Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

İşyerleri/Ofislerden farklı aidat alınması

Başlatan mtmrtsn, Eylül 14, 2017, 12:57:12 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 3 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

 Merhaba,
Tapu'da konut olarak kayıtlı bir daireyi mühendislik bürosu açmak amaçlı kiraladım. (Belediyeden istediğimde binada 24 malik bulunduğunu yazılı ve sözlü belirttiler.)

Her ne kadar işyeri amaçlı kiralamış olsam da ,kiralamadan önce internetten araştırdığımda , yargıtay iç hat kararlarına göre
muvafakatname istenmeden avukat / doktor ve mühendislik bürosu açılabileceğini öğrenmiştim.

Bana ev sahibi ve emlakçı tarafından kira bedeli olarak 30TL iletilmişti. Fakat yerleştikten sonra yönetici geldi ve ev olarak kullananlar için 30TL, ofis/işyeri olarak kullananlar için 100TL verileceğini söyledi. Sebebini sorduğumda yönetim toplantısında karar aldıklarını, işletme defterine de kayıt ettiklerini (ki fotoğrafını çektim) belirttiler. (6 tanesi vekil olmak üzere, 14 kişi imza atmıştı.)

Muvafakatname alma zorunluluğum olmadığını, mühendislik bürosu olarak konut olarak kullananlar nasıl bir yol izliyorsa benim de o yol üzerinden gidebileceğimi belirttim.

Fakat yinede ne yapmam gerektiğini bilmiyorum, bu anlattıklarımın resmi geçerliliği var mıdır, ne yapmam gerektiğiyle ilgili tavsiyeleriniz nelerdir ?


Linkback: İşyerleri/Ofislerden farklı aidat alınması


  • Gösterim 4,237 
  • Kat Mülkiyeti İle İlgili Soru ve Paylaşım Bölümü
  • 6 Yanıtlar
Forumu biraz okuduğumda, bir yorumda Ozan ÖZEN arkadaşımızın yorumunu gördüm: 

"Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap"

Öncelikli olarak yönetim planını alıp, orada yazanları göz önünde  bulunduracağım.
Fakat böyle bir paylaşım şimdiye kadar yapılmamış, tahminimce yönetim planında böyle bir durum yok.
Yalnızca yönetim kurulu toplantısında böyle bir karar alınmış ve uygulanmaya çalışılıyor, böyle bir durumda tavsiyeniz nedir ?

Sormak istediğim bir soru daha vardı,

Yöneticimiz 30TL aidat'ı vermek istediğimde kabul etmiyor, 100TL'den aşşağı makbuz vermem diyor. (Bu yüzden yaklaşık 8 aydır aidat veremiyorum.)

Bu yasal değil, eminim ama yasal yoldan vermek isteyip de veremediğimi nasıl belirtebilirim ?

Kiracıyım, yarın aidatı vermedim diye beni buradan kovmaya çalışabilirler mi korkusu var açıkçası. Nasıl bir yol izleyebileceğim le ilgili de hiç bir bilgim yok.

#3
.
Sayın <mtmrtsn>

Siz şu anda ispat edemediğiniz takdirde aidatlarını ödemeyen bir sorumlu kişi konumundasınız. Aidatlar Yönetim tarafından ilk sorumlu olan Mal Sahibinden talep edilerek sizin de MAL SAHİBİ TARAFINDAN haklı sebeplerle tahliyeniz istenebilir.

Yönetim Planında nasıl aidat alınacağı bellidir. Belli değilse KMK Madde - 20 ile aidat belirlenir. Not : Yönetim Planı ve/veya Kart Malikleri Kurulu Kararı başta Yönetim Planının burada bir usulsüzlük yoksa KMK Madde - 20'nin önüne geçemez. Usulsüz Borçlandırma ödenmek zorunda değildir.

Ancak tespit edilen (geriye dönük) ilk aidat tutarı ödenerek, YÖNETİME bu konu ile ilgili resmi bilgi talebinde bulunmalısınız. Borçlu borcunu bilmek ve ödenmediği takdirde hangi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalacağını bilme hakkına sahiptir.

Alıntı Yap634 S.lı Kat Mülkiyeti Kanunu MADDE 20
III- ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA :
(Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

       a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

       b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

       Katılmakla yükümlüdür.

       c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

       (Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık, (Değişik ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9.mad.) yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

       Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Aidat tutarı Kat Mülkiyeti Kanunun 20. Maddesi ile belirlenir. Yani aidat tutarı öncelikli olarak kat malikinin daha sonra bu sorumluluğun müteselsilen ortağı olan, kat malikinin bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişiye aittir.

Buradan anlaşılacağı üzere Yönetici (usulüne uygun bir karar alarak aidat tutarının belirlenmesi halinde) bu tutarı kat malikinden isteyebilir. Sizden iş yeri diye bir aidat tutarı alabilmesi için (tapuda tescil edilmiş olmak suretiyle) anagayrimenkulde bulunan bağımsız bölümlerin bir kısmının mesken bir kısmının numaraları ile birlikte iş yeri olduğu belirtilmiş olması ve Kat Malikleri Kurulunca sebebi de belirtilmek suretiyle iş yerlerinden ayrı bir tutarda aidat kararı alınabilir.

Ayrıca bulunduğunuz bağımsız bölümün iş yeri olarak kira sözleşmesi gerekir. Çünkü buradan da mal sahibine stopaj çıkacaktır.

Öneriler :

(1) Yönetim hakkınızda bir icra takibi başlatmadığına göre ki öyle anlaşılıyor; Siz 30 TL.'den geciken tüm aidatları Anagayrimenkulün Yönetim Banka Hesabına bu yoksa anagayrimenkulün mernis adresine + Yönetim (Yöneticinin bulunduğu) dairesine, ........ Apartmanı Yönetimi Adına ... .. (Yöneticinin Adı Soyadı) olarak Bankadan Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 2017 gibi zamanlarını belirterek ödeyin. Böylece İcra takibi yapılsa bile iyi niyetinizi, ödemekten kaçınmadığınızı belli etmiş olursunuz. Not: Önceden alınmış bir karar varsa eksik ödenen aidatları gecikme faizi ile ödeyiniz. Böyle bir karara makul şartlarda (talep ettiğiniz halde) ulaşamıyorsanız Yönetimin İcra Takibi ile talep etmesini bekleyin. Gecikme cezasının faizi olmaz.

Ayrıca Tebligat Kanununun 21. Maddesini iyice araştırarak, olası icra takibine en geç 7 gün içinde sebeplerini belirterek geldiği icra dairesine baş vurarak borca TAMAMEN itiraz edin.

Yönetim bu durumda ALACAGINI ispat etmekle mükelleftir. Ancak icra takibi başlatana ve (süresi içinde itiraz etmediğiniz ya da itiraz ettiğiniz halde itirazınız İcra Hakimi tarafından kabul edilmeyip) kesinleşene kadar gecikme faizi talep edilemez.

(2) Bu ödemeyi yaptıktan sonra Yöneticiye durumu izah eden noterden bir İHTAR (veya İadeli Taahhütlü Mektupla, Mektubun PTT ve sizde kalan kağıdına gönderinin içeriğini başlık olarak yazın. Böylece Yönetici kısa zamanda ya gönderininizin içeriğine itiraz edecek ya da içeriği ileride inkar edemeyecek) gönderin.

Bu ihtarda aidatlar konusunda uzlaşamadığınızı, sorumlulluklarınızın yerine getirilmesi için gerekli yasal prosedürü öğrendiğinizi, eksik aidatları BANKA ARACILIGI ile apartman yönetimi adına yöneticiye dönemleri belirtilerek gönderildiğini yazınız. Ayrıca bu durumun yani uzlaşmazlığınıza sebep olan 30 TL. yerine iş yeri olması gerekçe gösterilerek 100 TL. istenmesi hakkında hiç bir yazılı (resmi) kararın yine resmi bir kopyası tebliğ edilmeden usulsüz istendiğini, bu vesile ile aidat ile ilgili kararın tarafınıza tebliğini isteyin, vermiyorsa mal sahibinden bu kararın resmi kopyasını isteyin, mal sahibi ile aranızda güven problemi yaşadığınızı, olası zararlarlardan TAZMİNAT haklarınız konusunda Yönetimi (yöneticiyi değil) sorumlu tutacağınızı ÜZÜLEREK İHTAR edin. Not :  Yöneticiyi husumet olarak karşınıza alamazsınız. Yönetimi husumet göstererek karşınıza alabilirsiniz. Yani dava Yönetime / Kat Malikleri Kurulu adına Yöneticiye açılır.

Hiç Ödememek Olmaz. En Azından Herkesin Ödediği Aidatı Ödemeniz Gerekir. (Medeni Kanun 2. Madde.)
Gelişmeleri takip edelim.

 Merhaba,
Öncelikle gerçekten çok teşekkür ederim emek harcadığınız için, bunu yazdıktan sonra 4-5 defa farklı zamanlarda okudum ama anlayamadığım şeyler var öncelikle,
Yönetim Planını baz alıyoruz öncelikle, eğer belirtilmemişse KMK 20. Maddeye bakıyoruz. Kart Malikleri Kurulu kararı bu yasalarda belirtilenlerin önüne geçemiyor anladığım kadarıyla ?
Yönetime borcu ödemek istediğimi söylediğimde "Ya 100TL ver, ya da farklı bir rakamı biz kabul edemeyiz." diyor ve bu beyanı yazılı olarak bana vermiyor. Banka hesap numaranızı verin diyorum, "Banka hesabımız yok" diyor. Sanırım yazdıklarınıza göre Mernis adresi bulunuyor her apartmanın, bunu öğrenip oraya yatırmam gerekiyor ödemeyi ? Apartmanın Mernis adresini nasıl öğrenebilirim ?

Ek'te verdiğim Kat Malikleri Kurulu Kararı geçerli midir ? Alınan karar ektedir.

Ayrıca belediyenin numarataj servisinden aldığımda 24 farklı kat maliki verdiler, ekte verdiğim kararda 14 kat malikinin imzası var.Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

#5
Sayın <mtmrtsn>

Aşağıdaki açıklamaları referans alarak, Yönetime NOTERDEN İHTAR çekin. Bu ihtarda alınan kararların (araştırmanıza göre doğru ise) yasada karşılığı olmadığını ihtar edin. Araştırma yapamıyorsanız, alınan kararların tek tek Önceden Alınan hangi karara göre borçlandırılma yapıldığı hakkında karşı tebligat isteyin. Bunların yapılmaması halinde ALACAGIN TESPİTİ davası açacağınızı ve yargılama giderlerinin kusurlu tarafa yükleneceğini ihtar edin.

Bu arada bina giderlerini makül seviyede tespit / tahmin ederek bu tutarları ödemeye hazır olduğunuzu, bununla ilgili (Yönetime Ait) banka hesap numarası istediğinizi ihtar edin.

Binanın MERNİS adresi sizin, kirada olduğunuz dairenin Nüfus İdaresindeki adres kaydından daire numaranızı çıkartıp, Yöneticinin daire numarası ekleyerek ortaya çıkarabilirsiniz.

Ayrıca Yönetici kendisine ulaşılması için, Apartmanın Duyuru Panosunda adresi ve telefonu yazılı olmalıdır. Bunu yapmadığı takdirde HAKİM MÜDAHALESİ ile 250-2000 TL. para cezası uygulanır.

Mücadelenizde başarılar dilerim.


(1) Özel isimleri gizleyerek beyanda bulunmanız isabetli olmuş. Bu usulde paylaşımda bulunmanızda fayda var.
(2) Alınan kararların, (her ne kadar imzaları gereği) (vekil olan) yöneticiye ait olmadığı düşünülse de Kat Malikleri Kurulu görüşünü yansıtmadığı, aksine yönlendirici bir yazı metni olduğu kanısındayım. Çünkü hiç bir ayrıntı, tartışma olmadığı anlaşılmaktadır.

Üstelik OY BİRLİGİ demek, toplantıya katılanların değil tüm kat maliklerin KABUL oyları sayısına denir. Sadece bu yönü ile bile OY BİRLİGİ ile alınan kararlar gerçeği yansıtmamaktadır.  Dolayısıyla 2. maddede alınan Karar Nisbi Butlan (Fark Edildiğinde Sakat Bir Karardır. Hak Düşürücü Süre İçinde Yerel Sulh Hukuk Mahkemesinde Alınan Karar(lar)ın İptali Davası açılabilir. 

Siz Kat Maliki olmasanız da Sizi Etkileyen konularda alınan kararlar hakkında dava açma yetkisine sahipsiniz.
Hak Düşürücü Süre Hakkında Link : Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
(3) Alınan kararların 3. maddesinde belirtilen "yeni defter alınması ve bu defterin alındığı tarihten itibaren yeni yöneticinin sorumlu olacağı" kanunan tam olarak uygun değildir. Şöyle ki, eski defterin noter tarafından kapatılması gerekir.

Burada eski yönetim hesapları yasal olarak doğrulanarak devir rakamlarının ortaya çıkması ve yeni yönetici tarafından kayıt altına alınması gerekir. Yeni defterin eski defterden bağımsız kayıt alması usulüne uygun değilir.

Ayrıca her yönetici zaten kendi görev süresinden sorumludur. Ancak devir yapmak zorundadır.

Bu yönüyle 3. madde kanuna uygun olmayıp, yönlendirici hatta keyfi bir karar olmuş. Sorumluluklar ve yetkiler bellidir, yeniden yazılması hatta kanuna uygun olmayacak şekilde yorumlanarak yazılması (karar alınması) usulüne uygun değildir.

(4) Alınan kararların 5. Maddesi zaten KMK - 20 gereği İŞLETME PROJESİNİN hazırlanması aşamasında uygulanan bir durumdur. Böyle bir kararın alınması gereksizdir.

Doğaçlama : Arabayı çalıştırmadan önce şoför kapısından girilerek kontak anahtarı çevrilecektir. (Zaten böyle yapmazsan araba doğal yollarla çalışmaz.)

Alınan kararların 6. maddesi, uygulanabilir değildir. Şöyle ki, Öncelikle Yönetim Planında nasıl aidat toplanacağı yazılı olmalıdır. Yönetim Planı yoksa KMK Madde - 20 geçerlidir.

Her halükarda İŞLETME PROJESİ hazırlanarak avans belirlenebilir. İŞLETME PROJESİ olmadan ancak bir önceki dönemden bilinen giderlerin sürmesi halinde (kapıcılık hizmeti, su, elektrik vb. rutin giderler) bunlara enflasyon ve küçük bir önlem niteliğinde artı yüzde kat sayı uygulanabilir.

Önemli olan bilgilerin gerçekçiliğidir.
İŞLETME PROJESİ (itiraz hakkı mümkün olarak) 1 yıllık tahmini gelir ve gider tespit edilerek Kat Maliklerine Arsa Payı oranında bölüştürülür. 
,
Üstelik İŞLETME PROJESİ Kat Malikleri Kurulunun onayına sunulur, imzası alınır. 7 gün içinde Kat Malikleri Kuruluna karşı itiraz hakkı vardır. İtiraza rağmen Kurul toplanmazsa dava konusudur.

Bu madde yasada karşılığı olmayan kötü niyetli olarak alınmış bir karardır. Bu şekilde para toplanması SUÇTUR.   

ÖZET : ONAYLANMIŞ BİR İŞLETME PROJESİ mevcut değilken (bir önceki dönemden devam eden rutin giderlere enflasyon ve önlem yüzde kat sayısı hesaplanarak eklenerek bu tutara karşılık gelen tutarı hariç) avans toplanamaz.

(5) Ortak alanların kiraya verilmesi kanuni şekli : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca kat maliklerinin oy birliği ile aldığı karar sonucu kiraya verilebilir.

Dolayısıyla yukarıdaki karar mevcut değilken yönetim ortak alanlardan her hangi bir hizmet kaşılığı bedel toplayamaz.
 Merhaba tekrar,
Bu arada tapu dairesine bugün sordurtabildik, yönetim planı tapu dairesinde de , belediyede de yok. Zamanında bir yangın olmuş bizim tapu dairemizde ve bu mahallenin büyük çoğunluğunun hiçbir kaydı yok.
  Yönetim planı ve benzeri hiç bir şeyi yok yani binanın.
Kat Mülkiyeti kanunu ve Kat Malikleri Kurulu Kararı belirleyici oluyor bu durumda.
  Öncelikle (usulüne uygun yapıldığı takdirde) Kat Malikleri Kurulu Kararı ne verirse, o karar geçerli sanırım ?
  Kat Malikleri Kurulu Kararında belirtilmeyen durumlarda Kat Mülkiyeti Kanununa bakıyoruz ?

Doğru anladım mı acaba? Çok teşekkürler bu arada


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler