Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Ortak alana yapılan basket sahası (Sonradan yapılan faydalı yenilik ve ilaveler)

Başlatan CERKEZ, Eylül 22, 2008, 01:31:57 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 2 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

Biz bir sitenin giriş katında oturuyoruz. Camlarımızın baktığı boşluğa basket sahası yapıldı.(basket sahası yapılırken biz kiracıydık) Basket sahası yapıldıktan 1 ay sonra biz oturduğumuz evi aldık. Basket sahasının camımıza uzaklığı en fazla 1,5 metredir.  bitimi tam camın hizasına geldiği için sadece ses ve gürültü oluyordu. köşelere takılan lambalar odanın içinde

(Çok fazla ses ve gürültü olduğu için sürekli yönetimle konuşmak durumunda kalıyoruz.)

Son olarak, basket sahasının boyunu uzatan ve üstünü kapatan beyaz file gerdi. O cepheye bakan 2 camımızda dışarıyı filelerin arasından görünüyor. 

Oturan komşulardan öğrendiğim kadarıyla, bunun için kurul kararı falan almamışlar. Daha sonra kendi aralarında hallelerse onu bilmiyorum.

basket sahasının yapıldığı yer aslında iskinin arazisinin yeri.

Biz saha yapıldıktan sonra evi aldığımız için , itiraz yada dava açma hakkımız olmayabilirmi?
Cama bu kadar yakın basket sahası yapılabilirmı?
Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.


cerkez
Linkback: Ortak alana yapılan basket sahası (Sonradan yapılan faydalı yenilik ve ilaveler)


  • Gösterim 13,221 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Bağımsız Bölüm Ve Ortak Yerler Üzerindeki Haklarına İlişkin Konular
  • 3 Yanıtlar
Öncelikle bu basket sahasının sitenin  "ortak alanında" yapıldığını varsayıyoruz.

Alıntı YapKMK Madde 42 — Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir.
(13.2.1991 tarih ive 431 sayılı KHK. ile eklenmiş ve 5.2.1992 tarih ve 3770 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.) Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdî ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
(13.2.1991 tarih ve\431 sayılı KHK. ile eklenmiş ve 5.2.1992 tarih ve 3770 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.) Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdî ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim plânının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu böyle diyor.

Bu maddeye göre  faydalı olan yenilik ve ilâvelerle ilgili hükümler belirtilmiştir. Buna göre; kat mâlikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar. Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat mâliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır, - dikkat sadece toplantıya katılanların değil tüm kat maliklerin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara göre-

Alıntı YapKat malikleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alabilecekleri kararla Mimarî Proje'de ya da Yönetim Plâm'nda özel amaca tahsis edilmemiş ortak yerin kullanımının daha yararlı hale getirilebilmesi amacıyla bu yerlerde yenilik ve ilâveler yapabilirler. (Y. 18. HD., 18.11.1993, E. 1993/ 12027, K. 1993/12664.)

Alıntı YapKMK. md: 42 hükmüne göre; özel amaca tahsis edilmemiş ortak yerlerin kullanımının daha yararlı hale getirilmesi amacıyla, tüm mâliklerin kullanabilecekleri nitelikte yenilik ve ilâveler yapılması kat mâliklerinin pay ve paydaş çoğunluğuyla alacakları kararla mümkündür. (Y. 18. HD., 18.11.1993, E. 1993/12027, K. 1993/12664.)

FAYDALI OLAN YENİLİK VE İLÂVELER Neledir? .

1. fıkrada geçen, "Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak" ifadesinde belirtilmek istenen yenilik ve ilâvelerin neler olduğunu bir liste halinde vermek mümkün değildir.

Fakat , anagayrimenkulün boş -arsasına Mimarî Proje'de bulunmadığı halde otopark yapılması, bahçenin çevre duvarıyla güvenlik altına alınması, bahçenin yeniden düzenlenmesi, anayapmın korunması için trotuar (yaya kaldırımı) yapılması, ısı kaybını önlemek için çatıya "yalıtım malzemesi" döşenmesi, asansör yapılması, hidrofor tesisi yapılması bu konuda örnek gösterilebilir.

Bu fıkra hükmüne göre alınacak pay ve paydaş çoğunluğuna dayalı Kat Mâlikleri Kurulu kararında yapılması öngörülen yenilik ve ilâveler veya değişiklikler, öncelikle mimarî projede ya da Yönetim Plânı'nda veya kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin senette özel bir amaca tahsisli olmayan yerlerde yapılabilir.

Meselâ, anayapıdan arta kalan arsa boşluğu Mimarî Proje'de "bahçe" olarak gösterilmişse, oraya otopark yapılması veya çocuk oyun alanı veya basketbol sahası yapılması ancak oybirliğiyle alınacak kararla mümkün olur.

Bununla beraber yapılacak yenilik ve ilâvenin diğer bağımsız bölüm mâliklerinden herhangi birini sürekli rahatsız edici bir nitelikte olmaması, onun bağımsız bölümünden hakkı olduğu şekilde yararlanmasına engel olmaması da gerekir.


Bu tür yenilik ve ilâve yapılırken, muhtemel rahatsız edici durumları önleyici tedbirlerin alınması gerekir.


Alıntı YapBahçenin kullanma şeklinin değiştirilmesi sözkonusu olduğu zaman, KMK. md: 42 uygulanamaz. (Y. 5. HD., 21.04.1975, E. 1975/4926 K. 1975/8771.)

Bunu şöyle izah edebiliriz.

OTOPARK SORUNU

a)   Yapıda otopark yeri varsa, ortak yerlerdendir. Otopark Yönetmeliği'nin 4/c maddesine göre;  bina otoparkları KMK.'da belirtilen ortak alanlardan olup bu hali ile yönetilir. Bu otoparklar bağımsız olarak otopark amacıyla da olsa satılamaz, kiralanamaz, devredilemez ve otopark amacı dışında kullanılamaz.


b)   Onaylı Mimarî Proje'de olmayan otoparkın yapılabilmesi için proje değişikliği şarttır. Bunun için de KMK. md: 19 gereğince bütün kat mâliklerinin rızâlarının alınması gerekir.Diğer taraftan , yeniden yapılacak bu otopark faydalı ilâve niteliğinde olduğu için, KMK. md: 42'ye göre, bütün kat mâliklerinin pay ve paydaş çoğunluğu ile karar alınması gerekir.


Özel bir ortak amaca tahsis/edilmiş olan bahçe, kapıcı dairesi, kalorifer dairesi, sığınak gibi yerlerin otopark haline getirilebilmesi için, KMK. Imd: 19 uyarınca, bütün kat mâliklerinin rızâsı şarttır.

Özel amaca tahsisl edilmemiş ortak yerlerin otopark haline getirilmesi için, KMK. md: 42 uyarınca bütün kat mâliklerinin pay ve paydaş çoğunluğu ile karar almaları gerekir

Alıntı YapKMK'nun 42. maddesine göre; ilke olarak, bahçe olarak tahsisi bulunmayan bu yere otopark yapılmasına kat mâliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar verilebilir. Ancak, arsa boşluğununotopark olarak kullanılması halinde ona yakın bağımsız bölüm sakinlerinin rahatsız olmamaları da gerekir. (Y. HGK, 09.06.1993, E.1993/18-64, K. 1993/425.)

Dikkat! Mevcut ve sonradan yapılan otoparkın KMK. md: 18 uyarınca kat mâliklerini rahatsız etmemesi gerekir. Bunun için, otoparka giriş yolunun yaya geçidine engel olmaması, ekzos dumanı, far ışıkları gibi unsurların — kat mâliklerinin tahammül etmesi beklenebilecek ölçüden fazla   — rahatsızlık vermemesi gerekir.

Netice olarak;

Yapılan basketbol sahası eğer onaylı projede "özel bir amaca tahsis edilmiş ise " tüm kat maliklerinin (toplantıya katılan veya katılmayan tüm kat maliklerinin onay vermesi gerekir.Anagayrimenkulün ortak yerlerinin düzgün olmasına ya da bunların kullanımının daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğalmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat mâliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri kararla olur.
Ancak, proje veya yerleşim plânı ile özel bir amaca tahsis edilmiş ortak yerlerde bu kural uygulanamaz. Ayrıca, yeni oluşturulacak kullanım, bağımsız bölüm mâliklerinden herhangibirinin kendi bağımsız bölümünden yararlanmasına engel teşkil etmemelidir.

Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesi hükmüne göre, anagayri menkulün ortak yerlerinin düzgün veya bunların kullanımının daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile vereceklerleri karar üzerine yapılır. Bu Yasa hükmünün uygulanabilmesi için, sözkonusu ortak yerin proje ile veya yerleşim planı ile özel bir amaca/özgülenmemiş olması gerekir. Örneğin, ortak yer "bahçe" olarak/ozgülenmiş ise bu madde hükmü uygulanamayacak, proje değişikliği söz konusu olduğu için tüm kat maliklerinin oybirliği gerekecektir.


Bu sebeple belediyede bulabileceğiniz onaylı mimari projeye bakınız. Eğer basket sahasının yapıldığı alan "bahçe" gibi özel bir amaca yönelik görünüyorsa tüm kat maliklerin bu iş için onay vermesi gerekir.

Bu amaçla bir yargıtay kararında bu konuda örnek bir kararı inceleyebiliriz.

Alıntı YapDosya içerisinde bulunan mimari proje incelendiğinde, anagayrimenkulün yapıdan artan kısmının boş arsa niteliğinde olduğu, "bahçe" olarak özgülenmediği anlaşılmaktadır. O halde, bu yerin (tüm apartmanın ortak) otopark olarak kullanılabilmesi için dosyada örneği bulunan 17.10.1996 günlü kat malikleri kurulu kararı, pay ve paydaş çoğunluğu ile alınmış ise yeterli olacaktır.

Ancak, bu konuda özel olarak dikkate alınması gereken bir husus, bu tür kullanımın bağımsız bölüm maliklerinden herhangi birinin kendi bağımsız bölümünden yararlanmasına engel teşkil etmemesi zorunluluğu vardır. Boşluğun otopark olarak kullanılması ana bina dışında bağımsız bölümü bulunan davacının bağımsız bölüme gidiş gelişini engelleyecek ise, engel olan unsurların ne olduğu saptanmalı ve otopark kullanımının bu suretle alınacak tedbir ve kısıtlama ile kullanımı sağlanmalıdır. Bu husus da mahkemenin bilirkişiden alacağı mütalâa uyarınca hüküm altına alınacak tedbirlerle sağlanacaktır. (Y. 18. HD., 09.07.1997, E. 1997/5980, K. 1997/7300.)


Görüldüğü gibi hukuk bu konuda doğru bir yargıya ulaşmış.

Diğer taraftan yapılan işi Çok Lüks ve Masraflı olduğunu dşünmüyoruz.


Alıntı YapKMK Madde 43 — Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kât malikleri öderler.
Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüz'î halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkını kazanırlar.

43. Maddede çok masraflı ve lüks olan yenilik ve ilâveler hakkında uygulanması gereken hükümler belirtilmiştir. Buna göre, çok masraflı ya da lüks nitelikte olan yenilik ve ilâvelerin yapılabilmesi için Kat Mâlikleri Kurulunun karar vermesi şarttır. Ancak, karar yetersayısı maddede belirtilmemiştir. Bu konuda KMK. md: 42'de belirtilen "sayı ve arsa payı çoğunluğu" öncelikle aranmalıdır.

Alıntı YapEski asansörün yenilenmesi KMK. md: 43'de belirtilen yenilik ve ilâve sayılmaz. (Y. 5. HD., 08.06.1976, E. 1976/3797, K. 1976/6035.)

LÜKS  ve ÇOK MASRAFLI TANIMLARI

Hangi yenilik ve ilâvenin lüks ya da çok masraflı olduğu her somut durumun özelliğine ve kat mâliklerinin ekonomik durumları dikkate alınarak belirlenir. Çünkü "lüks" ve "çok masraflı" kavramları izafîdir/görecelidir.

Maddede, bu tür yenilik ve ilâvelerin giderlerine hangi oranda katılmak gerektiği belirtilmemiştir. Bu konuda, "faydalanma oranını esas almak iyi olur. Kararı Kat Mâlikleri Kurulu verir.

Alıntı YapAnagayrimenkulün sınırlan dışında yapılmak istenen oyun alanı 43. madde kapsamında lüks bir ilâve olduğu için, istemeyen kat maliki giderlere katılmayabilir.(Y. 18. HD., 02.06.1997, E. 19^37/4245, K. 1997/5691.)

Genel kurul kararı olmadan bu işleri yapamazlar. Bence karar defterinin bir kopyasını edinin. Ardından yönetiminize bir ihtarname çekin. Ve yapılan işin Kat Mülkiyeti Hukukuna aykırı olduğunu belirtin.

Eğer bir çözüm getirmezlerse yukarıda sayılan sebeplerle men'i müdahale davası açın. Yüksek bir olasılıkla eski haline getirilir.

Eğer yönetim sizi ses olmayacak ve rahatsızlıklarınız ortadan kaldırılacak şeklinde ikna ederse o ayrı . Ama özellikle gürültü şikayetinizin giderileceğini düşünmüyoruz.


Alıntı Yapbasket sahasının yapıldığı yer aslında iskinin arazisinin yeri.

Eğer bu yer sizin ortak alanınız değilse o halde böyle bir iş yapmak için tüm kat maliklerinin tamamının oyu gerekirdi. (Toplantıya katılan veya katılmayan)
Böyle bir durum varsa ayrıca İSKİ'ye şikayette bulunabilirsiniz. Taşınmazlar Servisi vardır. Bununla beraber belediye ye de şikayette bulunabilirsiniz. Haksız kullanımın önlenmesini talep edebilirsiniz. Eğer İSKİ duruma müdahale ederse sizin yönetim ve diğer kat malikleri ve mahkeme ile uğraşmanıza gerek kalmaz. Bu yolu önce deneyiniz.


Alıntı YapBiz saha yapıldıktan sonra evi aldığımız için , itiraz yada dava açma hakkımız olmayabilirmi?

Yapıldığı dönemde kiracı olarak oturuyormuşsunuz. Kiracıların da kat malikleri gibi dava açma hakları vardır.

Neticede yapılan iş yukarıda saydığımız kurul kararları ile yapılmamış. Bu dava açma hakkınızı ortadan kaldırmaz. Sadece dilekçe yazımı ve deliller değişir.

Alıntı YapCama bu kadar yakın basket sahası yapılabilirmı?
Bunun yasal bir sınırı yoktur. Ancak 1,5 metre mesafe her türlü iyiniyet kurallarına aykırıdır. Bu mesafenin ne olması gerektiği konusunda bir şey net olarak söylenemez ancak bu uzaklığın 1, 5 metre olmayacağı da çok açıktır.

İyi günler dilerim.
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

#2
Gürültü Yapan Komşular ile İlgili Yapılabilecekler

Aşağıdaki linkteki konuya bakabilirsiniz.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Öncelikle bu basket sahasının sitenin  "ortak alanında" yapıldığını varsayıyoruz

Alıntı YapKMK Madde 42 — Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir.
(13.2.1991 tarih ive 431 sayılı KHK. ile eklenmiş ve 5.2.1992 tarih ve 3770 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.) Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdî ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
(13.2.1991 tarih ve\431 sayılı KHK. ile eklenmiş ve 5.2.1992 tarih ve 3770 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.) Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdî ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim plânının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.

Kat Mülkiyeti Kanunu böyle diyor.

Bu maddeye göre  faydalı olan yenilik ve ilâvelerle ilgili hükümler belirtilmiştir. Buna göre; kat mâlikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar. Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat mâliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır, - dikkat sadece toplantıya katılanların değil tüm kat maliklerin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara göre-

Alıntı YapKat malikleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alabilecekleri kararla Mimarî Proje'de ya da Yönetim Plâm'nda özel amaca tahsis edilmemiş ortak yerin kullanımının daha yararlı hale getirilebilmesi amacıyla bu yerlerde yenilik ve ilâveler yapabilirler. (Y. 18. HD., 18.11.1993, E. 1993/ 12027, K. 1993/12664.)

Alıntı YapKMK. md: 42 hükmüne göre; özel amaca tahsis edilmemiş ortak yerlerin kullanımının daha yararlı hale getirilmesi amacıyla, tüm mâliklerin kullanabilecekleri nitelikte yenilik ve ilâveler yapılması kat mâliklerinin pay ve paydaş çoğunluğuyla alacakları kararla mümkündür. (Y. 18. HD., 18.11.1993, E. 1993/12027, K. 1993/12664.)

FAYDALI OLAN YENİLİK VE İLÂVELER Neledir? .

1. fıkrada geçen, "Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak" ifadesinde belirtilmek istenen yenilik ve ilâvelerin neler olduğunu bir liste halinde vermek mümkün değildir.

Fakat , anagayrimenkulün boş -arsasına Mimarî Proje'de bulunmadığı halde otopark yapılması, bahçenin çevre duvarıyla güvenlik altına alınması, bahçenin yeniden düzenlenmesi, anayapmın korunması için trotuar (yaya kaldırımı) yapılması, ısı kaybını önlemek için çatıya "yalıtım malzemesi" döşenmesi, asansör yapılması, hidrofor tesisi yapılması bu konuda örnek gösterilebilir.

Bu fıkra hükmüne göre alınacak pay ve paydaş çoğunluğuna dayalı Kat Mâlikleri Kurulu kararında yapılması öngörülen yenilik ve ilâveler veya değişiklikler, öncelikle mimarî projede ya da Yönetim Plânı'nda veya kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin senette özel bir amaca tahsisli olmayan yerlerde yapılabilir.

Meselâ, anayapıdan arta kalan arsa boşluğu Mimarî Proje'de "bahçe" olarak gösterilmişse, oraya otopark yapılması veya çocuk oyun alanı veya basketbol sahası yapılması ancak oybirliğiyle alınacak kararla mümkün olur.

Bununla beraber yapılacak yenilik ve ilâvenin diğer bağımsız bölüm mâliklerinden herhangi birini sürekli rahatsız edici bir nitelikte olmaması, onun bağımsız bölümünden hakkı olduğu şekilde yararlanmasına engel olmaması da gerekir.


Bu tür yenilik ve ilâve yapılırken, muhtemel rahatsız edici durumları önleyici tedbirlerin alınması gerekir.


Alıntı YapBahçenin kullanma şeklinin değiştirilmesi sözkonusu olduğu zaman, KMK. md: 42 uygulanamaz. (Y. 5. HD., 21.04.1975, E. 1975/4926 K. 1975/8771.)

Bunu şöyle izah edebiliriz.

OTOPARK SORUNU

a)   Yapıda otopark yeri varsa, ortak yerlerdendir. Otopark Yönetmeliği'nin 4/c maddesine göre;  bina otoparkları KMK.'da belirtilen ortak alanlardan olup bu hali ile yönetilir. Bu otoparklar bağımsız olarak otopark amacıyla da olsa satılamaz, kiralanamaz, devredilemez ve otopark amacı dışında kullanılamaz.


b)   Onaylı Mimarî Proje'de olmayan otoparkın yapılabilmesi için proje değişikliği şarttır. Bunun için de KMK. md: 19 gereğince bütün kat mâliklerinin rızâlarının alınması gerekir.Diğer taraftan , yeniden yapılacak bu otopark faydalı ilâve niteliğinde olduğu için, KMK. md: 42'ye göre, bütün kat mâliklerinin pay ve paydaş çoğunluğu ile karar alınması gerekir.


Özel bir ortak amaca tahsis/edilmiş olan bahçe, kapıcı dairesi, kalorifer dairesi, sığınak gibi yerlerin otopark haline getirilebilmesi için, KMK. Imd: 19 uyarınca, bütün kat mâliklerinin rızâsı şarttır.

Özel amaca tahsisl edilmemiş ortak yerlerin otopark haline getirilmesi için, KMK. md: 42 uyarınca bütün kat mâliklerinin pay ve paydaş çoğunluğu ile karar almaları gerekir

Alıntı YapKMK'nun 42. maddesine göre; ilke olarak, bahçe olarak tahsisi bulunmayan bu yere otopark yapılmasına kat mâliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar verilebilir. Ancak, arsa boşluğununotopark olarak kullanılması halinde ona yakın bağımsız bölüm sakinlerinin rahatsız olmamaları da gerekir. (Y. HGK, 09.06.1993, E.1993/18-64, K. 1993/425.)

Dikkat! Mevcut ve sonradan yapılan otoparkın KMK. md: 18 uyarınca kat mâliklerini rahatsız etmemesi gerekir. Bunun için, otoparka giriş yolunun yaya geçidine engel olmaması, ekzos dumanı, far ışıkları gibi unsurların — kat mâliklerinin tahammül etmesi beklenebilecek ölçüden fazla   — rahatsızlık vermemesi gerekir.

Netice olarak;

Yapılan basketbol sahası eğer onaylı projede "özel bir amaca tahsis edilmiş ise " tüm kat maliklerinin (toplantıya katılan veya katılmayan tüm kat maliklerinin onay vermesi gerekir.Anagayrimenkulün ortak yerlerinin düzgün olmasına ya da bunların kullanımının daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğalmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat mâliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri kararla olur.
Ancak, proje veya yerleşim plânı ile özel bir amaca tahsis edilmiş ortak yerlerde bu kural uygulanamaz. Ayrıca, yeni oluşturulacak kullanım, bağımsız bölüm mâliklerinden herhangibirinin kendi bağımsız bölümünden yararlanmasına engel teşkil etmemelidir.

Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesi hükmüne göre, anagayri menkulün ortak yerlerinin düzgün veya bunların kullanımının daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile vereceklerleri karar üzerine yapılır. Bu Yasa hükmünün uygulanabilmesi için, sözkonusu ortak yerin proje ile veya yerleşim planı ile özel bir amaca/özgülenmemiş olması gerekir. Örneğin, ortak yer "bahçe" olarak/ozgülenmiş ise bu madde hükmü uygulanamayacak, proje değişikliği söz konusu olduğu için tüm kat maliklerinin oybirliği gerekecektir.


Bu sebeple belediyede bulabileceğiniz onaylı mimari projeye bakınız. Eğer basket sahasının yapıldığı alan "bahçe" gibi özel bir amaca yönelik görünüyorsa tüm kat maliklerin bu iş için onay vermesi gerekir.

Bu amaçla bir yargıtay kararında bu konuda örnek bir kararı inceleyebiliriz.

Alıntı YapDosya içerisinde bulunan mimari proje incelendiğinde, anagayrimenkulün yapıdan artan kısmının boş arsa niteliğinde olduğu, "bahçe" olarak özgülenmediği anlaşılmaktadır. O halde, bu yerin (tüm apartmanın ortak) otopark olarak kullanılabilmesi için dosyada örneği bulunan 17.10.1996 günlü kat malikleri kurulu kararı, pay ve paydaş çoğunluğu ile alınmış ise yeterli olacaktır.

Ancak, bu konuda özel olarak dikkate alınması gereken bir husus, bu tür kullanımın bağımsız bölüm maliklerinden herhangi birinin kendi bağımsız bölümünden yararlanmasına engel teşkil etmemesi zorunluluğu vardır. Boşluğun otopark olarak kullanılması ana bina dışında bağımsız bölümü bulunan davacının bağımsız bölüme gidiş gelişini engelleyecek ise, engel olan unsurların ne olduğu saptanmalı ve otopark kullanımının bu suretle alınacak tedbir ve kısıtlama ile kullanımı sağlanmalıdır. Bu husus da mahkemenin bilirkişiden alacağı mütalâa uyarınca hüküm altına alınacak tedbirlerle sağlanacaktır. (Y. 18. HD., 09.07.1997, E. 1997/5980, K. 1997/7300.)


Görüldüğü gibi hukuk bu konuda doğru bir yargıya ulaşmış.

Diğer taraftan yapılan işi Çok Lüks ve Masraflı olduğunu dşünmüyoruz.


Alıntı YapKMK Madde 43 — Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kât malikleri öderler.
Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüz'î halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkını kazanırlar.

43. Maddede çok masraflı ve lüks olan yenilik ve ilâveler hakkında uygulanması gereken hükümler belirtilmiştir. Buna göre, çok masraflı ya da lüks nitelikte olan yenilik ve ilâvelerin yapılabilmesi için Kat Mâlikleri Kurulunun karar vermesi şarttır. Ancak, karar yetersayısı maddede belirtilmemiştir. Bu konuda KMK. md: 42'de belirtilen "sayı ve arsa payı çoğunluğu" öncelikle aranmalıdır.

Alıntı YapEski asansörün yenilenmesi KMK. md: 43'de belirtilen yenilik ve ilâve sayılmaz. (Y. 5. HD., 08.06.1976, E. 1976/3797, K. 1976/6035.)

LÜKS  ve ÇOK MASRAFLI TANIMLARI

Hangi yenilik ve ilâvenin lüks ya da çok masraflı olduğu her somut durumun özelliğine ve kat mâliklerinin ekonomik durumları dikkate alınarak belirlenir. Çünkü "lüks" ve "çok masraflı" kavramları izafîdir/görecelidir.

Maddede, bu tür yenilik ve ilâvelerin giderlerine hangi oranda katılmak gerektiği belirtilmemiştir. Bu konuda, "faydalanma oranını esas almak iyi olur. Kararı Kat Mâlikleri Kurulu verir.

Alıntı YapAnagayrimenkulün sınırlan dışında yapılmak istenen oyun alanı 43. madde kapsamında lüks bir ilâve olduğu için, istemeyen kat maliki giderlere katılmayabilir.(Y. 18. HD., 02.06.1997, E. 19^37/4245, K. 1997/5691.)

Genel kurul kararı olmadan bu işleri yapamazlar. Bence karar defterinin bir kopyasını edinin. Ardından yönetiminize bir ihtarname çekin. Ve yapılan işin Kat Mülkiyeti Hukukuna aykırı olduğunu belirtin.

Eğer bir çözüm getirmezlerse yukarıda sayılan sebeplerle men'i müdahale davası açın. Yüksek bir olasılıkla eski haline getirilir.

Eğer yönetim sizi ses olmayacak ve rahatsızlıklarınız ortadan kaldırılacak şeklinde ikna ederse o ayrı . Ama özellikle gürültü şikayetinizin giderileceğini düşünmüyoruz.


Alıntı Yapbasket sahasının yapıldığı yer aslında iskinin arazisinin yeri.

Eğer bu yer sizin ortak alanınız değilse o halde böyle bir iş yapmak için tüm kat maliklerinin tamamının oyu gerekirdi. (Toplantıya katılan veya katılmayan)
Böyle bir durum varsa ayrıca İSKİ'ye şikayette bulunabilirsiniz. Taşınmazlar Servisi vardır. Bununla beraber belediye ye de şikayette bulunabilirsiniz. Haksız kullanımın önlenmesini talep edebilirsiniz. Eğer İSKİ duruma müdahale ederse sizin yönetim ve diğer kat malikleri ve mahkeme ile uğraşmanıza gerek kalmaz. Bu yolu önce deneyiniz.


Alıntı YapBiz saha yapıldıktan sonra evi aldığımız için , itiraz yada dava açma hakkımız olmayabilirmi?

Yapıldığı dönemde kiracı olarak oturuyormuşsunuz. Kiracıların da kat malikleri gibi dava açma hakları vardır.

Neticede yapılan iş yukarıda saydığımız kurul kararları ile yapılmamış. Bu dava açma hakkınızı ortadan kaldırmaz. Sadece dilekçe yazımı ve deliller değişir.

Alıntı YapCama bu kadar yakın basket sahası yapılabilirmı?
Bunun yasal bir sınırı yoktur. Ancak 1,5 metre mesafe her türlü iyiniyet kurallarına aykırıdır. Bu mesafenin ne olması gerektiği konusunda bir şey net olarak söylenemez ancak bu uzaklığın 1, 5 metre olmayacağı da çok açıktır.

İyi günler dilerim.

Merhaba.uzun zaman gecmis yazilar uzerinden ama benzer bir durumla karsi karsiyayim.mayis ayinda site icerisinde aldigim dairemin balkonunun karsisi  cocuk parki ve çim.mart ayinda yapilan toplantida cocuk parkinin cim alana tasinmasi ve parkin oldugu yerin spor alani,basketbol sahasina donusturulmesi oy birligi ile kararlastirilmis ve tutanaga bu sekilde gecmis.balkonumun hemen karsisina (5 m kadar) basketbol sahasi yapilmasinin gurultu nedeniyle beni rahatsiz edecegini dusunuyorum.evi toplanti sonrasinda almam bu karari durdurmami saglayabilir mi ya da saglamazsa yapabilecegim bir sey var mi acaba?tesekkur ederim


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler