Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Yönetici ve Denetçi Seçimi İçin Yeter Sayı - Çoğunluk Kararı - Saklı Hükümler

Başlatan yengeç, Ocak 23, 2008, 11:13:59 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kolay gelsin,İyi çalışmalar
Umarım sıkmıyorum!..
K.M.K md 30-....yeter sayı sağlanamadığından ilk toplantı yapılamaz ise,kararlar , olağan malikler kurulu için en geç bir hafta içinde,olağanüstü kat  malikler kurulu için en geç  onbeş gün içersinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların OY ÇOKLUGU ile verilir.ANCAK bu konu araştırma yaptığım hukuk siteleri ve benzer sitelerde; Yanıtlar yukarıdaki gibi yasa belirtilerek,açıklama getirilmeden verildiğinden,bazı yönetim kurulu üyeleri ve kat malikleri,ikinci toplantıda bulunan çoğunluk ile her kararın alınabileceğini zannederek israrla yanlış karar alınmasına yol açıyorlar.SİZLERDEN RİCAM Kat Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap okurlarına bu hususun bir kez daha" yeter sayı-çoğunluk kararı- saklı hükümler " belirtilmek suretiyle açıklanmasını önemle rica ediyorum.Umarım yararlanacak kişiler olacak !
Linkback: Yönetici ve Denetçi Seçimi İçin Yeter Sayı - Çoğunluk Kararı - Saklı Hükümler


  • Gösterim 24,617 
  • Anagayrimenkulün Yönetimine İlişkin Konular
  • 5 Yanıtlar
Sayın Üyemiz ! Lütfen Sorularınızı İlgili Başlık ve Konu Hakkındaki Bölümde Sorunuz. Bu Konuda Daha Önce de Uyarıldınız. Hatırlatırız.
Bununla Beraber Her Başlık Altında Lütfen Tek Soru Sorunuz!.

Diğer Taraftan Dikkatiniz ve Forum Üyelerine Faydalı Olacak Bilginin Verilmek İstenmesi Detayınız İçin Teşekkür Ederiz.

"K.M.K md 30-....yeter sayı sağlanamadığından ilk toplantı yapılamaz ise,kararlar , olağan malikler kurulu için en geç bir hafta içinde,olağanüstü kat  malikler kurulu için en geç  onbeş gün içersinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların OY ÇOKLUGU ile verilir."

Cümlenizi izninizle şu şekilde düzelmek isterim. Kanunda yapılan değişiklikler ile doğru tanım şu şekilde değişmiştir.

Madde 29 -  3. Fıkra : İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz. (md:14)

Madde 30 -  İkinci FIkra : Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. (md:15)

                          Üçüncü Fıkra :Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.

Öncelikle cümlenizin doğrusu; "...yeter sayı sağlanamadığından ilk toplantı yapılamaz ise,kararlar ,  yedi günden az olmayan ve on beşgünden fazla olmayan bir zaman dilimi içinde toplanacak  kat  malikler kurulu kurulunda  katılanların OY ÇOKLUGU ile verilir."

Bununla beraber önemle belirttiğiniz husus yukarıdaki tüm hususlar geçerli olmak kaydı ile ;

Yönetici / Yönetim Kurulu ve / veya Denetçi / Denetim Kurulu , bütün kat maliklerinin , hem sayı , hem arsa payı çoğunluğu tarafından seçilir ve atanır. Bu Kat Mülkiyeti Kanunu'nun emredici hükmü olduğu için Kat Malikleri Kurulu kararı veya yönetim planına konulacak bir hüküm ile geçersiz kılınamaz ve değiştirilemez.

Daha da açık bir anlatımla,

Birinci Kat Malikleri toplantısı (duyurulan ilk toplantı) çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamışsa, ikinci toplantı çoğunluk aranmadan yapılabilir. Ancak toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınabilmesine rağmen , yönetici ve denetçi seçimi -  pay ve paydaş çoğunluğu sağlanamadığı için - yapılamaz. (Yani pay ve paydaş çoğunluğuna ulaşamayan katılım sayısı olan ikinci toplantılarda denetçi ve yönetici seçilemez.)

Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

Toplantıda bulunmayan kat malikleri karara sonradan katılır ve kararı imzaladıkları takdirde yeterli çoğunluk sağlanır ise hukuki durum ne olacaktır. Yaygın bağımsız  konutlarda (yazlık) toplantılarda zabıt tutuluyor , bunlar deftere yazıldıktan sonra imzaya açılıyor. İşte tam bu noktada , toplantıda olmayan kişiler-kat malikleri kararı imzaladıkları takdirde ( ki genelde böyle oluyor) çoğunluk- yeter sayı elde edilirse geçerliliği tartışılabilirmi?

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Toplantıda bulunmayan kat malikleri karara sonradan katılır ve kararı imzaladıkları takdirde yeterli çoğunluk sağlanır ise hukuki durum ne olacaktır. Yaygın bağımsız  konutlarda (yazlık) toplantılarda zabıt tutuluyor , bunlar deftere yazıldıktan sonra imzaya açılıyor. İşte tam bu noktada , toplantıda olmayan kişiler-kat malikleri kararı imzaladıkları takdirde ( ki genelde böyle oluyor) çoğunluk- yeter sayı elde edilirse geçerliliği tartışılabilirmi?


Bunu forumun bir başka yerinde anlatmıştık. Ancak aradım ben de şimdi bulamadım.

Ancak sorunuza şiyle cevap vermek isterim.

Bilinmektedir ki KMK . vekalet konusunda anlayışlıdır. Bir kişi bir diğerini vekalet ile temsil edebilir. Ancak bu vekaletin bir şekli yoktur. Yazılı olması yeterlidir.

Vekalet  imzalı faks olarak da gönderilebilir. Ancak faksın zaman içinde yazılarının silinmesi ihtimali söz konusu olduğundan sonradan ıslak imzalı olan asıl metnin yöneticiye yollanmasında fayda vardır.

Hatta ve hatta toplantı sırasında "ben filancanın vekiliyim" şeklinde söylenen bir söz dahi dikkate alınabilir. - tabi ki güvenirlilik koşulu aranır, belki telefonla asıl kat maliki aranabilir ve teyid alınabilir- Sonradan bu vekalet yazısı temin edilebilir.

Konu ile ilgili net bir yargıtay kararı bulunmaktadır. Aşağıdadır.


Alıntı Yap"....Kat malikleri, Kat Malikleri Kurulu toplantısına bizzat katılabilecekleri gibi başkalannı da kendi adlarına katılmak üzere tevkil edebilirler. Kat Mülkiyeti Kanununun 31. maddesinde, bu vekaletin özel bir şekilde (yazılı veya resmi) olacağına dair herhangi bir hükmün bulunmadığı gibi, genel hükümlere bakıldığında vekaletin özel bir şeklinin bulunmadığı da görülür. Yargılama sırasında vekaletin tevsiki yönünden yeterli niteliklere sahip olan vekaletname örnekleri de dosyaya konulmuştur. Bu kapsamdaki vekaletin bu niteliği dikkate alındığında, toplantı yapıldıktan sonra da, ibraz edilmesi halinde dahi vekaleten toplantıya katılım geçerli olur." (Y. 18. HD., 28.11.1996, E. 1996/9547, K. 1996/10601.)

Tabi tüm bu durumlarda kararlar için gerekli oy sayısı mevcut o anda toplantı salonunda bulunmayan ilgili vekaletin sayılması ile de gerçekleşir.

Sizin sorunuzda sonradan "karara imza atanlar" ve kararı onaylayanlar tabiki teknik olarak yeter sayı oy sayısını arttırmaktadırlar.

Aslında böyle bir usul yoktur. Ancak md: 32 gereğince, toplantıya katılmış olup olmadığına bakılmaksızın, alman kararlar tüm kat mâliklerini bağlar.

Eğer yeter sayı toplantıda elde edilememiş ve yine de karar alınmış ise aslında bu karar KMK yetersayı hükümlerine aykırı olduğundan karar geçerli değildir. Ancak karar defteri toplantı sonrasında dolaştırılıp imza edildiğinde imzalayan kat malikleri toplantıda mevcut olduklarını aslında kabul etmektedirler. Karar içeriğinde toplantıya .... sayıda kat malikinin katıldığı şeklinde bir cümle varsa tabiki bu sayıdan fazla olan alttaki imzalar aslında geçerli değildir.

Aslında bu durumun sonradan hukuksal açısından değerlendirilmesi güçtür. Bu biraz da toplantı metni ile de ilgilidir.

Ancak toplantıya katılan maliklerde biri toplantıysa katılanlarının sayısının ve / veya isimlerinin karar tutanağına geçmesi ve/veya itirazi kaydini koymuş ise sonradan imza atanların imzları geçerli olmayacak ve kararın yetersayısı hakkında bir etkisi olmayacaktır.

Ancak bunların hiç birisi yapılmamış ise sonradan atılan imzalar hukuken toplantıda geçerli imza olarak kabul edilmemesi gerekirken, tespitteki ispatsızlık bakımından yeter sayı adetine etki edecektir.

Bir yorum isterseniz!

"Toplantıya katılmayıp, sonradan karar tutanağına toplantıya katılmış gibi imza atan kat maliklerinin oyları karar açısından geçerli olmamaktadır"
Ancak dediğim gibi bazı durumlarda ispat sorunu olabilir. Bu hallerde konu yargıya intikal ettiğinde bu oylar geçerli sayılabilir.
Ancak bu tip uygulamalar sakıncalıdır.
 
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

denetıci merkezı sıstem icin   6 ayda toplanan 50.000 tl nın 9 .000 tl sı ıle dogal gaz alındıgını dıger kısmın nasıl kullanıldıgını tespıt edememiş  bu durumda ne yapmalı, ayrıca bır kışı 6 sene ust uste yonetıcı olabılırmı sure sınırlaması varmı kanunda

44 daırelık  apartmanda kazan daıresınde ıkı kazan var ve doğal gazla ısınıyoruz  yonetıcı cogunluk la bır kazan yakıyor 3 cephe ısınıyor 1 cephe 14 daıre ısınamıyor ne yapmalıyız  ımza topladık  tespıtı kıme ve nasıl yaptırcaz


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler