Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu ve Çok Parsel Üzerine Uygulama Haksızlığı !

Başlatan mavi, Aralık 15, 2007, 07:45:19 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 5 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.
Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu ve Çok Parsel Üzerine Uygulama Haksızlığı !

Ben bir 40 üyeli Kooperatifin  bir üyesi olarak Kooperatifin yapmış olduğu  iki Adadan ve 40 Müstakil(!) Parselden olusan bir oluşumda her üye gibi Müstakil Tapulu(!) ve Müstakil Parsel içinde bir Eve sahip oldum.
“Her iki Adadaki Parseller yan yanadır ama her Parseldeki Ev bir yandaki Parseldeki Ev ile bitişik Duvar değildir “

“bir başka ifade ilede, biz bir Apartman üyeleride değiliz “
Kooperatif Tasfiye olduktan “ Görevi bitip varlığına son verdikten “ sonra üyelerin çoğunlugu ortak yapılan Arıtmayı sebep göstererek  ( Arıtma Belediyenin izni ile Belediye arazisine yapılmıştır ) Site olduğumuzu ve Kat Mülkiyeti Kanununa uymamız gerektiğini bildirip, Kat Mülkiyeti Kanununa uygun bir yönetmenlik hazırladılar(!), ( benim böyle bir oluşuma imzam, Tapuya bildirimim v.s. olmamıştır) Yönetici seçtiler ve aidat toplamaya basladılar(!). Ben iyi niyet göstererek aidatlara katıldım, fakat sonunda Belediye Kanalizasyon sistemini  bitirdi ve bizim Arıtmaya ihtiyacımız kalmadı. Fakat Sitedeki Ev Sahiplerinin çoğunluğu ( kendilerini Kat Malikleri olarak ifade ediyorlar ) genede Site olduğumuzu ve Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olarak Kat Malikleri olduğumuzu ve gene Yönetici seçmek ve aidat ödemek zorunda olduğumuzu, yönetmeliğe uymamız gerektiğini  savunuyorlar.(!)

Şimdi benim sorularım ve ögrenmek istediklerim!
1-   Eski Kat Mülkiyeti Kanununda çok Parsel üzerine Kat Mükiyeti Kanununun uygulanamayacağı belirtilmişti ( bu konuda cesitli Yargıtay kararlarıda vardır )
2-   Yeni Kat Mülkiyeti Kanununda ise “ TOPLU YAPILARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER “ kısmında Madde 66 ve 69`da belirtilen ifadeler beni bağlarmı?
3-   “TOPLU YAPI“ kavramı benim yukarıda ifade ettiğim Müstakil Arsa, Müstakil Ev, Müstakil Tapu oluşumunu kapsamına alırmı?
Yani ben Toplu Yapı Özel Hükümlerine tabi olmak durumundamıyım?
     4-  Özetle  “Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu“ benim yukarıda belirtiğim         
          uyuşmazlığa uygulanabilirmi? Yoksa ben Davamı Genel Hükümlere 
          göre ve Sulh  Mahkemesinde değil, Asliye Hukuk Mahkemesindemi                   
          çözmeliyim?

Saygılarımla
Şahin GülenAsagida Ekler:
DOKUZUNCU BÖLÜM: Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler

Kapsam

MADDE 66- Toplu yapı, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder.

Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır. Ancak bu parseller arasında kalan ve imar plânına göre yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz. Toplu yapı kapsamındaki her imar parseli, kat irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınır. Ancak, toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz.

Yapılar tamamlandıkça, tamamlanan yapılara ilişkin kat irtifakları kat mülkiyetine çevrilebilir.


Yönetim

MADDE 69- Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir. Bir parselde blok niteliğinde olmayan yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulunca yönetilir. Yönetim plânında blokların ve blok niteliğinde olmayan yapıların idare tarzı ayrıca belirtilir.

Bir adada birden çok parsel yer alıyorsa, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler, o adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ada kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Bu yetki, yönetim plânında ada temsilciler kuruluna verilebilir. Yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, ada temsilciler kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. Ada temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir. Ada temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.

Toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler, bu kapsamda yer alan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan toplu yapı kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Bu yetki, yönetim plânında toplu yapı temsilciler kuruluna verilebilir. Yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. Toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir. Toplu yapı temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.


Linkback: Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu ve Çok Parsel Üzerine Uygulama Haksızlığı !


  • Gösterim 10,333 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Bağımsız Bölüm Ve Ortak Yerler Üzerindeki Haklarına İlişkin Konular
  • 3 Yanıtlar
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş YapYeni Kat Mülkiyeti Kanunu ve Çok Parsel Üzerine Uygulama Haksızlığı !

Ben bir 40 üyeli Kooperatifin  bir üyesi olarak Kooperatifin yapmış olduğu  iki Adadan ve 40 Müstakil(!) Parselden olusan bir oluşumda her üye gibi Müstakil Tapulu(!) ve Müstakil Parsel içinde bir Eve sahip oldum.
“Her iki Adadaki Parseller yan yanadır ama her Parseldeki Ev bir yandaki Parseldeki Ev ile bitişik Duvar değildir “

“bir başka ifade ilede, biz bir Apartman üyeleride değiliz “
Kooperatif Tasfiye olduktan “ Görevi bitip varlığına son verdikten “ sonra üyelerin çoğunlugu ortak yapılan Arıtmayı sebep göstererek  ( Arıtma Belediyenin izni ile Belediye arazisine yapılmıştır ) Site olduğumuzu ve Kat Mülkiyeti Kanununa uymamız gerektiğini bildirip, Kat Mülkiyeti Kanununa uygun bir yönetmenlik hazırladılar(!), ( benim böyle bir oluşuma imzam, Tapuya bildirimim v.s. olmamıştır) Yönetici seçtiler ve aidat toplamaya basladılar(!). Ben iyi niyet göstererek aidatlara katıldım, fakat sonunda Belediye Kanalizasyon sistemini  bitirdi ve bizim Arıtmaya ihtiyacımız kalmadı. Fakat Sitedeki Ev Sahiplerinin çoğunluğu ( kendilerini Kat Malikleri olarak ifade ediyorlar ) genede Site olduğumuzu ve Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olarak Kat Malikleri olduğumuzu ve gene Yönetici seçmek ve aidat ödemek zorunda olduğumuzu, yönetmeliğe uymamız gerektiğini  savunuyorlar.(!)

Şimdi benim sorularım ve ögrenmek istediklerim!
1-   Eski Kat Mülkiyeti Kanununda çok Parsel üzerine Kat Mükiyeti Kanununun uygulanamayacağı belirtilmişti ( bu konuda cesitli Yargıtay kararlarıda vardır )
2-   Yeni Kat Mülkiyeti Kanununda ise “ TOPLU YAPILARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER “ kısmında Madde 66 ve 69`da belirtilen ifadeler beni bağlarmı?
3-   “TOPLU YAPI“ kavramı benim yukarıda ifade ettiğim Müstakil Arsa, Müstakil Ev, Müstakil Tapu oluşumunu kapsamına alırmı?
Yani ben Toplu Yapı Özel Hükümlerine tabi olmak durumundamıyım?
     4-  Özetle  “Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu“ benim yukarıda belirtiğim         
          uyuşmazlığa uygulanabilirmi? Yoksa ben Davamı Genel Hükümlere 
          göre ve Sulh  Mahkemesinde değil, Asliye Hukuk Mahkemesindemi                  
          çözmeliyim?

Saygılarımla
Şahin Gülen


Öncelikle sorunuz her nedense cevaplanmamış.

Eski Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre haklı idiniz. Ancak yaygın site yönetmi gibi oluşumlarla çok da temele ve hukuka oturmayan biçimde yönetilmeye gayret ediliyordunuz.

Yeni Kat Mülkiyeti Yasasının çözüm getirdiği yapı tiplerinden biri de maliki olduğunuz yapılardır.

Yeni Kat Mülkiyeti Yasasının Toplu Yapılara İlişkin Hükümleri sizleri bağlıyor.

“Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu“ sizin uyuşmazlığınıza  uygulanabilir. Sulh mahkemes ile yolunuza devam edebilirsiniz.

İnternetteki şu illüstrasyonu siz mi yaptınız. Gerçekten çok güzel olmuş. :)

Diğer üyelerin de faydalanması için izninizle aldım.

traffic.gifForum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

1-)  Yeni Kat Mülkiyeti Kanununda  Madde 66- Gayet açık olarak belirtmiş, “ münferit ( Tek, ayrı, kendi başına olan. )  parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz“  Yani müstakil tapulu arsanız üzerine inşa edilmiş müstakil tapulu evinize, “tapuya kayıtlı ortak yerleriniz yoksa“, Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanamaz.

2-) Benim sizin yazdıklarınızdan anladığım kadarı ile sizin tapuya kayıtlı ORTAK yeriniz yok, anagayrimekul yok. Sizi zorunlu olarak Site konumunda tutamazlar. Bazı kooperatifler müstakil tapulu münferit parsellerde “yatay halde“ ev / villaları bitirdikten sonra Site konumuna geçip maddi çıkar sağlamak istemektedirler, bu yasal ve doğru degildir. ( yalnız dikey halde “ apartman veya apartmanlardan oluşan Site“  yasaldır ve Kat Mülkiyeti Kanunu zorunludur. Baska türlü birlikte yaşanılamaz, sorunlar çözülemez. )

3-) Fakat bir kaç parsel üzerine yatay halde, ÖRNEGIN tapuda beş parsel üzerine kayıtlı olarak kurulmuş 34 ev / villada “müstakil / münferit  tapulu  ev / parsel olmadığı için “ KMK uygulanması gerekir. Her üye sahibi olduğu bağımsız bölümü üzerine (ev / villa) Kat mülkiyeti tapu senedi sahibi olur.(  ve kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir ) 

Ayrıca gene bazı Siteler (!) yukarıda ( 2-nolu bölümde yazdığım) sizinde yazdıklarınızda belirttiğiniz gibi tapuya kayıtlı ortak yerlerı olmadığı halde kamuya ait yerleri gasp ederek, örneğin sahile iskele kurup sahil düzenlemesi yaparak, kamunun arazisine bekçi evi, su deposu, arıtma yaparak, hatta ev sahiplerinin müstakil / münferit tapulu özel mülkiyeti olan bahçelerine aydıntlatma yaparak ( Belediyenin / Tedas`ın sokak aydınlatmaları olduğu halde)
yapay zoraki Site oluşturmak istemektedirler. Bütün bunlar DOGRU ve YASAL değildir.

Sizin konumunuzdaki ev sahiplerine “vergi verdiğiniz“ Belediye hizmet getirmekle yükümlüdür. Site yöneticileri değil!  ( Özellikle kontrollu sağlıklı su için)
Pis sudan dolayı insanlar ölürse bunun sorumluluğunu kim taşıyacaktır. Günümüzde medyada izlediğimiz, ÖNLEM ALINMADIGINDAN dolayı insanlar ceşitli sebeblerden ölmektedirler. Sonra sorumlu arayıp cezalandırmak isteriz. Çoğu zaman bu cezalandırmada sonuçlanmaz!

Saygılarımla
A.H. Seven

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Asağıda size danışmak üzere şikayetlerimi ve araştırmalarıma göre tespitlerimi yazıyorum, benim sizden ricam, bana sizin yorumlarınızı yazmanızdır;

Ben bir 40 üyeli Kooperatifin bir üyesi olarak Kooperatifin yapmış olduğu iki Adadan ve 40 Müstakil(!) Parselden olusan bir oluşumda her üye gibi Müstakil Tapulu(!) ve Müstakil Parsel içinde bir Eve sahip oldum.
“Her iki Adadaki Parseller yan yanadır ama her Parseldeki Ev bir yandaki Parseldeki Ev ile bitişik Duvar değildir “

“bir başka ifade ilede, biz bir Apartman üyeleride değiliz “

Kooperatif Tasfiye olduktan “ Görevi bitip varlığına son verdikten “ sonra üyelerin çoğunlugu ortak yapılan Arıtmayı sebep göstererek ( Arıtma Belediyenin izni ile Belediye arazisine yapılmıştır ) Site olduğumuzu ve Kat Mülkiyeti Kanununa uymamız gerektiğini bildirip, Kat Mülkiyeti Kanununa uygun bir yönetmenlik hazırladılar(!), ( benim böyle bir oluşuma imzam, Tapuya bildirimim v.s. olmamıştır) Yönetici seçtiler ve aidat toplamaya basladılar(!). Ben iyi niyet göstererek aidatlara katıldım, fakat sonunda Belediye Kanalizasyon sistemini bitirdi ve bizim Arıtmaya ihtiyacımız kalmadı. Fakat Sitedeki Ev Sahiplerinin çoğunluğu ( kendilerini Kat Malikleri olarak ifade ediyorlar ) genede Site olduğumuzu ve Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olarak Kat Malikleri olduğumuzu ve gene Yönetici seçmek ve aidat ödemek zorunda olduğumuzu, yönetmeliğe uymamız gerektiğini savunuyorlar.(!)

Siz bu kabul edilen sitede kat maliki olmak için zorlanamasınız.

Şimdi tespitlerim ve itirazlarım;
1-)  Yeni Kat Mülkiyeti Kanununda  Madde 66- Gayet açık olarak belirtmiş, “ münferit ( Tek, ayrı, kendi başına olan. )  parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz“ Yani müstakil tapulu arsanız üzerine inşa edilmiş müstakil tapulu evinize, “tapuya kayıtlı ortak yerleriniz yoksa“, Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanamaz.

Bu tanım sizin sorununuzla ilgili olmaktan çok şu husus ile ilgilidir. Toplu Yapı örneğin birden fazla parselden oluşan 15 bloklu bir toplu yapı olsun. 5 parsel ve üçer blok yapıdan oluşan parseller hayal edin. Bu yapı içerisindeki herhangi bir parselde 3 bloktan oluşan toplu yapı ilişkisi kurulamaz.

Maddenin ilgili paragrafının tamamını bir daha okuyalım.

Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır. Ancak bu parseller arasında kalan ve imar plânına göre yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmaz. Toplu yapı kapsamındaki her imar parseli, kat irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınır. Ancak, toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tâbi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamaz.2-) Bizim tapuya kayıtlı ORTAK yeriniz yok, anagayrimekul yok. Bizi zorunlu olarak Site konumunda tutamazlar. Bazı kooperatifler müstakil tapulu münferit parsellerde “yatay halde“ ev / villaları bitirdikten sonra Site konumuna geçip maddi çıkar sağlamak istemektedirler, bu yasal ve doğru degildir. ( yalnız dikey halde “ apartman veya apartmanlardan oluşan Site“  yasaldır ve Kat Mülkiyeti Kanunu zorunludur. Baska türlü birlikte yaşanılamaz, sorunlar çözülemez. )

Bu yorumunuza tam olarak katılmamakla beraber münferit parsellerden oluşan villa evler için toplu yapı ilişkisinin kurulamayacağı konusunda hemfikiriz.

3-) Fakat bir kaç parsel üzerine yatay halde, ÖRNEGIN tapuda beş parsel üzerine kayıtlı olarak kurulmuş 34 ev / villada “müstakil / münferit  tapulu  ev / parsel olmadığı için “ KMK uygulanması gerekir. Her üye sahibi olduğu bağımsız bölümü üzerine (ev / villa) Kat mülkiyeti tapu senedi sahibi olur.(  ve kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir ) 

Ayrıca gene bazı Siteler (!) yukarıda ( 2-nolu bölümde yazdığım) gibi bizdede tapuya kayıtlı ortak yerlerı olmadığı halde kamuya ait yerleri gasp ederek, örneğin sahile iskele kurup sahil düzenlemesi yaparak, kamunun arazisine bekçi evi, su deposu, arıtma yaparak, hatta ev sahiplerinin müstakil / münferit tapulu özel mülkiyeti olan bahçelerine aydıntlatma yaparak ( Belediyenin / Tedas`ın sokak aydınlatmaları olduğu halde)
yapay zoraki Site oluşturmak istemektedirler. Bütün bunlar DOGRU ve YASAL değildir.

Bizim konumunuzdaki ev sahiplerine “vergi verdiğimiz“ Belediye hizmet getirmekle yükümlüdür. Site yöneticileri değil!  ( Özellikle kontrollu sağlıklı su için)
Pis sudan dolayı insanlar ölürse bunun sorumluluğunu kim taşıyacaktır. Günümüzde medyada izlediğimiz, ÖNLEM ALINMADIGINDAN dolayı insanlar ceşitli sebeblerden ölmektedirler. Sonra sorumlu arayıp cezalandırmak isteriz. Çoğu zaman bu cezalandırmada sonuçlanmaz!

Bu bölüme tamamı ile katılıyoruz.

Saygılarımla
Rasim Ali Ozgun
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler