Katmülkiyeti.Com


Apsiyon Yöneticinin Yanında

"Apsiyon Yöneticinin Yanında"

Gündem


İzlemek İçin Tıklayın...  Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi...

"Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi....Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Yeni Kanunda Kat Mülkiyetine Geçiş Nasıl Oluyor? Neler Değişti?

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Mart 02, 2008, 11:02:16 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mart 02, 2008, 11:02:16 ös Son düzenlenme: Ağustos 21, 2008, 06:10:30 ös KatMulkiyeti.Com
KONU İLE İLGİLİ DİGER YAZILAR ve SORULARIN BU LİNKTEN TAKİP EDİLMESİNİ RİCA EDERİZ..
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap


-----BU BAŞLIKTAKİ BİLGİLERİN BAZILARI GÜNCEL OLMAYABİLİR..... LÜTFEN  AŞAGIDAKİ AÇIKLAMAYI OKUYUNUZ!!!--

Ayrıca

5711 Sayılı Yasa ile 634 Sayılı YAsanın 12,13 ve 14. maddelerinde yapılan bazı değişiklikler yer almaktadır.

Buradan hareketle;

Lütfen Üyelerimiz Bu Başlıkta Yer Alan Bilgileri Aşağıda Belirttiğimiz Linklerdeki Bilgiler İle Karşılaştırma Yapsınlar. Zamanla 5711 Sayılı Kanunun Öncesinde Yazılan Bu Başlıktaki Aşağıda Yazılmış Bilgileri de Revize Edeceğiz.


Bu Linkte Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi ) İle ilgili Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Ancak belgeler ile ilgili olarak öncelikle bağlı bulunduğunuz belediyeye başvurmakta fayda vardır. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Bu Linkte Kat İrtifakının Kurulması  İle ilgili Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Bilgiler 5711 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikleri de İçermektedir. KAT İRTİFAKININ KURULMASI ve GEREKLİ BELGELER - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Bu Linkte Kat Mülkiyetinin Kurulması İle İlgili  Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Bilgiler 5711 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikleri de İçermektedir. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI ve GEREKLİ BELGELER - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

-----BU BAŞLIKTAKİ BİLGİLERİN BAZILARI GÜNCEL OLMAYABİLİR..... LÜTFEN  YUKARIDAKİ AÇIKLAMAYI OKUYUNUZ!!!--


28.11.2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan, 5711 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Kat Mülkiyeti'ne Geçişe İlişkin Bazı değişiklikler yapılmıştır.

1.... Önceki kanunda , kat irtifakından kat mülkiyetine geçişi için tapuda yapılacak talep yazılı olmalı idi. Ancak yeni düzenlemeyle, kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş için tapuda yapılacak talebin yazılı olması zorunluluğu aranmamaktadır. Ayrıca kat irtifakı kurulabilmesi için bu talepten önce, “yapı kullanma izin belgesi” alınması şartı getirilmiştir. Kat irtifakının tescili de kat mülkiyeti kütüğüne doğrudan yapılacaktır.

Eski Kanuna göre, kat irtifakının tescili ana gayrimenkul kütüğüne (genel kütüğe) irtifak haklarının tesciline ait genel hükümlere göre yapılmakta idi. Yalnızc
a kat mülkiyetinin tescili için ayrı bir kütük ihdas edilmiş idi. Ancak değişen yasaya göre, kat irtifakının tescili de kat mülkiyeti kütüğüne doğrudan yapılacaktır.


2...“Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden fazla bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin yapılabilmesi için, buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmiş olması gereklidir.”

Yani bu değişiklikle, birbirine bitişik bulunan birden fazla bölüm yanında, yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadi açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katının veya (birbirine bitişik bulunmasa dahi) bölümünün de tek bir bağımsız bölüm olarak tescili imkanı getirilmiştir.

3.....Önceki düzenlemede, kat irtifakı tesisi zorunlu bulunmamakta idi. Kat irtifakı tesis edilmeksizin, doğrudan kat mülkiyetine geçiş mümkündü. Ya da kat irtifakı tesis edildikten sonra tüm bağımsız bölümler tamamlanmış olsa dahi, gayrimenkul kat irtifakında bırakılabilmekteydi. Ancak yeni düzenleme ile kat mülkiyetine geçiş sürecinde kat irtifakının tesisi zorunlu hale getirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, kat mülkiyetinin kurulması için tapu idaresine verilmesi gereken belgelerden eksik olanları tamamlamaktan kaçınan kat irtifak hakkı sahiplerinin, kendisine ait her bağımsız bölüm için 1,000 YTL idari para cezası ödemelerine ilişkin düzenlemeye de yer verilmektedir.

4....Kat mülkiyetinin kuruluşuna ilişkin kanunun 12. maddesinde  imzalı dilekçe ile başvurma seçeneği kaldırılarak yalnızca tapu idaresinde istemde bulunulabilmesi yeterli görülmüştür.

5....Kat Mülkiyeti Kanuna getirilen getirilen geçici madde 1’e göre;

“Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma belgesi alınmış bulunan anagayrimenkullerde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur. Bu anagayrimenkullerde yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren tahakkuk eden vergi, resim ve harçlar kat mülkiyetine geçiş işlemleri sırasında cezasız olarak tahsil edilir. Belirtilen süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin, kat mülkiyetinin kurulması için gerekli olan belgelerden eksik olanların tamamlanması için diğer kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine yazılı bildirimde bulunmasına rağmen, gereğini yerine getirmeyen kat irtifak hakkı sahiplerinden her birine, anagayrimenkul belediye sınırları içinde ise belediye, belediye sınırları dışında ise mülkî amir tarafından bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.


Yani eski  kanuna göre bir gayrimenkule kat mülkiyeti hükümlerinin uygulanması için, kanuna uygun olarak kat mülkiyeti tesisinin uygun tapu müdürlüğünce yapılması ve kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilmesi gerekmekte idi. Ancak; kanun bir kere kat irtifakına geçildikten sonra, kat mülkiyetine aşamalı olarak geçişi mecburi tutmamıştı. Bu nedenle, harca tabi bir işlem olmamasına rağmen, bir çok gayrimenkul, yıllarca kat mülkiyetine geçilmeksizin kat irtifakı tesisi zamanında düzenlenip onaylanan yönetim planlarına göre idare edilmekte idi. Değişen kanunla , yapı kullanma izninin alınmasından itibaren 1 yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunluluğu getirilmekte ve müeyyide olarak para cezası (1,000 YTL) öngörülmektedir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kat irtifakı kurulmuş ve yapı kullanma izin belgesi alınmış gayrimenkullere de kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç 2 sene içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunluluğu getirilmektedir. Bu ana gayrimenkullerde, yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren tahakkuk eden vergi, resim ve harçlar, kat mülkiyetine geçiş işlemleri sırasında cezasız olarak tahsil edilecektir. Kat mülkiyetine geçiş yapmayanlara ise aynı para cezası (1 ,000 YTL) uygulanacaktır.

Değişiklikler bunlar...

KONU İLE İLGİLİ DİGER YAZILAR ve SORULARIN BU LİNKTEN TAKİP EDİLMESİNİ RİCA EDERİZ..
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap


-----BU BAŞLIKTAKİ BİLGİLERİN BAZILARI GÜNCEL OLMAYABİLİR..... LÜTFEN  AŞAGIDAKİ AÇIKLAMAYI OKUYUNUZ!!!--

Ayrıca

5711 Sayılı Yasa ile 634 Sayılı YAsanın 12,13 ve 14. maddelerinde yapılan bazı değişiklikler yer almaktadır.

Buradan hareketle;

Lütfen Üyelerimiz Bu Başlıkta Yer Alan Bilgileri Aşağıda Belirttiğimiz Linklerdeki Bilgiler İle Karşılaştırma Yapsınlar. Zamanla 5711 Sayılı Kanunun Öncesinde Yazılan Bu Başlıktaki Aşağıda Yazılmış Bilgileri de Revize Edeceğiz.


Bu Linkte Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi ) İle ilgili Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Ancak belgeler ile ilgili olarak öncelikle bağlı bulunduğunuz belediyeye başvurmakta fayda vardır. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Bu Linkte Kat İrtifakının Kurulması  İle ilgili Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Bilgiler 5711 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikleri de İçermektedir. KAT İRTİFAKININ KURULMASI ve GEREKLİ BELGELER - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Bu Linkte Kat Mülkiyetinin Kurulması İle İlgili  Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Bilgiler 5711 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikleri de İçermektedir. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI ve GEREKLİ BELGELER - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

-----BU BAŞLIKTAKİ BİLGİLERİN BAZILARI GÜNCEL OLMAYABİLİR..... LÜTFEN  YUKARIDAKİ AÇIKLAMAYI OKUYUNUZ!!!--

Linkback: Yeni Kanunda Kat Mülkiyetine Geçiş Nasıl Oluyor? Neler Değişti? Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 5,563 
  • Kat Mülkiyeti ve Kat irtifakının Kurulmasına İlişkin Konular
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.