Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Yönetici Sohbetleri"

Yatırımlar, Faydalı Yenilik ve İlaveler Yeter Sayılar, Karar Alma Şekilleri

Başlatan yengeç, Ocak 11, 2008, 01:26:52 öö

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 3 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

İyi çalışmalar, Sitemiz malikler olağan kurulu 2007 yazında yapıldı;alınan kararlar arasında,bir maddede;Çocuk parkı,Spor sahası,Otopark alanı ile site içersindeki yolların genişletilmesi vb. kararlar 86  kat maliki bulunan sitemizde,30 kabul oyu ile karar altına alınmıştır.Karar altına alınan bu madde kapsamındaki işlerin yapılması için,bilahare yönetim genel kurul sonrası işletme projesi dışı işler olduğunu da belirterek ek ödeme talebinde bulunmuştur.OLAGAN KAT MALİKLERİ KURULUNDA alınan bu karar kapsamında yapılacak işler;1-kat maliklerinin tapularına ek olarak kayıtlı ve her kat malikinin 86/1 hissesi bulunan anataşınmaz üzerine,site mimari projesinde su deposu-arıtma deposu ve trafo vb.tesislerin bulunduğu site ortak alanına yapılmak istenmesi,site yönetim planında gösterilen K.M.Y esasları içinde tanzim olunan planla belirlenen evlere ait bahçe duvarları ve tretuvarları değiştirilemez hükmüne rağmen,her evin kullanın alanı ve yolu plan-projede gösterildiği halde,böyle bir kararın kabul edilmesi nedeniyle,2-olağan K.M kurulunda yönetime ek ödeme isteme ve tarihlerini belirleme yetkisi verilmemesi nedeniyle,kat maliklerinin bir bölümünce yasa kapsamında yazılı itirazda bulunulmuştur.YÖNETİM bu itirazlar üzerine bu ay sonunda (olağan genel kurulda karara bağlanan maddeye istinaden,itiraz dilekçesinin görüşülmesi,dilekçe gerekçesi reddedildiği taktirde seçilecek olan yönetim kuruluna ek ödeme isteme yetkisinin verilmesi )şeklinde gündem belirliyerek,OLAGAN ÜSTÜ GENEL KURUL yapılması kararı almıştır.
A-yapılması istenilen işler K.M.Y md.19 değişiklik 8.md si,anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat-onarım ve tesisler yapılamaz hükmü içinde mütalaa edilmesi gerekmez mi.? B-ortak yerler içinde mütalaa edilmesi halinde kat maliklerinin 4/5nin YAZILI RIZASI gerekmez mi.? C-ortak yerlere tesis yapılması hükmü gereğince kat maliklerinin 4/5 çoğunluğunun yazılı kararı olmaksızın,ortak alanlarda değişiklik,tesis yapılması durumunda,yapılan işin giderlerine tüm kat maliklerinin katılımı sağlanamayacağı yargıtay kararları ile belirlenmiş ise yönetim böyle bir girişimde (olağanüstü genel kurul kararı alarak)bulunarak ek ödeme yetkisi de talep ederek karar alabilir mi.?Bu durumda kat maliki ne yapabilir.? devam edecek.....
Linkback: Yatırımlar, Faydalı Yenilik ve İlaveler Yeter Sayılar, Karar Alma Şekilleri Mesajı Paylaş


  • Gösterim 27,990 
  • Anagayrimenkulün Yönetimine İlişkin Konular
  • 15 Yanıt
D-Olağan üstü genel kurul gündem maddesinde,ortak alana yapılacak işler ile ek ödeme istemi birlikte belirtilmiştir.Bu durumda gündem maddesi nasıl karara bağlanacaktır.? oylama şekli nasıl olacaktır.?(belirtiğiniz gibi,EK ÖDEME-AİDAT VB.kararlar,tüm kat maliklerinin değil,toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınabilmektedir.E-olağan üstü genel kurul gündemine yeniden ,yönetim ve denetçi seçimi maddesi konulduğu halde;olağan genel kurulde seçilen yönetici ve denetçilerin yönetim ve denetim kurul raporları-yönetim ve denetimin ibrası-işletme projesinin  görüşülmesi vb. gündeme konulmamasının  yasal şekli nedir.?bunlar usul şartlarının şekil noksanlığı sayılabilir mi.? gündemden oluşan usul şartlarının birinde şekil noksanlığı veya hiç olmaması hem yapılan toplantıyı hemde alınan kararları geçersiz kılar mı.?F-ek ödeme talebinde;oylama yapılsa bile yönetim kurulu ek ödemeden muaftır.Şeklinde alınan kararlar geçerlimidir.? ( yönetim ve denetim kurullarına ücret ödenmesi  kararı alınmış olsa bile.)
Uygulamada bir çok sitede K.M.Y da belirtilen yeter sayı için konulmuş hükümler kanuna göre saklı olduğu bu sebeple tüm kat malikleri hem sayı hem arsa payı çoğunluğu (% 51 oy) aranması gerektiği halde,uygulamada    %51 oy yeter sayıdan 35 oy kabul 16 oy red şeklinde (örnek olarak)yönetici ve denetçi seçilebiliyor.diğer yeter sayı ile alınacak kararlar da bu şekilde uygulanarak alınabiliyor.
Bu konulara açıklık getirirseniz memnun olurum.Saygılarımla.
Mesajı Paylaş

Yine birçok soruyu  çok uzun birmetinde ve birleştirerek yazdığınız için metninizin üzerinde cevap veriyorum.

İyi çalışmalar, Sitemiz malikler olağan kurulu 2007 yazında yapıldı;alınan kararlar arasında,bir maddede (Toplantı çağrı tutanağında bu maddeler yani 42. madde esasları var mıdır? Kat malikleri böyle bir şeyin oylanacağını biliyorlar mıydı? Cevap Hayırsa Külliyen Hatalı Bir İŞlem Yapılmış. Hukuka Aykırı. İtirazlar eğer mantıklı bir sürede yapılırsa ve dava açılırsa yatırımlar yapılmamışsa yatırımlar durdurulur.  yok eğer yatırımlar yapılmışsa ve eski haline getirilmesi imkansız ise bu taktirde dava açanlar kendilerine düşen payları ödemezler, onların payları  toplantıda olumlu oy kullananlara yansıtılır.)    ;Çocuk parkı,Spor sahası,Otopark alanı ile site içersindeki yolların genişletilmesi vb. kararlar (bu kararların tümü faydalı yenilik ve ilavelere ilişkin kararlardır. Bu tür yenilikleri ve ilaveleri yaparken, muhtemel rahatsız edici durumların önlenmesi ve bu önleyici tedbirlerin alınması gerekir. Bahçenin kullanma şeklinin değiştirilmesi söz konusu olduğunda KMK 42 uygulanamz. (Yargıtay Kararı --- Y.5. HD. 21.04.1975, E. 1975/4926, K.1975/8771) .)   86  kat maliki bulunan sitemizde,30 kabul oyu ile karar altına (Faydalı Yenilik ve İlavelerin --- yani ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler ; kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Sizin için Kabul Oyu Sayısı 44'dür. ) ( Toplantıya Kaç Kişi Katılmıştır? Hayır Diyen Yok Mudur? ) Karar altına alınan bu madde kapsamındaki işlerin yapılması için,bilahare yönetim genel kurul sonrası işletme projesi dışı işler olduğunu da belirterek ek ödeme talebinde bulunmuştur.( Bu işlem hatalıdır. Oylama yapılacak genel kurula yaklaşık bütçelerin onaylatılması ve toplantıdan önce toplantı çağrısı ile kat maliklerine yapılacak her işin bütçesinin ilan edilmesi gerekir idi.) OLAGAN KAT MALİKLERİ KURULUNDA alınan bu karar kapsamında yapılacak işler;1-kat maliklerinin tapularına ek olarak kayıtlı ve her kat malikinin 86/1 hissesi bulunan anataşınmaz üzerine,site mimari projesinde su deposu-arıtma deposu ve trafo vb.tesislerin bulunduğu site ortak alanına yapılmak istenmesi ( bu itiraz doğrudur. Kat Malikleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alabilecekleri kararla mimari proje'de ya da yönetim planında özel amaca tahsis edilmemiş ortak yerin veya yerlerin kullanımının daha yararlı hale getirilebilmesi amacı ile bu yerlerde yenilik ve ilaveler yapabilirler. --- Yargıtay Kararı . Y.18. HD. 18.11.1993, E.1993/12027, K.1993 / 12664.) Ancak;   Pay ve Paydaş çoğunluğuna dayalı Kat Malikleri Kurulu Kararı'nda yapılması öngörülen yenilik ve ilaveler veya değişiklikler , öncelikle mimari projede ya da yönetim planında veya kat mülkiyeti kurulmasına yönelik özel senette özel bir amaca tahsis edilmemiş yerlerde yapılabilir. Mesela, ana yapıdan arta kalan boşluğu mimari projede bahçe olarak gösterilmişse oraya otopark yapılması ancak oybirliği ile alınacak kararla mümkündür.   ) ,site yönetim planında gösterilen K.M.Y esasları içinde tanzim olunan planla belirlenen evlere ait bahçe duvarları ve tretuvarları değiştirilemez hükmüne rağmen,her evin kullanın alanı ve yolu plan-projede gösterildiği halde,böyle bir kararın kabul edilmesi nedeniyle,2-olağan K.M kurulunda yönetime ek ödeme isteme ve tarihlerini belirleme yetkisi verilmemesi nedeniyle (kat maliklerinin bu itirazı doğrudur. Biraz önce anlattım. ) ,kat maliklerinin bir bölümünce yasa kapsamında yazılı itirazda bulunulmuştur.YÖNETİM bu itirazlar üzerine bu ay sonunda (olağan genel kurulda karara bağlanan maddeye istinaden,itiraz dilekçesinin görüşülmesi,dilekçe gerekçesi reddedildiği taktirde seçilecek olan yönetim kuruluna ek ödeme isteme yetkisinin verilmesi )şeklinde gündem belirliyerek,OLAGAN ÜSTÜ GENEL KURUL yapılması kararı almıştır. ( Bu da hatalı, Yeniden bir olağanüstü genel kurul çağrısı yapılır, çağrıda yeniden bu konuların görüşüleceği ve yatırım miktarlarının bedeli ayrıntılı olarak sunulur yeniden oylama yapılır.)
A-yapılması istenilen işler K.M.Y md.19 değişiklik 8.md si,anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat-onarım ve tesisler yapılamaz hükmü içinde mütalaa edilmesi gerekmez mi.? (Bu hususa değindim) B-ortak yerler içinde mütalaa edilmesi halinde kat maliklerinin 4/5nin YAZILI RIZASI gerekmez mi.? (gerekir. ancak bu konu için yargıyayın yukarıdaki içtihadı dışında başka bir içtihat da var. Bu sebeple örnek olarak yönetim planı değişikliğine gidilecekse tabii deddiğiniz gibi 4/5 olarak kat maliklerinin yazılı rızası değil, 4/5 çoğunlukla tüm kat maliklerinin yönetim planı ilgili değişikliğini onaylaması gerekir. Bu bir yöntem. İkicisi eğer direkt olarak yatırım kararı alınacaksa tüm kat maliklerinin oy birliği tamsayı ile gerekir. ) C-ortak yerlere tesis yapılması hükmü gereğince kat maliklerinin 4/5 çoğunluğunun yazılı kararı olmaksızın,ortak alanlarda değişiklik,tesis yapılması durumunda,yapılan işin giderlerine tüm kat maliklerinin katılımı sağlanamayacağı yargıtay kararları ile belirlenmiş ise yönetim böyle bir girişimde (olağanüstü genel kurul kararı alarak)bulunarak ek ödeme yetkisi de talep ederek karar alabilir mi.? (karar alamaz. )Bu durumda kat maliki ne yapabilir.?   (Bu durumda kat maliki hiç beklemeden yönetime bir noter itarnamesi ile yatırımın durdurulması aksi halde dava açılacağını bildirir, eğer yönetim işe devam ediyorsa hiç beklemeden - bakın neden beklemden diyorum. gerçi yeni kanun değişikliği ile bir süre tanınmış durumda , ancak kat maliki burada komşularının haklarını da düşünürek bir an evvel yatırımın durudurulması yönünde eylem yapmalı, yoksa yatırım yapılır ve esi haline dönülmesi imkansız hale gelebilir. Bu konuda farklı yargı kararları var. Eğer yatırım yapılmış ve mahkeme itirazı haklı bulmuş ise itiraz eden kat malikleri yatırım ve yatırımdan doğan işletme masraflarını yıllar boyunca ödemeyecektir.)devam edecek.....  (Öyle mi ! Bir örnek davayı yürütüyor gibiyiz!) Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Ben kat malikiyim,keşke bir davayı yürütebilecek bilgiye sahip olsaydım! yazlık bir sitede sürekli oturuyorum.Yani yazlıkçı değilim.Amacım özellikle turizm beldelerinde son yıllarda hızla artan sitelerde ki başıbozukluklara tanık olmam nedeniyle,sizlerden alabildiğim doğru bilgileri çevremdekilere aktarabilmektir.Bu sitelerde yaşayan kat maliki sayılan kişilerin ve hatta yönetici ve denetçi seçilenlerin,kendi yasalarından bi haber olduklarını görmemdir.Bu sayade  bu gibi siteler görüntü kirliliği içersinde almış başlarını gidiyorlar,mahalesef  yazlık tabir edilen sitelerde durum bu! isteyen istediğini yapıyor,kimse dur diyemiyor.Belediyelerde bu bilgilerden yoksun yani kısacası yasalar tatbik edilmiyor.iyi çalışmalar kolay gelsin.
NOT:10.1.2008 günlü ayrı ayrı 2 adet mesajlarımdan ilk mesajıma 11.1.2008 tarihli  yanıtı aldım.DEVAM  EDECEK... notlu 2 nci. mesajıma yanıt alamadım.Bir aksilik mi oldu? Bilgilerinize.. Mesajı Paylaş

-Yatırımlar-Faydalı yenilik ve ilaveler-Yeter sayılar- Karar alma şekilleri -Kat malikler kurulu.

Bu başlık altında verilen yanıtları bilgi olarak not ettim.Bilgi almak için sorduğum sorularla ilgili sitemiz olağan kat malikler kurulu yapılmış ve bitmiştir.Sizin bilgileriniz doğrultusunda yönetimin yapmak istediği işler ve isteklerin  hatalı ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmıştır.Ancak yönetim yasaya uygun olmadığını anladığı bu kararları (kat maliklerinin bir bölümünün yazılı itirazı üzerine)uygulamamıştır.ANCAK..bu ay sonunda size ilettiğim (GÜNDEM MADDESİ) çerçevesinde  olağanüstü genel kurul yapacaktır.Toplantı çağrı gündeminde yönetici ve denetçi seçimi ile itiraz dilekçesinin reddi maddesi ile birlikte ek ödeme yetki talebi bulunmaktadır.Yapılacak işin bütçesi yapılmamış ve maliklere gönderilmemiştir.
Sizin 42.madde kapsamında ortak alanlarda yenilikler ve ilaveler başlığı altında izah ettiğiniz (faydalı olanlar),işlerin maliyeti 20.000.ytl nin üzerindedir.Bu durumda yapılacak işlerin niteliği faydalı olanlar mı?. çok masraflı ve lüks olanlar mı? katagorisinde yer alacaktır.Kıstas varmıdır?yapılması istenilen  işlerin alanı;sitenin dışında 2300 m2lik arsa olarak tapuya kayıtlı ..parsel üzerinde 1 ile 86 nolu bağımsız bölümlerin ORTAK YERİDİR şeklinde tapularda kayıtlıdır.Ana yapıdan arta kalan yer mimari vaziyet planında(belediyeden onaylı,tapu sicil kaydına ekli),su deposu+trafo+otopark olarak gösterilmektedir.Bu bilgi çerçevesinde bilgi verirseniz memnun olurum.Saygılarımla.


Mesajı Paylaş

Sizin 42.madde kapsamında ortak alanlarda yenilikler ve ilaveler başlığı altında izah ettiğiniz (faydalı olanlar),işlerin maliyeti 20.000.ytl nin üzerindedir.Bu durumda yapılacak işlerin niteliği faydalı olanlar mı?. çok masraflı ve lüks olanlar mı? katagorisinde yer alacaktır.Kıstas varmıdır?

Çocuk parkı,Spor sahası,Otopark alanı gibi hususlar faydalı yenilik ve ilaveler olarak değerledirilir.

Faydalı Yenilik ve İlaveler:

Kat Mülkiyeti Kanunu 42. madde 1. fıkrada geçen , " Ortak Yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak" ifadesinde belirtilmek istenen yenilik ve ilavelerin bir liste halinde vermek mümkün değildir.

Ancak gayrimenkulün boş arsasına mimari projede bulunmadığı halde otopark yapılması, bahçenin çevre duvarı ile güvenlik altına alınması, baçenin yeniden düzenlenmesi, anayapının korunması için tratuvar (yaya kaldırımı) yapılması, ısı kaybını önlemek için çatıya yalıtım malzemesi döşenmesi, asansör yapılması, hidrafor tesisi yapılması gibi kararlar bu konuda örnek gösterilebilir.


Ancak ve Dİkkat!!! BU fıkra hükmüne göre alınacak pay ve paydaş çoğunluğuna dayalı kat malikleri kurulu kararında yapılması öngöülen yenilik ve ilaveler veya değişiklikler, öncelikle mimari projede ya da Yönetim Planın'da veya kat mülkiyeti kurulmasına yönelik (ilişkin) senette özel bir amaca tahsisli olmayan yerlerde yapılabilir. Mesela anayapıdan arta kalan boşluğu Mimari Projede "bahçe" olarak gösterilmişse , oraya otopark yapılması ancak oybirliği ile alınacak kararla mümkün olur.

Ama , yapılacak yenilik ve ilavelerin diğer bağımsız bölüm maliklerinden herhangi birini , sürekli rahatsız edici nitelikte olmaması, onun bağımsız bölümünden hakkı olduğu şekilde yararlanmasına engel olmaması da gerekir.


Çok Masraflı ve Lüks Olanlar:


Kat Mülkiyeti Kanunu 43. maddesinde çok masraflı ve lüks olan yenilik ve ilaveler hakkında uygulanması gereken hükümler belirtilmiştir. Buna göre , çok masraflı ve lüks nitelikte yenilik ve ilavelerin yapılabilmesi için kat malikleri kurulu'nun karar vermesi şarttır. Ancak karar yetersayısı maddede belirtilmemiştir. Bu konuda KMK madde 42. 'deki sayı ve arsa payı çoğunluğu öncelikle mutlaka aranmalıdır.

Eski asansörün yenilenmesi KMK Madde 43'de belirtilen yenilik ve ilave sayılmaz. (Y.5. HD. , 08.06.1976., E 1976/3797, K, 1976/6035)

Lüks ve Çok Masraflı Kavramları

Hangi yenilik ve ilavenin lüks ya da çok masraflı olduğu her somut durumun özelliğine ve kat maliklerinin ekonomik durumları dikkate alınarak belirlenir. Çünkü "lüks" ve "çok masraflı" kavramları izafi ve görecelidir.

Dikkat!!! Maddede bu tür yenilik ve ilavelerin giderlerine hangi oranda katılmak gerektiği belirtilmemiştir. Bu konuda faydalanma oranını esas almak iyi olur. Kararı kat malikleri kurulu verir.

Anagayrimenkulün sınırları dışında  yapılmak istenen oyun alanı 43. maddedeki kapsamda lüks bir ilave olduğu için , istemeyen kat maliki giderlere katılmayabilir. (Y.18. HD. 02.06.1997. E, 1997/4245 , K 1997/5691)

Giderlere Sonrada Katılmak Suretiyle Yenilik ve İlavelerden Faydalanmak Mümkündür.

43. madde 2. fıkrada , başlangıçta giderlere katılmayan kat maliklerinin veya onların külli haleflerinin , yapım ve koruma giderlerine sonradan katılmalarının mümkün olduğu ve bu durumda onların da yapılmış olan yenilik ve ilavelerden faydalanabilecekleri, katılma oranlarının arsa payı oranında olacağı belirtilmiştir.

Sonradan giderlere katılmak sureti ile yenilik ve ilavelerden fayalanma istenebilir. ( Y.5. HD. , 27. 06. 1983, E. 1983/5972, K. 1983/6170.)

Örnek Bir İlave: Mimari projede yer alan, fakat yapılmayan asansör çok masraflı ve lüks nitelik taşıyan özellik arz etmediği için , asansörü yaptıran sakat kat maliki, diğer bağımsız bölüm maliklerininin, giderlere katkıda bulunmasını isteyebilir. Ancak bunu doğrudan dava konusu yapamaz. Konuyu önce kat malikleri kurulu'na götürmesi gerekir. Buradan çıkacak sonuca göre hakimin müdahalesini isteyebilir.


Buradaki açıklamlarımdan anlaşılacağı üzere sadece yatırımın değeri "onun lüks ve masraflı" olduğu izlenimi yaratmaz. Sitede oturan kat maliklerinin gelir durumları, sitenin bağımsız bölümlerinin mülk değerleri, toplanan ortak ve avans paylarının miktarı gibi çok sayıda hukukça sonradan dikkate alınabilecek kıstas vardır.

Ben yine de yaşadığım örnek olay ve mahkeme kararları neticelerinde ; Çocuk parkı,Spor sahası,Otopark alanı gibi hususların faydalı yenilik ve ilaveler olarak değerledirileceği kanısındayım.


yapılması istenilen  işlerin alanı;sitenin dışında 2300 m2lik arsa olarak tapuya kayıtlı ..parsel üzerinde 1 ile 86 nolu bağımsız bölümlerin ORTAK YERİDİR şeklinde tapularda kayıtlıdır.Ana yapıdan arta kalan yer mimari vaziyet planında(belediyeden onaylı,tapu sicil kaydına ekli),su deposu+trafo+otopark olarak gösterilmektedir.Bu bilgi çerçevesinde bilgi verirseniz memnun olurum.Saygılarımla.

Bu durumu daha önce anlatmıştım. Öncelikli olarak 1 ve 86 nolu bağımsız bölümler kimler? Onlar böyl bir işe izin veriyorlar mı? Bir kere onlar izin vermeden bu işler yapılamaz. Bununla beraber biraz önce verdiğim örnek yargıtay kararına göre bu alanlar parsel dışındadır. Lüks ve masraflı kategorsine sokulabilir. Diğer taraftan yönetim planında ve mimari projede başka bir amaç için ayrılmış olan yerlerde bu ilave ve yeniliklerin yapılması için oybirliği gerekir.

Bu inancı taşımaktayım.

Ve tekrar ediyorum, kanunda yetersayı ile korunmuş olan tüm kararların yeter sayısının toplantıda bulunması gerekir. Bu sebeple tüm karar yeter sayısı ifedelerim "toplantıya katılanların değil" , " tüm bağımsız kat malikleri araında hesaplanacak yetersayı" olarak değerlendirilmesini tüm Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap kamuoyundan rica ederim.
Mesajı Paylaş
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

-Faydalı yenilik ve ilaveler-Yeter sayılar-Karar alma şekilleri-

Sy.Admin,çocuk parkı-spor sahası-oto park vb. işlerin yasanın faydalı yenilik ve ilaveler kapsamına gireceğini israrla belirtiyorsunuz.Kabul ediyorum,ancak yapılması istenilen ve Faydalı Yenilik ve İlaveler olarak kabul edilen işler anagayrimenkulün parseli dışındadır,kat maliklerinin hepsinin faydalanabileceği alanda değildir.1 ila 86 nolu bağımsız bölüm, 86 kat maliki anlamındadır.Yani sitede 1 den 86 ya kadar kat maliki mevcuttur.Söz konusu alan,her kat malikinin tapusuna ilaveten tapuca şerh düşülmüş 86/1 hisseye sahip ortak alandır.Tapularda da kayıt bu şekildedir.Kat maliklerinin bir kısmı(yeter sayının altında)böyle bir işe izin veriyorlar.Yönetim kurulu da israrla bu karardan yana olduğu için olağanüstü genel kurul kararı almıştır.Sanıyorum siz bu alanı ORTAK YERLER  statüsünde değerlendirmiyorsunuz.K.M.Y da ortak yerlerin belirtilmesi ve oylanması şekli değişik!
Size yöneltilen sorulara verdiğiniz yanıtlar içinde, "bu OLANÜSTÜ GENEL KURULUN hatalı olduğu,yeniden O.Ü.genel kurul çağrısı yapılarak çağrıda bu konuların görüşüleceği ve yatırım miktarının yaklaşık bedelinin ayrıntılı olarak sunulularak oylama yapılması gerektiği",ifade edilmekte isede,yönetimin çağrısı bu şekilde değildir bunu belirtmiştim. Kat maliki olarak yönetimi,verdiğiniz bilgiler doğrultusunda yazılı uyarmak bir anlam taşır mı?
Olağan üstü genel kurulda usul şartları ve bunların şekil noksanlıkları nelerdir?.
Sayılarımla,iyi çalışmalar.. Mesajı Paylaş