, mürebbiye, bekçi ve benzeri her türlü hizmetliler için aile reisi;
b) Bu Kanunun ikinci maddesinde sayilanlar disinda kalan her çesit ticaret ve sanat amaci güden is yerlerinde çalisanlar ve buralarda her türlü barindirmalar için is yerlerinin sorumlu isleticisi;
c) Ögrenci yurtlari ve benzeri yerlerde çalisanlar ile bu yerlerde kalmakta olan ögrenciler için o yerin sorumlu isleticisi;
d) Resmi binalar ve müstemilatinda yatarak kalmalarina yer gösterilenler için yatilan dairenin yetkili amiri tarafindan örnegine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.
Konutun degistirilmesi veya (b) ve (c) bentlerinde sayilan konut, is yeri ve yurtlarda çalismakta veya barinmakta olanlar ile (d) bendinde belirtilen yerlerde kalanlarin ayrilmalari halinde de, yukaridaki sekil ve süre içinde bildirim belgesi gereklidir.
(Deg: 29.08.1996-4178/8 K.) Kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtarina onaylatilir.
Madde 7 - Geçici yer degistirmelerde;
a) Konutlarda 30 günden fazla kalacak misafir için aile reisi;
b) Yaylak ve kislak gibi yerlere mevsimlik olarak göçenler için de aile reisi tarafindan, örnegine uygun bildirim,
Üç gün içinde kolluk örgütüne verilir.
Madde 8 - Kat mülkiyetine tabi tasinmaz mallarda, aile reislerinin bu Kanuna göre dolduracaklari her çesit bildirimlerin birer örnegi sorumlu yöneticiye verilir.
Madde 9 - Bu Kanun hükümlerine göre kimlik bildirme belgesini yetkili idareye vermekle yükümlü tutulanlar, kimligini nüfus hüviyet cüzdani ve diger resmi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri tesislerinde barindiramaz, konut ve isyerlerinde çalistiramaz.
Madde 10 - Kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu Kanunun kapsamina giren diger yatisiz is yerlerinde, özel kanunlari müsaade ettigi takdirde, ancak sahipleri ve çalistirdiklari kimseler yatabilir, baskalari kalamazlar.
Iskele, istasyon, hava meydani terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz ve hava ulasim merkezleri ile fuar, panayir, sergi ve pazar kurulmasi gibi zorunluluk olan zaman ve yerlerde, sabahçi kahvesi ve ben z eri diger tesislere, bagli oldugu kolluk örgütünün ve ilgili mahalli idarenin görüsü alinarak mahalli ve en büyük mülkiye amiri tarafindan geçici veya, sürekli olarak izin verilebilir. Buralarda kalanlar için bildirim yapilmaz.
Madde 11 - Kat mülkiyetine tabi tasinmaz mal yöneticileri ve kapicilari, binalarinda bildirim disi kimselerin oturup oturmadigini, çalisip çalismadigini, garaj, kömürlük, bos daire gibi bölümlere saklanmalar, siginmalar, bazi esya veya maddeleri gizlemeler olup olmadigini kontrol etmekle yükümlüdürler.
Bütün kat sahipleri ve kiracilari ile binada çalisanlar bu konularda yöneticiye yardimci olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadirlar.
Yönetici ve kapicilarin, bu Kanuna aykiriliklari ve diger süpheli gördükleri hususlari, bagli olduklari genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir.
Madde 12 - Bu Kanunun bildirimlerle ilgili maddelerinin uygulama biçimi, söz konusu kimlik bildirme belge, defter ve kartlarinin sekli, muhtevasi, verilisi, alinis, Adalet, Içisleri, Turizm ve Tanitma ve Devlet Istatistik Enstitüsü islerine bakan Devlet Bakanliklarinca müstereken hazirlanacak bir yönetmelikle gösterilir.
Madde 13 - (Mülga: 29.08.1996-4178/9 K.)
Madde 14 - Bu Kanuna göre verilecek belgeler ve yapilacak her türlü bildirimler, her çesit vergi, resim ve harçtan muaftir. Mahkeme karari olmadikça, yetkili resmi örgütler disinda, hiç kimsenin bunlardan yararlanmasina müsaade edilemez.
Madde 15 - (Deg: 29.08.1996-4178/9 K.) 2, 3 ve 4 üncü maddeler hükümlerine aykiri hareket edenlere üç milyon lira para ce z asi verilir.
Madde 16 - (Deg: 29.08.1996-4178/9 K.) 5 inci madde hükmüne aykiri hareket edenlere bir milyon lira para cezasi verilir.
Madde 17 - (Deg: 29.08.1996-4178/9 K.) 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerdeki hükümlere aykiri hareket edenlere bir milyon lira; kimlik bildirme belgesinde gerçege uymayan bilgi verenlere üç milyon lira para cezasi verilir.
Madde 18 - (Deg: 29.08.1996 - 4178/9 K.) 15, 16 ve 17 nci maddelerde belirtilen para cezalari o yerin en büyük mülki amiri tarafindan verilir. Verilen para cezalarina dair kararlar ilgililere 7201 sayili Tebligat Kanunu hükümlerine göre teblig edilir. Bu cezalara karsi teblig tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir. Itiraz, idarece verilen cezanin yerine getirilmesini durdurmaz. Itiraz üzerine verilen karar kesindir. Itiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapilarak en kisa sürede sonuçlandirilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezalari 6183 sayili Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Madde 19 – 10.06.l930 tarihli ve 1704 sayili Otel Pansiyon, Ticarethane vesair Umumi Müesseselerde Oturan ve Çalisanlarin Hüviyet Varakasi Vermeleri Mecburiyetine dair Kanun ile bu Kanunun bazi maddelerini tadil ve tashih icrasina ve bir madde ilavesine dair 14.01.1933 tarih ve 2099 sayili Kanun yürürlükten kaldirilmistir.
Ek Madde 1 - (Ek: 29.08.1996-4178/10 K.) Bu Kanunun uygulanmasi sirasinda genel kolluk kuvvetlerine ait karakollara, il merkezlerinden de sorgulanabilen bilgisayar terminalleri konulur. Bunun için gerekli giderler Içisleri Bakanligi bütçesine konulacak ödenekten karsilanir.
Idarenin bilgisayar sistemi kurmasi ve gerekli teknik altyapiyi hazirlamasiyla birlikte, bu Kanunun 2 nci maddesinde sayilan özel veya resmi, her türlü konaklama tesislerinden, Bakanlar Kurulunca belirlenecek olanlar, tespit ve ilan tarihinden itibaren 3 yil içerisinde tüm kayitlarini bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine baglamak zorundadirlar. Bu sarti yerine getirmeyen kuruluslara 50 milyon lira para cezasi verilir. Tekrari halinde isletme ruhsatlari iptal edilir.
Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayim tarihi ile 12 nci madde geregince hazirlanacak yönetmeligin yürürlüge giris tarihi arasinda geçecek süre içinde 1704 ve 2099 sayili Kanunlarin uygulanmasina devam olunur.
Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yayimi tarihten sonra 12 nci maddedeki yönetmelik çikincaya kadar 5 inci madde ve 6 nci maddenin (a), (c), (d) bentlerini gerekli görülen yerlerde uygulatmaya Içisleri Bakani yetkilidir.
Geçici Madde 3 - Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yönetmelik, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren alti ay içinde çikarilir.
Madde 20 - Bu Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri, 6 nci maddenin (b) bendi hariç, 12 nci madd e ye dayanilarak çikarilacak yönetmeligin yürürlük tarihinde, diger maddeleri bu Kanunun yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Madde 21 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Linkback: KİMLİK BİLDİRME KANUNU Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 5,830 
  • Kat Mülkiyetini İlgilendiren Kanunlar
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.