Sayın Üyelerimiz ! Lütfen Beklememeniz Adına Forum'da Sorunuz İle İlgili Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız.!
Arama Sayfasına Ulaşmak İçin ! TIKLAYINIZ!!! Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

Reklam Alanı !

Gönderen Konu: Ortak alana yapılan basket sahası (Sonradan yapılan faydalı yenilik ve ilaveler)  (Okunma sayısı 9631 defa)

 • CERKEZ
 • Üye
 • **
 • İleti: 1
 • 0

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
 • Çevrimdışı
Biz bir sitenin giriş katında oturuyoruz. Camlarımızın baktığı boşluğa basket sahası yapıldı.(basket sahası yapılırken biz kiracıydık) Basket sahası yapıldıktan 1 ay sonra biz oturduğumuz evi aldık. Basket sahasının camımıza uzaklığı en fazla 1,5 metredir.  bitimi tam camın hizasına geldiği için sadece ses ve gürültü oluyordu. köşelere takılan lambalar odanın içinde

(Çok fazla ses ve gürültü olduğu için sürekli yönetimle konuşmak durumunda kalıyoruz.)

Son olarak, basket sahasının boyunu uzatan ve üstünü kapatan beyaz file gerdi. O cepheye bakan 2 camımızda dışarıyı filelerin arasından görünüyor. 

Oturan komşulardan öğrendiğim kadarıyla, bunun için kurul kararı falan almamışlar. Daha sonra kendi aralarında hallelerse onu bilmiyorum.

basket sahasının yapıldığı yer aslında iskinin arazisinin yeri.

Biz saha yapıldıktan sonra evi aldığımız için , itiraz yada dava açma hakkımız olmayabilirmi?
Cama bu kadar yakın basket sahası yapılabilirmı?
Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.


cerkez
« Son Düzenleme: Ekim 13, 2008, 07:11:28 ös Gönderen: KatMulkiyeti.Com »


 • Okunma sayısı 9631 defa
 • 3 Yanıt • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Yönetici
 • Forum Gurusu
 • *****
 • İleti: 1211
 • Nerden: İstanbul
 • 1849
 • Kat Mülkiyeti İlişkileri ve Toplu Yapı Yönetimi

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
  • KatMulkiyeti.Com - Apartman, Bina , Blok Yapı , Site , uydu Kent , Alışveriş Merkezi (AVM) , Toplu Konut ve Residence (Rezidans), Apart Otel, Devre Mülk ve Devre Tatil Gibi Yeni Yaşam Alanları Yönetimi ve Yöneticiliği Paylaşım Portalı
 • Çevrimdışı
Öncelikle bu basket sahasının sitenin  "ortak alanında" yapıldığını varsayıyoruz.

Alıntı
KMK Madde 42 — Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir.
(13.2.1991 tarih ive 431 sayılı KHK. ile eklenmiş ve 5.2.1992 tarih ve 3770 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.) Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdî ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
(13.2.1991 tarih ve\431 sayılı KHK. ile eklenmiş ve 5.2.1992 tarih ve 3770 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.) Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdî ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim plânının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu böyle diyor.

Bu maddeye göre  faydalı olan yenilik ve ilâvelerle ilgili hükümler belirtilmiştir. Buna göre; kat mâlikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar. Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat mâliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır, - dikkat sadece toplantıya katılanların değil tüm kat maliklerin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara göre-

Alıntı
Kat malikleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alabilecekleri kararla Mimarî Proje'de ya da Yönetim Plâm'nda özel amaca tahsis edilmemiş ortak yerin kullanımının daha yararlı hale getirilebilmesi amacıyla bu yerlerde yenilik ve ilâveler yapabilirler. (Y. 18. HD., 18.11.1993, E. 1993/ 12027, K. 1993/12664.)

Alıntı
KMK. md: 42 hükmüne göre; özel amaca tahsis edilmemiş ortak yerlerin kullanımının daha yararlı hale getirilmesi amacıyla, tüm mâliklerin kullanabilecekleri nitelikte yenilik ve ilâveler yapılması kat mâliklerinin pay ve paydaş çoğunluğuyla alacakları kararla mümkündür. (Y. 18. HD., 18.11.1993, E. 1993/12027, K. 1993/12664.)

FAYDALI OLAN YENİLİK VE İLÂVELER Neledir? .

1. fıkrada geçen, "Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak" ifadesinde belirtilmek istenen yenilik ve ilâvelerin neler olduğunu bir liste halinde vermek mümkün değildir.

Fakat , anagayrimenkulün boş -arsasına Mimarî Proje'de bulunmadığı halde otopark yapılması, bahçenin çevre duvarıyla güvenlik altına alınması, bahçenin yeniden düzenlenmesi, anayapmın korunması için trotuar (yaya kaldırımı) yapılması, ısı kaybını önlemek için çatıya "yalıtım malzemesi" döşenmesi, asansör yapılması, hidrofor tesisi yapılması bu konuda örnek gösterilebilir.

Bu fıkra hükmüne göre alınacak pay ve paydaş çoğunluğuna dayalı Kat Mâlikleri Kurulu kararında yapılması öngörülen yenilik ve ilâveler veya değişiklikler, öncelikle mimarî projede ya da Yönetim Plânı'nda veya kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin senette özel bir amaca tahsisli olmayan yerlerde yapılabilir.

Meselâ, anayapıdan arta kalan arsa boşluğu Mimarî Proje'de "bahçe" olarak gösterilmişse, oraya otopark yapılması veya çocuk oyun alanı veya basketbol sahası yapılması ancak oybirliğiyle alınacak kararla mümkün olur.

Bununla beraber yapılacak yenilik ve ilâvenin diğer bağımsız bölüm mâliklerinden herhangi birini sürekli rahatsız edici bir nitelikte olmaması, onun bağımsız bölümünden hakkı olduğu şekilde yararlanmasına engel olmaması da gerekir.
 

Bu tür yenilik ve ilâve yapılırken, muhtemel rahatsız edici durumları önleyici tedbirlerin alınması gerekir.


Alıntı
Bahçenin kullanma şeklinin değiştirilmesi sözkonusu olduğu zaman, KMK. md: 42 uygulanamaz. (Y. 5. HD., 21.04.1975, E. 1975/4926 K. 1975/8771.)

Bunu şöyle izah edebiliriz.

OTOPARK SORUNU

a)   Yapıda otopark yeri varsa, ortak yerlerdendir. Otopark Yönetmeliği'nin 4/c maddesine göre;  bina otoparkları KMK.'da belirtilen ortak alanlardan olup bu hali ile yönetilir. Bu otoparklar bağımsız olarak otopark amacıyla da olsa satılamaz, kiralanamaz, devredilemez ve otopark amacı dışında kullanılamaz.


b)   Onaylı Mimarî Proje'de olmayan otoparkın yapılabilmesi için proje değişikliği şarttır. Bunun için de KMK. md: 19 gereğince bütün kat mâliklerinin rızâlarının alınması gerekir.Diğer taraftan , yeniden yapılacak bu otopark faydalı ilâve niteliğinde olduğu için, KMK. md: 42'ye göre, bütün kat mâliklerinin pay ve paydaş çoğunluğu ile karar alınması gerekir.
 

Özel bir ortak amaca tahsis/edilmiş olan bahçe, kapıcı dairesi, kalorifer dairesi, sığınak gibi yerlerin otopark haline getirilebilmesi için, KMK. Imd: 19 uyarınca, bütün kat mâliklerinin rızâsı şarttır.

Özel amaca tahsisl edilmemiş ortak yerlerin otopark haline getirilmesi için, KMK. md: 42 uyarınca bütün kat mâliklerinin pay ve paydaş çoğunluğu ile karar almaları gerekir

Alıntı
KMK'nun 42. maddesine göre; ilke olarak, bahçe olarak tahsisi bulunmayan bu yere otopark yapılmasına kat mâliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar verilebilir. Ancak, arsa boşluğununotopark olarak kullanılması halinde ona yakın bağımsız bölüm sakinlerinin rahatsız olmamaları da gerekir. (Y. HGK, 09.06.1993, E.1993/18-64, K. 1993/425.)

Dikkat! Mevcut ve sonradan yapılan otoparkın KMK. md: 18 uyarınca kat mâliklerini rahatsız etmemesi gerekir. Bunun için, otoparka giriş yolunun yaya geçidine engel olmaması, ekzos dumanı, far ışıkları gibi unsurların — kat mâliklerinin tahammül etmesi beklenebilecek ölçüden fazla   — rahatsızlık vermemesi gerekir.

Netice olarak;

Yapılan basketbol sahası eğer onaylı projede "özel bir amaca tahsis edilmiş ise " tüm kat maliklerinin (toplantıya katılan veya katılmayan tüm kat maliklerinin onay vermesi gerekir.Anagayrimenkulün ortak yerlerinin düzgün olmasına ya da bunların kullanımının daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğalmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat mâliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri kararla olur.
Ancak, proje veya yerleşim plânı ile özel bir amaca tahsis edilmiş ortak yerlerde bu kural uygulanamaz. Ayrıca, yeni oluşturulacak kullanım, bağımsız bölüm mâliklerinden herhangibirinin kendi bağımsız bölümünden yararlanmasına engel teşkil etmemelidir.

Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesi hükmüne göre, anagayri menkulün ortak yerlerinin düzgün veya bunların kullanımının daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile vereceklerleri karar üzerine yapılır. Bu Yasa hükmünün uygulanabilmesi için, sözkonusu ortak yerin proje ile veya yerleşim planı ile özel bir amaca/özgülenmemiş olması gerekir. Örneğin, ortak yer "bahçe" olarak/ozgülenmiş ise bu madde hükmü uygulanamayacak, proje değişikliği söz konusu olduğu için tüm kat maliklerinin oybirliği gerekecektir.


Bu sebeple belediyede bulabileceğiniz onaylı mimari projeye bakınız. Eğer basket sahasının yapıldığı alan "bahçe" gibi özel bir amaca yönelik görünüyorsa tüm kat maliklerin bu iş için onay vermesi gerekir.

Bu amaçla bir yargıtay kararında bu konuda örnek bir kararı inceleyebiliriz.

Alıntı
Dosya içerisinde bulunan mimari proje incelendiğinde, anagayrimenkulün yapıdan artan kısmının boş arsa niteliğinde olduğu, "bahçe" olarak özgülenmediği anlaşılmaktadır. O halde, bu yerin (tüm apartmanın ortak) otopark olarak kullanılabilmesi için dosyada örneği bulunan 17.10.1996 günlü kat malikleri kurulu kararı, pay ve paydaş çoğunluğu ile alınmış ise yeterli olacaktır.

Ancak, bu konuda özel olarak dikkate alınması gereken bir husus, bu tür kullanımın bağımsız bölüm maliklerinden herhangi birinin kendi bağımsız bölümünden yararlanmasına engel teşkil etmemesi zorunluluğu vardır. Boşluğun otopark olarak kullanılması ana bina dışında bağımsız bölümü bulunan davacının bağımsız bölüme gidiş gelişini engelleyecek ise, engel olan unsurların ne olduğu saptanmalı ve otopark kullanımının bu suretle alınacak tedbir ve kısıtlama ile kullanımı sağlanmalıdır. Bu husus da mahkemenin bilirkişiden alacağı mütalâa uyarınca hüküm altına alınacak tedbirlerle sağlanacaktır. (Y. 18. HD., 09.07.1997, E. 1997/5980, K. 1997/7300.)


Görüldüğü gibi hukuk bu konuda doğru bir yargıya ulaşmış.

Diğer taraftan yapılan işi Çok Lüks ve Masraflı olduğunu dşünmüyoruz.


Alıntı
KMK Madde 43 — Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kât malikleri öderler.
Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüz'î halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkını kazanırlar.

43. Maddede çok masraflı ve lüks olan yenilik ve ilâveler hakkında uygulanması gereken hükümler belirtilmiştir. Buna göre, çok masraflı ya da lüks nitelikte olan yenilik ve ilâvelerin yapılabilmesi için Kat Mâlikleri Kurulunun karar vermesi şarttır. Ancak, karar yetersayısı maddede belirtilmemiştir. Bu konuda KMK. md: 42'de belirtilen "sayı ve arsa payı çoğunluğu" öncelikle aranmalıdır.

Alıntı
Eski asansörün yenilenmesi KMK. md: 43'de belirtilen yenilik ve ilâve sayılmaz. (Y. 5. HD., 08.06.1976, E. 1976/3797, K. 1976/6035.)

LÜKS  ve ÇOK MASRAFLI TANIMLARI

Hangi yenilik ve ilâvenin lüks ya da çok masraflı olduğu her somut durumun özelliğine ve kat mâliklerinin ekonomik durumları dikkate alınarak belirlenir. Çünkü "lüks" ve "çok masraflı" kavramları izafîdir/görecelidir.

Maddede, bu tür yenilik ve ilâvelerin giderlerine hangi oranda katılmak gerektiği belirtilmemiştir. Bu konuda, "faydalanma oranını esas almak iyi olur. Kararı Kat Mâlikleri Kurulu verir.

Alıntı
Anagayrimenkulün sınırlan dışında yapılmak istenen oyun alanı 43. madde kapsamında lüks bir ilâve olduğu için, istemeyen kat maliki giderlere katılmayabilir.(Y. 18. HD., 02.06.1997, E. 19^37/4245, K. 1997/5691.)

Genel kurul kararı olmadan bu işleri yapamazlar. Bence karar defterinin bir kopyasını edinin. Ardından yönetiminize bir ihtarname çekin. Ve yapılan işin Kat Mülkiyeti Hukukuna aykırı olduğunu belirtin.

Eğer bir çözüm getirmezlerse yukarıda sayılan sebeplerle men'i müdahale davası açın. Yüksek bir olasılıkla eski haline getirilir.

Eğer yönetim sizi ses olmayacak ve rahatsızlıklarınız ortadan kaldırılacak şeklinde ikna ederse o ayrı . Ama özellikle gürültü şikayetinizin giderileceğini düşünmüyoruz.


Alıntı
basket sahasının yapıldığı yer aslında iskinin arazisinin yeri.


Eğer bu yer sizin ortak alanınız değilse o halde böyle bir iş yapmak için tüm kat maliklerinin tamamının oyu gerekirdi. (Toplantıya katılan veya katılmayan)
Böyle bir durum varsa ayrıca İSKİ'ye şikayette bulunabilirsiniz. Taşınmazlar Servisi vardır. Bununla beraber belediye ye de şikayette bulunabilirsiniz. Haksız kullanımın önlenmesini talep edebilirsiniz. Eğer İSKİ duruma müdahale ederse sizin yönetim ve diğer kat malikleri ve mahkeme ile uğraşmanıza gerek kalmaz. Bu yolu önce deneyiniz.


Alıntı
Biz saha yapıldıktan sonra evi aldığımız için , itiraz yada dava açma hakkımız olmayabilirmi?

Yapıldığı dönemde kiracı olarak oturuyormuşsunuz. Kiracıların da kat malikleri gibi dava açma hakları vardır.

Neticede yapılan iş yukarıda saydığımız kurul kararları ile yapılmamış. Bu dava açma hakkınızı ortadan kaldırmaz. Sadece dilekçe yazımı ve deliller değişir.

Alıntı
Cama bu kadar yakın basket sahası yapılabilirmı?
Bunun yasal bir sınırı yoktur. Ancak 1,5 metre mesafe her türlü iyiniyet kurallarına aykırıdır. Bu mesafenin ne olması gerektiği konusunda bir şey net olarak söylenemez ancak bu uzaklığın 1, 5 metre olmayacağı da çok açıktır.

İyi günler dilerim.
Üyelerimiz ! Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız.! Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Yönetici
 • Forum Gurusu
 • *****
 • İleti: 1211
 • Nerden: İstanbul
 • 1849
 • Kat Mülkiyeti İlişkileri ve Toplu Yapı Yönetimi

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
  • KatMulkiyeti.Com - Apartman, Bina , Blok Yapı , Site , uydu Kent , Alışveriş Merkezi (AVM) , Toplu Konut ve Residence (Rezidans), Apart Otel, Devre Mülk ve Devre Tatil Gibi Yeni Yaşam Alanları Yönetimi ve Yöneticiliği Paylaşım Portalı
 • Çevrimdışı
Gürültü Konusu Kısa Özet!!!

1. Başkalarını rahatsız etme konusu KMK. Md 18 ve Md 19 dadır.
2. Rahatsızlık subjektif bir kavramdır. Kimin neden rahatsız olacağına rahatsız eden dahi karar veremez. Bu sebeple rahatsızlığın bir ölçüsü yoktur.
3. Konu sulh mahkemesine gittiğinde büyük ihtimalle binanın sesi ileten yapısı (ki zıplayın titreşim de verecektir) bilirkişi tarafından dikkate alınır.
4. Bu konuda yapabileceğiniz bir şey yok. Akşam 22:00'ye kadar tüm sesleri çekmek zorundadırlar. Ki Gürültü Kontrol Yönetmeliği aşağıdaki linklerde vardır. Siz teknik olarak o yönetmelikte belirtilen sesleri iyi niyet dahilinde ÇIKARTAMAZSINIZ!

Şimdi bu konuda diğer yorumlarımın linkini vereyim.


Alt Komşunun enstrüman sesinden şikayetçi olması-Gürültü
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

Koşu Bandı Aldım. Komşum Gürültüden Şikayetçi .Tahammül ve hoşgörü sınırı nedir
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

Gürültü Yapan (Rahatsızlık Veren) Sakinler ve Yapılabilecekler.
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

Ortak alana yapılan basket sahası (Sonradan yapılan faydalı yenilik ve ilaveler)
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

Site Yönetimi Çocukların Oyunlarını Engelleyebilir mi?
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

apartman dairesinde parti vb toplantılar düzenlenmesi???
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

KAZAN DAİRESİNDEN GELEN HİDROFOR SESİ
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

Hem Resmi Nikahları Yok , Hem De Feci Gürültü
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
« Son Düzenleme: Nisan 08, 2011, 06:38:56 ös Gönderen: KatMulkiyeti.Com »
Üyelerimiz ! Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız.! Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

 • mat03
 • Üye
 • **
 • İleti: 1
 • 0
 • Katmulkiyeti

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
 • Çevrimdışı
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
Öncelikle bu basket sahasının sitenin  "ortak alanında" yapıldığını varsayıyoruz

Alıntı
KMK Madde 42 — Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir.
(13.2.1991 tarih ive 431 sayılı KHK. ile eklenmiş ve 5.2.1992 tarih ve 3770 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.) Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdî ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
(13.2.1991 tarih ve\431 sayılı KHK. ile eklenmiş ve 5.2.1992 tarih ve 3770 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.) Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdî ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim plânının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu böyle diyor.

Bu maddeye göre  faydalı olan yenilik ve ilâvelerle ilgili hükümler belirtilmiştir. Buna göre; kat mâlikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar. Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat mâliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır, - dikkat sadece toplantıya katılanların değil tüm kat maliklerin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara göre-

Alıntı
Kat malikleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alabilecekleri kararla Mimarî Proje'de ya da Yönetim Plâm'nda özel amaca tahsis edilmemiş ortak yerin kullanımının daha yararlı hale getirilebilmesi amacıyla bu yerlerde yenilik ve ilâveler yapabilirler. (Y. 18. HD., 18.11.1993, E. 1993/ 12027, K. 1993/12664.)

Alıntı
KMK. md: 42 hükmüne göre; özel amaca tahsis edilmemiş ortak yerlerin kullanımının daha yararlı hale getirilmesi amacıyla, tüm mâliklerin kullanabilecekleri nitelikte yenilik ve ilâveler yapılması kat mâliklerinin pay ve paydaş çoğunluğuyla alacakları kararla mümkündür. (Y. 18. HD., 18.11.1993, E. 1993/12027, K. 1993/12664.)

FAYDALI OLAN YENİLİK VE İLÂVELER Neledir? .

1. fıkrada geçen, "Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak" ifadesinde belirtilmek istenen yenilik ve ilâvelerin neler olduğunu bir liste halinde vermek mümkün değildir.

Fakat , anagayrimenkulün boş -arsasına Mimarî Proje'de bulunmadığı halde otopark yapılması, bahçenin çevre duvarıyla güvenlik altına alınması, bahçenin yeniden düzenlenmesi, anayapmın korunması için trotuar (yaya kaldırımı) yapılması, ısı kaybını önlemek için çatıya "yalıtım malzemesi" döşenmesi, asansör yapılması, hidrofor tesisi yapılması bu konuda örnek gösterilebilir.

Bu fıkra hükmüne göre alınacak pay ve paydaş çoğunluğuna dayalı Kat Mâlikleri Kurulu kararında yapılması öngörülen yenilik ve ilâveler veya değişiklikler, öncelikle mimarî projede ya da Yönetim Plânı'nda veya kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin senette özel bir amaca tahsisli olmayan yerlerde yapılabilir.

Meselâ, anayapıdan arta kalan arsa boşluğu Mimarî Proje'de "bahçe" olarak gösterilmişse, oraya otopark yapılması veya çocuk oyun alanı veya basketbol sahası yapılması ancak oybirliğiyle alınacak kararla mümkün olur.

Bununla beraber yapılacak yenilik ve ilâvenin diğer bağımsız bölüm mâliklerinden herhangi birini sürekli rahatsız edici bir nitelikte olmaması, onun bağımsız bölümünden hakkı olduğu şekilde yararlanmasına engel olmaması da gerekir.
 

Bu tür yenilik ve ilâve yapılırken, muhtemel rahatsız edici durumları önleyici tedbirlerin alınması gerekir.


Alıntı
Bahçenin kullanma şeklinin değiştirilmesi sözkonusu olduğu zaman, KMK. md: 42 uygulanamaz. (Y. 5. HD., 21.04.1975, E. 1975/4926 K. 1975/8771.)

Bunu şöyle izah edebiliriz.

OTOPARK SORUNU

a)   Yapıda otopark yeri varsa, ortak yerlerdendir. Otopark Yönetmeliği'nin 4/c maddesine göre;  bina otoparkları KMK.'da belirtilen ortak alanlardan olup bu hali ile yönetilir. Bu otoparklar bağımsız olarak otopark amacıyla da olsa satılamaz, kiralanamaz, devredilemez ve otopark amacı dışında kullanılamaz.


b)   Onaylı Mimarî Proje'de olmayan otoparkın yapılabilmesi için proje değişikliği şarttır. Bunun için de KMK. md: 19 gereğince bütün kat mâliklerinin rızâlarının alınması gerekir.Diğer taraftan , yeniden yapılacak bu otopark faydalı ilâve niteliğinde olduğu için, KMK. md: 42'ye göre, bütün kat mâliklerinin pay ve paydaş çoğunluğu ile karar alınması gerekir.
 

Özel bir ortak amaca tahsis/edilmiş olan bahçe, kapıcı dairesi, kalorifer dairesi, sığınak gibi yerlerin otopark haline getirilebilmesi için, KMK. Imd: 19 uyarınca, bütün kat mâliklerinin rızâsı şarttır.

Özel amaca tahsisl edilmemiş ortak yerlerin otopark haline getirilmesi için, KMK. md: 42 uyarınca bütün kat mâliklerinin pay ve paydaş çoğunluğu ile karar almaları gerekir

Alıntı
KMK'nun 42. maddesine göre; ilke olarak, bahçe olarak tahsisi bulunmayan bu yere otopark yapılmasına kat mâliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar verilebilir. Ancak, arsa boşluğununotopark olarak kullanılması halinde ona yakın bağımsız bölüm sakinlerinin rahatsız olmamaları da gerekir. (Y. HGK, 09.06.1993, E.1993/18-64, K. 1993/425.)

Dikkat! Mevcut ve sonradan yapılan otoparkın KMK. md: 18 uyarınca kat mâliklerini rahatsız etmemesi gerekir. Bunun için, otoparka giriş yolunun yaya geçidine engel olmaması, ekzos dumanı, far ışıkları gibi unsurların — kat mâliklerinin tahammül etmesi beklenebilecek ölçüden fazla   — rahatsızlık vermemesi gerekir.

Netice olarak;

Yapılan basketbol sahası eğer onaylı projede "özel bir amaca tahsis edilmiş ise " tüm kat maliklerinin (toplantıya katılan veya katılmayan tüm kat maliklerinin onay vermesi gerekir.Anagayrimenkulün ortak yerlerinin düzgün olmasına ya da bunların kullanımının daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğalmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat mâliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri kararla olur.
Ancak, proje veya yerleşim plânı ile özel bir amaca tahsis edilmiş ortak yerlerde bu kural uygulanamaz. Ayrıca, yeni oluşturulacak kullanım, bağımsız bölüm mâliklerinden herhangibirinin kendi bağımsız bölümünden yararlanmasına engel teşkil etmemelidir.

Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesi hükmüne göre, anagayri menkulün ortak yerlerinin düzgün veya bunların kullanımının daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile vereceklerleri karar üzerine yapılır. Bu Yasa hükmünün uygulanabilmesi için, sözkonusu ortak yerin proje ile veya yerleşim planı ile özel bir amaca/özgülenmemiş olması gerekir. Örneğin, ortak yer "bahçe" olarak/ozgülenmiş ise bu madde hükmü uygulanamayacak, proje değişikliği söz konusu olduğu için tüm kat maliklerinin oybirliği gerekecektir.


Bu sebeple belediyede bulabileceğiniz onaylı mimari projeye bakınız. Eğer basket sahasının yapıldığı alan "bahçe" gibi özel bir amaca yönelik görünüyorsa tüm kat maliklerin bu iş için onay vermesi gerekir.

Bu amaçla bir yargıtay kararında bu konuda örnek bir kararı inceleyebiliriz.

Alıntı
Dosya içerisinde bulunan mimari proje incelendiğinde, anagayrimenkulün yapıdan artan kısmının boş arsa niteliğinde olduğu, "bahçe" olarak özgülenmediği anlaşılmaktadır. O halde, bu yerin (tüm apartmanın ortak) otopark olarak kullanılabilmesi için dosyada örneği bulunan 17.10.1996 günlü kat malikleri kurulu kararı, pay ve paydaş çoğunluğu ile alınmış ise yeterli olacaktır.

Ancak, bu konuda özel olarak dikkate alınması gereken bir husus, bu tür kullanımın bağımsız bölüm maliklerinden herhangi birinin kendi bağımsız bölümünden yararlanmasına engel teşkil etmemesi zorunluluğu vardır. Boşluğun otopark olarak kullanılması ana bina dışında bağımsız bölümü bulunan davacının bağımsız bölüme gidiş gelişini engelleyecek ise, engel olan unsurların ne olduğu saptanmalı ve otopark kullanımının bu suretle alınacak tedbir ve kısıtlama ile kullanımı sağlanmalıdır. Bu husus da mahkemenin bilirkişiden alacağı mütalâa uyarınca hüküm altına alınacak tedbirlerle sağlanacaktır. (Y. 18. HD., 09.07.1997, E. 1997/5980, K. 1997/7300.)


Görüldüğü gibi hukuk bu konuda doğru bir yargıya ulaşmış.

Diğer taraftan yapılan işi Çok Lüks ve Masraflı olduğunu dşünmüyoruz.


Alıntı
KMK Madde 43 — Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kât malikleri öderler.
Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüz'î halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkını kazanırlar.

43. Maddede çok masraflı ve lüks olan yenilik ve ilâveler hakkında uygulanması gereken hükümler belirtilmiştir. Buna göre, çok masraflı ya da lüks nitelikte olan yenilik ve ilâvelerin yapılabilmesi için Kat Mâlikleri Kurulunun karar vermesi şarttır. Ancak, karar yetersayısı maddede belirtilmemiştir. Bu konuda KMK. md: 42'de belirtilen "sayı ve arsa payı çoğunluğu" öncelikle aranmalıdır.

Alıntı
Eski asansörün yenilenmesi KMK. md: 43'de belirtilen yenilik ve ilâve sayılmaz. (Y. 5. HD., 08.06.1976, E. 1976/3797, K. 1976/6035.)

LÜKS  ve ÇOK MASRAFLI TANIMLARI

Hangi yenilik ve ilâvenin lüks ya da çok masraflı olduğu her somut durumun özelliğine ve kat mâliklerinin ekonomik durumları dikkate alınarak belirlenir. Çünkü "lüks" ve "çok masraflı" kavramları izafîdir/görecelidir.

Maddede, bu tür yenilik ve ilâvelerin giderlerine hangi oranda katılmak gerektiği belirtilmemiştir. Bu konuda, "faydalanma oranını esas almak iyi olur. Kararı Kat Mâlikleri Kurulu verir.

Alıntı
Anagayrimenkulün sınırlan dışında yapılmak istenen oyun alanı 43. madde kapsamında lüks bir ilâve olduğu için, istemeyen kat maliki giderlere katılmayabilir.(Y. 18. HD., 02.06.1997, E. 19^37/4245, K. 1997/5691.)

Genel kurul kararı olmadan bu işleri yapamazlar. Bence karar defterinin bir kopyasını edinin. Ardından yönetiminize bir ihtarname çekin. Ve yapılan işin Kat Mülkiyeti Hukukuna aykırı olduğunu belirtin.

Eğer bir çözüm getirmezlerse yukarıda sayılan sebeplerle men'i müdahale davası açın. Yüksek bir olasılıkla eski haline getirilir.

Eğer yönetim sizi ses olmayacak ve rahatsızlıklarınız ortadan kaldırılacak şeklinde ikna ederse o ayrı . Ama özellikle gürültü şikayetinizin giderileceğini düşünmüyoruz.


Alıntı
basket sahasının yapıldığı yer aslında iskinin arazisinin yeri.


Eğer bu yer sizin ortak alanınız değilse o halde böyle bir iş yapmak için tüm kat maliklerinin tamamının oyu gerekirdi. (Toplantıya katılan veya katılmayan)
Böyle bir durum varsa ayrıca İSKİ'ye şikayette bulunabilirsiniz. Taşınmazlar Servisi vardır. Bununla beraber belediye ye de şikayette bulunabilirsiniz. Haksız kullanımın önlenmesini talep edebilirsiniz. Eğer İSKİ duruma müdahale ederse sizin yönetim ve diğer kat malikleri ve mahkeme ile uğraşmanıza gerek kalmaz. Bu yolu önce deneyiniz.


Alıntı
Biz saha yapıldıktan sonra evi aldığımız için , itiraz yada dava açma hakkımız olmayabilirmi?

Yapıldığı dönemde kiracı olarak oturuyormuşsunuz. Kiracıların da kat malikleri gibi dava açma hakları vardır.

Neticede yapılan iş yukarıda saydığımız kurul kararları ile yapılmamış. Bu dava açma hakkınızı ortadan kaldırmaz. Sadece dilekçe yazımı ve deliller değişir.

Alıntı
Cama bu kadar yakın basket sahası yapılabilirmı?
Bunun yasal bir sınırı yoktur. Ancak 1,5 metre mesafe her türlü iyiniyet kurallarına aykırıdır. Bu mesafenin ne olması gerektiği konusunda bir şey net olarak söylenemez ancak bu uzaklığın 1, 5 metre olmayacağı da çok açıktır.

İyi günler dilerim.

Merhaba.uzun zaman gecmis yazilar uzerinden ama benzer bir durumla karsi karsiyayim.mayis ayinda site icerisinde aldigim dairemin balkonunun karsisi  cocuk parki ve çim.mart ayinda yapilan toplantida cocuk parkinin cim alana tasinmasi ve parkin oldugu yerin spor alani,basketbol sahasina donusturulmesi oy birligi ile kararlastirilmis ve tutanaga bu sekilde gecmis.balkonumun hemen karsisina (5 m kadar) basketbol sahasi yapilmasinin gurultu nedeniyle beni rahatsiz edecegini dusunuyorum.evi toplanti sonrasinda almam bu karari durdurmami saglayabilir mi ya da saglamazsa yapabilecegim bir sey var mi acaba?tesekkur ederim


Paylas facebook Paylas linkedin Paylas twitter
 


Ortak alana yapılan basket sahası (Sonradan yapılan faydalı yenilik ve ilaveler) Konusuna Ait Benzer Konular

Kat Mülkiyeti Kanununda Yapılan Değişiklikler
Kat Mülkiyeti Kanununda Yapılan Değişiklikler Yazan : Volkan Uysal Stj.Avukat  "Kat Mülkiyeti Kanununda Yapılan Değişiklikler" b... Devamı...

Gösterim: 5297 - Yanıt: 1 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
Yatırımlar, Faydalı Yenilik ve İlaveler Yeter Sayılar, Karar Alma Şekilleri
İyi çalışmalar, Sitemiz malikler olağan kurulu 2007 yazında yapıldı;alınan kararlar arasında,bir maddede;Çocuk parkı,Spor sahası... Devamı...

Gösterim: 25823 - Yanıt: 15 - Başlatan:yengeç
Ynt: Yönetim Planında Yapılan değişiklikler Tapuya Bildirilmeli Midir?
YÖNETİM PLANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TAPU MÜDÜRLÜKLERİNE DE  BİLDİRİLMELİMİDİR Devamı...

Gösterim: 5988 - Yanıt: 1 - Başlatan:CANDARLI
Ortak alana yapılan basket sahası
       İyi günler çok değerli arkadaşlar. Ben Kahramanmaraş dan yazıyorum. 41 daireli bir sitede oturuyorum.Sitemiz 2 blok. Ben ... Devamı...

Gösterim: 2320 - Yanıt: 5 - Başlatan:kılavuzlu
Ortak kullanım alanlarında yapılan değişiklikleri iptal edilmesi ya da hak talep
Merhabalar,2017 bahar aylarında yeni ev sahibi oldum. Evi aldığım sıralarda ruhsatın belediyede onay aşamasındaydı.Ev alındıktan... Devamı...

Gösterim: 785 - Yanıt: 2 - Başlatan:dejavu