KatMulkiyeti.Com Her Bininci Üyesine Tam İçtihatlı ve Açıklamalı Kat Mülkiyeti Kanunları Seti Hediye Etti. Sıra 13.000 Üyede!

Reklam Alanı !

Gönderen Konu: Dış cephe mantolama ( ısı yalıtımı) masrafı ve oy oranı  (Okunma sayısı 20075 defa)

Dış Cephe Mantolama yaptırmak istemeyen Kat Maliki,mantolama masrafına katılmak zorunda mıdır?Bildiğim kadarıyla,Kat Mülkiyeti Kanununa göre Dış Cephe Mantolama işi,Lüks giderlerden sayılıyor ve Kat Malikinin Lüks giderlere katılma zorunluluğu bulunmuyor.
« Son Düzenleme: Haziran 19, 2017, 12:39:10 öö Gönderen: Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com »


 • Okunma sayısı 20075 defa
 • 5 Yanıt • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Yönetici
 • Forum Gurusu
 • *****
 • İleti: 1211
 • Nerden: İstanbul
 • 1848
 • Kat Mülkiyeti İlişkileri ve Toplu Yapı Yönetimi

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
  • KatMulkiyeti.Com - Apartman, Bina , Blok Yapı , Site , uydu Kent , Alışveriş Merkezi (AVM) , Toplu Konut ve Residence (Rezidans), Apart Otel, Devre Mülk ve Devre Tatil Gibi Yeni Yaşam Alanları Yönetimi ve Yöneticiliği Paylaşım Portalı
 • Çevrimdışı
Ynt: Dış cephe mantolama masrafı
« Yanıtla #1 : Nisan 06, 2011, 11:13:51 ös »
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
Dış Cephe Mantolama yaptırmak istemeyen Kat Maliki,mantolama masrafına katılmak zorunda mıdır?Bildiğim kadarıyla,Kat Mülkiyeti Kanununa göre Dış Cephe Mantolama işi,Lüks giderlerden sayılıyor ve Kat Malikinin Lüks giderlere katılma zorunluluğu bulunmuyor.


Yanlış biliyorsunuz. Dış cephe mantolama işi lüks gider değil, "Faydalı Yenilik ve İlaveye Yönelik"  giderlerdendir.
Forumda bu konuda çokça makalemiz vardır.
Bir kısım alıntıyı aşağıda yeniden yaptım.

Hatta abartmak istiyorum hususu. Enerji Verimliliği Kanunu ve İlgi Kanuna göre çıkan yönetmeliklerin bazıları aşağıda . Bu gibi yönetmelikler daha da çıkacak ve kat mülkiyeti kanununda da değişiklikler yapılacaktır.

Böylece mantolama gibi enerjinin kaybını önleyen yatırımlar aşağıda belirttiğim kadarı ile tüm katmaliklerin salt çoğunluğu ile yapılabilirken, zorunlu yapılması gerekecektir.

Çoğu insana göre ülkemizde malesef ısıtma enerjisinin %40'ını duvarlardan , çatıdan , pencerelerden havaya atmak lüks değil ama mantolama lüks kabul ediliyor.

Hazin...

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR Y
Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLER
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

b]Çocuk parkı,Spor sahası,Otopark alanı, Isı Yalıtımı gibi hususlar faydalı yenilik ve ilaveler olarak değerledirilir.[/b]

Faydalı Yenilik ve İlaveler:

Kat Mülkiyeti Kanunu 42. madde 1. fıkrada geçen , " Ortak Yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak" ifadesinde belirtilmek istenen yenilik ve ilavelerin bir liste halinde vermek mümkün değildir.

Ancak gayrimenkulün boş arsasına mimari projede bulunmadığı halde otopark yapılması, bahçenin çevre duvarı ile güvenlik altına alınması, baçenin yeniden düzenlenmesi, anayapının korunması için tratuvar (yaya kaldırımı) yapılması, ısı kaybını önlemek için çatıya yalıtım malzemesi döşenmesi, asansör yapılması, hidrafor tesisi yapılması gibi kararlar bu konuda örnek gösterilebilir.


Ancak ve Dİkkat!!! BU fıkra hükmüne göre alınacak pay ve paydaş çoğunluğuna dayalı kat malikleri kurulu kararında yapılması öngöülen yenilik ve ilaveler veya değişiklikler, öncelikle mimari projede ya da Yönetim Planın'da veya kat mülkiyeti kurulmasına yönelik (ilişkin) senette özel bir amaca tahsisli olmayan yerlerde yapılabilir. Mesela anayapıdan arta kalan boşluğu Mimari Projede "bahçe" olarak gösterilmişse , oraya otopark yapılması ancak oybirliği ile alınacak kararla mümkün olur.

Ama , yapılacak yenilik ve ilavelerin diğer bağımsız bölüm maliklerinden herhangi birini , sürekli rahatsız edici nitelikte olmaması, onun bağımsız bölümünden hakkı olduğu şekilde yararlanmasına engel olmaması da gerekir.

Isı Yalıtımı (Mantolama) Faydalı Yenilik ve İlavedir.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Enerji verimliliği Kanunu ve İlgili Yönetmeliği ile bir değişiklik yapıldı.
Önce Kanuna bir bakalım.
634 Sayılı Kanunun " F) Yenilik ve ilaveler: / I - Faydalı olanlar: " başlığı altında
Madde 42 - Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

(Ek fıkra: 5378 - 1.7.2005 / m.19) Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

(Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/1 md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.;Değişik 4. fıkra: 5627 - 18.4.2007 / m.16) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

(Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/ 1 md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.;Değişik 5. fıkra: 5627 - 18.4.2007 / m.16) Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.

demektedir.

O halde , Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı,kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Çok Masraflı ve Lüks Olanlar:


Kat Mülkiyeti Kanunu 43. maddesinde çok masraflı ve lüks olan yenilik ve ilaveler hakkında uygulanması gereken hükümler belirtilmiştir. Buna göre , çok masraflı ve lüks nitelikte yenilik ve ilavelerin yapılabilmesi için kat malikleri kurulu'nun karar vermesi şarttır. Ancak karar yetersayısı maddede belirtilmemiştir. Bu konuda KMK madde 42. 'deki sayı ve arsa payı çoğunluğu öncelikle mutlaka aranmalıdır.

Mantolama, ısı izolasyonu, eski asansörün yenilenmesi KMK Madde 43'de belirtilen yenilik ve ilave sayılmaz. (Y.5. HD. , 08.06.1976., E 1976/3797, K, 1976/6035)

Lüks ve Çok Masraflı Kavramları

Hangi yenilik ve ilavenin lüks ya da çok masraflı olduğu her somut durumun özelliğine ve kat maliklerinin ekonomik durumları dikkate alınarak belirlenir. Çünkü "lüks" ve "çok masraflı" kavramları izafi ve görecelidir.

Dikkat!!! Maddede bu tür yenilik ve ilavelerin giderlerine hangi oranda katılmak gerektiği belirtilmemiştir. Bu konuda faydalanma oranını esas almak iyi olur. Kararı kat malikleri kurulu verir.

Anagayrimenkulün sınırları dışında  yapılmak istenen oyun alanı 43. maddedeki kapsamda lüks bir ilave olduğu için , istemeyen kat maliki giderlere katılmayabilir. (Y.18. HD. 02.06.1997. E, 1997/4245 , K 1997/5691)

Giderlere Sonrada Katılmak Suretiyle Yenilik ve İlavelerden Faydalanmak Mümkündür.

43. madde 2. fıkrada , başlangıçta giderlere katılmayan kat maliklerinin veya onların külli haleflerinin , yapım ve koruma giderlerine sonradan katılmalarının mümkün olduğu ve bu durumda onların da yapılmış olan yenilik ve ilavelerden faydalanabilecekleri, katılma oranlarının arsa payı oranında olacağı belirtilmiştir.

Sonradan giderlere katılmak sureti ile yenilik ve ilavelerden faydalanma istenebilir. ( Y.5. HD. , 27. 06. 1983, E. 1983/5972, K. 1983/6170.)

Örnek Bir İlave: Mimari projede yer alan, fakat yapılmayan asansör çok masraflı ve lüks nitelik taşıyan özellik arz etmediği için , asansörü yaptıran sakat kat maliki, diğer bağımsız bölüm maliklerininin, giderlere katkıda bulunmasını isteyebilir. Ancak bunu doğrudan dava konusu yapamaz. Konuyu önce kat malikleri kurulu'na götürmesi gerekir. Buradan çıkacak sonuca göre hakimin müdahalesini isteyebilir.


Buradaki açıklamlarımdan anlaşılacağı üzere sadece yatırımın değeri "onun lüks ve masraflı" olduğu izlenimi yaratmaz. Sitede oturan kat maliklerinin gelir durumları, sitenin bağımsız bölümlerinin mülk değerleri, toplanan ortak ve avans paylarının miktarı gibi çok sayıda hukukça sonradan dikkate alınabilecek kıstas vardır.

Ben yine de yaşadığım örnek olay ve mahkeme kararları neticelerinde ; Çocuk parkı,Spor sahası,Otopark alanı gibi hususların faydalı yenilik ve ilaveler olarak değerlendirileceği kanısındayım.


Ve tekrar ediyorum, kanunda yetersayı ile korunmuş olan tüm kararların yeter sayısının toplantıda bulunması gerekir. Bu sebeple tüm karar yeter sayısı ifedelerim "toplantıya katılanların değil" , " tüm bağımsız kat malikleri araında hesaplanacak yetersayı" olarak değerlendirilmesini tüm katmulkiyeti.com kamuoyundan rica ederim.
[/b]

Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
« Son Düzenleme: Haziran 19, 2017, 01:11:33 öö Gönderen: Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com »
Üyelerimiz ! Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız.! Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

 • kristal
 • Üye
 • **
 • İleti: 2
 • 0

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
 • Çevrimdışı
Ynt: Dış cephe mantolama masrafı
« Yanıtla #2 : Mart 10, 2012, 10:14:47 öö »
8 er daireli 7 bloktan oluşan sitede mantolama konusunda fikir birliği yapılamıyor,ben 3.kat daireme dış mantolama yapabilirmiyim

 • kristal
 • Üye
 • **
 • İleti: 2
 • 0

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
 • Çevrimdışı
Ynt: Dış cephe mantolama masrafı
« Yanıtla #3 : Mart 10, 2012, 10:20:11 öö »
8 er daireli 7 bloktan oluşan sitede dış mantolama için fikir birliği yapılamıyor,ben 3.kattaki dairemi dış mantolama yapabilirmiyim,sitenin dış cephe boyası yapılacak,boyadan   aönce yapmak istiyorum

 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Yönetici
 • Forum Gurusu
 • *****
 • İleti: 1211
 • Nerden: İstanbul
 • 1848
 • Kat Mülkiyeti İlişkileri ve Toplu Yapı Yönetimi

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
  • KatMulkiyeti.Com - Apartman, Bina , Blok Yapı , Site , uydu Kent , Alışveriş Merkezi (AVM) , Toplu Konut ve Residence (Rezidans), Apart Otel, Devre Mülk ve Devre Tatil Gibi Yeni Yaşam Alanları Yönetimi ve Yöneticiliği Paylaşım Portalı
 • Çevrimdışı
Ynt: Dış cephe mantolama masrafı
« Yanıtla #4 : Nisan 14, 2013, 08:06:22 ös »
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
8 er daireli 7 bloktan oluşan sitede dış mantolama için fikir birliği yapılamıyor,ben 3.kattaki dairemi dış mantolama yapabilirmiyim,sitenin dış cephe boyası yapılacak,boyadan   aönce yapmak istiyorum
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
8 er daireli 7 bloktan oluşan sitede mantolama konusunda fikir birliği yapılamıyor,ben 3.kat daireme dış mantolama yapabilirmiyim


Yönetim ile anlaşılırsa ve itiraz olmaz ise neden olmasın, kendi katınıza yaparsınız.
Ancak faydası olmayacağını söyelemek isterim.
Isı köprüsü mevcut olduğundan hem yeteri kadar mantolama yalıtım sağlayamayacak, hem yukarıdan gelen su ve sıcak-soğuk farkı sebebi ile mantolama-duvar arası ıslak kalacaktır. Bu da mantolamanın ve üzerindeki sıva+boyayanın kısa zamanda zarar görmesine neden olacaktır.

Nasıl aşağıdaki fotoğrafta parasını ödemeyen malikin cephesine mantolama yapılmamasının anayapıya getireceği fayda azalmış ise , aynı şekilde sadece sizin cephenizin mantolma yapılmasının sizin bağımsız bölümünüze olan faydası azalmış olacaktır. Ayrıca ilerleyen dönemde bozulma sebebi ile bağımsız bölümünüze komşu cephenizde daha fazla görsel bozulma oluşacaktır.


« Son Düzenleme: Nisan 14, 2013, 08:11:36 ös Gönderen: Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com »
Üyelerimiz ! Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız.! Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

 • ivriz
 • Üye
 • **
 • İleti: 2
 • 0

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
 • Çevrimdışı
Ynt: Dış cephe mantolama masrafı
« Yanıtla #5 : Nisan 29, 2014, 03:01:01 ös »
İyi günler. A ve B lok olmak üzere iyi ayrı giriş olan bitişik binamız var ( girişler ayrı sokaklara bakıyor), Bir katta A blok 85 m2 ye  3 daire ve toplamda 18 daire iken B blok 120 m2 2 daire ve toplamda 9 daireden oluşuyor,  A ve B blokun yöneticileri de ayrı, Biz A blok olarak montalama yaptırmak istiyoruz fakat, B blok bu işin oratak yapılıması ve üctetin ortak bölünmesini talep edior bu durumda ayrı ayrı yaptırsak A blok 2200 tl B bloka 4300 tl düşecek iken,

ortak yapıldığında biz onlarında ücretini ödemiş olacağız, ortak yapıp onlarında üctetini ödemek zorundamıyız yoksa ayrı ayrı yaptıra bilirmiyiz

Not: Ayrıca B blok çift çephe sokağa bakıyor, A blok ise tek çephe sokak görürken bizde belediyeye sanki çift çepe gibi vergi ödüyoruz, bunların bir çözümü varmıdır. Apartmanımız bir birine girdi.

Teşekküler.


Paylas facebook Paylas linkedin Paylas twitter
 


Dış cephe mantolama ( ısı yalıtımı) masrafı ve oy oranı Konusuna Ait Benzer Konular

Dış Cephe Boyasının İstenilen Renge Boyatılıp Boyatılamayacağı
Merhabalar, Bizim sitemizde 37 villa bulunmaktadır. Villalarının dış cephesi 3 değişik renktir.(kimisi bordo, kimisi yeşil, kimi... Devamı...

Gösterim: 7131 - Yanıt: 1 - Başlatan:ilker
Boş Daireye Isıtma ve sıcak su ısıtma masrafı yansıtılması yasal mı?
Sayın Yetkili,15.000 m2 lik 500 dairelik bir sitede dairem var. Hiç taşınmadım ve de kiraya da vermedim. Halen boş. Aidatlarını ... Devamı...

Gösterim: 3571 - Yanıt: 2 - Başlatan:cancet
Mantolama da apartman ortak alanların ücretlerinin paylaşımı
Merhaba,Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesine göre; kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça onarım ... Devamı...

Gösterim: 2762 - Yanıt: 0 - Başlatan:erdemerdem
mantolama
afyonda örnekevlerde 2 blokdan oluşan 27 daireyiz yönetici toplantı yaptığı zaman kiracılarla beraber 17 kişi olmuşlar ben çalış... Devamı...

Gösterim: 1625 - Yanıt: 1 - Başlatan:simav
Binanın mantolama yapılmasına hakim hisseye sahip kişi yanaşmıyor
Merhabalar, 9 bağımsız bölümden oluşan bir apartmanımız var. Ben ve yan komşum (1.kat) mal sahibiyiz, geri kalan 4 daire ve 3 dü... Devamı...

Gösterim: 424 - Yanıt: 0 - Başlatan:muzafferm