Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Yönetici tarafından aynı ay'a ait mükerrer aidat istenmesi.

Başlatan mmustafa, Mayıs 10, 2008, 03:30:13 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 4 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

                 Kızım bir apartman da kiracı olarak oturmaktadır. Kiracı olduğu içinde toplantılara ev sahibi katılmaktadır. Kat malikleri kurulunda görüşülen ve kabul edilen işletme projesi; ne elden , ne de taahhütlü bir mektupla '' APARTMAN DAİRESİNİ KULLANAN KİŞİ OLARAK'' kendisine tebliğ edilmemiştir. Buna rağmen bugüne kadar kendisine gönderilen aidat makbuzlarını iyi niyetli bir şekilde günü gününe ödemiştir. Yönetici İki ay önce ise;  Daha önce aidatını ödediği ay'a ilaveten ;  EK AİDAT  adı altın da bir aidat  makbuzu daha ( yakıt giderleri + kapıcı aidatı ) göndermiş; ödemez ise yönetici tarafından icraya verileceği kapıcı tarafından kızıma ifade edilmiş. Bu nasıl bir iştir ? Eğer avans adı altında alınan para yetersiz geldi ise, tekrar kat malikler kurulunu toplayıp giderlerinin hesabını verdikten sonra ek işletme projesi gerekmez mi? Bu  ek İşletme projesi onaylanmaz mı? Kat maliklerince onaylanan bu işletme projesi  KİRACILARA tebliğ  edilmez mi? Sonucta bir ev kiraya tutulurken, kira bedeli kadar,yakıt ve kapıcı giderleri de göz önüne alınır ona göre  kiraya tutup tutamayacağına karar verir. Kiracı ;  Yöneticinin , tabir cazise keyfine göre yazdığı her aidat makbuzunu ödemek mecburiyetindemidir? Sonuç olarak ,kat malikler kurulun da alınan kararlar ve işletme projesinde ki ödemeler hakkında kiracılar neden bilgilendirilmemektedirler, işletme projesinde ki  genel giderlerin ( Demirbaş giderleri hariç ) tamamını kiracılar ödemektedirler. Bu konuda bizi bilgilendirebilirmisiniz. Teşekkür ederim.
               
Linkback: Yönetici tarafından aynı ay'a ait mükerrer aidat istenmesi. Mesajı Paylaş


  • Gösterim 14,414 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçlarına İlişkin Konular
  • 4 Yanıt
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
                 Kızım bir apartman da kiracı olarak oturmaktadır. Kiracı olduğu içinde toplantılara ev sahibi katılmaktadır. Kat malikleri kurulunda görüşülen ve kabul edilen işletme projesi; ne elden , ne de taahhütlü bir mektupla '' APARTMAN DAİRESİNİ KULLANAN KİŞİ OLARAK'' kendisine tebliğ edilmemiştir. Buna rağmen bugüne kadar kendisine gönderilen aidat makbuzlarını iyi niyetli bir şekilde günü gününe ödemiştir. Yönetici İki ay önce ise;  Daha önce aidatını ödediği ay'a ilaveten ;  EK AİDAT  adı altın da bir aidat  makbuzu daha ( yakıt giderleri + kapıcı aidatı ) göndermiş; ödemez ise yönetici tarafından icraya verileceği kapıcı tarafından kızıma ifade edilmiş. Bu nasıl bir iştir ? Eğer avans adı altında alınan para yetersiz geldi ise, tekrar kat malikler kurulunu toplayıp giderlerinin hesabını verdikten sonra ek işletme projesi gerekmez mi? Bu  ek İşletme projesi onaylanmaz mı? Kat maliklerince onaylanan bu işletme projesi  KİRACILARA tebliğ  edilmez mi? Sonucta bir ev kiraya tutulurken, kira bedeli kadar,yakıt ve kapıcı giderleri de göz önüne alınır ona göre  kiraya tutup tutamayacağına karar verir. Kiracı ;  Yöneticinin , tabir cazise keyfine göre yazdığı her aidat makbuzunu ödemek mecburiyetindemidir? Sonuç olarak ,kat malikler kurulun da alınan kararlar ve işletme projesinde ki ödemeler hakkında kiracılar neden bilgilendirilmemektedirler, işletme projesinde ki  genel giderlerin ( Demirbaş giderleri hariç ) tamamını kiracılar ödemektedirler. Bu konuda bizi bilgilendirebilirmisiniz. Teşekkür ederim.
              


Bölerek cevaplayalım.

AlıntıKiracı olduğu içinde toplantılara ev sahibi katılmaktadır. Kat malikleri kurulunda görüşülen ve kabul edilen işletme projesi; ne elden , ne de taahhütlü bir mektupla '' APARTMAN DAİRESİNİ KULLANAN KİŞİ OLARAK'' kendisine tebliğ edilmemiştir. Buna rağmen bugüne kadar kendisine gönderilen aidat makbuzlarını iyi niyetli bir şekilde günü gününe ödemiştir.


Kararın tebliğ edilmesi zorunlu değildir. İyi niyet gereğidir. Yöneticinin iyi niyetli olduğunu göstermek için biz danışmanlığını yaptığımız veya yönetimi üstlendiğimiz bina yöneticilerine gönderilmesini saöyler veya göndeririz.

Kızınız ödemek ile doğru olanı yapmış.

AlıntıYönetici İki ay önce ise;  Daha önce aidatını ödediği ay'a ilaveten ;  EK AİDAT  adı altın da bir aidat  makbuzu daha ( yakıt giderleri + kapıcı aidatı ) göndermiş; ödemez ise yönetici tarafından icraya verileceği kapıcı tarafından kızıma ifade edilmiş. Bu nasıl bir iştir ? Eğer avans adı altında alınan para yetersiz geldi ise, tekrar kat malikler kurulunu toplayıp giderlerinin hesabını verdikten sonra ek işletme projesi gerekmez mi? Bu  ek İşletme projesi onaylanmaz mı?


Tabiki yönetici kafasına göre ek aidat toplayamaz. Hele hele kat malikleri kurulunca kesinleşmemiş işletme projelerine göre icra takibi yapamaz.

KMK Madde 37 Son Fıkrası : Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflâs Kanununun 68 inci maddesinin I inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

Bu fıkraya göre; kesinleşen İşletme Projeleri veya Kat Mâlikleri Kurulu'nun anagayrimenkulün işletme giderleriyle ilgili kararlan İİK. md: 68/I'de yazılı belgelerden sayılır. Buna göre, genel gider borcunu ödemeyen kat mâlikine karşı "İlamsız İcra Takibi" yapılır.


Borçlu mâlik "Ödeme Emri"ne itiraz ettiği takdirde; takip kesinleşmiş bir İşletme Projesi'ne veya Kat Mâlikleri Kurulu kararma dayanıyorsa, İcra Tetkik Mercii'nde itirazın kaldırılması mümkün değildir.

KMK. uyarınca; Kat Mâlikleri Kurulu kararı ve kesinleşmiş işletme projesi, İİK. md: 68/1'de yazılı belgelerdendir. (Y. 18. HD., 17.05.1994, E. 1994/6622, K. 1994/ 6842.)

Kiracının, bağımsız bölüm mâlikiyle birlikte müte-selsilen/zincirlemesine sorumlu olduğu genel ortak giderler, Kat Mâlikleri Kurulu kararı, İşletme Projesi ya da İşletme Defteri kayıtlan esas alınarak hesaplanır. (Y. 18. HD., 25.04.1994, E. 1994/4794, K. 1994/5573.)

İİK. md: 68/1 —Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını muta-zammm bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamla-nn yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Varlığı ve kesinleştiği saptanamayan İşletme Projesi'ne dayanılarak icra takibi yapılamaz. (Y. 12. HD.,08.04.1975, E. 1975/691, K. 1975/3220.)

Hakim konuya sadece icra takibine karşı yapılan itiraz üzerine devreye giriyor.

Yönetim kurulunun hazırladığı bütçe taslağını Kat Mâlikleri Kurulu kabul etmişse, yöneticinin yenifân İşletme Projesi yapması
gereksizdir. Bu bütçe taslağının, Kat Mâlikleri Kurulu'nda bulunmayan kat mâlikine tebliği yeterli olup ,  kurula itiraz hakkı yoktur.(Y. 5. HD., 11.11.1985,E.1985/11971 K. 1985/12225.)

İşletme Projesi veya Kat Mâlikleri Kurulu'nda yer almayıp, ihtilaflı olması nedeniyle borcun varlığının ancak yapılacak yargılama sonucu belli olacağı — çatının onarılması ve çatıdan su sızıntısı nedeniyle uğranılan zararın tazmini gibi — durumlarda açılacak dâvada husumet kat mâlikine yöneltilmelidir. (Y. 18. HD., 13.04.2000, E. 2000/ 3424, K. 2000/4375.)

Neticede icra takibi için yazıyorum. Eğer genel kurulda işletme projesi onaylanmış ve yöneticiye ortak gider ve avans payları için belirlenen aidat haricinde masrafları karşılamayan bölümleri için ek aidat toplanması için yetki verilmişse toplayabilir. Ancak bu yetki verilmemişse kat malikleri kurulunu olağanüstü genel kurula çağırmak durumundadır.


AlıntıKat maliklerince onaylanan bu işletme projesi  KİRACILARA tebliğ  edilmez mi? Sonucta bir ev kiraya tutulurken, kira bedeli kadar,yakıt ve kapıcı giderleri de göz önüne alınır ona göre  kiraya tutup tutamayacağına karar verir. Kiracı ;  Yöneticinin , tabir cazise keyfine göre yazdığı her aidat makbuzunu ödemek mecburiyetindemidir? Sonuç olarak ,kat malikler kurulun da alınan kararlar ve işletme projesinde ki ödemeler hakkında kiracılar neden bilgilendirilmemektedirler, işletme projesinde ki  genel giderlerin ( Demirbaş giderleri hariç ) tamamını kiracılar ödemektedirler. Bu konuda bizi bilgilendirebilirmisiniz. Teşekkür ederim.


Toplantıya katılan ve katılmayan kat mâlikleri toplantıda alman kararların birer örneğini isteyebilirler mi?
Evet. Talep halinde yönetici adı geçen kararların fotokopisini (ya da başka türlü çoğaltılmış örneğini) vermek zorundadır.


Toplantıya katılmayan kat mâlikine toplantıda alınan kararların bildirilmesi gerekir mi?
Kanunda hüküm yoktur. Ancak, toplantıda alınan kararlar onu da bağladığı için, bu kararların kendisine bildirilmesini istemek hakkıdır. Kiracılar için de geçerlidir.

BİZCE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dikkat! Kat Mâlikleri Kurulu kararlarının, KMK. md: 37 kıyâsen uygulanarak imza karşılığı ya da taahhütlü mektupla bildirilmesi gerekir. YANİ
Kat Mâlikleri Kurulu kararlarının, toplantıdan sonra mâkul/akla yatkın bir süre içinde kat mâliklerine bildirilmesi gerekir. Kiracılar içinde geeçerlidir.

Bununla beraber eğer ek avans toplama kararı varsa ; Kiracı, kat mâlikleri kurulu kararlarının iptalini dâva edemez.  fY-  5.  HD.,  20.05.1988,  E.   1988/2808, K.
1988/6963.)

Denetçi raporlarının ve Kat Mâlikleri Kurulu kararlarının tebliği gerekir.(Y.5. HD., 13.12.1982, E. 1982/10711, K. 1982/11000.)

Umarız faydalı olmuştur. Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

             Sayın Forum yönetisi, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok faydalı bilgiler , yalnız benim tam izah edemediğim birşey var galiba :


                       (  ''   Toplantıya katılan ve katılmayan kat mâlikleri toplantıda alman kararların birer örneğini isteyebilirler mi?
Evet. Talep halinde yönetici adı geçen kararların fotokopisini (ya da başka türlü çoğaltılmış örneğini) vermek zorundadır.


Toplantıya katılmayan kat mâlikine toplantıda alınan kararların bildirilmesi gerekir mi?
Kanunda hüküm yoktur. Ancak, toplantıda alınan kararlar onu da bağladığı için, bu kararların kendisine bildirilmesini istemek hakkıdır. Kiracılar için de geçerlidir.

BİZCE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dikkat! Kat Mâlikleri Kurulu kararlarının, KMK. md: 37 kıyâsen uygulanarak imza karşılığı ya da taahhütlü mektupla bildirilmesi gerekir. YANİ
Kat Mâlikleri Kurulu kararlarının, toplantıdan sonra mâkul/akla yatkın bir süre içinde kat mâliklerine bildirilmesi gerekir. Kiracılar içinde geeçerlidir.

Bununla beraber eğer ek avans toplama kararı varsa ; Kiracı, kat mâlikleri kurulu kararlarının iptalini dâva edemez.  fY-  5.  HD.,  20.05.1988,  E.   1988/2808, K.
1988/6963.)

Denetçi raporlarının ve Kat Mâlikleri Kurulu kararlarının tebliği gerekir.(Y.5. HD., 13.12.1982, E. 1982/10711, K. 1982/11000.)

Umarız faydalı olmuştur.'' )

                 Sizin cevaplandırdığınız son bölüm (Yukarıda tırnak içerisine aldığım ), zaten benim sorumun asıl noktası. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap. 37  Kat malikleri kurulu karalarının belirli - makul bir süre içerisinde kat maliklerine ve de kiracılara bildirmesi gerekmektedir, kesinlikle doğrudur ve de haklı bir karardır.. Çünki yakıt ve kapıcı giderlerini ödeyecek olan; o dairede oturan kiracıdır. Bu güne kadar ödenen aidat ve avans miktarının sonrasının ne olacağını bilmek kanunen kiracının hakkı değilmidir ? Kendisine hiçbir tebliğ ve bildirimde bulunulmamışsa, toplanmak istenilen bu ek aidatın, kesinleşmiş işletme projesine veya kat malikleri kurulu kararına dayanıp dayanmadığını kiracı nasıl bilecek ? Bu konuda kiracının kendisini savunacak bir hukuki dayanağı yok mudur ? Bir icra durumunda da  kiracı elinde ki aidat makbuzlarını göstererek '' ben aidatlarımı  tam olarak ödedim, ek aidat hakkında da bilgilendirilmediğim için ödemedim'' deme hakkı yokmudur?  Bu durumda da yöneticinin ;  KMK Md. 37'ye göre,  kat malikleri kurulunda alınan kararların ve de  eğer var ise ek avans toplama kararının  kiracılara tebliğ edildiğini  ispat etmesi gerekmez mi ?
                 Biraz  ''Çoğul'' soru oldu ama gerçekten  sinir bozucu bir durum sözkonusu.İlgi ve yardımlarınız için çok teşekkürler.
Alıntı
Mesajı Paylaş

AlıntıSizin cevaplandırdığınız son bölüm (Yukarıda tırnak içerisine aldığım ), zaten benim sorumun asıl noktası. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap. 37  Kat malikleri kurulu karalarının belirli - makul bir süre içerisinde kat maliklerine ve de kiracılara bildirmesi gerekmektedir, kesinlikle doğrudur ve de haklı bir karardır.. Çünki yakıt ve kapıcı giderlerini ödeyecek olan; o dairede oturan kiracıdır. Bu güne kadar ödenen aidat ve avans miktarının sonrasının ne olacağını bilmek kanunen kiracının hakkı değilmidir ? Kendisine hiçbir tebliğ ve bildirimde bulunulmamışsa, toplanmak istenilen bu ek aidatın, kesinleşmiş işletme projesine veya kat malikleri kurulu kararına dayanıp dayanmadığını kiracı nasıl bilecek ? Bu konuda kiracının kendisini savunacak bir hukuki dayanağı yok mudur ? Bir icra durumunda da  kiracı elinde ki aidat makbuzlarını göstererek '' ben aidatlarımı  tam olarak ödedim, ek aidat hakkında da bilgilendirilmediğim için ödemedim'' deme hakkı yokmudur?  Bu durumda da yöneticinin ;  KMK Md. 37'ye göre,  kat malikleri kurulunda alınan kararların ve de  eğer var ise ek avans toplama kararının  kiracılara tebliğ edildiğini  ispat etmesi gerekmez mi ?
                 Biraz  ''Çoğul'' soru oldu ama gerçekten  sinir bozucu bir durum sözkonusu.İlgi ve yardımlarınız için çok teşekkürler.


Bütün bu sorularınızın cevabı mahkeme kararı ile verilecektir. Tabiki iyi niyet koşullarında kiracıya bildirimlerin yapılması veya en azından apartman panosunda ilgili duyurunun yapılması gereklidir.

Ancak bunlar icra takibinin konusu değildir. Yapılacak icra takibine itiraz etme hakkıız bulunmaktadır. Bu sebepleri sayıp icra takibini durdurursunuz. Yönetim eğer haklı olduğuna inanıyorsa size dava açar. Eğer mahkeme sizi haklı bulursa zaten ödeme yapmayacaksınız. Eğer yönetim üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmiş ve kendisinde kat malikleri kurulu tarafından verilmiş ek aidat toplama yetkisi varsa mahkemeyi kaybedersiniz. Bu taktirde ana borç + yasal gecikme tazminatı + %40 icra inkar tazminatı + yönetim avukatlık gideri + mahkeme ve dosya masraflarını ödemek zorunda kalabilirsiniz.

İyi günler... Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

                Açıklamalarınız ve de yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar. Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.