Katmülkiyeti.Com


Apsiyon Yöneticinin Yanında

"Apsiyon Yöneticinin Yanında"

Gündem


İzlemek İçin Tıklayın...  Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi...

"Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi....Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Gayrimenkuller İle İlgili tüm Tanımlar 1-

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Aralık 26, 2007, 02:45:30 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Arazi ne demektir ? 
 

Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş.yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır  Arsa nedir ? 
 

Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskan (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir.  Askeri yasak bölge ne demektir ? 
 
Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisinde kalan bölgedir Askeri yasak bölgeler 1 inci ve 2 inci askeri yasak bölgeler olmak üzere ikiye ayrılır. 1.inci derece askeri yasak bölgeler içerisindeki taşınmaz mallar kamulaştırılır. 2 inci derecedeki askeri yasak bölgelerde yabancı uyruklu kimseler taşınmaz edinemezler, edinmişlerse tasfiye edilir.Yabancılar izin almadan bu bölgede taşınmaz kiralayamazlar. Bu hükümlere aykırı hareket edenler cezalandırılır.Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen her türlü inşaat durdurulur. 


  Bazı imar çaplarında “B” ve “İ” harfleri var,ne anlama geliyor? 
 
B: Bitişik
İ: İkiz bina 


  Belediye sınırı nedir? 
 
1580 sayılı belediye kanununun 4. maddesine göre belirlenmiş olan bir rapor ile krokiye dayanan idari bir sınırdır. 


  Bina derinliği nedir? 
 

Bina ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik mesafedir  Bina yüksekliği nedir? 
 

Binananın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir. İmar planı ve yönetmelikte ön görülen bina yükseklikleri en fazla yüksekliklerdir.  Bir tapu tescil işleminde ne gibi belgeler gerekmektedir ? 
 

a-Varsa tapu senedi veya fotokopisi
b-Alıcının 2 satıcının 1 vesikalık fotoğrafı
c-Fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı
d-Vergi dairelerinden alınacak vergi numarası
e-Temsil halinde temsile ait belge.
f-İlgili belediyeden alınacak emlak beyan değeri
g-Nüfus hüviyet cüzdenında vatandaşlık numarası yoksa vatandaşlık kimlik numarası
h-Dask (zorunlu deprem sigortası)  Blok nizamı nedir? 
 

Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.  Büyükşehir nedir? 
 
Belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçe bulunan şehirleridir. 


  Çıkma altı mesafesi nedir? 
 
Çıkma altı ile yol cephelerinde bordür, yan ve arka bahçelerde ise tabii veya tavsiye edilmiş zemin arasındaki yüksekliktir. 


  Devre mülk nedir ? 
 
Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde (devreler halinde) müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanılmak üzere kurulan bir irtifak hakkıdır.(genellikle yazlık yörelerde tatil amaçlı olarak kullanılır ve bu amaçla yapılan siteler veya tatilköylerinde olur) 


  Düzenleme ortaklık payı nedir? 
 
Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşilsaha, genel otopark,okul, hastahane gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüz ölçümlerinden %40'a kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakattı ile tespit edilen karşılığı bedeldir. 


  Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir? 
 
Eşler sözleşme ile hiçbir mal rejimini seçmemişlerse Medeni Kanun gereği eşler arasında uygulanacak yasal mal rejimidir. 


  Emlak büroları TSE belgesi almak zorundamıdır ? 
 
Evet emlak büroları ts 11816 standartlarına uymak ve iş yeri yeterlilik belgesi almaz zorundadırlar. 


  Emlakçı komisyon ücreti ne kadardır ? 
 
Bu oran şehirlere ve emlak şirketlerine bağlı olarak değişmektedir.Antalya Emlakçılar Odası Ve Antalya Ticaret odasının fiyat tarifelerine göre Kiralık emlakta KDV dahil bir aylık kira bedeli kiralayandan,satılık emlak ta ise alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı kdv dahil %3 hizmet bedeli alınır. 


  Emlakçının yükümlülükleri var mıdır? 
 
Emlakçı taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından birini bulma(mevcut müşteri portföyü.gazete ilanı tabela asmak internette yayınlamak) ,taşınmazı göstermek,nitelikleri hakkında bilgi vermek,tarafları aydınlatmak suretiyle aktin yapılmasına hazırlamakla yükümlüdür. 


  Eski eser konumundaki bir konutta restorasyon yapılabilinir mi? 
 
Binanın eski eser derecesine göre restorasyon projesi veya restitüsyon projesi hazırlanarak restorasyon yapılanabilir. 


  Fotogrametrik harita nedir? 
 

Uçak veya uydu ile çekilen fotoğrafların kıymetlendirilmesi sonucu oluşan, arazinin eğimini de gösteren haritalardır.  Gayrimenkul alım satımlarındaki alım-satım vergi oranları ne kadardır? 
 

Emlak beyan değeri üzerinden alıcı yüzde 1,5 satıcı yüzde 1,5 olmak üzere bir tapu tescil işleminde toplam yüzde 3 harç ödenmesi gerekmektedir.  Herhangibir taşınmaza ait bilgiye erişebilirimiyim.? 
 
Gayrimenkul mallara ilişkin her türlü bilgi Medeni Kanunun 1020. maddesi ( "Tapu Sicilleri herkese açıktır. İlgilisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve bilgilerinin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesi veya örneklerinin verilmesini isteyebilir.. " hükmündedir ) ile Tapu Sicil Tüzüğünün 101. maddeleri gereğince sadece ilgilisine alenidir 


  Hisseli arazimin üzerine ipotek koydurabilir miyim? 
 

Hisseli taşınmazlarda (müşterek mülk)Hissedarlardan birisi diğer hissedarların rızasını almadan kendi hissesini ipotek edebilir.Ama miras sebebiyle hissedarlık durumunda(İştirak halinde mülk)bu mümkün değildir.diğer hissedarlarla birlikte ipotek edilebilir.  İfraz ne demektir? 
 

İmar planı tamamlanmış yerlerde,plan koşullarına uymak şartıyla bir parselin birden fazla parsele dönüştürülmesi işlemidir.  İmar geçen arsamı ana yoldan alıp arkalara atmışlar ne yapmam gerekiyor? 
 
İmar planları Belediye Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra vatandaşların bilgisine sunulmak üzere 30 gün askıda kalır ve bu süre içerisinde itiraz hakkı vardır.30 gün geçtikten sonra yapılan itiraz geçersiz olur. 


  Kat irtifakı olmadan genel iskan alınabilinir mi? 
 
Evet;Arsa ve inşaatın mal sahibi aynı kişi olmak şartıyla. 


  Kat karşılğı arsa sözleşmesi kendi aramızda yapılabilir mi? 
 
Hayır mutlaka noterde düzenleme şeklinde yapılmalıdır. 


  Kira gelirleri gelir vergisine tabi midir? 
 
Devletin her sene açıkladığı gelir diliminin üstünde olan kira gelirleri gelir vergisine dahildir. 


  Kira sözleşmesi tapu kütüğüne şerhi ne demek ? 
 
Kiraya verenle kiracının aralarında düzenledikleri yazılı sözleşmenin bir örneğini tapu sicil müdürlüğüne vererek kiraya konu olan taşınmazın kütüğüne kaydettirmeleri anlamına gelmektedir. 


  Kirladığım yerin tamamını veya bir kısmını başkasına kiraya verebilirmiyim ? 
 
a) Borçlar kanununa tabi kira akitlerinde; Sözleşmede bu konuda aksine bir hüküm yoksa kiralayan taşınmazı bir başkasına kiralayabilir. (B.K.259) b) 6570’e tabi yerlerde; bu konu alınan yasanın 12. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede “Kiracının mukavelede açıkça aksine bir hüküm olmazsa kiralananı tamamen veya kısmen bir başkasına kiralamayacağı” şeklinde bir hüküm getirilmiştir. Bu kurala uymayanlar fuzuli şağil durumuna düşerler ve bunlar hakkında hiçbir ihtara hacet kalmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde tahliye davası açılabileceği kabul edilmektedir. 


  Konutlarda stopaj vergisi veriliyor mu? 
 
Hayır, stopaj vergisi işyerlerinde (büro, benzinlik, fabrika, pansiyon, otel, tatilköyü, kamping, restaurant,dükkan, mağaza v.s) ödenmektedir. 


  Konutumu satmak istiyorum ama kiracım evin gezilmesini engelliyor ve konutumu satamıyorum ne yapabilirim? 
 
Kiracınızın konutunuzu haftanın belirli bir günü belirli bir saat diliminde gösterme zorunluluğu vardır. 


  Miras bırakmak için kaç yaşında vasiyet yazılabilir? 
 
16 yaşını dolduran kişiler vasiyet yazabilir. 


  Mücavir alan sınırlarını kim belli eder? 
 
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belli edilir. 


  Noterden satış vaadi sözleşmesi ile daire alınabilinir mi? 
 
Satış vaadi sözleşmesi ile her türlü taşınmazı alabilirsiniz ama tescil işlemi yinede tapu sicil müdürlüklerinde yapılacaktır. 


  Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir, bun dan vazgeçile bilinilir mi? 
 
Kendisine veya bir başkasına bakılması için malını bir 3. kişiye devretmesidir. Bağışlayan ölünce bağıştan rücu edilebilir.Karı koca arasında yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçersizdir. 


  Sağır,kör ve dilsizlere satış yapılır satış işlemleri için gerekli belgelerin dışında başka ne gerekiyor? 
 
2 tane şahit ayrıca dilsizlerin okulundan hoca getirmeleri gerekiyor. 


  Satın aldığınız emlakta kiracı varsa ne yapılabilir? 
 
Bir gayrimenkulün sahibi, mülkü tamamen ya da kısmen, kendisi ya da eşi veya çocukları için bir işyeri olarak kullanma ihtiyacında ise, iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde kiracıya durumu ihtarname ile bildirerek, iktisaptan sonraki 6 ay içinde kiracıya tahliye davası açabilir. Bu mülkü, yeni satın alan kişi, eski sahibi ile kiracı arasında yapılmış sözleşmenin tüm hükümlerini de devralmış olur. Bu nedenle kira sözleşmesinin sonunda ihtiyaç sebebi ile dava açma hakkına sahiptir. Ancak bu sürenin uzun olması halinde, kanun, bu süreyi beklemeden kiracıyı mecurdan tahliye etmek için 6 ay gibi bir süre tanımış ve bu sürenin sonunda mecurun tahliyesi için dava açılabilmesini hükme bağlamıştır. Bunun için meskenin yeni sahibinin, gayrimenkulu satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde noter kanalı ile bir ihtar çekerek burayı satın aldığını, bu meskene ihtiyacı olduğunu bu nedenle de bu tahliyenin istendiğini bildirmesi gerekir. 


  Satış Bedelinin Emlak Vergisi Değerinden Düşük Gösterilebilirmi ? 
 
Bir taşınmaz malın değerini piyasa şartları belirler. Bu nedenle, emlak vergisi değerinin altında alıcı bulan ve taşınmaz malın satış bedelinin emlak vergisi değerinden düşük gösterilmesi mümkün olup, gösterilen satış değeri üzerinden resmi senedin düzenlenmesi gerekir. Ancak, tapu harçları emlak vergisi değeri üzerinden tahsil edilir. 


  Şehirlerarası yollarda benzinlik kurmak nasıl olur? 
 
İki benzinlik arasında mesafe gerekir şehirler arsaında 5000 m. (5 km), şehir içinde 2000 m. (2 km) dir. 


  Tapu tescil işleminde yaş sınırı var mıdır? 
 

18 yaşını doldurmuş mümeyyiz olan herkes tapu işlemleri yaptırabilir.Tapu müdürünün şüphelenmesi halinde doktor raporu isteyebilir.75 yaşının üstündekiler için sağlık ocağının raporu yeteli olmayabilir,bu konuda en yetkili merci Adli Tıp Kurumunun 4. İhtisas dairesidir.  Tapuda yapılan kat karşılığı sözleşmesi harca tabi midir? 
 
Evet kat karşılığı sözleşmelerinde her iki taraftan da binde 36 ayrı ayrı tahsil edilir. 


  Tarımsal alanlarda ifraz nasıl yapılır? 
 
En az 5000 m2 ve yola 25 mt cephesi olmalıdır. 


  Vekalet verdiğim kişiyi azletmek istiyorum.nasıl yapabilirim? 
 
Vekaletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sona erdirilmesi, azledilmesidir. Azil noterden yapılabileceği gibi tapu sicil müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile de yapılabilir.  Azil belgesi tapu sicil müdürlüğüne ulaşınca aziller siciline kaydedilir.  Vekaletle yapılan işlemlerde aziller sicilinden mutlaka arama yapılarak vekilin yetkisinin devam edip etmediğine bakılır 


  Yabancılara tercüman gerekiyormu? 
 
Evet, hangi ülke vatandaşı ise o ülkenin dilini bilen yeminli tercüman bulundurulması gerekiyor. 


  Yapı denetiminde m2 sınırlaması varmıdır? 
 
200 m2 ye kadar yapılan inşaatlarda yapı denetimi aranmaz 200 m2 nin üstündekilerde zorunludur. 


  Yaptığım inşaatlara kapıcı dairesi koymam gerekiyormu? 
 
Evet 15 daireden sonra kapıcı dairesi zorunludur. 


  Yollarda 
 
İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş alandır. 


  2b nedir? 
 
Ormandan çıkarılmış ve hazine adına tescil edilmiş arazilerdir. 


  Ahz-u kabza ne demektir? 
 

Bedeli tahsil etmeye demektir. Daha çok vekaletnamelerde geçer, satış bedelini tahsil edebilmek yetkisi, anlamına gelir.  Aile konutu nedir? 
 

Medeni kanuna göre eşlerden birinin mülkiyetinde olan oturdukları konutu diğer eşin tapuya müracaat ederek o konutun aile konutu olarak şerh edilmesidir.

Buna göre; eşlerden ikisinin de rızası olmadan o ev satılamaz.Bunu yapabilmek için ilgili muhtarlıktan adres ve ada parseli yazılan ve o konutda oturduğunu gösteren belge alması gerekir.Bir sürü mülkü olsa bile sadece biri aile konutu olur.  Ana Gayrimenkul nedir? 
 

Kat mülkiyetine konu olan arsa ile onun üzerindeki yapının tamamına denir.  Antalyada Emlak yatırımı yapmak kazançlımıdır? 
 
Antalya emlak yatırımı bakımından en elverişli şehirlerimizden biridir. Çünkü nüfusa göre oranla en çok göç alan illerimizin başında gelmektedir. 


  Antalyada neden bazı dükkanların yüksek olma (asma katlı) sebebi nedir? 
 
Antalyada su basman kotu 2,5 mt dir ve buda aşağı yukarı bir kata tekabül etmektedir. Bu yükseklik sadece Antalyada uygulanır diğer illerde 0,5 mt dir. 


  Apart daire ne demektir? 
 
Türkçe karşılığı olmamakla birlikte;bir veya iki odalı açık mutfaklı küçük dairelere apart daire denmektedir.Apart otel lerde görülen bir uygulamaydı . 


  Apart daire ne demektir? 
 
Türkçe karşılığı olmamakla birlikte;bir veya iki odalı açık mutfaklı küçük dairelere apart daire denmektedir.Apart otel lerde görülen bir uygulamaydı . 


  Apart daire ne demektir? 
 
Türkçe karşılığı olmamakla birlikte;bir veya iki odalı açık mutfaklı küçük dairelere apart daire denmektedir.Apart otel lerde görülen bir uygulamaydı . 


  Apartman yönetim kaç kişiden oluşur? 
 

Yönetimin kaç kişi olacağı yönetim planı ile belirlenir. İki ihtimal vardır; ya yönetici adı altında bir kişi, ya da yönetim kurulu adı altında 3 kişi seçilir.  Apartmandaki boş kapıcı dairesi kiraya verilebilir mi? 
 
Kapıcı daireleri ortak mahallerdir. Ortak mahallerin maliki tüm bölüm malikleridir. Bu gibi bölümlerle ilgili bir tasarruf yapılacaksa oy çokluğu yeterli değildir, oy birliği gerekir. Yani tüm bağımsız bölüm maliklerinin oyunun alınması şarttır, Kat maliklerinin çoğunluğunun oyu yeterli değildir. Bu sayede kiraya verilmesi mümkündür 


  Apartmanın bahçesi otopark haline getirilebilir mi? 
 

Mimari projede belirtilmediği taktirde bahçenin otopark haline getirilmesi olanaksızdır. Ancak kat malikleri ittifakla karar verirlerse mümkün olabilir  Aplikasyon nedir? 
 
Herhangi bir parselin zeminde geometrik durumunun tespitidir 


  Apostille nedir ? 
 

5 Ekim 1961 tarihinde La Haye sözleşmesine katılan ülkelerden birisi yetkili makamı tarafından belgenin düzenlendiği anlamına gelir. Vekaletname, yetki belgesi ve diğer belgeler üzerinde “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresi varsa o yerdeki Türk konsolosluğu tasdikine gerek olmadan belge Türkiye’de geçerli kabul edilir.  Arazi ile arsa arasındaki fark nedir? 
 
Arazi imar uygulaması geçmeyen toprak parçasıdır. Arsa ise belediyelerin imar uygulaması yaptığı yerlerdeki yapılaşmaya müsait toprak parçasıdır (imar uygulamasında yeşil alan,okul,yol, Hastahane vb. alanlar ayrılır) 


  ARKAD nedir? 
 
Binanın üstü işyeri veya ev olur ama zeminde geçit vardır. 


  Arsa payı nedir ? 
 

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindeki (arsadaki) ortak mülkiyet payına arsa payı denir.  Arsa payına itiraz edilebilir mi ? 
 

Evet, edilebilir. Kat mülkiyeti kurulduğunda bağımsız bölümlerin değerleriyle orantılı olmayan arsa paylarına karşı kat maliklerinin arsa payının düzeltilmesi için dava açma hakkı vardır  Askı süresi ne demektir? 
 
İmar çalışması yapıldığı dönemlerde uygulanan planlar halka açık şekilde bir süre askıda kalır ve vatandaşlarımız bunları inceleyerek zarara uğradığı durumlarda itiraz ederek düzeltme isteyebilirler ama askı süresinde itiraz edilmezse plan kabul edilmiş sayılır. 


  Ayni hak nedir? 
 

Mal üzerinde tasarruf veren başkalarına karşı ileri sürülebilen haktır.  Ayrık nizam nedir? 
 

Hiçbir yanında komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır  Bağımsız bölüm ne demek ? 
 

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan ve her biri kat mülkiyeti kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen konut, dükkan, mağaza, showoom, daire, depo gibi bağımsız mülkiyete konu bölümlerine bağımsız bölüm denir  Bağımsız bölümler arasında apartman giderleri nasıl bölüştürülür? 
 

Bağımsız bölümler arasında giderlerin nasıl bölüştürüleceği yönetim planından araştırılır. Açık bir hüküm varsa bu uygulanır. Açık hüküm yoksa kapıcı, bahçıvan, bekçi, kaloriferci ücretleri eşit bölüştürülür. Diğer giderler arsa payı oranına göre bölünür. Aynı alana sahip iki dairenin arsa payları farklı olabilir. Çünkü arsa payı rayiç değerler üzerinden hesaplanır, örneğin 8 katlı bir apartmanın 3, 4 ve 5inci katları diğerlerinden daha pahalı olabilir. Buna rağmen arsa paylarının farklı olması şart değildir. Esasen bağımsız bölümün değerine uygun arsa payı verilmesi kanuna uygun olur  Bankaya yatırılan kira bedelinin makbuzu geçerli bir kanıt olabilir mi? 
 
Kiracı tarafından emlak sahibinin hesabına yatırılan makbuzlar, ancak 'Kira Bedeli' olarak yatırıldığına ilişkin bir bölüm eklenirse geçerli bir kanıt olabilir. Aksi takdirde, emlak sahibinin hesabına yatan borç olarak değerlendirilir . 


  Bina cephe mesafeleri ne kadardır? 
 
Bir binanın minimum cephesi 6 mt ve en fazla derinliği ise 22 mt yi geçemez.Bunlar küçük parseller için geçerlidir 


  Binalar arasında çok boşluk yok iç içeler,izin veriliyormu? 
 
Alçak katlarda yola cephe 5 mt,komşu mesafesi 3 mt,arka bahçe mesafesi ise yüksekliğin yarısı kadardır.Ancak inşaat oturumu yetmediği takdirde arka bahçe mesafesi 2 mt ye kadar düşebiliyor. 


  Bir aracılık sözleşmesi hangi hususları kapsamaktadır? 
 

1- TARAFLARIN KİMLİKLERİ: İş sahibi adına hareket eden şahıs temsilci veya vekil ise bu konudaki yetkisini belirleyecek geçerli bir belge sözleşmeye eklenmelidir. (İş sahibi adına hareket eden şahsın bu konuda yetkilisi olup olmadığına özellikle dikkat etmeli ve bu konu açıkça belirlenmelidir.)
Burada şu konuyu belirtelim ki ; 2007 sayılı Türkiye’de Türk vatandaşına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkındaki kanunun 1. maddesi uyarınca tellallık yalnızca Türk vatandaşları tarafından yapılan bir meslektir.(B.K.260)
2- Sözleşmenin yazılı olması ve taraflarca imzalanması gerekmektedir. Ayrıca yer gösterme belgesi de iş sahibi tarafından imzalanarak sözleşme eki olarak belirlenmelidir.
3- Sözleşme konusu açıkça hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir.
4- Aracının ne miktarda ücret, ne zaman hangi koşullarda alacağı açıkça belirlenmelidir.
5- Hizmet süresi ve bu sürenin ne şekilde uzatılacağı açıkça belirlenmelidir.
6- Hizmetin ifası gereken masraflar, bu masrafların kimin tarafından ne miktar da ve ne zaman ödeneceği.
7- Aracılık hizmeti gereğince verilmesine karşın tarafların akitten vazgeçmesi halinde ücretin ödenip ödenmeyeceğine dair bir açıklama ve iş sahibinin bu konudaki taahhüdünün neler olabileceği.
8- Aracı tarafından üstlenilecek aracılık hizmetinin sınırları ve çalışma koşulları belirlenmelidir.  Bir inşaat projesinde süre varmıdır? 
 

Proje 5 yıldan eski olmamalıdır ve projeyi aldıktan sonra 2 yıl içerisinde su basmanı atılmalıdır  Bir taşınmazın sit alanı olup olmadığına kim karar verir. 
 

Taşınmaza ait röleve projelerini inceleyen tabiat ve kültür varlıklarını koruma kurulları karar verir.  Bitişik bina nedir? 
 
Blok nizamındaki bir parsel üzerinde kalan binadır. 


  Boş duran daire için asansör tamir parası verilir mi? 
 
Evet verilir. Dairenin boş olup olmaması, kiraya verilip verilmemesi yönetim giderlerinden muaf olmayı gerektirmez. Ancak yönetim planında aksine hüküm olmamalı.. 


  Brüt yoğunluk nedir? 
 
Planlama alanının bütününde getirilen yoğunluktur. 


  Cebri icra ne demektir ? 
 

Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili demektir.  Cebri satış nedir ? 
 
Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına tescili işlemidir. 


  Cins tashihi nedir? 
 
Örneğin bina yıkıldığında tapudaki yazılı olan cinslerin ( bahçeli ev- kargir ev ..gibi) tapuda arasaya dönüştürülmesidir yada tam tersi arsanın üzerine inşaat yapıldıktan sonra genel iskan alınarak tapunun arsa yerine mesken olarak tescil ettirilmesidir. 


  Çevre düzeni planı nedir? 
 
Bölge planı ile nazım planı arası bir konumda yer alan ve fonksiyonel bütünlüğü olan yerleri kapsayan alt bölge planlarıdır. Diğer bir deyişle bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayii, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlardır. 


  Depozito nedir ? 
 
Depozito, kiracının kiralananı tahliye etmesi durumunda borç bırakma ve taşınmaza zarar verme ihtimali karşısında teminat olarak alınan bir miktar paradır. 


  Devir alımlarda dikkat nedeni nedir? 
 
Kira sözleşmesinde 3.kişilere devredilemez veya ortak alınamaz maddesi yazılmamışsa bu devir aldığınız mağaza dan tahliye nedenidir. 


  Devlet zorla kamulaştırma yapabilir mi? 
 
Kamulaştırma iki türlü yapılır.Rızai ferağ veya mahkeme kararıyla tescil.Eğer kamulaştırılan mülkün sahibi rızaen ferağ vermiyorsa,adli yargıdan karar alınarak kamulaştırma yapılabilir. 


  Düzenleme ortaklık payı oranı nedir? 
 
Bir düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme ortaklık payı miktarının bu saha içindeki kadastro ve imar parsellerinin toplam yüz ölçümü miktarına oranıdır. 


  Ecri misil nedir? 
 
İşgal ücretidir. 


  Ekspertiz ücrete tabi midir? 
 
Eğer taşınmazınızın satışı görevini şubelerimizden birine vereceksiniz ön ekspertiz ücrete tabi değildir. 


  Elbirliği mülkiyeti ne demektir ? 
 
Birden çok kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olmaları demektir. 


  Emlak beyan değeri ne demektir ? 
 

Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değerdir. Bu değere kayıtlı değer de denir. Tapu harçlarına esas matrah hesaplanırken, bu değere sonraki her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden aşağı olmamak üzere taraflarca müdürlüğe bildirilen değer üzerinden harç hesaplanır.  Emlak vergilerindeki oranlar ne kadardır? 
 
Konutlarda binde 3 İşyerlerinde binde 3 Arsada binde 3 Arazide binde 1 


  Emlakçıların sorumlulukları varmıdır ? 
 
Emlakçılar taraflara (alıcı ve satıcı) doğru bilgi vermekle sorumludurlar.aksi halde hizmet bedeli almaya hak kazanamazlar. 


  Emlakçılık ne demektir? 
 
Emlakçı taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından birini bulma(mevcut müşteri portföyü.gazete ilanı tabela asmak internette yayınlamak) ,taşınmazı göstermek,nitelikleri hakkında bilgi vermek,tarafları aydınlatmak suretiyle aktin yapılmasına hazırlamakla yükümlü lüğü olan kişidir,yaptığı işte emlakçılıktır. 


  Emlakçıya komisyon vermek zorunlumudur? 
 
Eğer aranızda yazılı bir sözleşme varsa ve emlakçı size gereken hizmeti sunmuşsa doğruluk ve dürüstlük kuralına uygun hareket ettiyse zorunludur.Ama borçlar kanunun 407.maddesine göre "doğruluk kurallarına aykırı davranan aracı ücrete ve yaptığı masrafa ait olan haklarını kaybeder"demektedir. 


  Ferağ nedir? 
 
Bir mülkün tasarruf ve sahip olma hakkını başkasına verme. 


  Garame anlaşması nedemektir ? 
 
İpoteğin tesisi sırasında veya sonradan birden çok ipotek alacaklısı arasında yapılan ve gayrimenkulün paraya çevrilmesi halinde, üst derecedeki ipoteğin öncelikli olması hakkını kaldırarak, alacak miktarları arasındaki orana göre satış bedelinin Paylaştırılmasını ön gören bir anlaşmadır. 


  Gayrimenkul ne demektir? 
 

Arazi, arsa, bina,apartman,fabrika,showroom,çiftlik,benzinlik,iş hanı,bir binadaki bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran şeylerdir. Bu nedenle taşınmaz mal da denmektedir.Gayrimenkul kayıtları kadastro gören yerlerde tapu sicilinde, kadastro görmeyen yerlerde zabıt defterlerinde tutulmaktadır. Tapusu olmayan ayrimenkullerin devri zilyetlik hükümlerine göre harici senet veya noterde yapılmaktadır.  Gecekondu ne demektir? 
 

İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapı demektir.  Halihazır harita ne demektir? 
 
Bayındırlık ve iskan bakanlığınca tespit edilen teknik esaslara göre hazırlanan şehir ve kasabaların tesislerine ait plan ve projelerin, şehiriçi ve şehirlerarası bağlantı yollarına ait projeler ile kadastro planlarının ve kontrol hizmetlerinin planlanması ile ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi ve uygulanabilmesini sağlamak, herhangibir yerin görünebilen yapay ve doğal bütün unsurlarını belirli bir ölçekte göstermek üzere hazırlanan haritalara denir. 


  Hangi ülke vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti’nde gayri menkul sahibi olabilirler? 
 

Türkiye ile arasında karşılıklılık bulunan şu ülke vatandaşları gayrimenkul sahibi olabilirler:

Almanya,A.B.D.,Andora,Arjantin,Avusturalya, Avusturya,Bahamalar, Barbados, Belçika,Belize,Benin,
Bolivya, Bosna-Hersek, Bostwana, Brezilya, Danimarka, Dominik cumhuriyeti, Ekvator, Elsalvador, Estonya,
Fildişi sahilleri,Filipinler,Fillandiya,Gana,Gine,Grenada, Fransa, Gabon, Guatemala,Guyana,Güney Afrika Cumhuriyeti,Haiti, Hırvatistan, Hollanda,Honduras, İngiltere, İrlanda, İspanya,İsrail,İsveç,İsviçre, İtalya,Jamaika,Japonya,Kamerun, Kanada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya,Kore(Güney),Kosta Rika,Letonya,Liechtenstein,Litvanya, Lüksemburg,Macaristan, Malavi, Malezya,Mali, Malta, Mauritius, Meksika, Monako, Moritanya, Mozambik, Nijerya, Nikaraga, Norveç, Orta Afrika Cumhuriyeti, Panama,Paraguay, Peru,Polonya,Portekiz,San Marino,Senagal,Sırbistan-Karadağ,Singapur, Somali,Srilanka,Swaziland, Şili, Tanzanya,Uruguay, Venezuella,Yeni Zelanda,Yeşilburun Adaları Yunanistan

Sadece bina mülkiyeti edinebilen ülkeler:

Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Çad, Çin, Fas, Gürcistan, İran, Kazakistan, Keny, Kırgızistan, Makedonya, Mısır, Moldova, Nabimya, Özbekistan, Romanya, Rusya Fedreasyonu, Slovenya, Tacikistan,Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Ürdün 

Mülkiyet edinemeyen ülkeler:

Afganistan,Baheryn,Birleşik Arap Emirlikleri,Burma,Cezayir,Çek Cumhuriyeti,Endonezya,Eritre,Ermenistan,Etyopya, Fiji,Hindistan,Irak,İzlanda,Kamboçya,Katar,Kore(Kuzey),Kuveyt,Küba,Laos,Libya,Maldivler,Moğolistan,Nepal,Nijer, Oman,Papua Yeni Gine,Slovakya,Sudan,Surinam,Suudi Arabistan,Tayland,Tunus,Vietnam,Yemen  Harici Satış nedir ? 
 

Tapu müdürlükleri dışında yapılan ve tapuya tescil edilmeyen satışlardır.  Haymatlos nedir? 
 
Vatansız, hiçbir ülkenin vatandaşlığında bulunmayan kişi demektir. 


  Hazine arazisi ne demektir? 
 

Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi. Hazinenin tapu sicilinde tescilli olan arazileri olabileceği gibi, tapuya tescil edilmemiş araziler, dağlar, tepeler, kayalar,göller, nehirler, dereler de hazinenin mülkiyetinde sayılır. Tescili olanlara hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler, tescilsiz olanlara hazinenin genel mülkiyetinde olan araziler denir. Hazine arazilerinin ihale yolu ile satışı mümkündür.  Hibe nedir? 
 
Karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetin devredilmesidir.hibeyi kabul eden binde 36 harç öder. 


  Hissedarların arasında yapılan rızai taksim geçerlimidir? 
 
Mutlaka noterden yapılması gerekmektedir,kendi arasında yapılan geçersizdir. 


  Hisseli bir tarla almak istiyorum sakıncası var mıdır? 
 

Diğer hissedarlardan tek tek olur alınırsa ve rızai taksim yapılmışsa sakıncası yoktur.  Hisseli tapu ne demektir? 
 

Tapu sicilinde tescilli bir taşınmazın sahiplerinin birden fazla sahibinin bulunması halindeki tapulara hisseli tapu denir.  Hükmen ipotek ne demektir ? 
 
Malikin rızasına tabi olmadan mahkeme kararıyla kurulabilen ipotek demektir. HUMK. Madde 96’ya göre mahkeme kararıyla teminat ipoteği kurulabilmektedir. 


  Islah imar planı ne demektir? 
 
981/3290 sayılı ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak işlemler hakkında kanun ile tanımlanmış, 1/1000 ölçekte hazırlanan bir plandır. 


  İkili blok nizam ne demektir? 
 
Bir tarafı komşu parseldeki binaya bitişik diğer taraftan ayrık olan yapı nizamıdır. 


  İkiz villa nedemektir? 
 
Aynı parsel üzerinde inşa edilen bitişik villa dır.villa'ların 3 er tarafı açık birer tarafı yapışıktır.Müstakil villa ise parsel üzerinde 4 tarafı açık bağımsız villa dır. 


  İktisap nedir? 
 
Bir şeyin mülkiyetini elde etmek sahip olmaktır. 


  İlçe belediyesi ne demektir? 
 
Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerde kalan belediyelikleridir. 


  İlga nedir? 
 
Bitirme, yok etme, feshetmek. 


  İmar affı ne demektir? 
 
Ülkemizdeki yoğun nüfus artışının getirdiği konut ihtiyacına yönelik arsa üretiminin karşılanamaması nedeniyle ortaya çıkan kaçak ve çarpık yapılaşmayı bir plana bağlayarak kişilerin kullanımındaki alanların mülkiyetinin belirli sınırlamalarla kullananlara dağıtımına imar affı denmektedir. 


  İmar çapı ne demektir? 
 
Belediyelerce bir arsanın üzerine yapılabilecek olan yapının taban alanını toplam inşaat alanını kat adedini binanın yüksekliğini komşu mesafelerini ve yol cephelerini gösteren onaylı belgedir. 


  İmar çapının süresi var mıdır? 
 
Evet bir yıl geçerlidir. 


  İmar ihya ne demektir? 
 
Orman sayılmayan, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen arazinin, masraf ve emek sarfı ile tarıma elverişli hale getirilmesidir. 


  İmar parseli ne demektir? 
 
İmar kanunu ve yönetmeliği, imar planına göre gerekli teknik ve kanuni işlemlerden sonra oluşmuş, üzerinde bina(lar) yapılabilen parseldir. 


  İmar planı değişikliği ne demektir? 
 
Onarlı imar planı sınırları içinde arazi kullanışlarının büyüklüğünde, konumunda, yoğunluğunda veya ulaşım sisteminde imar planı anakaralarını bozmayacak biçimde mevzi olarak farklılık gerektiren değişikliklerdir. 


  İmar uygulamalarında askı süresi kaç gündür? 
 
Askı süresi on beş gündür. 


  İmar uygulaması ne demektir? 
 
Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşumunu sağlamak amacıyla bulunduğu yere göre belediye veya valiliklerce yapılan ve bu yerlerde inşaa edilecek resmi ve özel bütün yapıları düzenleyen imar planı hazırlama işlemidir. 


  İnşaat alanı ne demektir? 
 
İskanı mümkün olan bodrum katlar ve çatı araları dahil asma kat, çekme kat ve diğer bütün katların alanlar toplamıdır. 


  İnşaatların tümünde dükkan olur mu? 
 
Yeni imar yönetmeliklerine göre yirmi metreden fazla  yolun olduğu yerlerde yapılan binaların altına dükkan yapılabilir. 


  İntifa hakkı ne demektir? 
 
Yararlanma Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap süreli olmak zorundadır.gerçek kişilerde en fazla ömür boyu tüzel kişiliklerde ise 100 yıldır lehine intifa hakkı tanınandan binde 40 harç tahsil edilir. 


  İntikal nedir? 
 
Birinden diğerine geçme. 


  İpka nedir? 
 
Yerinde bırakma.Hisseli devirlerde,devredilen hisseden ayrı olarak malikin uhdesinde (üzerinde) kalan kat mülkiyet payıdır. 


  İpoteğe teminat ilavesi ne demektir? 
 
İpotek kapsamına yeni bir gayrimenkulun resmi senet düzenlenerek ilave edilmesidir. 


  İpoteğin feshi ne demektir? 
 
İpoteğin kaldırılması demektir. 


  İpotek ne demektir? 
 

Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak,  bir gayrimenkul  gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın,  varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir. Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca,  güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın,  varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir.

İpotek İblağı:  Önceden tesis edilmiş ipoteğin bedelinin resmi senet düzenlenerek arttırılmasıdır.

İpotekten Kurtarma: İpoteğe dahil gayrimenkullerden bir veya birkaçının ipotek kapsamı dışına çıkarılmasıdır. İpotek alacaklısının talebi ile tescil istem belgesi düzenlenerek yapılır.

İpoteğe Teminat İlavesi: İpotek kapsamına yeni bir gayrimenkulun resmi enet düzenlenerek ilave edilmesidir.  İpotek alacağının temliki? 
 
İpotek alacağının resmi senetle veya noterde düzenlenmiş bir sözleşme ile alacaklı tarafından bir başkasına devredilmesi işlemidir. 


  İpotek derecesi ne demektir? 
 
İpoteğin tapu kütüğünde tescil edildiği derecedir.  İpoteklerin birbirine olan öncelik hakkı tescil edildikleri tarih ve yevmiye sırasına göre değil bulundukları dereceye göre belirlenir.İpoteklerin tapu kütüğünün diğer sütunundaki haklara olan önceliği ise tescil edildikleri tarih ve yevmiyeye göre belirlenmektedir.  İpoteğin bulunduğu derecenin resmi senet düzenlenerek yükseltilmesi ve indirilmesi mümkündür.  Derece içinde sıralar mevcuttur. Talep edilmesi halinde belli bir derecenin belli bir sırasına (3/2 gibi) tescil yapmak mümkündür.  Burayı silerek yazını yaz. 


  İpotek döviz üzerinden yapılabilir mi? 
 
İpotek Türk Lirası üzerinden yapılır.  Ancak vadesi beş yıl ve daha fazla olan dış kaynaklı krediler üzerinden yabancı para üzerinden ipotek tesisi olanaklıdır. 


  İpotek iblağı ne demektir? 
 
Önceden tesis edilmiş ipoteğin bedelinin resmi senet düzenlenerek arttırılmasıdır. 


  İpotekten Kurtarma ne demektir 
 
İpoteğe dahil gayrimenkullerden bir veya birkaçının ipotek kapsamı dışına çıkarılmasıdır.  İpotek alacaklısının talebi ile tescil istem belgesi düzenlenerek yapılır. 


  İrat senedi ne demektir ? 
 
Şahsi nitelikte olmayan bir alacak için karşılık gösterilen gayrimenkulle sınırlı sorumlu olmak kaydıyla resmi senetle ve tapu senedine tescil ile sadece zirai gayrimenkuller, evler ve üzerine bina inşa edilecek arsalar üzerinde kurulan bir gayrimenkul rehin senedidir. 


  İrtifak hakkı ne demektir? 
 
Taşınmaz sahibinin taşınmazını bir başkasının kullanmasına müsaade etmesidir. Taşınmaz yararına kurulan irtifak haklarından en önemlisi geçit(yol) hakkıdır.irtifak hakkının tesisinde ödenen bedel üzerinden binde 48 harç tahsil edilir.(genellikle tarlasına veya bahçesine yol olmayan tarla veya bahçe sahiplerinin komşu tarla,bahçe veya araziden aldıkları yol hakkıdır). 


  İş yerlerine dask (deprem sigortası) gerekiyormu? 
 
Ana gayrimenkul komple işyeri ( mağaza, showroom,fabrika )ise gerekmiyor ama altı işyeri üstü ev ise DASK gerekiyor. 


  İştira hakkı nedir? 
 
Bir taşınmazı satın alma hakkıdır.Mal sahibiyle karşılıklı anlaşma imzalanır ve tapuya tescil edilir, süresi 10 yıldır.Taşınmaz başkasına da satılsa bu hak geçerlidir.. 


  İvaz nedir? 
 
Bedel, karşılık, karşılık olarak verilen şey. 


  İvazsız nedir? 
 
Bedel, karşılık, karşılık olarak verilen şey. 


  İzalei şuyu ne demektir 
 
Ortaklığın giderilmesi demektir.Dava açılması gerekir.Açılan davada ya ortaklardan biri yada dışardan bir kişi (En yüksek fiyatı veren kişi alır)taşınmazı satın alır. 


  Kaç çeşit pafta vardır? 
 
a- Grafik paftaları b- Memleket paftaları c- İmar paftaları 


  Kaç türlü sit alanı vardır? 
 
1.Kentsel sit alanı 2.Tarihi sit alanları 3.Arkeoloji sit alanları 4.Doğal sit alanları. 


  Kadastro çapı ne demektir? 
 

Tapuca tescil edilmiş olan arazi parçalarının sınırlarını gösteren belgedir.  Kadastro ne demektir? 
 
Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine kadastro denir. 


  Kadastro parseli ne demektir? 
 
Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parsellerdir. 


  Kagir ne demektir? 
 
Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir. 


  Kain ne demektir? 
 
Mevcut, bulunan anlamındadır. Örneğin/...mahallesinde kain ...parsel numaralı taşınmaz mal.. 


  Kamulaştırma ne demektir ? 
 
Devlet veya kamu tüzel kişilerinin,kamu yararınıgerektirdiği hallerde,karşılıklarını peşin ödemek şartıyla,özel mülkiyette bulunan taşınmazın bir kısmına veya tamamına el koymasıdır. 


  Kargir nedir? 
 
Taştan tuğladan yapılmış bina. 


  Karkas nedir? 
 
İskele. 


  Kat alanı katsayısı (kaks)(e= emsali) ne demektir? 
 
İnşaat alanının parsel alanına oranıdır. 


  Kat irtifakı kurmak için ne gibi belgeler gerekmektedir ? 
 
1-Dilekçe 2-Liste 3-Genel İnşaat Projesi ve vaziyet planı 4-Yönetim planı 


  Kat irtifakı nedir? 
 
Bir arsa üzerinde birden fazla bağımsız bölümün ileride kat mülkiyetine dönüştürülmek üzere arsanın sahiplerince kurulan irtifak hakkına denir.Kat irtifakı tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmelidir. 


  Kat karşılığı inşaat sözleşmeler sadece noterden yapıldığı zaman geçerli midir? 
 
Noterden yapılması zorunludur. 


  Kat karşılığı inşaatlarda satış nasıl yapılır? 
 
Satış vaadi sözleşmesi veya hakkın temliki yoluyla satış yapılır. 


  Kat maliki ne demektir? 
 
Kat mülkiyetine sahip olan şahısa denir 


  Kat mülkiyeti nasıl sona erer ? 
 
Katmaliklerinin talebiyle, ana yapının harap olması veya tamamiyle yok olması veya anagayrimenkuün kamulaştırılmasıyla sona erer. 


  Kat mülkiyeti ne demektir? 
 
634 sayılı yasa ile müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet bir yenisi”kat mülkiyeti” eklenmiştir.  Kagir bir yapının başlı başına kullanımına elverişli daire, büro, dükkan, depo gibi bölümleri üzerinde o taşınmazın maliki var ise bu malik veya ortak malikleri tarafından kurulan mülkiyet haklarına denir. 


  Kat yüksekliği nedemektir? 
 
Binanın herhangibir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafedir. 


  Kaynak hakkı nedir? 
 
Su hangi arazide çıkıyorsa o tapunun sahibi kaynak Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap az seviyedeyse kendisi kullanır,su fazla ise yönünü değiştiremez ve doğal yoluyla diğer tarlalara gider. 


  Kayyım ne demektir ? 
 
Belli bir işin yapılması veya belli bir olayda kişinin temsil edilmesi için mahkemece tayin edilen temsilci demektir. Gerçek veya tüzel kişiler için kayyım tayin edilebilir. Genelde veli ile küçük, vasi ile kısıtlı arasında menfaat çatışması bulunduğunda veya tüzel kişilerin yöneticileri hakkında sorunlar yaşandığında kayyım tayin edilmektedir. 


  Kıyı kenar çizgisi ne demektir? 
 
Deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık,kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırıdır. Burayı silerek yazını yaz. 


  Kira akdin de süre var mıdır? 
 
Borçlar kanununa göre yapılan akitlerde; Genelde süre şart değildir. Ancak aktinin feshini ihbar konusunda bu husus önemlidir. Borçlar kanununa göre akit yapılmış ve taraflar aralarında bir süre kararlaştırmış ise sürenin bitimi aktin son bulma tarihidir. 


  Kira süresi dolmadan tahliye istenirse ne olur? 
 
Kiracı komşuları rahatsız etmemek ve mecuru hor kullanmamakla yükümlüdür. Aksi halde kiralayan tazminat ile birlikte tahliye isteyebilir. Kiracının kusuru olmaksızın mecurdan tahliyesi istenmiş ise ve kiracıda kira süresi bitmeden mecuru tahliye etmiş ise bu taktirde kiralayanın kiracının zararını tazmin etmesi gerekir. Adi kira halinde kiralanan yer kendisine teslim edilmeyen kiracının sözleşmeyi tek taraflı fesh etmek ve bu nedenle zararını tazmin isteyebilmek hakkı vardır. 


  Kiracı oturduğu yerde ki hakları nelerdir? 
 
Kat mülkiyeti kanununa göre kiracının hakları: Ortak yerlerden ve eklentilerden yararlanma hakkı (a) şıkkındaki hakkını engellemek isteyen bir kat maliki çıkar ise, kiracı, müdahalenin önlenmesi için kat malikleri kuruluna başvurabilirler. (b) şıkkındaki başvuruya rağmen müdahale devam ediyorsa kiracı sulh mahkemesine başvurabilir. Geçici izin nedeni ile doğan zararları izin kimin lehine verilmiş ise ondan tazmin hakkı. Ortak giderler mal sahibi tarafından ödenmiş ise, kiracı ödediği ortak gideri kira parasından indirebilir. Kat mülkiyeti yasasına aykırı davrananlar aleyhine dava açma hakkı 


  Kiracı yönetici olabilir mi? 
 
Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre yönetici bağımsız bölüm maliklerinin oyu ile seçilir. Bu seçimde sayı ve arsa payı çoğunluğu aranır. Şayet yönetim planına, yöneticilerin bağımsız bölüm malikleri arasından seçileceği hükmü konmuşsa kiracı yönetici olamaz. Eğer böyle bir hüküm konmamışsa kiracı bile olmayan dışarıdan birinin yönetici olmasına bir engel yoktur. Böyle bir hüküm konulduğu taktirde sadece kat malikleri yöneticilik yapabilir, vekaleten de olsa kat maliki olmayan birisi yöneticilik yapamaz. Unutulmaması gereken kiracı yönetici olsa dahi kat malikleri toplantısına katılamaz. 


  Kiracıdan alınan depozito hangi şartlarda kullanılır. 
 
Kiracı kirasını ödememişse , Elektrik ve su parasıyla ilgili ödeme yapmamışsa , Evin değerini düşürecek bir hasara neden olmuşsa (Pencere kasası harap olmuşsa, kapı duvar kırıldıysa, mermer, fayans parçalandıysa gibi) ev sahibi güvence bedelinin gerekli miktarını kullanabilir. 


  Kiracıdan ne kadar depozito alınılabilir ? 
 
Depozito bedeli üç aylık kira bedelini aşamaz. 


  Kiracım kiralarını zamanında ödememektedir,bu tahliye nedeni sayılır mı? 
 
Bir kira yılı içerisinde kiracı en az 2 kere kirasını zamanında ödemezse ve ihtar çekilmesine neden olursa tahliye sebebidir. 


  Kiracınız kendine ait evi olmasına rağmen, başka bir evde oturuyorsa, evinizden hangi şartlarla tahliye edebilirsiniz? 
 
Aynı belediye sınırları içinde kiracının oturmaya elverişli bir evi bulunması tahliye nedenidir. Ancak kiracının bu konutunun kullanılır nitelikte olması gerekir. Konutun bulunduğu yerin konumu, kullanılış biçimi, kiracının sosyal durumuna uygunluğu araştırılır. 


  Koruma imar planı ne demektir? 
 
Sosyal, ekonomik, estetik, turistik ve hijyenik yönlerden önemi olan tarihi ve doğal değerlerin günün koşullarına göre ve çağdaş planlama yöntemleri ile ele alınıp, kamu yararına yönlendirilmesi amacı ile yapılan plandır. 


  Köy yerleşim alanı nasıl belirlenir ? 
 
Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarının 100 m. Dışından geçirilecek bir çizginin içinde kalan ve sınırları İl İdare Kurulunca karara bağlanan alanlardır. 


  Kroki ne demektir? 
 
Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimidir. 


  Küçücük sokaklara bahçe katı yerine dükkanlar yapılıyor,kanuna uygun mudur? 
 
Eski imar uygulamaları için geçerlidir,yeni imar uygulamalarında 20 metrelik yollardan küçük yollara dükkan ruhsatı verilmemektedir.Bu yeni imara açılacak bölgelerde ise 30 metrelik yollardan küçük sokaklara imar verilmemektedir. 


  Mahcur ne demektir? 
 
Kısıtlı demektir, kendi adına işlem yapabilmesi,fiil ehliyeti sınırlanmış kişi demektir. Vesayet altındaki kişiler mahcur sayılır. 


  Mal ayrılığı ne demektir? 
 
Evlenme sırasında veya evlilik birliği kurulduktan sonra eşler arasında yapılacak sözleşme ile kararlaştırılan ve eşlerin mal varlıklarının tamamen bir birinden ayrı olduğu bir mal rejimidir. 


  Mal ortaklığı ne demektir? 
 
Ortaklığa giren malların mülkiyetine eşlerin elbirliği ile (iştirak halinde) sahip oldukları bir mal rejimidir. 


  Mal rejimleri ne demektir? 
 
Evlilik birliğinin sona ermesi halinde eşlerin mallarının nasıl paylaşılacağını öngören kanunla veya sözleşme ile kabul edilmiş sistem. Edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı olmak üzere dört mal rejimi vardır. 


  Mamelek nedir? 
 
Bir insanın mal varlığı. 


  Mera satın alınabilirmi ? 
 
Bir veya birkaç köy veya beldenin hayvanlarını otlatmaları veya otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya eskiden beri bu amaçla kullanılagelen arazidir. Tapu kütüğüne değil, kamu orta malları siciline tescil edilir. Mera vasfı değişmedikçe, özel mülkiyete konu olmaz, zamanaşımı ile kazanılamaz. 


  Mevat arazi ne demektir? 
 
Kimsenin tasarrufu altında bulunmayan ve kamunun yararına terk ve tahsis edilmemiş, boş yerlere mevat arazi denir. 


  Mevzi imar planı ne demektir? 
 

Mevcut imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumdaki alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı gereksinimleri kendi bünyesinde sağlanmış olan plandır. 

Uygulama imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumda bulunan alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlamış olduğu plandır.  Miras intikali ne demektir? 
 

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde,  mülkiyet hakkının ahkemeden alınmış veraset senedinde belirtilen mirasçılarına,  Medeni Kanunun hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemine mirasın intikali denir. Esas itibariyle miras, murisin (miras bırakanın) ölümü Anında tescilsiz olarak mirasçılarına geçmiş sayılır.

Tapu sicilinde yapılan işlem, hak doğrucu olmayıp şekli bir işlemdir.  Miras iştirak halinde veya müşterek mülkiyet olarak mirasçılar adına tescil edilebilir, müşterek mülkiyet olarak tescil edilebilmesi için tüm mirasçıların veya vekillerinin tapu sicil müdürlüğüne gelerek talepte bulunmaları gerekir.  Mirasın reddinde zaman aşımı varmıdır? 
 
Evet. 3 ay içerisinde mirasın reddi sulh hukuk mahkemelerinden talep edilmelidir. 


  Mirastan kimler yararlanmaktadır. 
 
Sıralamaya göre: 1- Çocuklar 2- Eşler 3- Anne ve baba 4- Büyükanne ve büyükbaba 5- Devlet 


  Miri arazi ne demektir? 
 
Kuru mülkiyeti devlete ait olup, intifa hakkı başkalarına ihale edilmiş arazidir. 


  Muadil inşaat alanı nedir? 
 
İnşaat nizamı cephe hatları ile belirlenmiş parsellerin son geçerli imar durumlarına göre hesaplanan bina inşaat alanlarına eşdeğer alandır. 


  Muhdesat nedir? 
 
İmar uygulaması yapıldıktan sonra oluşacak parsellerde eski sahiplerinin varsa ağaçlarının bedelinin ödenmesidir.Bina veya ağaçlarının bedeli ödenmeden terkin edilemez ancak hala kullanmaya devam ediliyorsa meni müdahele davası açmak gerekir. 


  Muvazaa ne demektir? 
 
Gerçek ismi ve niteliği saklanarak, başka bir isim altında üçüncü kişileri aldatmak için göstermelik olarak yapılan işlemdir. 


  Mülkiyet ne demektir ? 
 
Medeni Kanun, taşınır ve taşınmaz eşyayı niteliklerine uygun bir mülkiyet düzeni içinde sınıflandırmış ve ona göre hükümler getirmiştir. Medeni Kanunun 704-761. maddeleri taşınmaz mülkiyetini, 762-778. maddeleri menkul mülkiyetini düzenlemiştir. Mülkiyet hakkı; ona sahip olana, hakkın konusu olan eşya üzerinde, kanunun çizdiği sınırlar içinde dilediği gibi tasarruf etmek yetkisini veren en geniş ayni haktır. Anayasanın mülkiyet hakkını düzenleyen 36. maddesi şöyledir: “Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.  Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz."" Mülkiyet hakkı; sahibine, mülkiyet konusu şeyi (eşyayı) elinde bulundurma (zilyetlik), kullanma, şeklini değiştirme, eşyanın ürün ve gelirinden yararlanma, eşyayı ayırma (ifraz), eşya üzerinde hukuki ve maddi tasarrufta bulunma (onu başkasına devir ve tüketme) gibi haklar verir. Fakat bununla beraber, mülkiyet hakkı malike külfetler de yüklemektedir. Örneğin, vergilerini ödemek gibi. Kısa tanımı ile mülkiyet; Sahibine hakkın konusu mal üzerinde kullanma, yararlanma, tasarruf ve onu tüketme gibi en geniş yetkileri veren ve bir kısım ödevler (vergi gibi) yükleyen, herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir ayni haktır. 


  Müstakil ne demektir 
 
Kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, bağımsız,örneğin müstakil ev , müstakil bina 


  Müştemilat ne demektir? 
 
Eklenti Teferruat, Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bir bağımsız bölümün dışında olup, kömürlük, garaj, depo gibi doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti denir. 


  Müşterek mülkiyet ne demektir? 
 
Birden çok kimsenin bir taşınmaz mala hisseli olarak sahip olmalarına müşterek mülkiyet denir. Müşterek mülkiyette, tapu kütüğünde her bir hissedarın hissesi isminin karşısında 1/3, 2/5 gibi gösterilir. 


  Müteahhit inşaatı fesih işlemi nasıl olur? 
 
İki türlü fesih vardır: 1) Geriye etkili fesih: Yaptığı işin bedeli verilerek 2) İleriye etkili fesih: İnşa ettiği daireleri vererek. 


  Mütekabiliyet ne demektir? 
 
Karşlıklılıkanlamına gelmektedir. Mukabele-i Bilmisil kanuna göre mütekabiliyet ilkesi: Yabancı ülkelerde Türk vatandaşlarına olumlu veya olumsuz nasıl bir uygulama yapılıyor ise o ülkenin Türkiye’deki vatandaşlarına aynı uygulamanın yapılması ilkesidir. Bir yabancı uyruklunun Türkiye’de bir tapu işlemi yaptırabilmesi için onun ülkesinde Türklerin de aynı tapu işlemini yaptırabiliyor olması gerekir. 


  Mütemmim cüz ne demektir ? 
 
Bütünleyici parça. Yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır (MK.684). Örneğin; bir evin kapısı, pencereleri, bir arabanın aküsü, tekerleği gibi. 


  Müteselsil nedir? 
 
Birbiri ardına zincirleme giden, arası kesintisiz. 


  Nazım imar planı ne demektir? 
 
Varsa bölgeye ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine yine kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanılış biçimlerinin, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını gerektirdiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanması esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile beraber bir bütün olan plandır. 


  Nazım planını kimler yapar? 
 
Büyükşehir belediyelerince yapılır. 


  Net yoğunluk ne demektir? 
 
Planlama alanında sadece konut alanlarında(konut adaları) getirilen yoğunluktur. 


  Nirengi noktası ne demektir? 
 
Harita alımında kullanılan temel ölçü noktalarıdır. 


  Ortak yerler ne demektir? 
 
Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve Ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak yerler denir. Örnek; temeller, ana duvarlar, avlular, merdivenler, koridorlar, kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri gibi. Kat mülkiyeti kanunundaki ortak yerler ile Tapu Sicil Tüzüğünün 26. Maddesinde düzenlenen ortaklaşa kullanılan yerlerdir. 


  Ön bahçe ne demektir? 
 
Parsel ön bahçe hattı ile inşaat cephe hattı arasında kalan parsel parçasıdır. Birden fazla yola cephesi olan parsellerde bina ile yol arasında kalan bölümler de ön bahçe şartlarına tabidir. 


  Ön cephe hattı (inşaat cephesi) nedir? 
 
Bir parselde inşa edilecek binanın yol(lar) tarafındaki cephesi tanımlamak üzere planlarda grafik olarak gösterilen, kotlandırma röperin yerini tayin eden ve diğer cephelerin isimlendirilmesine esas olan, bina derinliğinin dik olarak uygulandığı hattır. 


  Ön, yan, arka bahçe mesafesi ne dir? 
 
Binanın zemininde komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği mesafelerdir. 


  Pafta nedir? 
 
Belirli ölçekteki tapuların veya kadastro haritalarının her birine pafta denir. 


  Parsel cephesi ne demektir? 
 
Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde dar kenar parsel cephesi olarak kabul edilir. 


  Parsel derinliği ne demektir? 
 
Parsel ön cephe hattından arka cephe hattı köşe noktalarına indirilen dik hatların ortalamasıdır. 


  Parselasyon ne demektir? 
 
Büyük bir parselin imar planı şartlarına uygun olarak birden fazla imar parseline dönüştürülmesi işlemidir. 


  Parselasyon planı ne demektir? 
 
İmar planının arazi uygulamasından sonra yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas alınan planlardır. 


  Pay temliki ne demektir ? 
 
İştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallarda iştirakçilerden (mirasçılardan) birinin henüz belirli olmayan payını bir diğer mirasçıya satış veya bağış yoluyla devretmesidir. 


  Pencere kapı haline getirilebilir mi? 
 
Her ne sebeple olursa olsun projeye aykırı olarak pencere kapı durumuna getirilemez. 


  Poligon taşı ne demektir? 
 
Nirengi noktaları arasında tesis edilen ve bunlar yardımıyla koordinatları hesaplanan tali ölçü noktalarıdır.Zeminde demir boru,beton,taş gibi muayyen şekilli işaretlerle belirtilir. 


  Rakabe ne demektir 
 
Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet. 


  Restitüsyon proje ne demektir? 
 
Kısmen veya tamamen yok olmuş bir yapının elde bulunan fotoğraf resim kalıntı türü kaynaklardan yararlanarak eski haline uygun projesinin yapılmasıdır. 


  Restorasyon projesi ne demektir? 
 
Eski yapının ilk durumuna getirilmesi amacıyla daha önce hazırlanmış rölöve projeden yararlanılarak hazırlanan yenileme projesidir. 


  Revizyon imar planı nedemektir? 
 
Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulanmasının problem olduğu durumlarında; planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır. 


  Röleve proje ne demektir? 
 
Var olan yapının yerinde alınan ölçülerle durumunu ortaya koyan projedir. 


  Röperli kroki nedir? 
 
Bir ada yada parselin yakınında bulunan belirli noktalara olan uzaklığını gösteren krokidir. 


  Rücu nedir? 
 
Karardan vazgeçme, cayma. 


  Saçak seviyesi ne demektir? 
 
Binaların son kat taban döşemesi üst kotudur. 


  Sahibi şirket olan bir taşınmaz da kiralandığında stopaj ödenir mi? 
 
Hayır,kiraya veren şirket kira ücreti kadar fatura keser ve K.D.V. öder.&nb
Linkback: Gayrimenkuller İle İlgili tüm Tanımlar 1- Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 17,538 
  • Gayrimenkul ve Gayrimenkuller İle İlgili Herşey...
  • 3 Yanıt
Emlakçılık ne demektir?

Emlakçı taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından birini bulma(mevcut müşteri portföyü.gazete ilanı tabela asmak internette yayınlamak) ,taşınmazı göstermek,nitelikleri hakkında bilgi vermek,tarafları aydınlatmak suretiyle aktin yapılmasına hazırlamakla yükümlü lüğü olan kişidir,yaptığı işte emlakçılıktır.

Herkes emlakçılık yapabilir mi?

Maalesef ülkemizde halen emlak komisyonculuğu veya emlak müşavirliği hakkında bir yasa olmadığından dileyen herkes emlakçılık yapabilir.

Emlakçıya komisyon vermek zorunlumudur?

Eğer aranızda yazılı bir sözleşme varsa ve emlakçı size gereken hizmeti sunmuşsa doğruluk ve dürüstlük kuralına uygun hareket ettiyse zorunludur.Ama borçlar kanunun 407.maddesine göre"doğruluk kurallarına aykırı davranan aracı ücrete ve yaptığı masrafa ait olan haklarını kaybeder"demektedir

Emlakçının yükümlülükleri var mıdır?

Emlakçı taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından birini bulma(mevcut müşteri portföyü.gazete ilanı tabela asmak internette yayınlamak) ,taşınmazı göstermek,nitelikleri hakkında bilgi vermek,tarafları aydınlatmak suretiyle aktin yapılmasına hazırlamakla yükümlüdür.

Kira sözleşmesi tapu kütüğüne şerhi ne demektir?

Kiraya verenle kiracının aralarında düzenledikleri yazılı sözleşmenin bir örneğini tapu sicil müdürlüğüne vererek kiraya konu olan taşınmazın kütüğüne kaydettirmeleri anlamına gelmektedir.

Devir aldığım işyerimden mal sahibi kira sözleşmesi sona ermeden tahliyemi istiyor bunu yapabilir mi?

Kira sözleşmesinde 3.kişilere devredilemez veya ortak alınamaz maddesi yazılmamışsa bu tahliye nedenidir.

Babamdan miras yoluyla kalan dükkanımdan mal sahibi tahliyemi istiyor bunu yapabilir mi?

Sözleşme ve kanun hükümlerine uygun davrandığınız sürece oturabilirsiniz ama taşınmazı boş tutarsanız bu tahliye nedeni olabilir.

Kiracımı ihtiyaç nedeniyle konutumdan tahliye ettirdim ama sonra vazgeçtim tekrar kiraya verebilir miyim?

3 yıl geçmeden taşınmazınızı kiraya veremezseniz aksi takdirde ceza uygulanır

Kiracım kiralarını zamanında ödememektedir,bu tahliye nedeni sayılır mı?

Bir kira yılı içerisinde kiracı en az 2 kere kirasını zamanında ödemezse ve ihtar çekilmesine neden olursa tahliye sebebidir.

Aldığım konutu 2 sene sonra satmak istiyorum bu satıştan elde ettiğim gelir vergiye tabi midir?

2 sene önceki emlak beyannamesi ile şimdiki beyanname arasındaki fark gelir vergisine dahildir.Eğer konutunuzu 5 sene önce almış olsaydınız gelir vergisinden muaf olurdunuz.

Ailemden miras yolu ile iktisap eden konutumu aynı sene içinde satmak istersem gelir vergisi öder miyim?

Miras yolu ile iktisap edilenlerde 5 yıllık süre şartı aranmaz o yüzden gelir vergisinden müstesnadır.

Emlak vergilerindeki oranlar ne kadardır?

Konutlarda binde 3İşyerlerinde binde 3Arsada binde 3Arazide binde 1

Gayrimenkul alım satımlarındaki alım-satım vergi oranları ne kadardır?

Emlak beyan değeri üzerinden alıcı yüzde 1,5 satıcı yüzde 1,5 olmak üzere bir tapu tescil işleminde toplam yüzde 3 harç ödenmesi gerekmektedir

Bir tapu tescil işleminde ne gibi belgeler gerekmektedir

a-Varsa tapu senedi veya fotokopisi

b-Alıcının 2 satıcının 1 vesikalık fotoğrafı

c-Fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya fotoğraf

d-Vergi dairelerinden alınacak vergi numarası

e-Temsil halinde temsile ait belge.

Tapuya gitmeden taşınmaz satın alınabilir mi?

T.C. de tapu tescil işlemleri sadece tapu sicil müdürlüklerinde yapılmaktadır.Ancak zorunlu durumlarda tapudan memur istenebilir.

Noterden satış vaadi sözleşmesi ile daire alınabilinir mi?

Satış vaadi sözleşmesi ile her türlü taşınmazı alabilirsiniz ama tescil işlemi yinede tapu sicil müdürlüklerinde yapılacaktır

Satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılması şart mıdır?

B.K.213.maddesine göre "gayrimenkule dair satım vaadi resmi senede rapt edilmedikçe muteber değildir" Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini yapmak görevi noterlere verilmiştir

Tapu tescil işleminde yaş sınırı var mıdır?

18 yaşını doldurmuş mümeyyiz olan herkes