Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

ilave inşaat

Başlatan mustafakoc1953, Ağustos 06, 2009, 08:50:18 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

4 katlı her katta 5 daire olan ve girişleri ortak koridordan olan binanın bu giriş koridoru her katta ilave inşaat yapılarak (ilave inşaat ruhsatı almak suretiyle) genişletilmek isteniyor.Burada 19 madde hükmüne göre  4/5 çoğunluk mu yoksa 42 .maddeye göre yarıdan fazlasının muvaffakatı mı gerekir?
not:42 maddede inşaat tabiri geçmediğinden sadece ruhsat gerekmiyen işlerde yapılabilir şeklinde düşünmekteyim.
Linkback: ilave inşaat


  • Gösterim 7,537 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Bağımsız Bölüm Ve Ortak Yerler Üzerindeki Haklarına İlişkin Konular
  • 1 Yanıtlar
#1
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
4 katlı her katta 5 daire olan ve girişleri ortak koridordan olan binanın bu giriş koridoru her katta ilave inşaat yapılarak (ilave inşaat ruhsatı almak suretiyle) genişletilmek isteniyor.Burada 19 madde hükmüne göre  4/5 çoğunluk mu yoksa 42 .maddeye göre yarıdan fazlasının muvaffakatı mı gerekir?
not:42 maddede inşaat tabiri geçmediğinden sadece ruhsat gerekmiyen işlerde yapılabilir şeklinde düşünmekteyim.


Hususun 42. madde ile alakası yok.

Alıntı YapF) Yenilik ve ilaveler:
I - Faydalı olanlar:
Madde 42 - Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.
(Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/1 md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.) Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
(Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/ 1 md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.) Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.

42. madde daha basit ve ruhsat gerektirmeyen yeni yatırım , yenilik ve ilavelerle alakalıdır.

Husus aslında 43. maddeye de girmeyecektir .


Bununla beraber ;

19. maddenin daha çok çok bir malikin yapacağı inşaat ve yenileme ile alakalıdır. Sizin durumunuzda ortak karar olmasına rağmen bu hususu yine de19. madde düzenleyebilir.

Alıntı Yap

Madde 19 - Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.
Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. (md:8)


Ancak bu hususu bir iki yargıtay kararı ışığında yorumlayacağım.

Alıntı YapBahçeye, diğer bağımsız bölüm maliklerinin rızası olmadıkça seramik döşenmesi projeye aykırılık oluşturur.
Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi davalının seramik kapladığı alan, projesinde bahçedir ve damalı tarafından bahçeye diğer bağımsız bölüm maliklerinin rızası olmadıkça seramik döşenmesi projeye aykırılık oluşturur. Kaldı ki, yapılan işlemin Kat Mülkiyeti Yasasının 4-2. maddesi! kapsammda faydalı işlerden olduğu, ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha jrahat ve kolay bir hale konulmasına yaradığı kabul edilse bile bu tür yenilik ve ilaveler için ide kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri bir kararın mevcut olması gjsrekir. (Y.18.HD..10.2.2000 T.,2000/578 E.,2000/1574 K.)

derken; 

Alıntı YapAnataşınmazın mimari projesinde yapılacak değişiklikler ve bu değişikliğe göre inşaat yada tadilat yapılması tüm kat maliklerinin oybirliğini gerektirir.
KMY'nin 42. maddesinde çoğunluk
kararına dayalı olarak izin verilen faydanın çoğaltılmasına yönelik tüm yenilik ve eklemeler ancak mimari projede mevcut olan ortak tesisler ve yerlerle ilgilidir.
Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu Kanunun 19. maddesine dayalı olarak mevcut uygulamalarda anagayrimenkulün mimari projesinde yapılacak değişiklikler ve bu değişikliğe göre inşaat yada tadilat yapılması, tüm kat maliklerinin oybirliğini gerektirir. Bağımsız bölüm maliklerinden herbiri anagayrimenkulün mimari projesini ve buna göre inşaa edilmiş olan yapının aynen muhafaza edilmesini istemek hakkına sahiptir.
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. maddesinde faydalı yenilik ve ilavelere yer verilmiş ve bunların kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayalı kararlarla yapılabileceği öngörülmüş ise de, burada öngörülen husus, mevcut tesisatın veya yerlerin düzgün yada daha rahat ve kolay kullanılmasına ve elde edilecek faydanın çoğaltümasına yöneliktir. Diğer bir deyimle bu maddede çoğunluk kararına dayalı olarak müsaade edilen değişiklik ve ilaveler, ancak mimari projede mevcut olan bir tesisle veya yerle ilgilidir. Merkezi ısıtma sistemi bulunmayan bir yapıda bu sisteme geçiş için yeniden inşaat ve tadilat yapılması bu madde kapsamında mütalaa edilemez. Esasen 42. maddeye göre izin verilen tadilat ve değişiklik, münhasıran tadil veya değişikliğe konu edilecek yerin projesine göre özel bir amaca tahsis edilmemiş olmasına bağlıdır. Yapının aydınlığında genel olarak duvarlarında, sığınak ve kömürlüklerin bulunduğu bodrumda değişiklik, tadilat ve inşaat öngören yeni bir sistemin ihdasını öngören yeni bir merkezi ısıtma sisteminin bu gerekçe ile de 42. madde kapsamında mütalaa edilmesine olanak yoktur.
Bu durumda davacı İbrahim Kutlu'nun davasının kabulüne, birleştirilen C Blok yönetiminin açtığı davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. (Y.18.HD., 5.3.1996 T., 1996/1182 E, 1996/2198 K.).

Bence sizin konunuz daha çok bu son yazdığım yargıtay kararı ile ilgilidir .

Alıntı Yap"Anataşınmazın mimari projesinde yapılacak değişiklikler ve bu değişikliğe göre inşaat yada tadilat yapılması tüm kat maliklerinin oybirliğini gerektirir.
KMY'nin 42. maddesinde çoğunluk
kararına dayalı olarak izin verilen faydanın çoğaltılmasına yönelik tüm yenilik ve eklemeler ancak mimari projede mevcut olan ortak tesisler ve yerlerle ilgilidir.
Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu Kanunun 19. maddesine dayalı olarak mevcut uygulamalarda anagayrimenkulün mimari projesinde yapılacak değişiklikler ve bu değişikliğe göre inşaat yada tadilat yapılması, tüm kat maliklerinin oybirliğini gerektirir. Bağımsız bölüm maliklerinden herbiri anagayrimenkulün mimari projesini ve buna göre inşaa edilmiş olan yapının aynen muhafaza edilmesini istemek hakkına sahiptir."

Tabi şimdi bu yargıtay kararı 96 yılına ait olduğundan ve o tarihteki 19. madde
Alıntı YapII - Anayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:
Madde 19 - Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.
(Değişik: 13/4/1983 - 2814/8 md.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça,anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.
Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

bu şekilde olduğundan;

daha sonra 5711 Sayılı Kanunun 8. maddesi ile ;

Alıntı YapMadde 19 - Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.
Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. (md:8)
Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur. 

Netice: "4 katlı her katta 5 daire olan ve girişleri ortak koridordan olan binanın bu giriş koridoru her katta ilave inşaat yapılarak (ilave inşaat ruhsatı almak suretiyle) genişletilmek istendiğinde .Burada 19 madde hükmüne göre  4/5 ."çoğunluk muvaffakatı gerekir. Kat malikleri kurulunda karar alınacaksa sadece toplantıya katılanlanların değil, tüm maliklerin 4/ 5 çoğunluğu gerekir.
Ve 42 maddede inşaat tabiri geçmediğinden sadece ruhsat gerekmiyen işlerde kullanılabilir.
Dolayısı ile yorumlarınızda haklısınız.Netice: "4 katlı her katta 5 daire olan ve girişleri ortak koridordan olan binanın bu giriş koridoru her katta ilave inşaat yapılarak (ilave inşaat ruhsatı almak suretiyle) genişletilmek istendiğinde .Burada 19 madde hükmüne göre  4/5 ."çoğunluk muvaffakatı gerekir. Kat malikleri kurulunda karar alınacaksa sadece toplantıya katılanlanların değil, tüm maliklerin 4/ 5 çoğunluğu gerekir.
Ve 42 maddede inşaat tabiri geçmediğinden sadece ruhsat gerekmiyen işlerde kullanılabilir.
Dolayısı ile yorumlarınızda haklısınız.
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler