Katmülkiyeti.Com


Apsiyon Yöneticinin Yanında

"Apsiyon Yöneticinin Yanında"

Gündem


İzlemek İçin Tıklayın...  Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi...

"Apartman ve Site Yaşamında Evcil Hayvan Beslenmesi....Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Youtube"

Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

KONUT SİGORTASI NEDİR ?

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Kasım 26, 2007, 10:10:31 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 4 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

KONUT SİGORTASI


Konut Sigortası ile Neleri Kapsam Altına Alabilirsiniz?
Konut sigortanızı yaptırırken üç türlü seçim yapabilirsiniz.Konut sigortası ile bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyalar güvence altına alınır. Bu durumda bina içerisindeki her türlü sabit tesisat da sigorta kapsamına girer.
İçindeki eşyaların da dahil edildiği bir konut sigortası yaptırılırsa bina içindeki her türlü eşya ,sabit tesisat dışında, sigorta kapsamına alınır.Herhangi bir hasarın gerçekleşmesi durumunda çoğunlukla eşyalar da hasar görür.Bu nedenle sigortaya konu olan konutların içindeki eşyalarla birlikte güvence altına alınması gerekir. Böylece az bir maliyet farkıyla daha geniş bir güvence sağlanır.
Kiracı olunması halinde sadece eşya teminatı alınarak eşyalar güvence altına alınabilir.


Konut Sigortası Teminatları


Konut sigortası konut ve içindeki eşyalar için gerekli bir güvencedir.Bu güvenceden en iyi şekilde yararlanmak için, ihtiyaçlara en uygun teminatlar poliçede yer almalıdır.


1. Konut Sigortasında Bulunan Ana Teminatlar


Konut sigortası teminatları sigorta şirketlerine göre farklılık göstermekle birlikte, yangın ana teminatı hepsinde ortaktır.


Yangın teminatı: Yangın, yıldırımın ve infilakın neden olduğu zararları güvence altına alır.


2. Konut Sigortasında Bulunan Ek Teminatlar


Konut sigortasının kapsamı ek teminatlarla genişletilerek daha fazla risk güvence altına alınabilir.Bunun için bir çok sigorta şirketinin konut paket poliçelerinde ek teminatlar da bulunmaktadır.


Grev, lokavt ve kötü niyetli halk hareketleri teminatı: Bu tür hareketlerin neden olacağı zararları güvence altına alır.Herbir hasarda hasar bedelinin yüzde beşi oranında muafiyet uygulanır.


Sel/su baskını teminatı: Sigortalanan konutun civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması, olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonucu dışarıdan basan suların vereceği zararları güvence altına alır.


Cam kırılması teminatı: Bu teminat sabit ve dik durumda takılı olan cam ve aynaların kırılması sonucunda meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.


Ferdi kaza teminatı: Sigortalının, riziko adresinde iken, poliçe kapsamında olan bir kaza sonucunda vefat etmesi halinde lehdarına, malül olması halinde kendisine, poliçede belirtilen limitler dahilinde tazminat ödenir.


Hırsızlık teminatı: Bu teminat bir hırsızlık sonucu çalınan eşyaları ve hırsızın bina veya eşyalara vereceği zararları güvence altına alır.


Konut yardım teminatı: Su tesisatı, elektrik, çilingir, cam ve benzeri tamir işleri için acil servis ve irtibat hizmeti sağlar.


Enflasyondan korunma teminatı: Bu teminat enflasyona karşı ortamda bina ve eşyaların güncel değerini korumasını sağlar.Sigorta bedeline sigorta süresi boyunca seçilecek enflasyondan korunma oranı kadar artış uygulanır.Ancak hasar tarihinde seçilen oran Devlet İstatistik Enstitüsünün açıklamış olduğu oranın üzerinde ise DİE’nin oranı uygulanır.


Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı: Bu teminat deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan neden olacağı bütün zararları güvence altına alır. Bir hasar durumunda zorunlu deprem sigortası limiti dahilinde ödeme yapılır. 2005 yılı için belirlenen en yüksek ödeme limiti ise 85.000 YTL dir.Bu bedeli aşan kısım için konut sigortası kapsamında yer alan deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı alınması gerekir.


Aile reisi sorumluluğu teminatı: Aynı evde ikamet eden sigortalı ve ailesinin mesken içinde üçüncü şahıslara bir kaza sonucu verebilecekleri ölümlü ve ölümsüz bedeni ve maddi zararlar belli oranlarda güvence altına alınır.


Dahili su teminatı: Su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması sonucu evde oluşan zararlar ile muslukların açık unutulması gibi durumlarda meydana gelebilecek hasarları güvence altına alır.


Yer kayması teminatı: Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında oluşan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu evde oluşacak hasarları güvence altına alır.


Araç çarpması teminatı: Kara ve hava taşıtlarının sigorta teminatı altına almış olduğunuz evinize çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.


Fırtına teminatı: Fırtına veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.


Duman teminatı: Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış, ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan duman sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.


Kar ağırlığı teminatı: Yoğun kar yağışından sonra çatı üzerinde biriken kar, ağırlığı nedeniyle bina ve içindeki eşyalara zarar verebilir, kar ağırlığı teminatı bu nedenle bina ve içindeki sigortalı değerlerde meydana gelen hasarları güvence altına alır.


Yangın mali mesuliyet teminatı: Sigortalının kendi sorumluluğundan doğan bir hasar sonucunda komşu, kiracı veya ev sahibine vereceği hasarları güvence altına alır.


Enkaz kaldırma teminatı: Hasar sonucu meydana gelen yıkıntının taşınma masraflarını güvence altına alır.


Alternatif ikametgah değişikliği masrafları ve kira kaybı teminatı: Bir hasar sonucu sigortalı konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda, teminatta belirtilen süre dahilinde başka bir konuta taşınılabilir. Hasarlı ve sigortalı konutun tamiri ve yeniden inşası yapılırken kullanılan diğer konutun kullanma maliyeti ise poliçede belirtilmiş teminat bedeli dahilinde karşılanır.


Konut Sigortası İndirimleri


Hasarsızlık indirimi: Sigorta süresi içinde konut ile ilgili herhangi bir hasar talebinde bulunulmamış ise, poliçenin yenilenmesi halinde devam eden sigorta yılı için sigorta şirketine göre değişen oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanır.


Alarm indirimi: Konutunuzda çalışır durumda bulunan bir alarm olması halinde sigorta şirketine göre değişen oranlarda alarm indirim uygulanır.


Bazı sigorta şirketlerince uygulanan bu indirimlerden yararlanabilmek için doğru ve eksiksiz beyan verilmelidir.Hasar durumunda seçilen indirimin belgelenmesi gerekir. Aksi takdirde toplam hasar tutarı üzerinden belgelenemeyen hasarın tutarı kadar bir kesinti yapılır.

Konut Poliçelerinin Kapsamadığı Varlıklar


Nakit para ve değerli mücevherler genel olarak sigorta kapsamı dışındadır . Bazı sigorta şirketleri sadece çok az miktarlarda parayı kapalı ve kilitli bir yerde bulundurulması şartıyla güvence altına alır.Değerli mücevherleri ise ancak çelik kasa içerisinde kilitli durumda bulundurulması şartıyla güvence altına alır. Bir hasar durumunda evden para veya buna benzer nitelikteki değerli kişisel eşyaların çalınması hali genel olarak sigorta şirketlerinin ödeme yapabilecekleri durumların dışında kalır.


Konut Poliçeleri Kapsamı Dışında Kalan Durumlar


Konut poliçelerinde de diğer tüm poliçelerde olduğu gibi güvence altında olan ve olmayan haller özel ve genel şartlar ile belirtilmiştir. Konut poliçesi genel şartları her sigorta şirketi için aynıdır. Özel şartlar ise şirketler arasında farklılık gösterir. Genel şartlara göre konut poliçeleri kapsamı dışında kalan haller aşağıda belirtilmiştirSavaş, her türlü savaş olayları istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.


Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)


Kamu otoritesi tarafından sigortalı varlıklar üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar.


Yangın olmaksızın; sigortalı varlıkların kendi kusurlarından veya kendi bünyelerinde meydana gelen bozulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar.


Yangın olmaksızın; sigortalı varlıkların işlenmek için veya başka bir nedenle ateşe veya sıcaklığa tutulmasından, ocak veya ateş bulunan benzeri bir yere düşmesinden veya atılmasından veya elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulma veya yanmasından kaynaklanan veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar.


Yangın olmaksızın; elektrikle çalışan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar.


Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması ve sair şekilde deformasyonu, yıpranması ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar.

Linkback: KONUT SİGORTASI NEDİR ? Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 7,863 
  • Diğer Konular
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmukiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.