Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Nasıl bir yol izlemeliyim?

Başlatan hmyrbycn, Temmuz 14, 2017, 08:42:24 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Merhaba ada içinde 7 blok her blokta 8 dairedeen oluşan bir sitede oturuyorum giriş kattaki dairenin sahibiyim üst katımda ada yöneticisi oturuyor apartman girişinin sağ tarafı banyom yanı yatak odam önümde 3 metre çiçekli alan dan sonra istinad duvarı var banyomun ve fransız balkonu tabir edilen yatak odama ait iki kapının karşısına 2 bank koydu çaprazına bugün hamak kurmuş yatak odasının diğer duvarına tente çakıp asma sardı mangal köşesi yaptı direk duvarıma yeri kum doldurup taş döşedi habire bişeyler taşıyor sitemizdez geçen yaz ortak kararla oldukça büyük biri benim dairenin ön cephesinde kamelyalar yapılmasına rağmen adam kendine özel bu alanı yatak odamın pencere önüyle duvarna kondurdu cam açamıyorum perde altına kalın ahşap storlar astım çünkü dairenin bu kısmı yerle bir burun burunayız güzellikle 50 kere istemediğimi söyledim inatla büyütüyor yayılma alanını ve bu akşam hiç kusura bakma her yerde var bu mangal köşesi istemiyosan karakola şikayet et dedi sakince girdim içeri yönetmelik hakkında bilgi istiyorum dava açmak için yardımlarınızı bekliyorum
Linkback: Nasıl bir yol izlemeliyim?


  • Gösterim 3,460 
  • Bağımsız Bölüm, Arsa Payı, Eklentiler İle İlgili Konular
  • 2 Yanıtlar
#1
Sayın <hmyrbycn>Tavsiye : Lütfen aşağıdaki linki defalarca inceleyiniz.
Hak Düşürücü Süre : Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Sadece bir Kat Malikinin (Madde - 19) ve/veya Kat Malikleri Kurulunun (Madde - 42,43) ORTAK ALANLARDA tesis ve tadilat yapabilmesi yukarıda belirtilen toplantı usulleri (link) ve aşağıda belirtilen kanunlara uymakla mümkündür.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
A) Kat Maliklerinin borçları:
I - Genel kural:


KMK Madde - 18 Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Sükna)
hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

(Mülga son fıkra: 14/11/2007-5711/24 md.)
II - Anayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:

KMK Madde - 19 : II - ANAGAYYRİMENKULÜN BAKIMI, KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK:
Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

       (Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/8 md.;Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./8.mad.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

       Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

KMK Madde - 42 :
F YENİLİK VE İLAVELER:

I - FAYDALI OLANLAR:
Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

       (Ek fıkra: 01/07/2005-5378 S.K./19.mad) Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile özürlünün kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

       Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

       (Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/1 md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.;Değişik fıkra: 18/04/2007-5627 S.K./16.mad.) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

       (Ek fıkra: 10/12/1990 - KHK - 431/ 1 md.; Aynen kabul: 05/02/1992 - 3770/1 md.;Değişik fıkra: 18/04/2007-5627 S.K./16.mad.) Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.

KMK Madde - 43 :
II - ÇOK MASRAFLI VE LÜKS OLANLAR:
Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmıyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.

       Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmıyan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilaveden faydalanma hakkını kazanırlar.
[/size]


(1) Kat Malikleri Kurulu (KMK Madde - 42 gereği) (Kat Maliki Sayısının Yarısından 1 fazlası olan) Salt Çoğunluk ile alınmış bir karar olmadan, Ortak Alanlarda Tesis ve Tadilat Yapamaz. Yapıldı ise (Muhatap : Kat Malikleri Kurulu adına Yönetici ... ) ye, en geç 30 gün içinde Ortak Alanların (kararı olmadan yapılan tesis ve tadilatları ortadan kaldıracak şekilde) Eski Haline getirmesi konusunda  NOTERDEN İHTAR çekip aksi takdirde (aynı İHTARNAMEDE )(Davalı : Kat Malikleri Kurulu adına Yönetici ... yi husumet alarak) Sulh Hukuk Mahkemesinde "El Koymanın Engellenmesi ve Eski Haline Getirme" davası açacağınızı İHTAR ediniz. Bunu yapınız.
(2) 634 SKMK'nun (Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu) 18/1 maddesi gereği kat malikleri kendi aralarında ortak alanları kullanırken hakkaniyet içerisinde olmak ve birbirlerini rahatsız etmemek zorundadır. Yani rahatsız ediliyorsanız, bağımsız bölümünüzün rayiç değerini de düşürdüğü iddiası ile TAZMİNAT DAVASI açabilirsiniz.
(3) Ayrıca evinize bu kadar yaklaşan bir risk olması sizin için tehdit de oluşturmaktadır. Dolayısıyla (asla ses ve başka bir ÖZEL ALANDAN görüntü almadan ve kurulumu evin içinden olmak şartıyla) sizi rahatsız eden bölgeyi 24 saat kayıt altına alabilirsiniz ve bu kayıtları delil olarak kullanabilirsiniz. (Yeniden hatırlatıyorum ses kaydı almak suçtur)
(4) Ayrıca açacağınız davalar için şimdiden Profesyonel Yardım Giderleri için bir bütçe ayırmaya başlayabilirsiniz. Dava konusunu iyice inceledikten sonra davayı kaybedenin vekalet ücret(ler)ini ödeyeceğini unutmayınız.

Çok teşekkür ederim göstermiş olduğunuz yol için kimsenin hakkına girmeden izleyeceğim yasal yol ve süreç bilgisi için teşekkür ederim saygılar


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler