Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Yönetici Sohbetleri"

Aidat Borcu-Gecikme Tazminatı-Borcu Öğrenme

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Kasım 28, 2007, 04:49:34 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 6 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aidat Borcu-Gecikme Tazminatı-Borcu Öğrenme

Kat Mülkiyeti Yasasının 20. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre ortak giderden payına düşeni ödemeyen bağımsız bölüm malikinin ödemede geciktiği günler için ödemekle yükümlü bulunduğu aylık yüzde on gecikme tazminatının başlangıç gününün açıkça saptanmış olması gerekir. Dava konusu ortak giderin dayanağını oluşturan kat malikleri kurulu kararına davalı katılmışsa karar tarihi, kararın alındığı toplantıya katılmamışsa bu kararın kendisine tebliğ edildiği ya da başka bir biçimde borcunu öğrendiği tarih, bu da yoksa hakkında açılan icra takibi nedeniyle ödeme emrinin tebliğ edildiği tarih esas alınmalıdır. Mahkemece, yukarıdaki esaslar dikkate alınarak davalının aidat borcunu öğrendiği günün açıkça belirlenmesi, icra takibinden önce öğrenmediği saptandığında gecikme tazminatının ödeme emrinin tebliğinden itibaren başlatılması gerekirken, bu konuda yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan borcun ait olduğu aydan itibaren gecikme tazminatının hesaplanıp buna göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 1.4.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi. YARGITAY 18.HD.E. 2004/1495 K. 2004/2592T. 1.4.2004

Linkback: Aidat Borcu-Gecikme Tazminatı-Borcu Öğrenme Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 15,155 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçlarına İlişkin Konular
  • 5 Yanıt
Yeni kanun aidat borcu gecikme zammı oranını aylık %5 olarak belirtiyor.
Kanun çıkmazdan önce geriye dönük borçların gecikme zammı oranı ne olacak? Mesajı Paylaş

Kanunun yürülüğe giriş tarihine kadar aidatın aslı üzerine gecikme tazminatı %10 olarak, yürülüğe giriş tarihinden sonra %5 olarak alınacaktır. Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Aidat borçlarını ödemeyen dairelere noterden protesto çekmek gibi
bir alışkanlığımız var. Bunun yerine doğrudan icra takibine gitmek doğru olur mu? Mesajı Paylaş