Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Yönetici Sohbetleri"

kat mülkiyeti kanunu... ortak alan ...

Başlatan selami, Kasım 26, 2007, 09:02:24 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 8 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

olağanüstü toplantıda katılanların oybirliği ile su tesisatının yenilenmesi kararı alınabilr mi... kanunu okuduğumda ortak alan ortak karar gerektirir izlenimi edindim ancak bir madde var ki o da yenilik ve ilaveler için çoğunluk kararının yeterli olduğu şeklinde... peki ama yenilik ve ilave kararları olağanüstü toplantıda alınabilir mi...

bunları neden soruyorum... çünkü ben 10 katlı bir apartmanın en üst katında oturuyorum ve dairede hiç su sorunu yoktu... alttaki dairelerden birinden aşağı kattaki daireye su aktığı gerekçesiyle tesisatçı çağrılmış o da tesisat eskimiş (apartman 9 senelik) yenileyelim sorun çıkarır ilerde demiş dışırdan atanan yönetici de toplantı yapıp kararı çıkartmış... haberim olduğunda itiraz ettim... kat arasında halledilsin sorun dedim... dinletemedim... sonuçta eski tesisat iptal edilip yeni tesisat döşendi ve bana hat çekilmedi... bir aydır bahçeden su taşıyorum...

ev babamın üstüne... vekaleti 11 yıllık...yeni vekalet çıkartması zaman alacak çünkü hasta... elim kolum bağlı bekliyorum... sanki ben haklıyım gibi geliyor ve madem anlaşamadık bir hakeme başvurmak gerekir diye düşünüyorum... yalnız eğer yanlış bilmiyorsam dışardan atanan yöneticiye değil de kat maliklerinin hepsine dava açmam gerekecek... ancak dediğim gibi bu zaman alacak...

peki ben dava açmadan eve su bağlatamazmıyım... daha doğrusu suyu bağlatırsam dava hakkımı kaybetmiş olurmuyum...

lütfen bu konuda beni aydınlatabilirmisiniz...

peşinen teşekkürler...Linkback: kat mülkiyeti kanunu... ortak alan ... Mesajı Paylaş


  • Gösterim 22,491 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Bağımsız Bölüm Ve Ortak Yerler Üzerindeki Haklarına İlişkin Konular
  • 10 Yanıt
Öncelikle yöneticinin görevlerine bakalım:

Kanun, yöneticinin görevlerinin yönetim planında gösterileceğini hükme bağlamıştır ( KMK 35 ). Ancak kanun, yönetim planında aksine hüküm yoksa, yöneticinin görevlerini kendisinin sayması yoluna gitmiştir. Buna göre; Kat Malikleri Kurulunun aldığı kararların yerine getirilmesi; ana yapının kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı, sigorta ettirilmesi; avansların toplanması;yönetimle ilgili bütün ödemelerin kabulü;yönetimi ilgilendiren tebligatın kabulü; süre aşımına veya bir hakkın kaybına sebebiyet verilmemesi; anataşınmazın korunması ve bakımı için gerekli tedbirlerin alınması; dava ve icra takibi yapılması; bankada hesap açtırılması; Kat Malikleri Kurulunu toplantıya çağırma; işletme projesinin yapılması; bildirimde bulunma; kanuni temsil yetkisini kullanması görevleridir. Dışarıdan yönetici atanabilir.

I-Toplantı zamanı:
Madde 29 – Kat malikleri kurulu,yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda,eğer böyle bir zaman gösterilmemişse,her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.
Önemli bir sebebin çıkması halinde,yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat
maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü maktupla,toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla,kat malikleri kurulu herzaman toplanabilir.
İlk çağrı yapılırken,birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde,ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağıda belirtilir.


Madde 19 - Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

(Değişik: 13/4/1983 - 2814/8 md.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça,anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

V-Hakimin müdahalesi:
Madde 33 – Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan veya kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine,oturma(sükna)hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin,borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri,anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak,hakimin müdahelesini isteyebilir.

Hakim,ilgilileri dinledikten sonra,bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa,genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun,tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

Tesbit edilen süre içinde hakimin hakimin kararını yerine getirmeyenlerden,aynı mahkemece,para cezası alınmasına kesin olarak hükmolunur;yirmibeşinci madde hükmü mahfuzdur.
Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

arkadaşlar benim sorunum site altında ki marketimizin alanını fazlaca aşması ve kaldırıma kadar işgal etme durumunda. yönetici olarak kanuni haklarım nelerdir. Mesajı Paylaş

Kaldırım ortak alanınızdan sayılmaz.

Ancak örneğin bir duvar ve arkasında kaldırım varsa , yani eğer market hem ortak alana hemde kaldırıma taşmışsa iki işlem yapabilirsiniz.

1. KMK'ya göre "ortak alan" olan bahçenin kullanılması yönünde Madd 18 ve MAdde 19'agöre ilgili markete bir ihtarname çekersiniz ve marketin bu alandan çekilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer ihtarnamenize cevap vermezse noter kanalı ile 7 gün içinde "ortak alanın işgaline son verilmesine , aksi taktirde dava açılacağına dair bir" ihtarname ile harket edersiniz. Eğer hala ortak alanı boşaltmıyorsa bu taktirde Sulh mahkemesinde yönetici sıfatı ile dava açabilirsiniz. Kat maliklerinden bir kısmını da şahit gösterirsiniz.

2. eğer işgal edilen alan "ortak yer" değilse ve belediyeye ait kaldırım ise bu taktirde belediye'ye "işgalin önlenmesi için" bir dilekçe ile başvurabilirsiniz. Belediye işgali sonlandıracaktır. Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Yonetim planina konulan bir madde ile ortak otopark alani kura cekilmesi ile kisilere tahsis edilebilir mi?Yapilacak ilk genel kurulda kura cekilerek tahsise kalkisilirsa nasil bir hareket tarzi uygulayabilirim?Ayrica hazirlanan bu yonetim planina noter kanaliyla itiraz ettigimi belirtmek isterim. Mesajı Paylaş