Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

kat mülkiyeti kanunu... ortak alan ...

Başlatan selami, Kasım 26, 2007, 05:47:24 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 2 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

olağanüstü toplantıda katılanların oybirliği ile su tesisatının yenilenmesi kararı alınabilr mi... kanunu okuduğumda ortak alan ortak karar gerektirir izlenimi edindim ancak bir madde var ki o da yenilik ve ilaveler için çoğunluk kararının yeterli olduğu şeklinde... peki ama yenilik ve ilave kararları olağanüstü toplantıda alınabilir mi...

bunları neden soruyorum... çünkü ben 10 katlı bir apartmanın en üst katında oturuyorum ve dairede hiç su sorunu yoktu... alttaki dairelerden birinden aşağı kattaki daireye su aktığı gerekçesiyle tesisatçı çağrılmış o da tesisat eskimiş (apartman 9 senelik) yenileyelim sorun çıkarır ilerde demiş dışırdan atanan yönetici de toplantı yapıp kararı çıkartmış... haberim olduğunda itiraz ettim... kat arasında halledilsin sorun dedim... dinletemedim... sonuçta eski tesisat iptal edilip yeni tesisat döşendi ve bana hat çekilmedi... bir aydır bahçeden su taşıyorum...

ev babamın üstüne... vekaleti 11 yıllık...yeni vekalet çıkartması zaman alacak çünkü hasta... elim kolum bağlı bekliyorum... sanki ben haklıyım gibi geliyor ve madem anlaşamadık bir hakeme başvurmak gerekir diye düşünüyorum... yalnız eğer yanlış bilmiyorsam dışardan atanan yöneticiye değil de kat maliklerinin hepsine dava açmam gerekecek... ancak dediğim gibi bu zaman alacak...

peki ben dava açmadan eve su bağlatamazmıyım... daha doğrusu suyu bağlatırsam dava hakkımı kaybetmiş olurmuyum...

lütfen bu konuda beni aydınlatabilirmisiniz...

peşinen teşekkürler...Linkback: kat mülkiyeti kanunu... ortak alan ...


  • Gösterim 24,792 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Bağımsız Bölüm Ve Ortak Yerler Üzerindeki Haklarına İlişkin Konular
  • 10 Yanıtlar
Öncelikle yöneticinin görevlerine bakalım:

Kanun, yöneticinin görevlerinin yönetim planında gösterileceğini hükme bağlamıştır ( KMK 35 ). Ancak kanun, yönetim planında aksine hüküm yoksa, yöneticinin görevlerini kendisinin sayması yoluna gitmiştir. Buna göre; Kat Malikleri Kurulunun aldığı kararların yerine getirilmesi; ana yapının kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı, sigorta ettirilmesi; avansların toplanması;yönetimle ilgili bütün ödemelerin kabulü;yönetimi ilgilendiren tebligatın kabulü; süre aşımına veya bir hakkın kaybına sebebiyet verilmemesi; anataşınmazın korunması ve bakımı için gerekli tedbirlerin alınması; dava ve icra takibi yapılması; bankada hesap açtırılması; Kat Malikleri Kurulunu toplantıya çağırma; işletme projesinin yapılması; bildirimde bulunma; kanuni temsil yetkisini kullanması görevleridir. Dışarıdan yönetici atanabilir.

I-Toplantı zamanı:
Madde 29 – Kat malikleri kurulu,yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda,eğer böyle bir zaman gösterilmemişse,her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.
Önemli bir sebebin çıkması halinde,yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat
maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü maktupla,toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla,kat malikleri kurulu herzaman toplanabilir.
İlk çağrı yapılırken,birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde,ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağıda belirtilir.


Madde 19 - Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

(Değişik: 13/4/1983 - 2814/8 md.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça,anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

V-Hakimin müdahalesi:
Madde 33 – Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan veya kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine,oturma(sükna)hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin,borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri,anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak,hakimin müdahelesini isteyebilir.

Hakim,ilgilileri dinledikten sonra,bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa,genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun,tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

Tesbit edilen süre içinde hakimin hakimin kararını yerine getirmeyenlerden,aynı mahkemece,para cezası alınmasına kesin olarak hükmolunur;yirmibeşinci madde hükmü mahfuzdur.
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

arkadaşlar benim sorunum site altında ki marketimizin alanını fazlaca aşması ve kaldırıma kadar işgal etme durumunda. yönetici olarak kanuni haklarım nelerdir.

Kaldırım ortak alanınızdan sayılmaz.

Ancak örneğin bir duvar ve arkasında kaldırım varsa , yani eğer market hem ortak alana hemde kaldırıma taşmışsa iki işlem yapabilirsiniz.

1. KMK'ya göre "ortak alan" olan bahçenin kullanılması yönünde Madd 18 ve MAdde 19'agöre ilgili markete bir ihtarname çekersiniz ve marketin bu alandan çekilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer ihtarnamenize cevap vermezse noter kanalı ile 7 gün içinde "ortak alanın işgaline son verilmesine , aksi taktirde dava açılacağına dair bir" ihtarname ile harket edersiniz. Eğer hala ortak alanı boşaltmıyorsa bu taktirde Sulh mahkemesinde yönetici sıfatı ile dava açabilirsiniz. Kat maliklerinden bir kısmını da şahit gösterirsiniz.

2. eğer işgal edilen alan "ortak yer" değilse ve belediyeye ait kaldırım ise bu taktirde belediye'ye "işgalin önlenmesi için" bir dilekçe ile başvurabilirsiniz. Belediye işgali sonlandıracaktır.
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

Yonetim planina konulan bir madde ile ortak otopark alani kura cekilmesi ile kisilere tahsis edilebilir mi?Yapilacak ilk genel kurulda kura cekilerek tahsise kalkisilirsa nasil bir hareket tarzi uygulayabilirim?Ayrica hazirlanan bu yonetim planina noter kanaliyla itiraz ettigimi belirtmek isterim.

Anlaşılan yönetim planı yeni yazılıyor.

Projeden tahsis yapılmamışsa ki projeden ortak alan dağılımı mütahhitçe belirlenen fonksiyonel bir dağılım planına göre dağıtılır, her otopark alanı bir koordinat olarak tanımlanır, sonra yönetim planında bağımsız bölüm numaralarının karşısına otopark adeti belirtilerek, ilgili korrdinat adreslenir. Uygulama budur.

Bunun dışında yeni yönetim planı yazılıyorsa niye ilk genel kurul'da kura çekilmesi ile ilgili tahsis yapılsın ki. Yönetim planı değişikliğinin yapıldığı toplantıda öncelikli madde olarak kura çekilsin, sonra ilgili toplantıda bir önceki paragrafta belirtildiği üzere yönetim planının ilgili maddesine belirttiğim biçimde eklensin.

Bunun dışında yönetim planı değişikliği yapılmış ise bu duruma noter kanalı ile itiraz etmeniz yeterli. Ancak uygulama devam ederse sulh mahkemesinde kararın iptali için dava açarsınız.

Otopark alanları kişilere veya kat maliklerine değil, bağımsız bölümlere tahsis edilen bölümlerdir. Bağımsız bölüm tapusunun bir eki gibi kabul edilir ve mülkiyet değişimi ile yeni malikin kullanımına otomatik olarak geçer.

Ancak Yonetim planina konulan bir madde ile ortak otopark alani kura cekilmesi ile kisilere tahsis edilmesi de yasaya aykırı değildir. Mantığa aykırıdır. Otopark tahsisi ortak alanların tahsisi olduğu için yönetim planında yer almalıdır.
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

18 evin oldugu ve 10 tane kapali otoparkin oldugu bir sitemiz var.Geri kalan otoparklar diger 8 evin onunde ve ustu acik.Hazirlayip tapuya verdikleri yonetim planinda bu 10 evlik kapali otoparkin kullanimi ile ilgili maddeyi "18 ev arasinda kura cekilerek hangi evin oraya park edecegi belirlenir ve bu her sene tekrar edilir,kurada cikanlar ucret oderler seklinde" yazdilar.
Kapali otoparki kullanamak isteyen bu 8 evin ayrica onundede acik otoparklari mevcut iken diger 10 evin onunde kapali otoparkin haricinde baska bir alternatifi yok.Park edebilmesi icin onlarin evinin onune gitmek gerekiyorki buda bizim yolumuzu uzatiyor.
Ortak alanin tahsis edilemeyecegi maddesine dayanarak buna noter yoluyla karsi ciktim.Simdi yapilacak ilk genel kurulda kura cekeceklerini soylediler.Ben buna nasil karsi cikabilirim.Karara karsi serh koyup uygulamamayi ve bu alanin ortak alan oldugunu ve bos bulanin koyabilecegini soyleyecegim.Bu tavir karsisinda onlar yasal bir yaptirim uygulayabilirlermi?

Yönetim planı uygulanır. Otopark gibi alanlar tahsis edilebilen ortak alanlardır. Yönetim planı değişikliği dışında yapacağınız çok bir şey yok. Akla ve mantığa aykırı olsa da böyle.
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

Yeni KMK ciktiktan sonra alti ay icinde yeni yonetim plani hazirlanmasi gerekmektedir.Peki yeni yonetim plani hazirlanmazsa ne gibi sorumluluklari var ve eski plan gecerlimidir?

Otopark gibi alanlarin yonetim plani ile tahsis edilebilecegini yazmissiniz fakat 18 ev ve 10 kapali otopark ve kapali olan yerdeki evlerin baska alternatifleri yok.Bu durumdada mi haksiz bir yonetim plani uygulaniyor? O halde Yonetim planina haksiz her turlu maddeyi koyar, insanlari bu maddelere mahkum ederim, oylemi?

Yeni KMK ciktiktan sonra alti ay icinde yeni yonetim plani hazirlanmasi gerekmektedir.Peki yeni yonetim plani hazirlanmazsa ne gibi sorumluluklari var ve eski plan gecerlimidir? ( Yeni yönetim planı hazırlanmazsa eskisi geçerlidir. Eski yönetim planı içinde yeni yasaya aykırı maddeler varsa bu maddeler geçerli değildir. Bu maddelerin uygulanma biçimi olarak Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yer alan esaslar veya yargıtay kararları geçerlidir.  Yani yasaya aykırı maddeler için yönetim planı dikkata alınmaz ; kat mülkiyeti yasası ve konu ile ilgili yargıtay kararları esas alınır. )

Otopark gibi alanlarin yonetim plani ile tahsis edilebilecegini yazmissiniz fakat 18 ev ve 10 kapali otopark ve kapali olan yerdeki evlerin baska alternatifleri yok.Bu durumdada mi haksiz bir yonetim plani uygulaniyor? O halde Yonetim planina haksiz her turlu maddeyi koyar, insanlari bu maddelere mahkum ederim, oylemi? (Doğrudur, yönetim planı yasaya aykırı değilse , bu maddeleri koyar ve insanları mahkum edersiniz. Siizn yönetim planınızda söylediğiniz esaslara göre de yasaya aykırı bir durum yok. Yine de emin olmak isterseniz elinizdeki yönetim planı , vaziyet planı ve eski genel kurul kararları dahil olmak üzere bir hukukçuya inceletirin. Biz sizin ifadelerinize göre genel bir yargıya varıyoruz. Deliller bilgisi eksik ise yargımızda hatalı olabilir.  )
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler