Sayın Üyelerimiz ! Lütfen Beklememeniz Adına Forum'da Sorunuz İle İlgili Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız.!
 Her Sayfanın Sağ Üst Köşesindeki Ara... Kutusuna Konu İle İlgili Bir İki Kelime Yazarak Benzer Cevaplara Ulaşınız!

Reklam Alanı !

Gönderen Konu: ilave inşaat  (Okunma sayısı 5745 defa)

ilave inşaat
« : Ağustos 06, 2009, 08:50:18 ös »
4 katlı her katta 5 daire olan ve girişleri ortak koridordan olan binanın bu giriş koridoru her katta ilave inşaat yapılarak (ilave inşaat ruhsatı almak suretiyle) genişletilmek isteniyor.Burada 19 madde hükmüne göre  4/5 çoğunluk mu yoksa 42 .maddeye göre yarıdan fazlasının muvaffakatı mı gerekir?
not:42 maddede inşaat tabiri geçmediğinden sadece ruhsat gerekmiyen işlerde yapılabilir şeklinde düşünmekteyim.
« Son Düzenleme: Ağustos 06, 2009, 08:52:22 ös Gönderen: mustafakoc1953 »


 • Okunma sayısı 5745 defa
 • 1 Yanıt • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Yönetici
 • Forum Gurusu
 • *****
 • İleti: 1211
 • Nerden: İstanbul
 • 1850
 • Kat Mülkiyeti İlişkileri ve Toplu Yapı Yönetimi

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
  • KatMulkiyeti.Com - Apartman, Bina , Blok Yapı , Site , uydu Kent , Alışveriş Merkezi (AVM) , Toplu Konut ve Residence (Rezidans), Apart Otel, Devre Mülk ve Devre Tatil Gibi Yeni Yaşam Alanları Yönetimi ve Yöneticiliği Paylaşım Portalı
 • Çevrimdışı
Ynt: ilave inşaat
« Yanıtla #1 : Aralık 18, 2009, 08:46:41 ös »
Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap
4 katlı her katta 5 daire olan ve girişleri ortak koridordan olan binanın bu giriş koridoru her katta ilave inşaat yapılarak (ilave inşaat ruhsatı almak suretiyle) genişletilmek isteniyor.Burada 19 madde hükmüne göre  4/5 çoğunluk mu yoksa 42 .maddeye göre yarıdan fazlasının muvaffakatı mı gerekir?
not:42 maddede inşaat tabiri geçmediğinden sadece ruhsat gerekmiyen işlerde yapılabilir şeklinde düşünmekteyim.


Hususun 42. madde ile alakası yok.

Alıntı
F) Yenilik ve ilaveler:
I - Faydalı olanlar:
Madde 42 - Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.
(Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/1 md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.) Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
(Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/ 1 md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.) Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.

42. madde daha basit ve ruhsat gerektirmeyen yeni yatırım , yenilik ve ilavelerle alakalıdır.

Husus aslında 43. maddeye de girmeyecektir .


Bununla beraber ;

19. maddenin daha çok çok bir malikin yapacağı inşaat ve yenileme ile alakalıdır. Sizin durumunuzda ortak karar olmasına rağmen bu hususu yine de19. madde düzenleyebilir.

Alıntı

Madde 19 - Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.
Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. (md:8)


Ancak bu hususu bir iki yargıtay kararı ışığında yorumlayacağım.

Alıntı
Bahçeye, diğer bağımsız bölüm maliklerinin rızası olmadıkça seramik döşenmesi projeye aykırılık oluşturur.
Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi davalının seramik kapladığı alan, projesinde bahçedir ve damalı tarafından bahçeye diğer bağımsız bölüm maliklerinin rızası olmadıkça seramik döşenmesi projeye aykırılık oluşturur. Kaldı ki, yapılan işlemin Kat Mülkiyeti Yasasının 4-2. maddesi! kapsammda faydalı işlerden olduğu, ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha jrahat ve kolay bir hale konulmasına yaradığı kabul edilse bile bu tür yenilik ve ilaveler için ide kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri bir kararın mevcut olması gjsrekir. (Y.18.HD..10.2.2000 T.,2000/578 E.,2000/1574 K.)

derken; 

Alıntı
Anataşınmazın mimari projesinde yapılacak değişiklikler ve bu değişikliğe göre inşaat yada tadilat yapılması tüm kat maliklerinin oybirliğini gerektirir.
KMY'nin 42. maddesinde çoğunluk
kararına dayalı olarak izin verilen faydanın çoğaltılmasına yönelik tüm yenilik ve eklemeler ancak mimari projede mevcut olan ortak tesisler ve yerlerle ilgilidir.
Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu Kanunun 19. maddesine dayalı olarak mevcut uygulamalarda anagayrimenkulün mimari projesinde yapılacak değişiklikler ve bu değişikliğe göre inşaat yada tadilat yapılması, tüm kat maliklerinin oybirliğini gerektirir. Bağımsız bölüm maliklerinden herbiri anagayrimenkulün mimari projesini ve buna göre inşaa edilmiş olan yapının aynen muhafaza edilmesini istemek hakkına sahiptir.
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. maddesinde faydalı yenilik ve ilavelere yer verilmiş ve bunların kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayalı kararlarla yapılabileceği öngörülmüş ise de, burada öngörülen husus, mevcut tesisatın veya yerlerin düzgün yada daha rahat ve kolay kullanılmasına ve elde edilecek faydanın çoğaltümasına yöneliktir. Diğer bir deyimle bu maddede çoğunluk kararına dayalı olarak müsaade edilen değişiklik ve ilaveler, ancak mimari projede mevcut olan bir tesisle veya yerle ilgilidir. Merkezi ısıtma sistemi bulunmayan bir yapıda bu sisteme geçiş için yeniden inşaat ve tadilat yapılması bu madde kapsamında mütalaa edilemez. Esasen 42. maddeye göre izin verilen tadilat ve değişiklik, münhasıran tadil veya değişikliğe konu edilecek yerin projesine göre özel bir amaca tahsis edilmemiş olmasına bağlıdır. Yapının aydınlığında genel olarak duvarlarında, sığınak ve kömürlüklerin bulunduğu bodrumda değişiklik, tadilat ve inşaat öngören yeni bir sistemin ihdasını öngören yeni bir merkezi ısıtma sisteminin bu gerekçe ile de 42. madde kapsamında mütalaa edilmesine olanak yoktur.
Bu durumda davacı İbrahim Kutlu'nun davasının kabulüne, birleştirilen C Blok yönetiminin açtığı davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. (Y.18.HD., 5.3.1996 T., 1996/1182 E, 1996/2198 K.).

Bence sizin konunuz daha çok bu son yazdığım yargıtay kararı ile ilgilidir .

Alıntı
"Anataşınmazın mimari projesinde yapılacak değişiklikler ve bu değişikliğe göre inşaat yada tadilat yapılması tüm kat maliklerinin oybirliğini gerektirir.
KMY'nin 42. maddesinde çoğunluk
kararına dayalı olarak izin verilen faydanın çoğaltılmasına yönelik tüm yenilik ve eklemeler ancak mimari projede mevcut olan ortak tesisler ve yerlerle ilgilidir.
Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu Kanunun 19. maddesine dayalı olarak mevcut uygulamalarda anagayrimenkulün mimari projesinde yapılacak değişiklikler ve bu değişikliğe göre inşaat yada tadilat yapılması, tüm kat maliklerinin oybirliğini gerektirir. Bağımsız bölüm maliklerinden herbiri anagayrimenkulün mimari projesini ve buna göre inşaa edilmiş olan yapının aynen muhafaza edilmesini istemek hakkına sahiptir."

Tabi şimdi bu yargıtay kararı 96 yılına ait olduğundan ve o tarihteki 19. madde
Alıntı
II - Anayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:
Madde 19 - Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.
(Değişik: 13/4/1983 - 2814/8 md.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça,anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.
Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

bu şekilde olduğundan;

daha sonra 5711 Sayılı Kanunun 8. maddesi ile ;

Alıntı
Madde 19 - Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.
Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. (md:8)
Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur. 

Netice: "4 katlı her katta 5 daire olan ve girişleri ortak koridordan olan binanın bu giriş koridoru her katta ilave inşaat yapılarak (ilave inşaat ruhsatı almak suretiyle) genişletilmek istendiğinde .Burada 19 madde hükmüne göre  4/5 ."çoğunluk muvaffakatı gerekir. Kat malikleri kurulunda karar alınacaksa sadece toplantıya katılanlanların değil, tüm maliklerin 4/ 5 çoğunluğu gerekir.
Ve 42 maddede inşaat tabiri geçmediğinden sadece ruhsat gerekmiyen işlerde kullanılabilir.
Dolayısı ile yorumlarınızda haklısınız.

 

Netice: "4 katlı her katta 5 daire olan ve girişleri ortak koridordan olan binanın bu giriş koridoru her katta ilave inşaat yapılarak (ilave inşaat ruhsatı almak suretiyle) genişletilmek istendiğinde .Burada 19 madde hükmüne göre  4/5 ."çoğunluk muvaffakatı gerekir. Kat malikleri kurulunda karar alınacaksa sadece toplantıya katılanlanların değil, tüm maliklerin 4/ 5 çoğunluğu gerekir.
Ve 42 maddede inşaat tabiri geçmediğinden sadece ruhsat gerekmiyen işlerde kullanılabilir.
Dolayısı ile yorumlarınızda haklısınız.
« Son Düzenleme: Aralık 18, 2009, 09:04:50 ös Gönderen: KatMulkiyeti.Com »
Üyelerimiz ! Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız.! Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap


Paylas facebook Paylas linkedin Paylas twitter