Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Yönetici Sohbetleri"

Gecikme Tazminatı Nedir? Oranı Ne Olmalıdır?

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Ocak 24, 2008, 04:55:18 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

DİDEM
Yeni Üye

İsimli Üyemizden Özel Mesajla Gelen Soru

Sayın Üyelerimiz! Lütfen Özel Mesajla Soru Sormayınız. Sorunuzu Forum içinde İlgili Konu ve Başlık Altında Sorunuz.

    gecikme tazminatı oranı
« Gönderilen: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap : Bugün 02:40:57 am » Alıntı Yanıtla Sil   

--------------------------------------------------------------------------------
Yeni yasayla %5'e çekilen gecikme tazminatı oranı, kat malikleri kurulunca daha yüksek bir oran (mesela %10) olarak belirlenebilir mi, yada daha düşük bir oran (mesela %3) olarak belirlenebilir mi?

Linkback: Gecikme Tazminatı Nedir? Oranı Ne Olmalıdır? Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 21,050 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçlarına İlişkin Konular
  • 5 Yanıt
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesi Genel Giderlere Katılmayı Tariflemektedir.

Bu maddenin ilgili fıkrasında;

(Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş (md:9) hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. 

Kırmızı ile yazdığım bölüm 28 KAsım 2007 tarihinde yürürlüğe giren 634 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Yönelik 571 Sayılı Kanunun 9. maddesi ile % 5' e (yüzde beş) indirilmiştir.

Yani bu madeye göre ; ka maliki ödemede geciktiği günler için aylık % 5 hesabı ile gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ancak bu oran, mutlak değildir. O halde , kat malikleri Yönetim Planında veya Kat Malikleri Kurulu'nda daha yüksek veya daha düşük bir oran belirleyebilirler.

Bununla beraber sözünü ettiğim bu oran yönetim planında veya kat malikleri kurulu kararı ile belirlenmemişse kanunun öngördüğü yüzde 5 esası ile uygulanır.

Gecikme Tazminatı Faiz Değildir.

Gecikme tazminatı asıl alacağın gününde ödenmemesi halinde , alacaklının geç ödemeden dolayı kabul edilen zararının karşılığıdır.

Faiz ise , alacaklının zararı olup olmadığını dikkate almayan temerrüt 'ün karşılığıdır.

Bu ikisinin karıştırılmaması ve en çok dile getirilen şikayet olarak "Türkiye'de yıllık faizler %18 , enflasyon % 11 , böyl faiz olur mu? " şikayetlerine karşılık olarak bu tanımlar kullanılmalıdır.

Ancak gecikme tazminatına faiz yürütülmesi için "gecikme tazminatının " dava konusu edilmesi gerekir. Yani gecikme tazminatı dava konusu yapılırsa, gecikme tazminatına da faiz yürütülebilir.

Gecikme tazminatı , ikincil (fer'i) bir borçtur. Bu nedenle faiz sadece asıl alacak miktarı üzerinden hesaplanır.

Gecikme tazminatı kural olarak; ödemenin yapılması gerektiği günden başlar.

Ancak , uyuşmazlıkların çözümlenmesinde gecikme tazminatının başlangıcı şöyle belirlenir.

1) İşletme projesi imza karşılığı veya tahhütlü mektupla tebliğ edilmiş ise  - Yönetim planı, kat malikleri kurulu kararı veya yürülükteki uygulama gereği - ödemenin yapılması gerektiği tarihten itibaren hesaplanır.

2) İişletme Projesi veya Avans miktarı kat malikleri kuruluk tarafından belirlenmiş ise - ayrıca tebligat yapılmasa bile - kat malikleri kurulu'na katılanlar ile toplanıya katılmayıp kendilerine tebligat yapılmış olanlar yönünden ödemenin yapılması gerektiği tarihten itibaren hesaplanır.

3) Kendilerine İşletme projesi teslim edilmeyenler ve kat malikleri kuruluna katılmadıkları halde , kendilerine kat malikleri kurulu kararı tebliğ eilmeyenler, bundan haberdar oldukları tarihten itibaren hesaplanır.

Ortak gider borcu, gecikmeli de olsa itirazi kayıt konulmadan (gecikme tazminatı ve faiz hakkındaki talep hakkı saklı tutulmadan) tahsil edilmiş ise , bu durumda Borçlar Kanunu Md: 113 gereğince gecikme tazminatı ve faiz talep hakkı düşer.

Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

GECİKME TAZMİNATI %5'TEN AZ VEYA ÇOK BELİRLENEBİLİR Mİ? SORUSUNA VERMİŞ OLDUGUNUZ CEVABIN EN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNDE  "Yani bu madeye göre ; ka maliki ödemede geciktiği günler için aylık % 5 hesabı ile gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ancak bu oran, mutlak değildir. O halde , kat malikleri Yönetim Planında veya Kat Malikleri Kurulu'nda daha yüksek veya daha düşük bir oran belirleyebilirler." DİYORSUNUZ. YASADAKİ ORANIN MUTLAK OLMADIGINI,DAHA YÜKSEK VEYA DAHA DÜŞÜK BELİRLENEBİLECEGİNİ YASANIN HANGİ MADDESİNE DAYANDIRIYORSUNUZ. UYGULAMAYA MUHATAP KİŞİ "KAT MALİKLERİNİN,KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN  GETİRDİGİ ORANIN ÜSTÜNDE BİR RAKAM BELİRLEMEYE  HAKKI YOKTUR. BU KARAR VE UYGULAMA YASAL DEGİLDİR  " DİYE DAVA  AÇARSA O ZAMAN HAKİMİN VERECEGİ KARAR NE OLUR? SAYGILARIMLA
Mesajı Paylaş