Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Radyatör yeri değiştirme mümkün müdür?

Başlatan zantamara, Nisan 06, 2009, 11:42:46 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sahibi olduğum evde, radyatörün yerini dğişitirebilir miyim ve ayrıca bir radyatörü odadan alıp balkona koyabilir miyim?
Teşekkürler.

Linkback: Radyatör yeri değiştirme mümkün müdür?


  • Gösterim 29,108 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Bağımsız Bölüm Ve Ortak Yerler Üzerindeki Haklarına İlişkin Konular
  • 1 Yanıtlar
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Sahibi olduğum evde, radyatörün yerini dğişitirebilir miyim ve ayrıca bir radyatörü odadan alıp balkona koyabilir miyim?
Teşekkürler.Ortak Isınma Tesisatı İçin:

Radyatörün yerini dairenizden geçen ortak ısınma borusunun yerini ve çapını değiştirmeden , aynı odada başka bir yere  koyabilirsiniz.
Bir radyatörü bir odadan alıp aynı radyatörü -kapatılması , camekanlanması veya camlanması yasak olmayan ve bu şekilde tesislerle kapatılmış - bir balkona götürebilrisiniz.

Ancak bu işlemleri yaparken KESİNLİKLE DİLİM ARTTIRMANIZA veya RADYATÖRÜ DEGİŞTİRMEK SURETİ İLE BÜYÜTMENİZE veya SÖZÜ EDİLEN ODADAKİ RADYATÖRÜ ÇIKARMADAN YENİ YERE YENİ BİR RADYATÖR ALMANIZA ve TAKMANIZA yasa izin vermemektedir.

Bireysel Isınma Tesisatı İçin :

Bütün istediklerinizi yapabilir , radyatör dilim sayısını arttırabilir, azaltabilir , taşıyabilirsiniz. Diğer kat malikleri, bina yönetimi veya kat malikleri kurulu ile ilgisi yoktur.

Bireysel (KOMBİLİ) Isınma Tesisatı İçin:

İGDAŞ - veya bölgenizde sorumlu Doğalgaz Dağıtım Şirketi- için yeni iç tesisat projesini çizdirerek yeniden İGDAŞ onayına götürmek kaydı ile bütün istediklerinizi yapabilir , radyatör dilim sayısını arttırabilir, azaltabilir , taşıyabilirsiniz. Diğer kat malikleri, bina yönetimi veya kat malikleri kurulu ile ilgisi yoktur.


DİLİM SAYISI İLE İLGLİ KİMİ YARGITAY KARARLARI:

Alıntı YapDosyadaki delil ve belgelerle bilirkişi raporu içeriğine ve kararda yazılı gerekçelere göre, davalıya ait bağımsız bölümdeki kalorifer radyatörü dilimlerinin ısı projesine aykırı olarak çoğaltıldığı saptanmış olduğundan, bunların projesine uygun şekle getirilmesine karar verilmesinde
bir tutarsızlık bulunmadığından bu kısımlara ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir." (5. HD. 20/4/1981 T. 3572 E. 4398 K.)


Alıntı Yap
Kat maliklerinin tümünün izni omadan kat irtifaklı bir apartmanda bazı kat malikleri tarafından ısı projesine aykırı olarak yapılan ek radyatör dilimlerinin eski duruma getirilmesi gerekir.
(... Kat irtifaklı bir apartmanda kat maliki olan davalılar, ısı projesine aykırı biçimde bağımsız bölümlerin eski radyatör dilimlerine eklemeler yaptıklarından bunların önceki duruma getirilmesi kat maliki de olan yönetici tarafından dava edilmiştir.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19 maddesine göre, tüm kat maliklerinin rızası alınmadan ortak yerlerde değişiklik yapılamaz. Kalorifer tesisatı ana taşınmazın ortak yerlerindendir. Radyatörler bu tesisatın birpar-çasa olduğundan, bunlarda yapılacak değişiklikler de hem ısı projesine aykırı olmaması ve hem de tüm kat maliklerinin rızalarının sağlanmış olması koşuluna bağlıdır. Oysa, davalılara ait dairelerdeki radyatörlerin ısı projesine aykırı biçimde artırıldığı ve tüm kat maliklerinin rızalarının sağlanamadığı bilirkişi raporu ve karar defterinin incelenmesiyle saptanmıştır. Bu durumda, mahkemece davanın kabulüne ve ısı projesindeki duruma dönüştürülmesine karar verilmesi gerekirken, kat malikleri kurulunca alınmış oybirliğine dayalı olmayan bir kararda bu işe izin verildiğinden söz edilerek davanın reddine hükmolunması doğru görülmemiştir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara bozma kararında açıklanan gerektiriri nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (HGK. 28.12.1988 T. 988/5-838 E. 1053 K.)

Alıntı Yap
Tüm kat maliklerinin rızası alınmadan ısı projesine aykırı olarak radyatörlerin dilimleri artırılamaz.

Kat irtifaklı bir apartmanda, kat maliki olan davalılar, ısı projesine aykırı biçimde bağımsız bölümlerin eki radyatör dilimlerine eklemeler yaptıklarından bunların önceki duruma getirilmesi, kat maliki de olan yönetici tarafından dava edilmiştir.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesine göre, tüm kat maliklerinin rızası alınmadan ortak yerlerde değişiklik yapılamaz. Kalorifer tesisatı ana taşınmazın ortak yerlerindendir. Radyatörler bu tesisatın bir parçası olduğundan, bunlarda yapılacak değişiklikler de hem ısı projesine aykırı olmaması ve hemde tüm kat maliklerinin rızalarının sağlanmış olması koşuluna bağlıdır. Oysa, davalılara ait dairelerdeki radyatörlerin ısı projesine aykırı biçimde artırıldığı ve tüm kat maliklerinin rızalarının sağlanamadığı bilirkişi raporu ve karar defterinin incelenmesiyle saptanmıştır. Bu durumda, Mahkemece davanın kabulüne ve ısı projesindeki duruma dönüştürülmesine karar verilmesi gerekirken, kat malikleri kurulunca alınmış oy birliğine dayalı olmayan bir kararda bu işe izin verildiğinden söz edilerek davanı reddine hükmolunması doğru görülmemiştir. (5. HD. 18.1.1988 T. 29035 E. 201 K)


Alıntı YapKalorifer dilimi eklenip eklenmeyeceği konusunda bilirkişi incelemesi yapılarak sonucuna göre karar verilmelidir.Dosya kapsamına toplanan kanıt ve belgelere ve bilirkişi raporu içeriğine göre diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak dava konusu içeriğinde kalorifer dilimlerinin kaldırılması istemi de vardır. Bu konunun incelenmesi ve projeye göre olması lazım gelen dilimlerin yeterli olup olmayacağı ve proje yapılmamış bulunuyorsa bilimsel açıdan dava konusu olan bağımsız bölümde yeterli ısının sağlanabilmesi için kaç dilimlik kalorifer peteğinin konulması gerektiğinin saptanması ve buna göre de istemin yerinde olup olmadığı hakkında uzman bilirkişilerden rapor alınarak hükme varılması gerekirken, çekişmeli konu üzerinde uzman sayılmayacak mimar mühendisten alman yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (5. HD. 16.1.1983 T. 163 E. 17 K.)

Alıntı YapRadyatör dilimlerinin ısı projesindeki durumuna geteril-mesi için davalıya belirli süre verilmesi gerekir.
Radyatör dilimlerinin ısı projesindeki haline getirilmesi için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 33 üncü maddesi gereğince davalılara belirli bir süre verilmesi gerekirken, böyle bir sürenin tanınmamış olması doğru bulunmamış ise de bu yanılgının düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, fazla radyatör dilimlerinin sökülmesi için davalılara bir ay süre verilmek suretiyle bu şekilde düzeltilerek onanmasına karar verildi. (5. HD. 20.4.1981 T. 3808 E. 4394 K.)

Alıntı YapBağımsız bölümlerdeki kalorifer dilimlerinin ısı projesindeki durumuna getirilmesi gerekir.Dosyadaki delil ve belgelerle bilirkişi raporu içeriğine ve kararda yazılı gerekçelere göre, davalıya ait bağımsız bölümdeki kalorifer radyatörü dilimlerini ısı projesine aykırı olarak çoğaltıldığı saptanmış olduğundan, bunların projesine uygun şekle getirilmesine karar verilmesinde bir tutarsızlık bulunmadığından bu kısımlara ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. (5. HD. 20.4.1981 T. 3572 E. 4398 K.)


Alıntı YapBina kalorifer tesisine ilişkin sıhhî projeye aykırı olarak radyatör dilimi eklenemez.
Davacı, 12 numaralı dairenin kat maliki olan davalı tarafından kalorifer radyatörlerinin dilimleri artırılmış olduğundan fazladan konulan 4 dilimin sökülmesini dava etmiştir.
Davadan önce yaptırılan delil tespiti sırasındaki ve mahkemece seçilen bilirkişiler bina kalorifer tesisine ait, sıhhî projeye göre davalının fazla radyatör dilimi eklediği tesbit edilmiştir. Kat malikleri kurulunun dilim eksikliklerini müteahhide tamamlattırılması için verdiği kararlar proje dışında dilim ilavesini kapsamaz.
Bu durumda projeye aykırı konulan dava konusu dilimlerin kaldırılmasına karar vermek gerekirken aksine düşüncelerle davanın reddi cihetine gidilmesi doğru bulunmamıştır. (5. HD. 24.2.1976 T. 634 E. 2235 K.)

Alıntı Yap
Yetersiz bir sıhhî tesisatın tamamlanması ve yeterli duruma getirilmesi için, mağdur olan ve zorda kalan kat malikinin, bu eksikliğin tamamlanmasını istemek hakkı vardır.
Davada radyatörlere ilâve edilen kalorifer diliminin kaldırılması istenmiştir. Sıhhî tesisat projesi dışında herhangi bir eklemenin kaldınmasını diğer paydaş kat maliklerinin isteme hakkı olduğu gibi, yetersiz bu sıhhî tesisatın tamamlanması ve yeterli duruma getirilmesi için mağdur olan ve zaruret halinde kalan kat malikinin de bu eksikliğin tamamlanmasını dava hakkı vardır. Bu hak, sahibi aleyhine açılan bir davada savunma yoluyla da ileri sürülebilir.
Ancak bu takdirde mahkemenin gözönünde tutacağı husus, eklenme yapılmadan, mevcut olan tesisatın (Bu davada kalorifer tesisatının) yeterli olup olmadığı, binanın ısınması için tesisat yeterli değil ise ne miktar radyatör dilimi eklenmesi zorunluğu bulunduğunu bilirkişiye incelettirmek ve yapılan eklemenin yeterli olup olmadığını, fazla gelip gelmiyeceğini tesbit ettirerek anlaşmazlığı çözümlemektir.
Dosyada bu hususları aydınlatıcı bir bilirkişi incelemesi yapılmamıştır. 1 inci Sulh Hukuk Mahkemesine verilen rapor bu konuda yetersiz ve bu davada bilirkişi inşaat yüksek mühendisi yeteneksizdir. Hükmün bozulması gerekir. (5. HD. 4.2.1972 T. 362 E. 665 K.)
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler