Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Mesken Bölümlerde Büro (Avukat,Serbest Muhasebeci/Yeminli / Mali Müşavirlik

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Haziran 13, 2013, 12:03:40 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

KONU :
Apartmanlarda ve sitelerde avukatların büro açabilmek için, yine serbest muhasebecilerin, mali müşavirlerin , yeminli mali müşavirlerin  bu faaliyetlerde bulunmak için artık kat sahiplerinin iznini almaları gerekmeyecek. Sadece bu meslek dallarında  Kat Mülkiyeti Kanunun 24. maddesi değişmiş olup, yönetim planlarında sınırlamalar olsa dahi bu sınırlamalar uygulanmayacaktır.

ÖZET: 30.04.2013 tarihi itibari ile kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmadan anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde "avukatlık büroları" ve " serbest muhasebeci", "mali müşavirlik" veya "yeminli mali müşavirlik" faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.  "Avukatlık büroları" ve " serbest muhasebeci", "mali müşavirlik" veya "yeminli mali müşavirlik" faaliyetleri haricindeki diğer işyeri ve büro veya diğer ofis faaliyetleri için ise Kat Mülkiyeti Kanunun 24. maddesinde gerekli şartlar ile yönetim planı hükümleri halen geçerlidir.

AÇIKLAMA:
Avukatların Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikle apartmanlarda ve sitelerde büro açabilmek için, yine serbest muhasebecilerin, mali müşavirlerin , yeminli mali müşavirlerin  bu faaliyetlerde bulunmak için artık kat sahiplerinin iznini almaları gerekmeyecek.

Daha önce apartman ve site  gibi yerlerde avukatların büro açacakları zaman ve yine serbest muhasebecilerin, mali müşavirlerin , yeminli mali müşavirlerin bu faaliyetlerde bulunacakları zaman  yönetim planında bu konuda bir düzenleme yok ise kat sahiplerinden izin almaları gerekiyordu.

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 43 üncü maddesinin ile  1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle bu zorunluluk ortadan kaldırıldı. 30 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan resmi gazetede yayınlanan bu değişikliklerle avukatların apartman gibi mesken yerlerinde büro açarken ve yine  serbest muhasebecilerin, mali müşavirlerin , yeminli mali müşavirlerin bu faaliyetlerde bulunacakları zaman artık kat sahiplerinden izin almalarına gerek kalmadı.

17/04/2013 tarihinde kabul edilen ve 28633 sayılı 30/04/2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan  6460 Sayılı " HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" 'un 3. maddesi ve 9. maddesine göre kanunun Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmadan anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde "avukatlık büroları" ve " serbest muhasebeci", "mali müşavirlik" veya "yeminli mali müşavirlik" faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.
Diğer taraftan diğer büro ve işyeri olarak adlandırılan faaliyetlerin mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde yapılma şartı ise Kat Mülkiyeti Kanunun 24. maddesinde belirtilmektedir. Yine yönetim planlarında bu konuda özel hükümler olabilir.

Bilindiği üzere 2010 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, avukatlık bürolarının apartman dairelerinde açılamayacağına hükmetmiş idi.  Bu karar ile Türkiye genelinde avukatların yüzde 50’sinin kiracılık durumu sorunlu hale gelmişti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 8 Aralık 2010’daki toplantısında yerel mahkemenin direnme kararını bozdu. Böylece apartman dairelerinde avukatların yazıhane açamayacağına hükmetmiş idi.

Bağımsız bölümler "konut /mesken " ise Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesi bu konuyu işlemektedir.

Tapuda eğer bağımsız bölümler mesken olarak kayıtlı bulunuyorsa bu taşınmazın şirket merkezi veya bürosu olarak kullanılması, bu kullanım taşınmazı işyerine dönüştürdüğü için KMK. Md.24 hükmüne aykırıdır.

1'den fazla kişiyle birlikte kapsamlı bir çalışmanın yürütüldüğü yer , büro değil, işyeridir. Bir bağımsız bölümün odalarının ayrı ayrı kişiler tarafından başka amaçlarla büro şeklinde kullanılması kabul edilemez.

Büro: yerleşmiş yargıtay kararlarına göre herhangi bir işverene veya kurulaşa bağlı olmaksızın daha çok ticari faaliyete mahsus hizmet üreten , en çok 1-2 kişi ile sekreterin çalıştığı , ticari nitelikte olmayan yerlerdir.

Örneğin, avukat yada çizim yapan bir mühendisin yazıhanesi "büro" olarak nitelendirilse de , bir şirkete bağlı olsun yada olmasın muhasebecilik ve emlak komisyonculuğu yapılan yerler "büro" sayılamaz.

Sendika , dernek veya siyasi parti temsilciliklerinden farkı bulunmayan mühendis odaları temsilciliğinde ; bir çok üyesi bulunan bir kuruluşun faaliyetleri söz konusu olacağından , bu faaliyetlerin yürütüldüğü bağımsız bölümün , büro değil, işyeri olarak kullanıldığının kabulü gerekir. Tapuda mesken olarak kayıtlı olan bölüm dernek merkezi olarak kullanılamaz. Bağımsız bölümde yapılan işler büro kapsamında olsa bile , bağımsız bölümün odalarının birden fazla kişi tarafından kullanılması , yani o bağımsız bölümü bir tür iş hanına dönüştürmek, büro olarak kullanım sayılmaz.

Meskenin Büro Olarak Kullanılması: Mesken, büro olarak kullanılabilir ve kiraya verilebilir. Çünkü, Yönetim Planında ve tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan bir yerin başka bir şekilde kullanılamayacağı yazılı olsa bile, meskenin büro olarak kullanılması hali KMK. md:24/II kapsamına girmez.

Ancak örneğin  "Türkiye Bilişim Vakfı" büro çalışması olarak kabul edilemez.

Bununla beraber Anagayrimenkulün kütükte mesken olarak gösterilen bir bağımsız bölümünde meskenden başka bir amaçla kullanımına KMK Md. 24' 2. Fıkraya göre bir yasaklayıcı hüküm getirilmiş, ancak -toplantıya katılan kat maliklerin değil- bütün kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri bir kararla aksine hareket etmelerine de izin verilmiştir. Bu şekilde alınan kararın , daha sonra tartışmalı olmaması ve sonradan malik olanları da bağlaması için tapuya şerh edilmesi gerekir. Bu şerh, yönetici ya da herhangi bir kat maliki tarafından yapılacak bir başvuru ile gerçekleşir.

Yargıtaya göre ancak bürolar (tanımı yukarıda yapıldı) md. 24/II hükmü dışındadır. Bundan dolayı , kütükte mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümlerin büro şeklinde kullanılmaları için Kat Malikleri Kurulun'dan bu konuda bir karar alınması gerekmez. Ancak tekrar ediyoruz; "Türkiye Bilişim Vakfı" büro çalışması olarak kabul edilemez.

Yönetim planlarında " dernek, siyasi parti bürosu, sendika v b. " ilişkin  kiralamalara ilişkin bir yasak var ise  zaten kiralanamaz.

SONUÇ: 30.04.2013 tarihi itibari ile kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmadan anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde "avukatlık büroları" ve " serbest muhasebeci", "mali müşavirlik" veya "yeminli mali müşavirlik" faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.  "Avukatlık büroları" ve " serbest muhasebeci", "mali müşavirlik" veya "yeminli mali müşavirlik" faaliyetleri haricindeki diğer işyeri ve büro veya diğer ofis faaliyetleri için ise Kat Mülkiyeti Kanunun 24. maddesinde gerekli şartlar ile yönetim planı hükümleri halen geçerlidir.

17/04/2013 tarihinde kabul edilen ve 28633 sayılı 30/04/2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan  6460 Sayılı " HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" 'un 3. maddesi ve 9. maddeleri:

MADDE 3- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.”
MADDE 9- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.”
.

17/04/2013 tarihinde kabul edilen ve 28633 sayılı 30/04/2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan  6460 Sayılı " HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" 'un tam metni bu yazı ekindedir.
Yine Kanunun Tam Metnine Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz.
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap


Linkback: Mesken Bölümlerde Büro (Avukat,Serbest Muhasebeci/Yeminli / Mali Müşavirlik


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif
  • Gösterim 34,933 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Bağımsız Bölüm Ve Ortak Yerler Üzerindeki Haklarına İlişkin Konular
  • 1 Yanıtlar
Ozan bey merhaba, ben bir apartmanda zemin katta daire satın aldım ve emlakçılık yapmak istiyorum acaba kat maliklerinden izin almama gerek varmı, sizin yazılarınızdan anladığım kadarıyla izin almaya gerek yok diyorsunuz lütfen beni aydınlatırmısınız?

teşekkür ederim.


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler