Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Yönetici Sohbetleri"

Yeni Kanun Dolayısı İle Toplu Yapı Tanımındaki Anayapıların Yönetim Planları Değişmeli Mi?

Başlatan mmustafa, Ocak 26, 2008, 04:19:22 öö

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

       Sitemiz yaklaşık 25 yıllık bir toplu yapıdır. Bitişik üç ayrı parsel üzerine kurulmuş A-B-C olarak üç ayrı blok yapıdan oluşmaktadır. Bahçemiz ve otoparkımız ortak kullanım alanımızdır. 2008 yılı katmalikleri kurulu toplantımız da;  634 sayılı kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikten dolayı yönetim planımızın değişmesi gerektiğini ve her bloğun kendi yönetici ve denetçisini, o blokta oturan kat maliklerinin seçmesi gerektiğini,bunun için de mevcut yönetimin görevine devam ederek 28 mayıs 2008 tarihine kadar yeni yönetim planını hazırlaması, daha sonra da üç ay içerisin de yeni blok yöneticilerinin ve denetçilerinin seçilmesi gerektiğini ifade etmeme rağmen, eski yönetici tarafından kabül görmemiş  ve gündeme bile alınmadan; yeni site yöneticisi ve denetcisi kat malikleri kurulu tarafından seçilmiştir . Bu yapılan işlem doğrumudur, asıl yapılması gereken işlem nedir. Bu konuya bir açıklık getirirseniz bir yanlış uygulamaya mahal vermemiş oluruz. Teşekkür ederim.
Linkback: Yeni Kanun Dolayısı İle Toplu Yapı Tanımındaki Anayapıların Yönetim Planları Değişmeli Mi? Mesajı Paylaş


  • Gösterim 20,080 
  • Anagayrimenkulün Yönetimine İlişkin Konular
  • 13 Yanıt
         Sayın Admin, galiba yoğunluğunuzdan dolayı benim yardım talebim gözünüzden kaçtı, cevabınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Mesajı Paylaş

Genel kurulda doğru şeyler ifade etmişsiniz. Dikkate alınması gerekirdi. Tabi kanunda yönetim planı değişimi için öngörülen geçici madde bir emredici hüküm olarak algılanmıyor.  Yönetim planı değişimi için bir konsensus gereklidir tabi.En az tüm kat maliklerinin salt çoğunluğu kadar.

Sonuçta yeni seçilen yönetim kuruluuz bu işlemleri yapmak için seçilmiş olan bir geçici yönetim kuruludur.

Neicede henüz zaman var. Yönetim kurulunuza kanunun ilgili maddelerini ve yapılması gerekenleri açıklayan özet bir mektup yazınız. Eer bir cevap dönmez ise noterden bir ihtarname gönderiniz. Yine de çekinceleriniz dikkate alınmazsa tek başınıza yapacağınız çok şey yok. En azından kanunun içeriğine aykırı hareket edildiğini karşı tarafa izah edersiniz.

Parsel Malikleri Kurulunda divan başkanı önergenizi görüştürmemiş veya oylamaya açmamışsa 6 ay içinde sulh mahkemesinde bu uygulama ile itirazınızı iletebilirsiniz. Genel Kurul iptal edlebilir demiyorum ama mahkeme kararına göre ikinci hareketi gözden geçirirsiniz.

İlgililer kanun konusunda bir fikre sahip değiller anladığım.

Özetle Budur.Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim plânları, yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içinde bu Kanun hükümlerine uyarlanır. Yönetim plânında bu yönde değişiklik yapılması için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir. Mevcut toplu yapı yönetimleri, yönetim plânı değişip buna göre yönetici seçilene kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürür. Toplu yapı yöneticisi seçimi, en geç yönetim plânının değişimini takip eden üç ay içinde yapılır. Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

yeni kanun değişikliği ile 634 sayılı kanuna eklenen geçici 3. madde aşağıdaki hükmü getirmiştir.
" Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim plânları, yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içinde bu Kanun hükümlerine uyarlanır. Yönetim plânında bu yönde değişiklik yapılması için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir. Mevcut toplu yapı yönetimleri, yönetim plânı değişip buna göre yönetici seçilene kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürür. Toplu yapı yöneticisi seçimi, en geç yönetim plânının değişimini takip eden üç ay içinde yapılır."

öğrenmek istediğim husus ,
1 - yeni kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş tüm toplu yapıların dolayısıyla bunlara ait önceden yapılmış yönetim planlarınında 6 ay içinde kesinlikle uyarlanması mı gerekmektedir , bu mecburimidir ? Zira toplu yapı yönetim planında değiştirilmesi ya da yeni kanuna uyarlanması gereken bir durum olmayabilir.  yani diğer bir ifade ile yıllar önce kurulmuş toplu yapının yıllar önce yapılmış olan yönetim planı yeni kanunun emredici hükümlerine uygun olup aykırı olmayabilir.
Böyle bir durumda da geçici maddeyi dikkate alıp 6 ay içinde o toplu yapıda oturan kat maliklerinin çoğunluğu ile yeniden o yönetim planını kabul etmek mi gerekecek ?

2 - Yoksa geçici madde , yönetim planları yeni kanunun emredici hükümlerine uygun olmayan toplu yapılar için yönetim planlarını yeni kanunun emredici hükümlerine uygun hale getirmeleri için mi konulmuştur.?

Teşekkürler
Mesajı Paylaş

Sayın Admin, ilginize ve cevabınıza teşekkür ederim. Şu anda uygulamamız malesef  eski usul devam etmekte. Peki bu durumda; ileride A - B - C  Blokların birisinde büyük bir onarımın yapılması, örneğin;  Su motorunun ve hidroforun değişmesi  veya bir bloğun  iç ve dış boyasının yapılması, bir bloğun damının aktarılması gibi  mecburiyet ve de  aciliyet  gerektiren durumlar söz konusu olduğun da,  O BLOKTA oturmayan bir katmaliki; yeni yürürlüğe giren bu yasaya dayanarak ,''  5711 sayılı kanunun( ortak giderlere katılma) 72 nci maddesinin  birinci paragrafın da net bir şekilde belirtildiği üzere,Yapılacak olan giderler benim bloğum da ve de  Blok ortak kullanım alanımda değil, onun için ben katılmıyorum '' dediği zaman ne yapacağız ? Sonuç ta   5711 sayılı yasanın Geçici 3 ncü maddesi emredici olarak ;  '' BU KANUNUN YÜRÜRLÜGE GİRMESİNDEN ÖNCE KURULAN TOPLU YAPILARA AİT YÖNETİM PLANLARI , ( ki  28.KASIM 2007 Tarihinden önceki toplu yapı (SİTE)  yönetim planlarının içerisin de bulunan; yönetici & denetçi  seçimive süresi ve de usulü, ortak kullanım alanları tarifi , genel giderlere katılma usulü ve  ortak kullanım alanlarının giderlerine katılım şekli yeni yasa ile tamamen değiştirilmiştir.)  , YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ ALTI AY İÇİNDE BU KANUN HÜKÜMLERİNE UYARLANIR '' der. Bu uyarlama yapılmaz ise,  işte bu gibi olumsuz durumlar muhakkak ki ortaya çıkacaktır.  Bu durumda mevcut site yönetisi aciz,  O blokta oturan kat malikleri de  mağdur  duruma düşmez mi ? Sonuç olarak;  kendi bloğun da olamayan bu giderlere katılmak istemeyen kat malikleri haklı durumda olmaz mı ? Mesajı Paylaş

Teşekkür ederim. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap Mesajı Paylaş

Sayın Admin, ilginize ve cevabınıza teşekkür ederim. Şu anda uygulamamız malesef  eski usul devam etmekte. Peki bu durumda; ileride A - B - C  Blokların birisinde büyük bir onarımın yapılması, örneğin;  Su motorunun ve hidroforun değişmesi  veya bir bloğun  iç ve dış boyasının yapılması, bir bloğun damının aktarılması gibi  mecburiyet ve de  aciliyet  gerektiren durumlar söz konusu olduğun da,  O BLOKTA oturmayan bir katmaliki; yeni yürürlüğe giren bu yasaya dayanarak ,''  5711 sayılı kanunun( ortak giderlere katılma) 72 nci maddesinin  birinci paragrafın da net bir şekilde belirtildiği üzere,Yapılacak olan giderler benim bloğum da ve de  Blok ortak kullanım alanımda değil, onun için ben katılmıyorum '' dediği zaman ne yapacağız ? Sonuç ta   5711 sayılı yasanın Geçici 3 ncü maddesi emredici olarak ;  '' BU KANUNUN YÜRÜRLÜGE GİRMESİNDEN ÖNCE KURULAN TOPLU YAPILARA AİT YÖNETİM PLANLARI , ( ki  28.KASIM 2007 Tarihinden önceki toplu yapı (SİTE)  yönetim planlarının içerisin de bulunan; yönetici & denetçi  seçimive süresi ve de usulü, ortak kullanım alanları tarifi , genel giderlere katılma usulü ve  ortak kullanım alanlarının giderlerine katılım şekli yeni yasa ile tamamen değiştirilmiştir.)  , YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ ALTI AY İÇİNDE BU KANUN HÜKÜMLERİNE UYARLANIR '' der. Bu uyarlama yapılmaz ise,  işte bu gibi olumsuz durumlar muhakkak ki ortaya çıkacaktır.  Bu durumda mevcut site yönetisi aciz,  O blokta oturan kat malikleri de  mağdur  duruma düşmez mi ? Sonuç olarak;  kendi bloğun da olamayan bu giderlere katılmak istemeyen kat malikleri haklı durumda olmaz mı ?


Sayın mmustafa,

Bu konuda sonuna kadar haklısınız. Diyelim ki Toplu Konut'un yönetim planı 28 Mayıs 2008 tarihine kadar değiştirilemedi ve değişecek gibi bir izlenim de yok. Bu durumda diğer bloklarda oturan kat malikleri örneğin oturmadıkları A bloktaki bir hasar veya tamirat ya da herhangi bir genel gideri ödemekle yükümlü tutulamaz. Ödememesi doğaldır.

Bu durumda mevcut site yöneticisi yine de aciz durumda değildir. Bakınız ... Yönetim Planları Kat Mülkiyeti Kanunu'na aykırı olamaz. Bu konuda forumun diğer bölümlerinde belirttiğim gibi ;

Sırası İle

Kat Malikleri Kurulu Kararları
Yönetim Planı
Yargıtay Kararları
Kat Mülkiyeti Kanunu 

Bir üstekinin kararları veya metinleri bir alttakine aykırı olamaz. Aykırı ise o karar veya o madde uygulanmaz. Yani Yönetim Planına aykırı bir kat malikleri kurulu kararı eğer yönetim planı değişikliği için yetersayı sağlanmamışsa geçersizdir. Yine Yargıtay Kararlarına veya Yürülükte olan Kat Mülkiyeti Kanunu'na aykırı olan bir yönetim planı maddesi uygulanamaz, geçersizdir.

Ne olacak ! Şu anda bile yeni yapılacak Bütçeler Kat Mülkiyeti Kanunu'nun emredici hükümlerine aykırı olamayacak. Bunun için Yönetim Planının değişmesine gerek yok ki. Yönetim Planında belirtilmeyen maddeler ve paylandırma biçimlerinde zaten yargı kararları ve daha önemlisi yazılı ise Kat Mülkiyeti Kanunu esas alınır.

Değişen Kanunun 9. bölümünde çok net özetlemiş. Yönetim Planı değiştirilmese dahi bundan böyle Yeni Kanunun 9. bölümünde belirtilen yönetim biçimi ve ortak alan ve ortak gider payları sorumlluğu önemli artık.

Yine de YÖNETİM PLANLARI değişerek Yeni Kanuna aykırı olan bölümler yeniden düzenlensin ve KANUNA UYDURULSUN ! Tabii. Ben aksini savunmuyorum .

Ancak Yönetim Planı değişmedi diye YÖNETİM İŞLEVİ TIKANMAZ!

Üzülmeyelim.
Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap