Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

merkezi ısıtma sisteminden ferdi ısıtmaya geçişte apt'de geçerli oy nedir?

Başlatan ankara apt, Şubat 04, 2008, 07:01:52 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.  • Gösterim 21,465 
  • Bireysel / Merkezi Isınma Sistemine Geçiş , Merkezi Isıtma Sistemi Paylaşımı / Kalorimetre / Payölçer /Doğalgaz /Kombi İle İlgili Konular
  • 6 Yanıtlar
KANUN - 21 134 sayılı ve 11.02.1992 tarihli resmi gazete KANUN NO: 3770 KABUL TARİHİ :05.02.1992

Madde 1 - 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Külkiyeti Kanunu'nun 42.maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanındoğal gaz kullanılmak maksadı ile ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ortak kalorifer ile olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır. ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.

Yeni Kat mülkiyeti Kanunu

(DEGİŞİK FIKRA RGT:02.05.2007 RGNO:26510 KANUN NO:5627/16)
Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır.
Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
(DEGİŞİK FIKRA RGT:02.05.2007 RGNO:26510 KANUN NO:5627/16)
Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.nguntay'a teşekkürler.

KatMulkiyeti.Com'un   

Bireysel Isınma Sistemine Geçiş , Doğalgaz ve Kombi İle İlgili Konular...
Bölümü Bulunmaktadır.
Tüm Bilgilere Ulaşmak İçin... Aşağıdaki Linki Tıklayınız.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

merkezi sistem ile isiniyoruz , bireysel ödeme yapabilsek , tasarrufta mutlaka olur. 10 katli 29 daireli eski apartman(küllanim alani980 m2) isi ölcer aletlerle bu güzel olur .  lakin;"Isı Payölçer Cihazı sistemine geçiş için binada oturan bütün daire sakinlerinin onay vermesi gerekir." deniliyor bu su demekmi bir kisi dahi hayir dese mümkün degil olmaz mi?  yeni cikan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"nin 5 Aralık 2008 ..dikkate alindiginda %51 cogunlukla uygulamaya gecilemezmi..

2007 YILINDA RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ENERJİ VERİMLİLİGİ KANUNUNDA BELİRTİLDİGİ ÜZERE BAYINDIRLIK İSKAN BAKANLIGININ 2008 YILI NİSAN AYINDA YAYIMLADIGI YÖNETMELİK İLE PAYÖLÇER SİSTEMİNE GEÇİŞ KOLAYLAŞTIRILMIŞTIR. YÖNETMLİKTE BELİRTİLDİGİ ÜZERE APARTMAN-SİTE YÖNETİMLERİNİN BU YÖNETMELİGE UYGUN YÖNETİM PLANLARINI YAPMALARI GEREKMEKTEDİR. AYRICA %51 OY İLE PAYÖLÇER SİSTEMİNE KARARI ALINMASINA İMKAN VERİLMİŞTİR.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
merkezi sistem ile isiniyoruz , bireysel ödeme yapabilsek , tasarrufta mutlaka olur. 10 katli 29 daireli eski apartman(küllanim alani980 m2) isi ölcer aletlerle bu güzel olur .  lakin;"Isı Payölçer Cihazı sistemine geçiş için binada oturan bütün daire sakinlerinin onay vermesi gerekir." deniliyor bu su demekmi bir kisi dahi hayir dese mümkün degil olmaz mi?  yeni cikan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği"nin 5 Aralık 2008 ..dikkate alindiginda %51 cogunlukla uygulamaya gecilemezmi..

Kısaca "Isı Pay Ölçer Cihazları Kat Maliklerinin Salt Çoğunluğunun Vereceği Karar  İle Monte edilir. "

Dayanağa Gelince; ,

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca:
Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2008 Resmi Gazete Sayısı: 26847(Mükerrer) yayınlanmış olup ; Yönetmeliğin BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Kısmında; Amaç ve kapsam
Alıntı Yap"Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir."
demekte ve  "Dayanak" maddesinde 
Alıntı Yap"Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1963 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır."
demektedir.

23/6/1963 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrası ise değişikliğe uğramış olup;


Alıntı Yap"F) Yenilik ve ilaveler:
I - Faydalı olanlar:

Madde 42 - Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

(Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/1 md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.) Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

(Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/ 1 md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.) Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi halinde yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.
demektedir.

O Halde  "Isı Pay Ölçer Cihazları Kat Maliklerinin Salt Çoğunluğunun Vereceği Karar  İle Monte edilir. "


Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
2007 YILINDA RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN ENERJİ VERİMLİLİGİ KANUNUNDA BELİRTİLDİGİ ÜZERE BAYINDIRLIK İSKAN BAKANLIGININ 2008 YILI NİSAN AYINDA YAYIMLADIGI YÖNETMELİK İLE PAYÖLÇER SİSTEMİNE GEÇİŞ KOLAYLAŞTIRILMIŞTIR. YÖNETMLİKTE BELİRTİLDİGİ ÜZERE APARTMAN-SİTE YÖNETİMLERİNİN BU YÖNETMELİGE UYGUN YÖNETİM PLANLARINI YAPMALARI GEREKMEKTEDİR. AYRICA %51 OY İLE PAYÖLÇER SİSTEMİNE KARARI ALINMASINA İMKAN VERİLMİŞTİR.

Teşekkürler ERHAN...

Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

26 daireli bir apartmanın yöneticisiyim eski binalarda ısı pay ölçerlerin takılma süresi 2/5/2012 tarihinde bitti yönetim kurulunda karar almadan bu sisteme geçmek mümkünmü  zira cezai yaptırımlar söz konusu  ve yönetimi sorumlu tutuyor zaten yönetimin kanuna itiraz etme şansı yok gibi.


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler