Katmülkiyeti.Com


Apsiyon Yöneticinin Yanında

"Apsiyon Yöneticinin Yanında"

Gündem


İzlemek İçin Tıklayın...  Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi...

"Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi....Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

KAT İRTİKAFI KURULMASI

Başlatan gelirer, Şubat 20, 2008, 02:12:42 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kat irtifakı kurulmasında yeni çıkan bir yönetmelik varmış. resim ve dilekçesiz kat irtifakı kurulabilyormuş. konu hakkında bilgisi olan varsa bilgilendirirseniz sevinirim...
Linkback: KAT İRTİKAFI KURULMASI Mesajı Paylaş


  • Gösterim 6,301 
  • Kat Mülkiyeti ve Kat irtifakının Kurulmasına İlişkin Konular
  • 1 Yanıt
Ağustos 12, 2008, 04:21:34 ös #1 Son düzenlenme: Ağustos 21, 2008, 11:43:43 ös KatMulkiyeti.Com
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Kat irtifakı kurulmasında yeni çıkan bir yönetmelik varmış. resim ve dilekçesiz kat irtifakı kurulabilyormuş. konu hakkında bilgisi olan varsa bilgilendirirseniz sevinirim...


KONU İLE İLGİLİ DİGER YAZILAR ve SORULARIN BU LİNKTEN TAKİP EDİLMESİNİ RİCA EDERİZ..
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap


[/b]

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş için neler yapılmalıdır?

AlıntıKMK. Madde 12 :"Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekir:"


KMK'nın 14. maddesinin son fıkrasında, kat irtifakının, kat mülkiyetine çevrilmesi konusu hükme bağlanmıştır. Buna göre; "Yapının tamamlanmasından sonra, kat irtifaklarının kat mülkiyetine çevrilmesi, irtifak sahiplerinden biri tarafından istenince, tescil, kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve KMK. 12. maddede yazılı belgelere ve anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinin evvelce verilmiş olan uygunluğunun belediyece tasdikine dayanılarak yapılır."

KMK'nın 12. maddesi kapsamında, kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesi için gerekli olan belgeler düzenlenmiştir.

Eskiden Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir dilekçenin, tapu idaresine verilmesi veya istemde bulunulması gerekmekte iken ve bu dilekçede veya istem üzerine tapu idaresince düzenlenecek tutanakta, gayrimenkulun kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı değerlerinin ve bu bölümleri ile oranlı olarak tahsisi istenen arsa paylarının gösterilmesi şartı var iken ;

Şimdi   T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı  Sayı : B. 09. 1. TKG0100001-/073-   "Konu: Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Hk.  "   TAPU VE KADASTRO ….. BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNE yazılan   2008/1 - 1651 Nolu  Genelgeye göre  "Bu kerre Resmi Gazete'nin 28 Kasım 2007 tarih ve 26714 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe konulan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair bir örneği ekli 5711 sayılı Kanunun idaremizi ilgilendiren hükümleri aşağıda açıklanmıştır." açıklama genelgede ;

A- Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Tesisine İlişkin Değişiklikler; alt başlığına göre

1- a) VAZİYET PLANI/
b) GENEL İNŞAAT PROJESİ / 
c) YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN RUHSATI)
...

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yapılan değişiklikle; 28.Kasım.2007 tarihinden itibaren kat irtifakı/kat mülkiyeti tesisi için, ibraz edilecek mimari projelerin ön yüzünde ana gayrimenkulün ve bağımsız bölümlerin eklenti ve ortak yerleri ile, konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları gösterilecektir.

634 sayılı Kanunda değişiklik yapan, 5711 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28.Kasım.2007 tarihinden önce onaylanmış mimarı projelere göre kat irtifakı/kat mülkiyeti tesisi için yapılan başvurular kabul edilecek, ayrıca proje üzerine arsa payı listesinin ilavesi suretiyle onaylanması hususu aranmayacaktır.

Anagayrimenkulün dış cepheler ile iç taksimatı, bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerin ölçüleri açıkça gösterilmek suretiyle, bir mimar veya mühendis tarafından yapılan ve gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan ve içinde gösterilenlerin doğruluğu belediyece tasdik olunan proje ve birden çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet planı ile belediyece verilen yapı kullanma belgesi dolayısı ile gerekmektedir.

AlıntıKMK. Madde 12 . a) bendi :"Anagayrimenkulde, yapı veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ve birden çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet plânı ile yapı kullanma izin belgesi"


GENEL İNŞAAT PROJESİ : Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırlan dışında Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir.

Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapılann her birinin, projede ayn ayn gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayn proje verilmesi zorunludur.

VAZİYET PLANI: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların, (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise aynca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN RUHSATI) : Tüm bağımsız bölümlere ilişkin yapı kullanma izin belgesi aranmalıdır.

2- DİLEKÇE : Kat irtifakı/kat mülkiyeti tesisine ilişkin başvurularda, artık dilekçe aranılmayacaktır. Eskiden Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir dilekçenin, tapu idaresine verilmesi veya istemde bulunulması gerekmekte idi ve bu dilekçede veya istem üzerine tapu idaresince düzenlenecek tutanakta, gayrimenkulun kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı değerlerinin ve bu bölümleri ile oranlı olarak tahsisi istenen arsa paylarının gösterilmesi şartı var idi . İstenildiğinde bu dilekçe Tapu Sicil Müdürlüğü görevlilerince yazılırdı.


3- FOTOGRAF: Kat mülkiyeti (kat irtifakı için de geçerlidir) tesisi sırasında ana yapıya ait fotoğraf aranılmayacaktır. Eskiden "Anagayrimenkulün ön ve arka cephelerini ve mümkünse yan cephelerini gösteren en az 13 x 18 büyüklüğünde (boyutlarında ) ,hangi ada parsele ilişkin olduğunun belirli olduğu ve doğruluğu belediyece tasdikli bir fotoğraf" istenmekte idi.


4- LİSTE: Noterlikçe düzenlenen liste eskiden olduğu gibi alınmaya devam edilecektir. Halen Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nev'ini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve anagayrimenkulün maliki- veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste istenmektedir.


Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi niteliğini ve bunlann birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ve ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.


AlıntıKMK. Madde 12 . c) bendi :"Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste. (md:5)"


5- 634 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan birden fazla bağımsız bölümün kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescili mümkün iken, 5711 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile aynı nevideki (nitelikteki) bağımsız bölümlerin tek bağımsız bölüm olarak tescili  öngörülmüş, ayrıca, “ … bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadî açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir.” hükmü de getirilerek, ana gayrimenkulün birden fazla katı veya bölümünün tek bir bağımsız bölüm olarak kat mülkiyeti kütüğüne tesciline imkan sağlanmıştır. Ancak, böyle bir tescilin yapılabilmesi için bu duruma uygun değişiklik projesi ve yapı kullanma izin belgesinin ibrazı zorunludur.

6-  YÖNETİM PLANI: Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış yönetim planı.

Ana gayrimenkulun yönetimini düzenleyen yönetim planının, her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.


AlıntıKMK. Madde 12 . c) bendi :"Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim plânı."7-  FOTOGRAFLI NÜFUS CÜZDANI: Maliklerin veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları

8-  FOTOGRAF: Maliklerin son altı ay içinde çekilmiş 6x4 cm. büyüklüğünde ikişer adet vesikalık fotoğrafları (resmi senet ve tapu senetlerine yapıştırılması için)


Kat irtifakının bu şekilde kat mülkiyetine çevrilmesi doğal olarak 14. maddede yer alan belgelerin tamamlanmasına bağlı olmaktadır:

Buradan hareketle

9. Eğer kat irtifakı yeni yasaya göre kurulacaksa ayrıca kat mülkiyetine geçişte yönetim planı istenmez.

AlıntıKMK. Madde 14 . 1 fıkrası :"Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen proje ve plân, (b) bendindeki yönetim plânı ile (c) bendindeki listeyi tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim plânı istenmez. (md:7)
"


10.  Resmi Senet Örnekleri   Tapu memuru kendisine verilen belgelerin, tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda, tescil istemi sayılır. Aynca "tescilini istedikleri..." şeklinde resmi senede yazılması şart değildir.


Ayrıca

5711 Sayılı Yasa ile 634 Sayılı YAsanın 12,13 ve 14. maddelerinde yapılan bazı değişiklikler yer almaktadır.

Buradan hareketle;

Lütfen Üyelerimiz Bu Başlıkta Yer Alan Bilgileri Aşağıda Belirttiğimiz Linklerdeki Bilgiler İle Karşılaştırma Yapsınlar. Zamanla 5711 Sayılı Kanunun Öncesinde Yazılan Bu Başlıktaki Aşağıda Yazılmış Bilgileri de Revize Edeceğiz.


Bu Linkte Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi ) İle ilgili Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Ancak belgeler ile ilgili olarak öncelikle bağlı bulunduğunuz belediyeye başvurmakta fayda vardır. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Bu Linkte Kat İrtifakının Kurulması  İle ilgili Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Bilgiler 5711 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikleri de İçermektedir. KAT İRTİFAKININ KURULMASI ve GEREKLİ BELGELER - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Bu Linkte Kat Mülkiyetinin Kurulması İle İlgili  Tüm Bilgiler Bulunmaktadır. Bilgiler 5711 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikleri de İçermektedir. KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI ve GEREKLİ BELGELER - LİNK -- BURAYA TIKLAYIN - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.