Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Merkezi Isıtma ve Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılması . Kalorimetre / Payölçer

Başlatan ahmety99, Şubat 24, 2011, 11:55:57 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 14/04/2008 tarih ve resmi gazete sayısı : 26847 (mükerer) ile yayınlanan Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmelik şu anda bütün merkezi sistemleri bağlıyormu. ölçümleme ve gider dağıtımı bu yönetmeliğe göre mi yapılması gerekiyor ?  (yönetmelik 23/06/1963 tarihli ve 634 sayılı Kat mülkiyeti kanunun 42. maddesinin 4. fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. ) yoksa farklı bir kanuna veya yönetmeliğemi tabiyiz. ?

Linkback: Merkezi Isıtma ve Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılması . Kalorimetre / Payölçer


  • Gösterim 53,725 
  • Bireysel / Merkezi Isınma Sistemine Geçiş , Merkezi Isıtma Sistemi Paylaşımı / Kalorimetre / Payölçer /Doğalgaz /Kombi İle İlgili Konular
  • 8 Yanıtlar
Sn. ahmet99,

Merkezi Isıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmeliğin geçici 1. maddesi sorunuzun cevabını içermektedir. Bu maddede bahsedilen binalardan birinde oturmuyorsanız, bu durumda merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su paylaştırmasını bu yönetmeliğe göre yapmalısınız.

Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım süresi
   GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin merkezî ısıtma veya sıhhî sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım  izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendi ve geçici 6 ncı maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş  yıl içinde yerine getirilir.

#2
Sn. Av. Ecesaka'ya teşekkürler.

Herkes için yeni bir konu .
Bir takım hususlardan aşağıda bahsedeceğim.

İlgili Yönetmelik.
MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

linkinde yayınlanmış olup, Yönetmeliğin PDF haline ilgili linkten veya
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Linkinden ulaşabilirsiniz.


Yönetmeliğin Amaç ve kapsam başlıklı birinci maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir." ifadesi yer almakta olup buradanda anlaşılabileceği gibi yeni yapılacak olan binalarda merkezi sistemin kuruluyor ise bu yönetmelik hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Yani merkezi sisteme sahip yeni yapılacak binalarda bağımsız bölüm sayısının birden fazla olması yeterlidir.

Buralarda yönetmelik uygulanacaktır.

Oturduğunuz  bina mevzuatlar gereğince henüz yapı kullanım izin belgesi almamış ise; yönetmeliğin Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım süresi başlıklı GEÇİCİ BİRİNCİ MADDESİNDE de belirtildiği gibi "Bu Yönetmelik hükümlerinin merkezî ısıtma veya sıhhî sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım  izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendi ve geçici 6 ncı maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş  yıl içinde yerine getirilir."

hükmü gereğince,

Oturmuş  olduğunuz konut 2/5/2007 tarihinden önce inşaat ruhsatı almış ve projeleri de bu tarihten önce ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanılacağı şekilde tasarlanmamış ise 2/5/2012 tarihine kadar bu sisteme geçmeleri zorunludur. Fakat inşaat ruhsatı 2/5/2007 tarihinden sonra alınmış ve projeleri bu tarihten sonra hazırlanmış ise bu sisteme göre yapılmaları 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu gereğince gerekmektedir.

Tüm toplu ısınma olan konutlarda bu yönetmelik zorunludur.

Eğer merkezi sistemli bina inşaat ruhsatı ve proje onayları 2/5/2007 tarihinden sonra ise yani bu tarih itibarıyla yeni yapılacak merkezi sistemli binalarda 627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu gereğince ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanımı zorunludur. Dolayısı ile bu sistemlerin kullanıldığı binalarda da gider paylaşımı için bu yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

Mevcut merkezi sistemli binalarda ise yine 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu gereğince 2/5/2012 tarihine kadar bu sisteme geçmeleri zorunludur. Dolayısıyla da gider paylaşımı konusunda da bu yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
Yani konuyu mevcut ve yeni yapılacak merkezi sistemli binalar olarak değerlendirmek gerekir. Buna görede yeni yapılacak merkezi sistemli binalarda zorunluluk 2/5/2007 tarihi itibarıyla varolmakta olup, mevcut merkezi sistemli binalarda ise 2/5/2012 tarihi itibarıyla bu sisteme geçmiş olunması gerekmektedir.


Yönetmeliğin, Yönetim planının ve sözleşmelerin Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin değiştirilmesi başlıklı ON DÖRDÜNCÜ MADDESİNE GÖRE "Merkezi ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip binaların yönetim planının ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin bağımsız bölüm kullanıcıları ile yaptıkları sözleşmelerin, bu Yönetmeliğe aykırı olan hükümleri  üç ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir." yönetim planında bu yönde bir karar yoksa bile yönetim planının yönetmelik hükümlerine göre değiştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla yönetim planında yapılacak bir değişiklik için verilen sürede 3 ay olup buna göre yönetimin gereğini yapması gerekmektedir. Mevcut merkezi sisteme sahip binalarda bu sisteme geçilmesi için gerekli plan değişikliği yapılamaması halinde yasal anlamda yönetim bu noktada sorumlu olacaktır.

Binanızda bulunan merkezi sistemle ve her daire girişinde bulunan ısı sayaçları ile ilgili olarak;

14 Nisan 2008 tarih ve 26847 (Mükerrer)sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK'in Uygulamalar başlıklı Madde 5'in 5 ve 6 ncı paragraflarında; "(5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215'e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır. (6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır." ifadeleri yer almakta olup, yönetmelik, bir binada özellikle ara dairelerde yaşayan komşuların yaktığımız kadar ödeyeceğiz diye komple sistemlerini kapatarak komşulartından enerji çalmalarını engellemek üzere sistemin komple kapatılmasına izin vermemektedir. Ancak, yine yönetmelik kullanılmayan dairelerde de aşırı gider israfını engellememek için daire iç mekan sıcaklıklarının ısıtılmayan iç mekan sıcaklığı olarak kabul edilen 15°C olacak şekilde termostatik vanalar yada ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanları ile (ki bu ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının merkezi ısıtma sistemli binalarda kullanımı 02 Mayıs 2007 tarihinde yayınlanarak yürülüğe giren Enerji verimliliği Kanununda zorunlu hale getirilmiştir.) sağlanmasını istemektedir. Dolayısı ile hiç kullanmayan hiç ısıtma giderine katılmayacak olması doğru değil zaten hem komşulardan enerji çalınmasının önüne geçilmesi hemde yine yönetmelik hükümleri doğrultusunda ortak mahal ve ısının kullanım mahallerine gelene kadar ki kayıplarının ve işletme masraflarının da (ki yönetmeliğe göre giderin %30'unu kapsamaktadır ve kullanım alanı oranında tüm kullanıcılara paylaştırılmak zorundadır.) kullanıcılara paylaştırılması gerekmektedir.

Konu ile ilgili tüm açıklamalar ve uygulama esasları 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 (Mükerrer)sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK'inde bulunmakta olup, resmi gazetenin internet sayfasından yönetmeliğe ulaşabilirsiniz.

Isıtma sistemini kullanmadığınız halde aylık .............. TL'lik sabit gider istenilmesi durumu ile ilgili olarakta, 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 (Mükerrer)sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK'in Isıtma ve sıhhî sıcak su gider paylaşımı hesaplaması başlıklı 8 nci maddesi 1 nci paragrafında; "(1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70'i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30'u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır." ifadesi yer almakta olup, buna göre her ay sabit gider tutarı toplam tüketimler üzerinden gider paylaşımları hesaplanması gerekmekte olup, bu hesaplama sonucu çıkan gider paylaşımı kullanıcılara bildirilmesi gerekmektedir. Size ait gider paylaşımının hesaplamasını ve buna göre payınıza düşen gider tutarını görmek isteyebilirsiniz yönetimden bu şekilde doğru olup olmadığını görebilirsiniz.

Yönetime vermeyi düşündüğünüz cevap için yukarı da da nasıl ulaşabileceğinizi ifade ettiğimiz 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 (Mükerrer)sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK'ine ulaşarak incelemeniz ve sizinle ilgili konular için yönetmeliğin açıklamalarını okumanız gerekir ki uygulamada yönetmelik açısından bir aykırılık var mı yok mu daha net olarak görebilir ona göre itirazınızı yapabilirsiniz.

Apartmanınızın Merkezi Isıtma sistemine sahip olduğu ve gider paylaşımı için ısı ve sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanımı ile ilgili olarak;


Birinci olarak 14 Nisan 2008 tarih ve 26847 (Mükerrer)sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK'e göre Bakanlığımıza yetki belgesi için başvuruda bulunan firma sayısı bir olup henüz inceleme aşamasındadır.

İkinci olarak binanızın ve sisteminizin nasıl olduğunu bilemediğimiz için ve inceleme fırsatımız olmadığı için kullanılacak sistemle ilgili bilgi veremeyeceğiz. Ancak yönetmelik tüm sistemlere cevap verecek şekilde hazırlanılmıştır.

Eğer binanızın ısıtma sistemi kolonlu şekilde ise (yani her odada ayrı kolonlar geçiyorsa) o zaman ısı pay ölçerlerin kullanımı uygun olacaktır. Bunlarında ya petek üzerine yada petek girişine monte edilen tipleri mevcuttur ki bu aşamada seçim kullanıcıya bırakılmıştır.

Eğer binanızın ısıtma sistemi daire önlerine kolonlarla daire içlerine ise tek bir ana hat ile yerden yada süpürgelik üzerinden dağıtımla yapılıyor ise bu durumda da daire girişine ısı ölçer(kalorimetre) takılabilir, alttan dağıtım yada yerden ısıtma ise kolektör üzerindeki hatlara pay ölçer takılarak yada ön ödemeli sistem denilen daire girişlerine takılan ön ödemeli ısı ölçerler ile sağlanabilmektedir.

Yukarıda da belirtildiği gibi binanızın sistemi incelenmeden nasıl bir çözüm sunulacağı konusunda bilgi verilmesi mümkün değildir. İfade edilmeye çalışılan sistem çözümleri de sadece tarafınıza bilgi amaçlıdır.

Son olarak konu ile ilgili tarafınıza danışmanız için firma bilgileri vermemiz isteniyor. Takdir edersiniz ki kamu kurumu olarak size firma bilgileri vermemiz doğru olmayacaktır. Bu yüzden firma ismi veremiyoruz. İnternet üzerinden araştırma yaptığınız zaman çeşitli firmalara ulaşılabiliyor. Sadece yukarıda da belirttiğimiz gibi yetki belgesi için başvuruda bulunan firmanın bilgilerini verebiliyoruz.

Boş olan dairedeki ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilgili olan  ''Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik'de bu sorun nasıl değerlendirilmiştir?

14 Nisan 2008 tarih ve 26847(Mükerrer)sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ''Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik''de Uygulamalar başlıklı Madde (5) 6nci paragrafında; ''(6)Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır''.     Bu madde gereğince boş olan dairenizi en az 15 C de ısıtmanız gerekmektedir. Bu sistemde hesaplama yöntemi iki şekildedir. Bu da Yönetmeliğin Isıtma ve Sıhhi sıcak su ve gider paylaşımı hesaplaması başlıklı Madde (8) 1nci paragrafında Isı ölçerlerin ya da ısı sayaçlarının kullanılması durumunda nasıl bir hesaplama yapılacağı belirtilmiştir.


Bakanlığımız tarafından yayınlanan "Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına Ait Yönetmelik" ilgili yetkilendirilmiş şirketlerin başvurusu sırasında izlenecek yolu nasıldır ?

14 Nisan 2008 tarih ve 26847(Mükerrer)sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik''de Yetkilendirilmiş Kuruluşların Özellikleri başlıklı Madde (10) 1nci paragrafında; "Ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketin yetkilendirilmesinde müracaatta bulunan şirketten  merkezinin bulunduğu ili belirten dilekçeye ekli olarak aşağıdaki belgeler istenir".

a-Şirketin, Ticaret veya sanayi Odası sicil kaydı.
b-Şirketin, Yönetmelik hakkında  faaliyetlerinin bulunduğunu gösterir Türk Ticaret Sicili Gazetesi.
c-Şirketin, ölçülen verileri en az 5 yıl süre ile dijital ortamda saklayacak imkana sahip olduğuna dair beyan belgesi
d-Şirketin,bünyesinde en az bir makine mühendisi olmak üzere, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden  mezun olan en az üç adet teknik personel ile ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek kadar eğitimli diğer personellerinin eğitim durumunu gösteren diplomalarının onaylı suretleri, nüfus kayıt örnekleri ve ikametgâh ilmühaberleri ile yeterli teknik donanıma sahip olduğuna dair beyan belgesi.
Yukarıda ki belgeleri tamamladıktan sonra hangi ilde yapacaksanız onu belirten bir dilekçeyle müracaatınızı Bakanlığa yapabilirsiniz.

Bakanlık tarafından yayınlanan "Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına Ait Yönetmelik" gereği mevcut binalarda bulunan merkezi  ısıtma sistemlerinden  bu sistemlere geçiş süreci ile ilgili usul ve esaslar nasıldır?

Yönetmeliğin Yönetim planının ve sözleşmelerin Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin değiştirilmesi başlıklı on dördüncü maddesinin göre yönetim planında bu yönde bir karar yoksa ve buna göre yönetim planının yönetmelik hükümlerine göre değiştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple yönetim planında yapılacak bir değişiklik için verilen süre 3 ay olup ve sistem için gerekli iş işlemlerin yapılması yönünde olmasıdır.       

Yine Yönetmeliğin Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım süresi başlıklı geçici birinci maddesine göre ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 6 ncı ve 7 nci maddeleri gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş yıl içinde sistem için gerekli tüm işlemler yerine getirilir.Bu Yönetmeliğin zorunluluğu  5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğidir. Bundan dolayı  Kanuna muhalefetten  Türk Ceza Kanunu gereği yaptırımı bulunmaktadır.
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

enerji verimliliği kaununa göre yönetim planında nasıl bir değişiklik yapılacak?

#4
Merkezi Isıtma
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Konusundan alıntı yapıyoruz.
Diğer konuyu kapatıyoruz.


2 sene önce alınan merkezi ısıtma sistemine geçiş kararı , dairelerin toplam metrekarelerinin 2000 m2 altında olması kabulüne göre cevaplayacak olursak;

Tüm kat maliklerinin 11+1 = 12 nin salt çoğunluğu ile  yani 7 kişi ile karar alınmış ise ;

- Kazan alınırken ödenmiş tesisat masraflarına katılmanız ,
ve
geçmiş döneme ait varsa

- Kazanın yıllık masraflarını ödemeniz
- Kömür masraflarına katılmanız gerekmektedir.

2 MAyıs 2012 tarihini bu masraflara katılmamak amacı ile kullanamazsınız.

Ancak;
Genellikle kasım ayı olan bu kış için ortak kazanının devreye girmesinden itibaren eğer binanızda kat malikleri genel kurulu yine salt çoğunluk ile karar alarak ısıtma pay ölçer sistemine geçmemiş ise Yönetici'ye talebinizi ileterek kat malikleri kurulunun olağanüstü veya olağan olarak payölçer takılması gündemi ile toplanmasını talep ediniz.

Kat malikleri kurulu yine salt çoğunluk ile payölçer sisteminin takılma kararını alması gerekir.

Kurul aksi karar verene kadar benim öneriğm eski paylandırmaya göre ödemelerinizi ödemeye devam ediniz.

Aksi karar verdiği taktirde - yani pay ölçer takılmama kararı vermiş ise - sulh mahkemesine dava açarak kararın iptalini isteyiniz.

Medyada yer alan pay ölçer takılmayan binalarda kat maliklerinin ödememe imkanı doğduğuna yönelik haberlere itibar etmeyiniz.

Pay ölçer taktırmak zorunluluk haline gelmiştir. Ancak ilgili ENERJİ VERİMLİLİGİ YASASI ve MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK'in Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yaptığı değişiklikler henüz yeterli olmamıştır.

Bu kış ortaya çıkacak sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili kanunlarda daha açık değişiklikler yapılacağı kanaatindeyim.

Ayrıca ilgili yönetmelik ve değişiklikler tarafınıza yakıt masraflarına hiç katılmama hakkı vermemektedir. Paylaştırma usulüne göre ortak faturanın (yakıt masrafının) en az %30'u Toplam ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

Bu hususta tarafınızı yanlış yönlendirmek istemiyorum. Eğer ilgili yasa ve yönetmeliklere göre eski paylaştırma esasına göre olan payınızı ödemez iseniz icra işlemine muhatap kalabilir, icraya itirazınız halinde sulh hakiminin kararına muhatap kalırsınız. Bu kararlar hakimlerin ilgili yasaları yorumlamasına göre değişecek, kararlar yargıtaya gidecek ve genel bir içtihat oluşması 2-3 yılı bulacaktır.

Yani şu an için elimizdeki yasa ve yönetmeliklere göre kesin bir yorum yapmak doğru değildir.

Kanatim Kat Mülkiyetinin kat maliklerinin barış içinde yaşamasına göre düzenlenmiş bir kanun olduğu ve masrafların da yapılması kurallarının 42. maddede açık olarak yazıldığıdır. Bu maddeye kesin olarak "Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. "
kısmından sonra şöyle bir cümle ilave edilmelidir.

Bu yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak yapılması gerekli bütün yenilik ve ilaveler için yeter sayı şartı aranmaz, yenilik ve ilaveler yönetici tarafından yerine getirilerek bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir."


F) Yenilik ve ilaveler:
I - Faydalı olanlar:
Madde 42 – Kat malikleri,anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak
yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

(Değişik dördüncü fıkra: 18/4/2007-5627/16 md.) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma
sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme
dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
(Değişik beşinci fıkra: 18/4/2007-5627/16 md.) Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi
sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri
değiştirilmiş sayılır

Alıntı Yap
Sayın Yetkili, Ben apartmanın 16.katında ve kuzey bölümdeki dairede oturutorum. Apartmanımızda yalıtım gayet iyi ancak en üst  ve alt katlar ile kuzey cepheler eşit ısınmıyor. Yönetim kaloriferi 45 derecede yaktığında ara katlar ısınıyor ancak biz bu durumda ısınamıyoruz. Benim herkes gibi adil ve eşit ısınma hakkım yokmu. Yasal olarak dairelerin ısınma dereceleri nedir? Benim dairemde sıcaklık 15-18 derece arasında bu durumu kime şikayet edebilirim.


Tabi ki adil ve eşit ısınma hakkınız var.
Yasal olarak ısınma dereceleri için aşağıdaki konuya bakabilirsiniz.
Şikayetinizi yönetime yapacaksınız. Sorun giderilmez ise sulh mahkemesine gidip basit bir müraat ile tespit isteyebilirsiniz. Kısa zamanda bilirkişi tespiti yapar. Yasal bu tespit ile beraber yönetime noterden ihtar çekersiniz. Sorunu yine gidermezler ise dava açarsınız.
Sizin binanızda Isı pay ölçer veya kalorimetre takılma zorunluluğu var.
Bu sistem takılırsa binanın bağımsız bölümleri talep ettikleri kadar ısı çekme imkanına kavuştuklarında sizin ısınma performansınız artar.

Apartman dairesi kaç derece ısıda olmalı
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

      Sayın Yöneticiler. 3 cepheli bir binada oturuyorum . Merkezi ısıtma sistemine sahip binamızda önceden doğalgaz faturaları için arsa payına göre ödeme yapılıyordu. Ama bunun haksızlık yarattığı söylendi ve ödemede dilim hesabına geçilmesi için genel kurulda bir komisyon kuruldu ve bunun faturayı paylaştırması istendi(Komisyonda ben de varım).Toplam olarak  kuzey cephemizde 64 m güney 48 m  batı 48 m kalorifer peteği var. Komisyon faturayı paylaştırırken 3 cepheye eşit şekilde bölüyor ve daha sonra cephelere buldukları miktarları dairelerdeki petek uzunluğuna göre paylaştırıyor. Bu şekilde kuzey cephe 64 m peteğine rağmen doğu ve batı cephesiyle aynı miktarda tüketmiş oluyor. Bunun böyle olmayacağını anlatmama rağmen anlamıyorlar. Bana karşı açıklama olarak binanın proje çiziminde  kuzeye 4 buçuk m diğer cephelere 3.3 m hak tanındığını söylüyorlar ve buna göre hesaplama yapmanın ahlaki olduğunu söylüyorlar. Projede böyle söylenmesi kanuni olarak bir hak yaratır mı? Dairemizi alırken zaten daha fazla ücret ödeyerek alıyoruz bi de bu zihniyete göre benden fazla peteği olan adamdan daha fazla ısınma ücreti mi ödeyeceğim?Kuzey cephenin faturasının bir kısmını doğu ve batı cephesi dairelerinin ödemesimi ahlaki. Bunu ödemek istemiyorum, sanırım bu konuda yönetim planında yazılı bir madde de yok.Komisyonun kararı yönetimi bağlayıcı mı? Yönetim toplantı yapmadan böyle bi karar uygulayabilir mi? Bu kararı bu ay uygulamaya çalışıyorlar. Bana bir yol haritası verebilir misiniz? Ne yapabilirim? Teşekkürler

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
      Sayın Yöneticiler. 3 cepheli bir binada oturuyorum . Merkezi ısıtma sistemine sahip binamızda önceden doğalgaz faturaları için arsa payına göre ödeme yapılıyordu. Ama bunun haksızlık yarattığı söylendi ve ödemede dilim hesabına geçilmesi için genel kurulda bir komisyon kuruldu ve bunun faturayı paylaştırması istendi(Komisyonda ben de varım).Toplam olarak  kuzey cephemizde 64 m güney 48 m  batı 48 m kalorifer peteği var. Komisyon faturayı paylaştırırken 3 cepheye eşit şekilde bölüyor ve daha sonra cephelere buldukları miktarları dairelerdeki petek uzunluğuna göre paylaştırıyor. Bu şekilde kuzey cephe 64 m peteğine rağmen doğu ve batı cephesiyle aynı miktarda tüketmiş oluyor. Bunun böyle olmayacağını anlatmama rağmen anlamıyorlar. Bana karşı açıklama olarak binanın proje çiziminde  kuzeye 4 buçuk m diğer cephelere 3.3 m hak tanındığını söylüyorlar ve buna göre hesaplama yapmanın ahlaki olduğunu söylüyorlar. Projede böyle söylenmesi kanuni olarak bir hak yaratır mı? Dairemizi alırken zaten daha fazla ücret ödeyerek alıyoruz bi de bu zihniyete göre benden fazla peteği olan adamdan daha fazla ısınma ücreti mi ödeyeceğim?Kuzey cephenin faturasının bir kısmını doğu ve batı cephesi dairelerinin ödemesimi ahlaki. Bunu ödemek istemiyorum, sanırım bu konuda yönetim planında yazılı bir madde de yok.Komisyonun kararı yönetimi bağlayıcı mı? Yönetim toplantı yapmadan böyle bi karar uygulayabilir mi? Bu kararı bu ay uygulamaya çalışıyorlar. Bana bir yol haritası verebilir misiniz? Ne yapabilirim? Teşekkürler
Teknik açıdan bakıldığında kuzey cephesinin ısı kullanımı daha fazladır. Bununla beraber Enerji Verimliliği Kanunu ve İlgili Paylaşım Yönetmeliği Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yaptı. Komisyonunuzun veya kat malikleri kurulunun alacağı kararlar uygulansa ve itiraz görmese dahi paylaşıma ilişkin olarak kanuna aykırıdır. Tesisat projenize göre ısı payölçer veya kalorimetre takılması ve bu surette paylaşımın yapılması gerekir. Hukuki ve doğru olan budur.
"Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. (Değişik 4. fıkra: 5627 - 18.4.2007 / m.16) " ( Enerji Verimliliği Kanunu)


Bu sebeple yazdığınız diğer paylaşıma ilişkin yorumlara girmiyorum.

Gerekçe:
F) Yenilik ve ilaveler:

I - Faydalı olanlar:

Madde 42 - Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

(Ek fıkra: 5378 - 1.7.2005 / m.19) Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi halinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

(Değişik 4. fıkra: 5627 - 18.4.2007 / m.16) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

(Değişik 5. fıkra: 5627 - 18.4.2007 / m.16) Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

  Sayın yönetici kusuruma bakmayın.Ben yeni  ev sahibiyim. Bu durumda böyle kanunsuz bir uygulama yapamayacaklarını yönetime yazılı olarak mı bildirmeliyim yoksa itirazımı mahkemeye mi taşımalıyım. Biliyorum ki bunu gelecek ay uygulayacaklar ve herkeste yapılan bu hesaba göre ödemesini yapacak.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
  Sayın yönetici kusuruma bakmayın.Ben yeni  ev sahibiyim. Bu durumda böyle kanunsuz bir uygulama yapamayacaklarını yönetime yazılı olarak mı bildirmeliyim yoksa itirazımı mahkemeye mi taşımalıyım. Biliyorum ki bunu gelecek ay uygulayacaklar ve herkeste yapılan bu hesaba göre ödemesini yapacak.

Türkiye'de herkes sorumluluğunu bilse yönetime yazılı olarak bildirin yeter derdim. Bu sebeple yukarıda belirtilmiş olan notlarla bir noter ihtarı hazırlayın. Varsa ısı paylaşımına ilişkin tesisat çalıştırılmasını , yoksa kurulmasını ve paylaşımın yönetmeliğe göre yapılmasını, aksi halde kanuni yollara başvurulacağını ve yöneticinin de yasa ve yönetmelik ile getirilmiş zorunluluğa uymaması sebebi ile mahkemece ayrıca  para cezası uygulanacağını , bu hususta cevaben kendilerine 30 gün içinde dönülmesini ve gerekli sistemin kurulmasına yönelik olarak genel kurul toplanmasına gerek olmadığını, ancak eğer yönetici olarak kendilerinin bu yatırım harcamasına ilişkin olarak marka / uygulama tekniği / tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabileceklerini, ancak genel kurulun hukuken yaptırmayalım şeklinde bir karar alamayacağını , kanuni yaptırım yerine getirilmez ise  ilgili yönetmeliğin sabit gider paylaşımı esasına dayanarak ödemelerinizi yapacağınızı da  ihtar edin.
Ancak ödemelerinizi tahakkuk edilen kadar yapın.
Masraf olacak belki ancak bu hususta kararlı iseniz diğer maliklerin ismine de aynı ihtarı gönderin.  Muhatap sayısı artar masraf artar.
Bahar dönemine kadar bekleyin. Hiç bir dönüş olmazsa dava açın.
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler