Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Gürültü Yapan (Rahatsızlık Veren) Sakinler ve Yapılabilecekler.

Başlatan ersin26, Ocak 23, 2008, 08:09:49 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 2 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.


APARTMANIMIZDA BULUNAN 2 AYRI ÖGRENCİ GRUBU AŞIRI GÜRÜLTÜ YAPMALARI NEDENİYLE RAHATSIZ OLUYORUZ BUNLAR İÇİN NE GİBİ UYGULAMALAR YAPABİLİRİZ
Linkback: Gürültü Yapan (Rahatsızlık Veren) Sakinler ve Yapılabilecekler.


  • Gösterim 27,843 
  • Kat Malikleri ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Bağımsız Bölüm Ve Ortak Yerler Üzerindeki Haklarına İlişkin Konular
  • 5 Yanıtlar
#1

İlgili öğrencileri yönetiminiz bir yazı ile uyarsın. KMK'nın 18. maddesine göre "  Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler" açıklaması ve kuralı bulunmaktadır.

Ancak "rahatsızlık" subjektif bir kavram olduğu için kişiye, zamana ve mekana bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle rahatsızlık verilen davranışın uzman bilirkişi tarafından belirlenmesi gerekir.

Eğer yazı neticesinde bir sonuç alınmaz ise yönetici noterden gürültünün giderilmesi ve rahatsızlığın kaldırılmasına yönelik bir ihtarname çeksin. Yine netice alınmaz ise sulh mahkemesinde dava açılsın. Mahkeme gerekirse bilirkişi tayin edecek ve kiracıyı bu hareketten dolayı men edecektir. Mahkeme kararına aykırı hareket ederlerse mahkemenin belirlediği bir ceza bedelini ödemeleri (icra yolu ile) gerekecektir. Ancak bu tespiin de bilikişi yolu ile yapılması gerekecektir.

634 Sayılı kanundan doğan yargı kararlarında  mahkeme rahatsızlık sebebi ile tahliye kararı veremez, Ancak gerekli tedbirler hakkında karar verir derdi. Buna bağlı olarak uygulama önce haim kararını gerektirir, sonra ise;

Rahatsızlık veren kişi karara uymaz, rahatsızlık vermeye devam ederse , hakkında Kat Mülkiyeti Kanunu Md: 25 ve 33 hükümlerine göre işlem yapılabilmekte idi.

Yeni kanunla KMK Madde 25'e çok önemli bir ekleme yapıldı. ve  Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti kolaylaştı.

Bu maddeye göre ;


Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler.

Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar  vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir. (md:12)


haline dönüştü.

Tabi ben öğrencileri kiracı olarak niteledim. Ancak kat malikleri için geçerli bir hüküm aynen kiracılara da uygulanabilir. Ve ayrıca bu madde hükümleri ile kat maliki kiracılarının rahatsızlığından müteselsil olarak sorumludur. Bu sebeple evinin mülkiyetini kaybetme riskine karşı kendisi kiracı ile kiralama ilişkisini de gösden geçirecek ve kat maliki olarak çok büyük bir ihtimalle bu rahatsızlığın sonucu kendisi de kiracıya tahliye davası açacaktır.

Netice:

Deliler yerinde ve diğer kat malikleri şahit olmayı da kabul ederlerse dava çok çok yüksek bir olsasılıkla şikayetçi kat malikleri veya yönetici lehine sonuçlanır.. ( Katetdiğim ilk açılacak dava yani hakimin müdahalesi davasıdır.)

Sonrası için sıralmayı yukarıda yazmıştım.
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

#2

Gürültü Konusu Kısa Özet!!!

Gürültü; istenmeyen , rahatsız eden ses şiddeti olarak tanımlanabilir. Ancak rahatsızlık subjektif (kişiden kişiye değişen) bir kavramdır. Kimin neden rahatsız olacağına rahatsız eden dahi karar veremez. Bu sebeple rahatsızlığın bir ölçüsü yoktur. Rahatsızlık kişiye, zamana ve mekana bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle esasen rahatsızlık verilen davranışın uzman bilirkişi tarafından belirlenmesi gerekir.

Kabul edilebilir ölçüler açısından "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği", Polis Vazife Ve Selahiyet Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Md.18 ve Md 19  çerçevesinde  gürültünün ispatı, Belediyelerin Çevre Koruma Müdürlüklerince "Yetki devri yapılan belediyeler, belediye sınırları ve mücavir alan içinde gürültü kaynaklarını programlı, programsız veya şikâyetlere istinaden denetlemek, Yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde idari yaptırım uygulamakla görevlidirler", Kolluk Kuvveti ( karakol , 155) "Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dışında saat 24 ten sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe menolunur.Bu yasağı dinlemeyenler hakkında ceza kanununun 546 ncı maddesine göre takibat yapılır. Zabıtadan izin alınarak yapılacak düğün ve müsamere ve balolar bu kayıttan müstesnadır." ve nihayetinde Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerin raporu ile ispatlanabilir.

Gürültü hususunda  işin hukuki yanı ayrı bir meseledir. Komşulukta önemli olan  karşılıklı anlayıştır.
Aşağıda bir örnek olayı değerlendirelim. Bu olayda müzik aletini, bir makina olarak da değerlendirebiliriz.

Komşular örneğin müzik eğitimi alan çocuklara tahammül edecek.  Ancak müzik eğitimi alan çocuğun ebeveynleri  de
bu tahammülü arttırmak için ellerinden  geleni yapacaklar.

Müzik eğitiminde çalışma süresinin uzunluğu, kısalığı, periyodu değildir önemli olan. Yada çocuğun eğitimi de değildir konu. Zevk olarak da çalabilir, hobi olabilir. Yani bir gürültünün kaynağının sebebinin meslek olması o gürültüyü haklı hale getirmez.

Ben profesyonel meslek hayatı olan müzisyenlerin çoğu zaman evlerinde ses izolasyonlu odalar yaptırdığını görmüşümdür. Çok pahalı bir iş değildir. Öncelikle gürültüyü üreten dairenin sahiplerine böyle bir düşüncenin içine girerek adım atmalarını öneririm. Ayrıca müzik dersi alan çocuk bir müzisyen olacağı için başkalarının duygularını da anlamak zorunda. Kendisi müzik eserine çalışırken başkalarının rahatsız olacağını düşünerek ne kadar faydalı bir icra gerçekleştirebilir?  Onu tam bilemiyorum.

Gelelim hukuki ve teknik kısma!

Gürültü konumuz  KMK Madde 18 ile ilgilidir. Hukuk genel kurulu kararları ve mahkeme kararları neticesinde bir yorum yapacağım.

Maddenin bir kısmı BİRBİRLERİNİ RAHATSIZ ETMEMEK üzerine kuruludur : Kat mâlik lerinin, apartmandaki diğer sakinlerin huzur ve rahatını bozacak şekilde gürültü yapmamaları; çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırıp çağırmamaları, yüksek sesle şarkı söylememeleri, dans etmemeleri, her türlü çalgı âletini, radyo, televizyon, müzik seti gibi cihazları yüksek sesle çalmamaları; çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve benzerlerini gürültülü bir şekilde çalıştırmamaları; uygun olmayan saatlerde tamirat yapmamaları özellikle saat 22.00'den sonra sessizliği bozacak ve başkalarının uykusuna engel olacak şekilde harekette bulunmamaları gerekir.

RAHATSIZLIK NEDİR?Rahatsızlık, sübjektif bir kavram olduğu için kişiye, zamana ve yere bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle rahatsızlık verdiği ileri sürülen davranışın, niteliğinin "Uzman Bilirkişi" tarafından belirlenmesi gerekir.

Bakın size gürültü ile ilgili yine net bir örnek veriyim.

Kat mâlikleri, "Gürültü oluyor!" diye çocukların bahçede oynamalarını yasaklayamazlar!!!— Oynamak, çocukların hakkıdır ve bu haklarının tamamen ellerinden alınması doğru değildir. Bundan dolayı, kat mâlikleri gürültü oluyor diyerek çocukların bahçeye çıkıp oynamasını gün boyu önleyecek bir karar alamazlar ve bu konuda dâva açamazlar. Ancak, apartman sâkinlerinin öğle uykusu saatlerinde çocukların bahçede oynamaları yasaklanabilir.

Demek oluyor ki oynamak, müzik dinlemek, müzik aleti çalmak gibi haklar yaşayanların elinden alınamaz.


Reçete Ne Olabilir?

Konuyu bir iddia haline dönüştürmeyelim.  Akşamları 22:00 ve Sabah 07:00 saatleri arasında  enstrüman çalışmaları yapmayalım, yüksek sesle müzik dinlemeyelim.  Bu eylemleri  komşunuzun yatak odası veya kendi çocuklarının çalışma veya uyuma odaları üstünde yapmayalım. Eğer imkanımız varsa ve oda sayısı fazla ise komşumuz ile görüşerek onun fazla kullanmadığı bir odanın üstünde yapılmasına imkan verelim veya salonumuz gibi nispeten tüm dairelerin eğlenme, oturma - dinlenme haricindeki işler için -  amaçla kullandığı bir oda veya büyük mahalde yapılmasını sağlayalım.

Bütün bunları yaptıktan ve iyi niyetinizi gösterdikten sonra komşunuz hoşgörülü olacaktır. Olmayacaksa kendi sorunudur. Ortak yaşam anlayışı bir ölçüde katlanmayı gerektirir.

Kanun gece 22:00 'den sonrasını sınırlamıştır. Bir de biz anlayış olarak sabah 07:00'yi öneriyor ve bu saatler arasında tüm sakinlerin daha çok gürültülü faaliyetten uzak durmalarını öneriyoruz.

Ayrıca  11 Aralık 1986  tarihinde , 19308  Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanarak Yürürlüğe Giren  Gürültü Kontrol Yönetmeliği şunları der!

Alıntı yapılan: undefinedMadde 15- Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresi ile gürültüye hassas diğer bölgelerde yapım işlerinde kullanılan ve EK-1'de belirtilen gürültü çıkaran alet ve makinaların iş günlerinde 20.00 -08.00 saatleri dışında, tatil günlerinde ise, ancak belediyelerce alınacak özel izinlerle belirlenen sürelerde kullanılması mümkündür.

Madde 17- Gerek bahçeli gazino, kahvehane, diskotek, dans salonları, lunaparklar, piknik yerleri, düğün salonları, açık hava sinemaları, kulüpler, lokantalar, barlar, dükkanlar gibi kamuya açık yerlerde ve gerekse konutlar bahçe ve balkonlar, avlular gibi özel yerleşim alanlarında elektronik olarak yükseltilmiş müzik seslerinin ses seviyeleri kaynağın hemen yakınında 90 dBA'yı aşamaz. Yerleşme bölgelerinde konutlar, oteller gibi dinlenme tesisler; ve diğer hassas yapıların bulunduğu çevrelerde yayılan bu seslerin değerleri, mevcut arka plan gürültüsü düzeylerini 5 dBA'dan fazla aşamayacak biçimde kontrol altına alınır.

ve Ayrıca Tablo 5'de Tablo 5. de dba düzeyleri mevcuttur.


GÜRÜLTÜ SINIRI NEDİR? Gürültü Kontrol Yönetmeliğine göre gürültü sınırı, şehirdeki evler için oturma odalarında 60, mutfak ve banyoda 70, yatak odalarında 35 desibeldir.

İşte bu sebeple çalışılan odanın yeri ve izolasyonu önemli bir hal almaktadır.

Ancak "rahatsızlık" subjektif bir kavram olduğu için kişiye, zamana ve mekana bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle rahatsızlık verilen davranışın uzman bilirkişi tarafından belirlenmesi gerekir.

Ayrıca tüm komşular gürültüyü aynı şekilde algılayamayabilirler. Gürültü'nün alt kata gidişi ile yan veya üst kata gidişi farklı özellikler taşır. Her şeyden önce komşunuzun algılaması da farklı olabilir.

Komşularınız enstrüman sesine farklı ilgi ve tepki gösterebilirler. Bu hususu daha çok psikolojik ve sosyolojiktir. "Ben memnunum " diyeni de dikkate almayınız. O da gerçeği ifade etmeyebilir.

[glow=red,2,300]Gürültü Kontrol Yönetmeliği'ne Bu Linkten Ulaşabilirsiniz.
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
[/glow]

Eğer gürültü ile psikolojik olarak taciz edildiğinizden emin iseniz benim bu yazıda söz ettiğim konulardan oluşan bir mektubu kendisine gönderin. Ciddiye almaz ise hususu noter ihtarnamesi olarak gönderin. Olay gerilirse sulh mahkemesine başvurur hakimin müdahalesini istersiniz.

Bazı müzik enstrümanlarının evlerde kullanılamayacağına dair yasaklayıcı bir kanun yok. Şu enstrümanı söylese idiniz biz de öğrense idik. Bir keman ile bir bateri arasında çok fark vardır. Yazıyı bu şekilde yorumlayınız lütfen.

Hukuk yolu ile değil, polis veya savcılık yolu ile çözmeyi de deneyebilirsiniz. Şikayetlerinizi onlara iletebilirsiniz.

Bu arada Gürültü Konusunun POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU (ilgili maddeler) ilgili kısmı

Alıntı yapılan: undefinedPOLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU (ilgili maddeler)

 
Madde 7 – Otel,gazino,kahve,işçi yerleri,bar,tiyatro,sinema,hamam ve plaj gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin açılması önce polisin tahkiki üzerine o yerin en büyük mülkiye amirinin vereceği izne bağlıdır.

İzin alınmadan açılan bu gibi yerler polis tarafından kapatılır.

Madde 14 – Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dışında saat 24 ten sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe menolunur.Bu yasağı dinlemeyenler hakkında ceza kanununun 546 ncı maddesine göre takibat yapılır. Zabıtadan izin alınarak yapılacak düğün ve müsamere ve balolar bu kayıttan müstesnadır.

Ek madde 8-(16/6/1985-3233/7 mad.) Polisin yapacağı inceleme üzerine;
A)Otel gazino ve benzeri yerler veya çeşitli dinlenme,eğlence ve oyun yeri şeklinde sabit veya seyyar olarak kullanılan kara,deniz,hava ve her çeşit taşıma araçlarında bu faliyetlerin icrası;
B)Her ne ad altında olursa olsun,oynayanın kumar ve kazanç kastı olmak şartıyla bilgi ve maharet arttırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinaları,video oyunları, televizyon oyunları ve benzeri oyun yerlerinin açılması ve faaliyette bulunmaları, Mahalli en büyük mülki amirinin iznine bağlıdır.Gürültü yapan malik ve kiracıları yönetiminiz bir yazı ile uyarsın. KMK'nın 18. maddesine göre "  Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler" açıklaması ve kuralı bulunmaktadır.

Ancak "rahatsızlık" subjektif bir kavram olduğu için kişiye, zamana ve mekana bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle rahatsızlık verilen davranışın uzman bilirkişi tarafından belirlenmesi gerekir.

Eğer yazı neticesinde bir sonuç alınmaz ise yönetici noterden gürültünün giderilmesi ve rahatsızlığın kaldırılmasına yönelik bir ihtarname çeksin. Yine netice alınmaz ise sulh mahkemesinde dava açılsın. Mahkeme gerekirse bilirkişi tayin edecek ve kiracıyı bu hareketten dolayı men edecektir. Mahkeme kararına aykırı hareket ederlerse mahkemenin belirlediği bir ceza bedelini ödemeleri (icra yolu ile) gerekecektir. Ancak bu tespitin de bilirkişi yolu ile yapılması gerekecektir.

634 Sayılı kanundan doğan yargı kararlarında  mahkeme rahatsızlık sebebi ile tahliye kararı veremez, Ancak gerekli tedbirler hakkında karar verir derdi. Buna bağlı olarak uygulama önce hakim kararını gerektirir, sonra ise;

Rahatsızlık veren kişi karara uymaz, rahatsızlık vermeye devam ederse , hakkında Kat Mülkiyeti Kanunu Md: 25 ve 33 hükümlerine göre işlem yapılabilmekte idi.

Yeni kanunla KMK Madde 25'e çok önemli bir ekleme yapıldı. ve  Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti kolaylaştı.

Bu maddeye göre ;

Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar  vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir. (md:12)

Kat malikleri için geçerli bir hüküm aynen kiracılara da uygulanabilir. Ve ayrıca bu madde hükümleri ile kat maliki kiracılarının rahatsızlığından müteselsil olarak sorumludur. Bu sebeple evinin mülkiyetini kaybetme riskine karşı kendisi kiracı ile kiralama ilişkisini de gözden geçirecek ve kat maliki olarak çok büyük bir ihtimalle bu rahatsızlığın sonucu kendisi de kiracıya tahliye davası açacaktır.

Netice:

Deliler yerinde ve diğer kat malikleri şahit olmayı da kabul ederlerse dava çok çok yüksek bir olasılıkla şikayetçi kat malikleri veya yönetici lehine sonuçlanır.. ( Kastetdiğim ilk açılacak dava yani hakimin müdahalesi davasıdır.)

Artık "Gürültü Konusunu" bağladığımız ümidini taşıyorum.

Şimdi bu konuda diğer yorumlarımın linkini vereyim.


Alt Komşunun enstrüman sesinden şikayetçi olması-Gürültü
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Koşu Bandı Aldım. Komşum Gürültüden Şikayetçi .Tahammül ve hoşgörü sınırı nedir
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Gürültü Yapan (Rahatsızlık Veren) Sakinler ve Yapılabilecekler.
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİGİ
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Ortak alana yapılan basket sahası (Sonradan yapılan faydalı yenilik ve ilaveler)
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Site Yönetimi Çocukların Oyunlarını Engelleyebilir mi?
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

apartman dairesinde parti vb toplantılar düzenlenmesi???
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

KAZAN DAİRESİNDEN GELEN HİDROFOR SESİ
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Hem Resmi Nikahları Yok , Hem De Feci Gürültü
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

Merhabalar,
Alt kat komşum dan devamlı şikayet alıyorum. Ve bu da beni psikolojik olarak zaten çok veriyordu. En son öğle saatlerinde kapıma polis gelince gerginliğin ve endişelerim iyice arttı. İki çocuğum var. Yürümeleri ne dahi katlanamıyorlar. Yere bir şey düşürsek hemen güvenliğe şikayette bulunuyorlar. Çocuklarım akşam 8 den sonra yatıyorlar. Gün içinde mümkün mertebe sessizliği sağlıyorum neredeyse çıt çıkarıyoruz. Yine de en ufak bir seste şikayet alıyorum. Psikolojim bozuldu. Çocuklarımın özgürlüğü,huzurum ve alt kat komşum arasında sıkıştım kaldım. Çocuklarım oyun oynarken geriliyorum resmen ne zaman şikayet gelecek diye. Ayrıca tavana vuruyorlar. Bazen hiç ses yokken bile vuruyorlar. Sanırım çevreden gelen sesleri de bize maal ediyorlar.
Bu konuda ne yapacağımı şaşırdım lütfen yardım edin😔

#4
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş YapMerhabalar,
Alt kat komşum dan devamlı şikayet alıyorum. Ve bu da beni psikolojik olarak zaten çok veriyordu. En son öğle saatlerinde kapıma polis gelince gerginliğin ve endişelerim iyice arttı. İki çocuğum var. Yürümeleri ne dahi katlanamıyorlar. Yere bir şey düşürsek hemen güvenliğe şikayette bulunuyorlar. Çocuklarım akşam 8 den sonra yatıyorlar. Gün içinde mümkün mertebe sessizliği sağlıyorum neredeyse çıt çıkarıyoruz. Yine de en ufak bir seste şikayet alıyorum. Psikolojim bozuldu. Çocuklarımın özgürlüğü,huzurum ve alt kat komşum arasında sıkıştım kaldım. Çocuklarım oyun oynarken geriliyorum resmen ne zaman şikayet gelecek diye. Ayrıca tavana vuruyorlar. Bazen hiç ses yokken bile vuruyorlar. Sanırım çevreden gelen sesleri de bize maal ediyorlar.
Bu konuda ne yapacağımı şaşırdım lütfen yardım edin😔

Yukarıdaki bilgiler size ve komşunuza uygun yazılmıştır. Siz gerekli "itinayı" gösteriyorsanız komşunuz da komşuluğun gerektirdiği "tahammülü" göstermek durumunda. Bu sorun bir süre sonra çocuklarınız bu davranışlardan vazgeçince kendiliğinden ortadan kalkacak. Sorunun kolluk veya idareye şikayet ile çözülemeyeceği ortada. Komşunuz ile konuşmayı deneyin. Kendisinin rahatsız olmaması için ne önlemleri almaya çalıştığınızı ifade edin.

Tabi ki kat maliklerinin çıkardıkları gürültüleri önleme yükümlülükleri vardır. Ancak yerleşik içtihatlarda Çocukların oyun özgürlüklerine  de karışılamayacağı açıktır.

traffic.gif


Kat malikleri ve diğer sakinlerin, hayatın olağan akışı içerisindeki ses ve eylemlerden doğan ve tahammül sınırlarını aşmayan ses, gürültü ve benzeri olgulara karşılıklı olarak katlanmaları gerekir.
Bu bağlamda zihinsel özürlü bir çocuğun bu durumundan kaynaklanacak olan ses ve gürültülerden, makul ve tahammül edilmesi gereken düzeyde kaldığı sürece rahatsız olunduğu iddia edilemez. Yargıtay Hukuk Dairesi Kararı (Y.18.HD.30.6.2003 T.,2003/4759 E.,2003/5686 K.)


Gürültü olarak ifade ettiğimiz şikayetimizin çözümü gürültüyü yapan makine, insan ya da petin bu davranışının engellenmesi, özelliğinin , çalışmasının ortadan kaldırılması yolu ile engellenmez. Önce rahatsızlıkların giderilmesi için olumsuzlukların tespiti  ve alınacak önlemlerin bilimsel ve teknik yönden mümkün olmaması halinde söz konusu faaliyetlere son verilmesi gerekir. İşte gürültünün ortadan kaldırılması amacı ile uygulanan ses yalıtımı bilimsel ve teknik yönden uygulanması mümkün bir operasyondur. Yargıtay Hukuk Dairesi Kararı (Y.18.HD.22.09.2008 T.,2008/8872 E.,2008/9576 K.)

traffic.gif


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

Merhabalar ,

Alt komşumuzdan sürekli şikâyet almaktayız en ufak bir sandalye çekmesinde bile problem çıkartabilmektedir. 2 yıl önce aldığım eve taşındıktan sonra öğrendim ki evi aldığım kişi ile problemler yaşamışlar. İlk başlarda problem etmesem de zamanla gördüm ki alt komşumuz en ufak seste bile yukarı vurmakta ve rahatsız etmekte olduğunu hep kendisinin haklı olduğunu kimseye konuşma fırsatı bile vermediğini gördüm ve eski ev sahibine hak vermeye başladım. 3 yaşında bir oğlum var ister istemez arada her zaman olmayan bir şey  elindekileri düşürmekte ve çok küçükte olsa ses çıkmaktadır, ama yine de gürültü olmasın kimse rahatsız olmasın diye eline ağır eşyalar oyuncaklar vermemekteyiz, yaptıklarından zaten psikolojimiz bozuldu evin içinde sanki hırsızlık yapmaya girmişte yavaş adımlar ile yürüyor ses çıkmasın diye bir şeye bile dokunup hareket ettiremez durumu getirdi. En ufak bir örnek verilmesi gerekirse eşim bütün gün evde yoktu akşam altı gibi eve geldiğinde daha çocuğun üstünü çıkardım ve ister istemez odadaki oyuncaklarını koştuğunu belirtiyor, daha geldiğim 15 dk olmadı ve bir gürültü ortamı olmadığı halde telefonla arayarak etmediği kalmadı ( bizim yürüyüşlerimizden bıktığını çocuğun yerlere bişey atmasından gına geldiğini çok gürültü yaptığımızı vb... ) diyor. Kısacası kadın alt komşu ile problemli benzer durumlarda ona bile yerlere vuruyormuş. Düşünün ki apartmanı temizlemeye gelen temizlikçiler merdiven koruma demirlerini silerken ister istemez bıraz sarsıntı oluyor ona bile çıkıp temizlikçiler gürültü yaptığı için bağırıp çağırıyormuş.
En son eşi ile güzelce konuşmaya kalktım durumu anlattım burada komşu olduğumuzu birbirimizin ufak tefek şeyleri büyütmememiz gerektiğini yaşananların apartman adabına sığmadığını apartmanda uyulması gereken desibel sesinin üzerinde ses yapmadığımı benzer seslerin sizden de bize geldiğini bizim sizi nasıl anlayışlı karşılıyorsak aynı şekilde sizin de anlayışlı karşıması gerektiğini kendisine anlatmaya çalıştım. Yalan yok eşi konuşmada gayat güzel ve verimli bir konuşma geçirdiğimi olaylar olumlu baktığını bunun gibi şeyleri yaşana bileceğini konuşarak ayrıldık. Fakat sanki biz farklı bir şeyler konuşmuş gibi hanımı tarafından aynı şeylerin ara ara tekrarlandığını görmekteyim. Bu durumun devam etmesinden rahatsızım kendimden ve ailemden emin bir şekilde apartmanda uyulması gereken kurallara uyduğumuzu diğer komşular ile aramızda bir problem olmadığını düşünmekteyim. Ne yapabileceğimi, nasıl bir yol izlemem gerektiğini bilmiyorum konu hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim.


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler