Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Yönetici Sohbetleri"

Doğal gaz ile ferdi ısınmaya geçiş

Başlatan sardunyasitesi, Aralık 22, 2008, 12:03:07 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

değerli üyeler,
benim sorum şu;
sitemiz 4 bloktan toplam 42 daireden oluşuyor, merkezi kömür ısıtma sistemi var. artık borular eskidiğinden delindi ve tamiri zor bir hale geldi, doğal gaz ile ferdi ısınmaya geçmek için yapılacak toplantıda 42 oy mu gerekli yoksa toplantıya katılanların sayı ve arsa payı çokluğu mu yeterli. önemli bir nokta yeni kanunda ve enerji piyasası kanununda inşaat alanı 2000 metrekareden büyük yerlerde oybirliği diyor. biz 2000 den büyüğüz ve bize 42 doğal gaza ferdi geçiş oyu mu gerekir yoksa toplantıya katılanların sayı ve arsa payı çokluğu mu?
Şayet toplantıya 42 dairede katılmazsa zaten oybirliği gibi bir durum olmuyor ve ferdi dönüşüm kararı alınamıyor. ya da toplantıya 38 kişi katılıp 38 kişi de ferdi ısınma yönünde mi oy kullanması gerekir.yoksa 38 kişiden sayı ve arsa payı çokluğu yeterli midir?
Teşekkürler.
Linkback: Doğal gaz ile ferdi ısınmaya geçiş Mesajı Paylaş


  • Gösterim 34,123 
  • Bireysel / Merkezi Isınma Sistemine Geçiş , Merkezi Isıtma Sistemi Paylaşımı / Kalorimetre / Payölçer /Doğalgaz /Kombi İle İlgili Konular
  • 4 Yanıt
Bir çok daire sakinin merak ettiği konu bu aslında. Ama bu soruya cevap yazılmamış. Bilgisi olan arkadaşlar soruyu yanıtlarsa çok mumnun olucam.
İlgilenecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler. Mesajı Paylaş

Alıntımerkezi katı yakıt  ısınmadan kombiye geçmek için   2000m 2  ve üzerindeki apartmanlarda kararalma oranı son değişikliklere göre nedir


2000 METREKARE ALTINKİNDEKİ BİNALARDA  TÜM KAT MALİKLERİNİN SALT ÇOGUNLUGUDUR.


Kat Mülkiyeti Kanunun 42. maddesi öyle emrediyor.Burda amaç enerji verimliliği yasasında belirtilen cıhazları kullandırıp enerji tasarufu sağlamaktır. Ki doğrudur.

Kısaca;

2000 m2 (İkibin metrekare) altında olan binalarda merkezi katı yakıttan kombili ısınma sistemine geçiş için yeterli çoğunluk yasal bir toplantıda kat maliklerinin salt çoğunluğunun bunu onaylamasıdır.

Sorunuz Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 42. maddesinde ve 3. fıkrasında tanımlanmıştır. "(Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/1 md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.) Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. "

Apartmanınız 2000 m2 (İkibin metrekare) altında ise , doğalgaza geçiş için karar alınacak toplantıda (toplantı çağrısında ilgili konunun görüşüleceğinin belirlemesi gerekir) en az yarısından bir fazla sayıda (sayı ve arsa payı için ayrı ayrı olarak salt çoğunluk aranır)  kat malikinin (arsa payı ve bağımsız bölüm sayısı salt çoğunluğu) veya vekilinin bulunması gerekir. Bu sayıda kat maliki veya vekilinin de kombili bireysel ısıtma sistemine geçişine olumlu oy kullanması gerekir. Eğer olumsuz oy kullanacak kat malikleri veya vekilleri varsa ; onların sayısı kadar olumlu oy kullanacak kat maliki veya vekilinin de toplantıda hazır olması gerekir.

Ancak doğalgaz kullanmak maksadıyla olmayan (ferdi ısınma elektrik, odun, kömür, LPG ve benzeri yakıtlar ile yapılacaksa) ferdi ısınma istekleri, oybirliği ile alınacak kararlarla mümkündür.

Yine doğalgazlı merkezi ısınmadan , doğalgazlı ferdi ısınmaya(kombi)  geçmek için 2000 m2 (İkibin metrekare) altında olan binalarda  , tüm kat maliklerinin salt çoğunluğunun kararı gereklidir. 


DOGAL GAZA GEÇİŞ NASIL OLACAK? 

Apartmanda oturanlar için öncelikle apartman yönetim kurulunun doğal gaza geçiş konusunda en az %51 çoğunlukla karar alması gerekmektedir.

Merkezi sistemle ısıtılan binalarda, doğal gaza geçişin merkezi mi, yoksa bireysel mi olacağı ise yine apartman yönetim kurulunun %51 çoğunluk kararı ile olur.

2000 METREKARE ve  ÜZERİNDEKİ  BİNALARDA  TÜM KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİGİDİR.

18.04.2007 Tarihli ve 5627 Nolu Enerji Verimliliği Kanunu’na göre :

MADDE 16 – 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ( 2000 m2) ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır. "

 
Bu konuda kanunu bu linkte veriyorum.

Enerji verimliliği - 18.04.2007 Tarihli ve 5627 Nolu Enerji Verimliliği Kanunu
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap


Bu konuda yönetmeliği bu linkte veriyorum.

Enerji verimliliği - 25/10/2008  Tarihli ve  27035 Sayılı Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap


Şehrinizde bulunan gaz şirketinin  yetki vermiş olduğu bayilerden birine giderek, proje ve etüt çalışması yaptırılır. Abonelik işlemi sırasında katılım payı ve güvence bedeli belirtilecek banka hesap numaralarına yatırılır. Merkezi sistem ile doğal gaza geçilecek ise sadece kazan dairesinde dönüşüm işlemi olur. Ayrıca dairelere gaz alınıp, sıcak su ve pişirme amaçlı da kullanılacaksa, bunun için de ayrı bir karar alıp, ortak kolon hattı çektirilmesi gerekmektedir.

DOGAL GAZIN KONUT KULLANIMINDAKİ ISITMA TİPLERİ

En temiz ve en ucuz yakıt olan doğal gazın konutlarda kullanılması daha kolay ve daha ekonomik bir kışa "merhaba" demek anlamına geliyor. Çünkü doğal gaz gerek ısıtmada ve sıcak su temininde, gerekse pişirmede büyük avantajlar sağlıyor. Doğal gazla beraber kömür kokusu, is, duman bitiyor; "kömür bitti", "tüp kalmadı" derdi sona eriyor.

Konutlarda doğal gaz kullanımı üç grupta toplanabilir; ısıtmada, sıcak su temininde ve mutfakta.

Konutlarda, kömür ya da sıvı yakıtlı soba ile ısıtmada, konutun tek noktadan ısıtılması ve ısıl veriminin düşüklüğü enerji israfına neden olmaktadır. Kömürlü kalorifer kazanlarında %40-45 düzeyindeki ısıl verim, kazan doğal gaza dönüştüğünde % 70-74'lere çıkmaktadır. Ekonomik ömrünü yitirmiş kazanların doğal gaza uyumlu kazanlarla yenilenmesi durumunda ise verim %80-85'lere yükselmektedir.

Doğal gazla çalışan kazanların işletilmesinde insan faktörü minimuma indiği için kontrolleri son derece kolaydır, rasyonel ve dengeli ısıtma imkanı sağlamaktadır. Ayrıca doğal gaz cihazları çok fonksiyoneldir. Bir kombi kat kaloriferi ile hem ısıtma, hem de sıcak su elde edilebilmektedir. Bir kalorifer kazanı ile apartmandaki her daire ortak ısıtılabileceği gibi, her daire bağımsız da ısıtılabilir.

Apartman Dairelerinde Bağımsız Isıtma

Sobalı apartman dairelerinde doğal gazla ısıtma için doğal gaz sobası ve kombi kat kaloriferleri kullanılabilir. Çok değişik tip ve kapasitelerde doğal gaz sobaları mevcuttur. Odanın büyüklüğü, izolasyonu, ısı kaybı benzeri faktörler değerlendirilerek en uygun kapasiteli soba seçilmelidir. Baca bağlantılı, dış duvar bağlantılı (hermetik) ve bacasız olmak üzere üç soba türü mevcuttur.

Doğal gazlı kombi kat kaloriferi kullanımında ise dairelerin odalarına döşenen borular ve oda duvarlarına monte edilen radyatörler vasıtasıyla ısınma sağlanmaktadır. Kombi tipleri bacalı ve hermetik olmak üzeri 2 çeşittir. Ayrıca baca bağlantılı kat kaloriferleri de kullanılabilmektedir.

Apartmanlarda veya Sitelerde Ortak Isıtma

Doğal gaza henüz geçmeyen apartmanlar genelde kömürlü ya da fueloilli kalorifer kazanları ile ısıtılmaktadır. Ekonomik, temiz ve kullanışlı olması açılarından bu kazanlarda doğal gaz yakılması çok daha avantajlıdır.

Ortak bir kalorifer kazanı ile ısıtma yapıldığında daireler, sıcak su sayacı gibi ek ölçme cihazları kullanmak suretiyle kazanın girişine takılan sayaçta okunan gaz giderinden kendilerine düşen miktarı tam olarak pay edebilirler. Ancak, böyle bir ek masrafa girilmemesi halinde, kömür veya fueloil kullanmada olduğu gibi belli bir takım kıstaslar (metrekareye bölmek gibi) kullanılacaktır.

Doğal gazın radyatörlerde termostatlı vana kullanılması ile son derece kontrollü olarak yakılabilmesi sonucunda hem konfor hem de büyük miktarda yakıt tasarrufu sağlar. Önemle üzerinde durulması gereken bir nokta da genellikle kazan dairelerinin havalandırma, elektrik ve baca tesisatlarının standartlara uygun olmasıdır. Kullanılmakta olan kazanların pek çoğu ekonomik ömrünü tamamlamış durumdadır. Bunlar dikkate alınarak doğal gaza geçmeden önce kazan ve kazan dairelerinin yetkili kurum ya da yetkili firmalara bakım ve onarımlarının yaptırılması ve gerekiyorsa kazan değişimlerinin yapılması verim ve güvenlik açısından çok önemlidir


Doğalgaz Konusu İle iLgili Daha Detaylı Bilgiler İçin... TIKLAYINIZ...
Bireysel Isınma Sistemine Geçiş , Doğalgaz ve Kombi İle İlgili Konular...
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
değerli üyeler,
benim sorum şu;
sitemiz 4 bloktan toplam 42 daireden oluşuyor, merkezi kömür ısıtma sistemi var. artık borular eskidiğinden delindi ve tamiri zor bir hale geldi, doğal gaz ile ferdi ısınmaya geçmek için yapılacak toplantıda 42 oy mu gerekli yoksa toplantıya katılanların sayı ve arsa payı çokluğu mu yeterli. önemli bir nokta yeni kanunda ve enerji piyasası kanununda inşaat alanı 2000 metrekareden büyük yerlerde oybirliği diyor. biz 2000 den büyüğüz ve bize 42 doğal gaza ferdi geçiş oyu mu gerekir yoksa toplantıya katılanların sayı ve arsa payı çokluğu mu?
Şayet toplantıya 42 dairede katılmazsa zaten oybirliği gibi bir durum olmuyor ve ferdi dönüşüm kararı alınamıyor. ya da toplantıya 38 kişi katılıp 38 kişi de ferdi ısınma yönünde mi oy kullanması gerekir.yoksa 38 kişiden sayı ve arsa payı çokluğu yeterli midir?
Teşekkürler.


Bu 4 bina ayrı ayrı olarak kat mülkiyeti kütüğünde tescilli ise, yani her binanın ayrı yönetim planları ve dosyası var ise, yine her bir bina  ayrı ayrı katı yakıtlı kazan ile ısıtılıyorsa ve her binanın toplam alanı 2000 m2 (ikibin metrekare ) altında ise bu taktirde her bir bina ayrı ayrı genel kurullarında ilgili binanın tüm kat malikleri sayısının salt çoğunluğu ile karar alır ve bireysel (kombi) sistemine dönüş yapılır. 

Bu 4 bina ayrı ayrı olarak kat mülkiyeti kütüğünde tescilli ise, yani her binanın ayrı yönetim planları ve dosyası var ise, yine her bir bina  ayrı ayrı katı yakıtlı kazan ile ısıtılıyorsa ve her binanın toplam alanı 2000 m2 (ikibin metrekare ) ve /veya üzerinde  ise bu taktirde her bir bina ayrı ayrı genel kurullarında ilgili binanın tüm kat malikleri sayısının oybirliği  ile karar alır ve bireysel (kombi) sistemine dönüş yapılır. 

Bu 4 bina ayrı ayrı olarak kat mülkiyeti kütüğünde tescilli ise, yani her binanın ayrı yönetim planları ve dosyası var ise, ancak binalar  birlikte katı yakıtlı kazan ile ısıtılıyorsa ve her binanın toplam alanı 2000 m2 (ikibin metrekare ) altında ise bu taktirde her bir bina ayrı ayrı genel kurullarında ilgili binanın tüm kat malikleri sayısının salt çoğunluğu ile karar alır ve bireysel (kombi) sistemine dönüş yapılır. 

Bu 4 bina ayrı ayrı olarak kat mülkiyeti kütüğünde tescilli ise, yani her binanın ayrı yönetim planları ve dosyası var ise, ancak binalar  birlikte katı yakıtlı kazan ile ısıtılıyorsa katı yakıtlı kazan ile ısıtılıyorsa ve her binanın toplam alanı 2000 m2 (ikibin metrekare ) ve /veya üzerinde  ise bu taktirde her bir bina ayrı ayrı genel kurullarında ilgili binanın tüm kat malikleri sayısının oybirliği  ile karar alır ve bireysel (kombi) sistemine dönüş yapılır. 

Bu 4 bina kat mülkiyeti kütüğünde beraberce  tescilli ise, yani binaların ayrı yönetim planları ve dosyası yok  ise, yönetim planları tek ise ve binalar  birlikte katı yakıtlı kazan ile ısıtılıyorsa katı yakıtlı kazan ile ısıtılıyorsa ve tüm  binaların toplam alanı 2000 m2 (ikibin metrekare ) ve /veya üzerinde  ise bu taktirde genel kurulda  tüm kat malikleri sayısının oybirliği  ile karar alır ve bireysel (kombi) sistemine dönüş yapılır.  Bu binaların toplamının ihtimal yok ama  2000 m2 (ikibin metrekare ) altında olması halinde ise tüm kat malikleri sayısının salt çoğunluğu ile karar alır ve bireysel (kombi) sistemine dönüş yapılır. Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

6 bloktan ve 55 daireden oluşan sitemiz 2 şerli ve 3 erli bloklar halinde 3 ayrı kalorifer kazanıdan kömürle ısıtılmakta,2007 yılında doğalgaz tesisatı  kombi+ocak olarak yaptırıldı  ve bütün daireler kombi aldı ancak bizler hala bireysel ısınmaya geçemedik site yöneticisine bireysel ısınmaya ne zaman geçeceğiz diye sorulduğunda, site sakinlerinin istemediği cavabını veriyor. Benim merak ettigim konu ise ben bu sitede bulunan dairemi merkezi sistemden ayırabilirmiyim buna kanunen hakkım varmı buna, neler yapmam gerekir . Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp