Sayın Üyelerimiz ! Lütfen Beklememeniz Adına Forum'da Sorunuz İle İlgili Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız.!
Arama Sayfasına Ulaşmak İçin ! TIKLAYINIZ!!! Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap

Reklam Alanı !

Gönderen Konu: Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerinin - Yönetimin- Sorumluluğu / Sorumlulukları  (Okunma sayısı 22354 defa)

 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
 • Yönetici
 • Forum Gurusu
 • *****
 • İleti: 1211
 • Nerden: İstanbul
 • 1848
 • Kat Mülkiyeti İlişkileri ve Toplu Yapı Yönetimi

 • AKTIFLIK

  DENEYIM
  *
  SEVIYE
  **
  • KatMulkiyeti.Com - Apartman, Bina , Blok Yapı , Site , uydu Kent , Alışveriş Merkezi (AVM) , Toplu Konut ve Residence (Rezidans), Apart Otel, Devre Mülk ve Devre Tatil Gibi Yeni Yaşam Alanları Yönetimi ve Yöneticiliği Paylaşım Portalı
 • Çevrimdışı
Madde 24— Yönetici, mâliklere karşı bir vekil gibi sorumludur.

Yönetim Kurulu üyeleri vekâlet sözleşmesine göre (BK. md: 389, 390) sorumlu olur.

Site Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu  : Site Genel Kurulu'na karşı, aynen bir vekil gibi ve müteselsilen (zincirleme olarak) sorumludurlar.

SİTE YÖNETİM KURULU'NUN / BLOK YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU

Site Yönetim Kurulu / Blok Yöneticisi, kat mâliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur (KMK. md: 38). Bu konuda; kat malikleriyle Site Yönetim Kurulu / Blok Yöneticisi arasında kurulan düzene aykın olmamak şartıyla, BK. md: 386-398 hükümleri uygulanır.

Site Yönetim Kurulu / Blok Yöneticisi, Site Genel Kurulu'nun / Blok Kat Mâlikleri Kurulu'nun kararlarına ve talimatlarına aykırı davranamaz.


Ancak; Site Genel Kurulu'ndan / Blok Kat Mâlikleri Kurulu'ndan karar alınması mümkün olmayan ama, bu mümkün olsaydı Kurul'un böyle bir kararı alabileceğinde tereddüt edilmeyen ivedi durumlarda, Kurul'un talimatına aykırı bir davranışta bulunabilir veya sonradan Kurul'dan onay almak şartıyla bir işi sonuçlandırabilir.

Site Yönetim Kurulu / Blok Yöneticisi, başkasına vekâlet verebilir.
 
Site Yönetim Kurulu / Blok Yöneticisi, görevini bizzat ve iyi bir şekilde yapmak zorundadır. Ancak, bu konuda, Site Genel Kuru lu'nca / Blok Kat Mâlikleri Kurulu'nca kendisine vekâlet verme yetkisi tanınmışsa, veya ortada zorunlu bir durum varsa, başkasına vekâlet verebilir. Ama, bu durumda da yine kendisi sorumludur.


Yönetici, kat mâliklerine karşı bir vekil gibi sorumludur. (Y. 5. HD., 25.5.1990, E. 1990/29963, K. 1990/16508.)

Yöneticinin kişisel kusuru ve sorumluluğu yoksa tazminatla yükümlü tutulamaz. (Y. 5. HD., 14.6.1983, E. 1983/5796, K. 1983/5721.)

Yöneticinin sorumlu olabilmesi için, kendisinin uyarılmış olması veya kat mâlikleri kurulundan bir karar alınması ya da verilen kararı yerine getirmemiş olması gerekir. (Y. 5. HD., 2.3.1987, E. 1987/186, K. 1987/3092.)

Yönetici, işveren vekili olduğu için mâlî sorumluluklar işverene aittir. (Y. 10. HD., 22.9.1987, E. 1987/4385, K. 1987/4528.)

Yönetici, kat mâliklerine karşı vekil gibi sorumludur; gelir ve giderin hesabını vermekle yükümlüdür. (Y. 5. HD., 26.10.1982, E. 4982/7277, K. 1982/9328.)


(13.4.1983 tarih ve 2814 sayılı Kanun ile değişik.) Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması için kendi aralarından veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin edebilirler. Kat mülkiyeti yöneticinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair hükümler, bu yönetici hakkında da uygulanır.

Son olarak;

Yönetici , görevlerini yaparken her bir kat malikinin ayrı ayrı vekili durumunda değildir. Yönetici sadece Kat Mülkiyeti Kanununda, Yönetim Planında , Kat Malikleri Kurulu kararlarında kendisine verilen görevleri yerine getirmek için gerekli ve sınırlı olan yetkiyi kullanan kişidir. Sözü edilen ve verilmiş bu yetkiler haricinde yaptığı herhangi iş veya işler ve işlem veya işlemler diğer kat maliklerini bağlamaz. Kat maliklerini üçüncü kişilere karşı sorumlu duruma düşürmez.

Yönetici 3 kişi veya tüzel kişilerle sözleşme yapabilir. Bu sözleşmelerden doğan sorumluluklar da kat maliklerine ait olur.

Yönetici kendisine verilen görevler sebebi ile üçüncü kişilerle yaptığı taahhüt ve üstlendiği borçlardan dolayı , kat malikleri kurulu'na karşı şahsen sorumludur.

Ancak, kat maliklerinden her biri de , yöneticinin yaptığı işlemlerden dolayı arsa payı oranında ona karşı sorumludur.
 Örnek olarak yöneticinin bodrum kattan doğan soğuğun ilk kattaki dairelere yarattığı sıkıntının giderilmesi için bir firmaya işi ihale ettiğini ve bu ödünç işin karşılığında senet verdiğini düşünelim. Yönetici bu senedi anagayrimenkul adına imzalamış olsa bile senedin bedelini ödememe durumunda , tadilatı gerçekleştiren firma YÖNETİMİ dava edemez. Onun muhatabı ve borçlusu YÖNETİCİ'dir. Ancak FİRMA YÖNETİCİ borcunu ödemezse , kat maliklerinin herbirini tek tek ve arsa paylar oranında dava edebilir.

Yönetici her bir kat malikini temsil etmez. Temsil yetkisi, anagayrimenkulün yönetiminde kanunla öngörülen işlerin yerine getirilmesi ile sınırlıdır.

Yöneticinin kasıt ve ihmalinden dolayı anagayrimenkulün yönetiminde zarara uğranılmışsa, kat maliklerinden herhangi biri yönetici hakkında dava açabilir, icra takibinde bulunabilir. Ancak ilgili kat malikinin , dava ve icra takibine , sadece kendi arsa payına düşen miktar değil, uğranılan zararın tümü ve tamamı konu edilebilir. Dava sonucu yöneticiden tahsil edilen tazminat kat malikinin değil, anagayrimenkulün olur.

Bununla beraber yönetici görevinden ya da yaptığı işlemlerden dolayı doğacak zararlardan kişisel olarak sorumlu tutulamaz. Bu tür zararlardan kat malikleri sorumludur.

Yönetici , işveren durumunda olan kat malikleri nam ve  hesabına  işveren vekilidir.

Yönetici , işveren vekili olduğu için mali sorumluklar işverene aittir.

Yönetici işveren ekili durumunda olduğu için, tevkil ettiği avukat aracılığı ile dava açabilir.

Yöneticinin ve Yönetim Kurulu'nun sorumlulukları hakkında anlatabileceklerimiz bunlardır.
Üyelerimiz ! Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız.! Linkleri gorebilmeniz icin izniniz yok! Uye ol veya Giris yap


 • Okunma sayısı 22354 defa
 • 0 Yanıt
Paylas facebook Paylas linkedin Paylas twitter
 


Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerinin - Yönetimin- Sorumluluğu / Sorumlulukları Konusuna Ait Benzer Konular

Kat Malikleri kurulu oy çokluğu ile apartman yönetim planında değişiklik yapabil
Sonradan toplanan kat malikleri kurulunun  4/ 5 oy çokluğu olmadıkça yönetim planında kabul edilen bir ilkeyi değiştirmeye imkan... Devamı...

Gösterim: 15613 - Yanıt: 9 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
Yönetici veya Yönetim Kurulu Üyeleri Kat Malikleri Kurulu'nu Toplamıyorsa....
Yönetim zaten yönetim planında yazılı olan tarihte (634 sayılı kanuna göre yönetim süresi bir yıldır) yazmıyorsa her yılın Ocak ... Devamı...

Gösterim: 11434 - Yanıt: 0 - Başlatan:Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com
apartman yönetim kurulu hakkında oy ve yeter sayıları
Mesela apartman yönetim kurulu, aidatın arttırılması, çocuk oyun parkı yaptırılması, mantolama yapılması gibi konularda, bütün k... Devamı...

Gösterim: 4364 - Yanıt: 3 - Başlatan:edam
Yönetici ve yönetim kurulu üyelerinin anlaşmazlığı
Mart 2017'de yapılan ilk genel kurul toplantısında site yöneticisi olarak seçildim. Yönetim kuruluna seçilen diğer iki üye ile e... Devamı...

Gösterim: 6232 - Yanıt: 18 - Başlatan:Tülay ÖNEN SAVRAN
eski yönetimin sorumluluğu
Sayın arkadaşlar burada bilgisi olanlardan bir konuda bilgi rica ediyorum. 3 bloklu ve 132 daireden oluşan bir sitede kat maliki... Devamı...

Gösterim: 1227 - Yanıt: 0 - Başlatan:Cesurveguzel