Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

TOPLU YAPI YÖNETİMİ OLMAYAN SİTENİN, YÖNETİMİ VARMIŞ GİBİ İŞLEMLER YAPMIŞ OLMASI

Başlatan NACAR, Şubat 26, 2019, 09:25:32 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

 Merhaba,

  Sitede birçok forum konusunu inceledim, ancak bizim sorunlarımız ile ilgili açıklamalar bulamadım..Bu kapsamda yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Bugüne kadar;  3 ayrı ada ve 3 farklı parselde bulunan 16 Blok 1120 Bağımsız alandan oluşan ......Sitesi Toplu Yönetim Planı diye bir yönetim planı yönetildiğimizi biliyordum.Ancak Tapu Sicil Müdürlüğünden tesadüfi aldığım Yönetim Planımız ile Toplu Yapı Yönetim olmayan, 106 adet bağımsız bölümden oluşan 2 Blok ve 145 bağımsız bölümden oluşan çok farklı bir  Yönetim Planı ile yönetildiğimizi öğrenmiş oldum. Varolan (yasal) yönetim planımızda Toplu Yapıya Geçiş vb.hakkında herhangi bir hüküm bulunmamamaktadır.

   Toplu Yapı Yönetimi olduğunu iddia eden bu yönetim olmayan bir yönetim planı ile, yaklaşık 10 yıldır illegal bir şekilde kat maliklerini yönettiğini anladım.
   Toplu Yapı Yönetimine geçilmediği için de;
5711 sayılı Kanunun 22. maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanununun 66 ve devamı maddelerinde düzenlenen Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler uyarınca, sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediği anlaşıldığından, uyuşmazlıkta kat mülkiyeti hükümlerinin değil, genel hükümlerin uygulanması buna bağlı olarak görev hususunun da genel hükümler geçerli olduğunu da öğrendim..
 
Dolayısıyla .....Sitesi Toplu Yapı Yönetim ve Yönetim Planı olmadığına göre, Site Yönetimi, Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu ve/veya diğer organlar da YOK HÜKMÜNDE dir.
Toplu Yapı Yönetim ve Yönetim Planı YOK HÜKMÜNDE olan bir sitenin; Yönetim, Yönetici, Temsilciler Kurulu, İşletme Projesi, Ortak Gider Alacakları, idari, mali bilgi, karar, belge, Tahsilat, Banka, Sigorta, Karar, Dava, Aidat, Avans, Çalışanlar, v.s. işlemlerinizde YOK HÜKMÜNDE ve GEÇERSİZ, USULSÜZ olduğu aşikardır.

   1-Bu kapsamda acilen yapılması gerekenler nedir?
   2- Hakimin Müdahelesi için Sulh Hukuk Hakimine başvuruda bulunulması durumunda Hakim, toplam 16 Blok için mi geçici yönetici atar yoksa ayrı ayrı yönetim planlarına göre ayrı ayrı yönetici mi atar?
  3- Bugüne kadar yasal olmayan iş ve işlemler için Yöneticiler hakkında hangi işlemler yapılmalıdır?
  4- Toplu Yapı Yönetimi olarak hizmete devam edilebilmesi için neler yapmak gereklidir?
  5- Toplu Yapı Yönetimi olarak karar alma yasal yönetim planlarına göre mi olacak? 4/5 mi 5/5 mi gerekli?
  6- Toplu Yapı Yönetime geçiş sağlanamaz ise bugüne kadar Toplu Yapı Yönetim adına alınmış araç, gereç, işyerleri vb. ile ilgili dağıtım ve hesaplaşma nasıl yapılcak?

   Destekleriniz için teşekkürler..
   

Linkback: TOPLU YAPI YÖNETİMİ OLMAYAN SİTENİN, YÖNETİMİ VARMIŞ GİBİ İŞLEMLER YAPMIŞ OLMASI


  • Gösterim 6,496 
  • Anagayrimenkulün Yönetimine İlişkin Konular
  • 10 Yanıtlar
 
  Merhaba,

  Ayrıca:

  1- Bu durumda Yönetim Karar Defterini noter neye dayanarak onaylar?
     6*7 Kişi biraraya gelip biz ....x Toplu Yapı Sitesinin yönetimiyiz dediğinde hiçbir belgeye bakmadan, karar defterlerini mi onaylar..?
    Ya da neye bakarak karar verir?

  2- Bu karar defterine göre Yönetici,Potansiyel Vergi Numarası, SGK ve Banka Hesabı açıp işlemler yaparsa doğru mu olur?


   Lütfen desteklerinizi bekliyorum..


  Konu güncel yardımlarınızı rica ediyorum.


Toplu Yapı konusunda forumda arama yapmanızı öneririm. Yukarıdaki yanıtların daha detaylı açıklamaları aşağıdaki linklerdedir.

Aşağıdaki kısma kadar yazdıklarınız doğrudur.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

   1-Bu kapsamda acilen yapılması gerekenler nedir?
   2- Hakimin Müdahalesi için Sulh Hukuk Hakimine başvuruda bulunulması durumunda Hakim, toplam 16 Blok için mi geçici yönetici atar yoksa ayrı ayrı yönetim planlarına göre ayrı ayrı yönetici mi atar?
  3- Bugüne kadar yasal olmayan iş ve işlemler için Yöneticiler hakkında hangi işlemler yapılmalıdır?
  4- Toplu Yapı Yönetimi olarak hizmete devam edilebilmesi için neler yapmak gereklidir?
  5- Toplu Yapı Yönetimi olarak karar alma yasal yönetim planlarına göre mi olacak? 4/5 mi 5/5 mi gerekli?
  6- Toplu Yapı Yönetime geçiş sağlanamaz ise bugüne kadar Toplu Yapı Yönetim adına alınmış araç, gereç, işyerleri vb. ile ilgili dağıtım ve hesaplaşma nasıl yapılcak?

   Destekleriniz için teşekkürler..
   

1- Öncelikle mevcut yönetim uygulamasının Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre uygun olmadığını belirten bir dilekçenizin Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna ulaşmasını sağlamak. Dikkate alınmaz ise noter tebligatı göndermek . Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmak . ( Konunun genel kurul gündemi içinde konuşulması imkanı olursa ve tutanağa geçer ya da her halükarda itirazi kayıt konulursa dava süreci açısından faydası olur)
.
2- Hakim kanun yerine geçecek bir karar alamaz. Tescil şekline göre (yönetim planı her blok için ayrı ayrı tescil edilmiş ise her anagayrimenkule ayrı ayrı )  her anagayrimenkule bir yönetici atar. Ancak yönetici ataması kararı için öncelikle her blokta yönetici seçilemediğine dair bir karar olması veya blok genel kurullarının toplanmaması gerekmektedir. Sizin örnek olayınızda yapılması gereken hakimin müdahalesidir. Yönetici ataması sonraki konu.
.
3-Hukuk ve caza davaları açılabilir. Öncelikle ana davanın sonuçlanması gerekir.
.
4- Bağlı bulunan belediyeden aynı onaylı vaziyet planında gösterilip gösterilemeyeceğine dair bilgi alındıktan sonra (Kanunun 9. Bölümündeki Toplu Yapı tanımında göre ) Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre her bir blok genel kurullarında toplu yapıya geçiş için karar alınmalıdır. Yeni Yönetim planı Tapu siciline olumlu oy verenlerce ve tescil edilmelidir. 
16 blok için Tek genel kurul yapılacaksa her bir blokta aşağıdaki kanun maddesinin salt çoğunluğu ayrıca sağlanmalıdır.

Geçici Madde 2 – (Ek: 23/6/2009-5912/5 md.)
   Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim planlarının, bu Kanun hükümlerine uyarlanması amacıyla yapılacak ilk değişiklik için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterlidir. Mevcut toplu yapı yönetimleri, değiştirilen yönetim planına göre yeni yöneticiler seçilinceye kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürür. Toplu yapı yöneticisi seçimi, en geç yönetim planının değiştirilmesini takip eden üç ay içinde yapılır.
.
5- Yukarıda 4. maddedeki şartlar sağlanmış ve yeni hazırlanan yönetim planında Toplu yapıya geçiş haricinde hak ve menfaatleri kısıtlayıcı / genişletici bir madde yok ise salt çoğunluktur.
.
6- Doğal olarak avans toplama usulüne göre dağıtılacak.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

  Merhaba,

  Ayrıca:

  1- Bu durumda Yönetim Karar Defterini noter neye dayanarak onaylar?
     6*7 Kişi biraraya gelip biz ....x Toplu Yapı Sitesinin yönetimiyiz dediğinde hiçbir belgeye bakmadan, karar defterlerini mi onaylar..?
    Ya da neye bakarak karar verir?

  2- Bu karar defterine göre Yönetici,Potansiyel Vergi Numarası, SGK ve Banka Hesabı açıp işlemler yaparsa doğru mu olur?

   Lütfen desteklerinizi bekliyorum..

  Konu güncel yardımlarınızı rica ediyorum.Yukarıdaki sorunuza göre yanıt veriyorum.

1- Doğrudur. 6*7 Kişi bir araya gelip biz ....x Toplu Yapı Sitesinin yönetimiyiz dediğinde hiçbir belgeye bakmadan, bakan noter var ise de 6-7 kişinin bir araya geldiği ve aldığı kararı onaylar.
2- Noterden onaylı karar  defteri bulunuyor olması ,  bu defter yardımı ile Yöneticinin Potansiyel Vergi Numarası, SGK ve Banka Hesabı açıp işlemler yapsa da bu işlemler açısından Yönetici sorumsuz sayılamaz, yönetim planına , tescile göre hatalı yapılan iş ve işlemler için her yönetici / yönetim / temsilciler kurulu kusurları ölçüsünde sorumludur .

Toplu Yapı konusunda forumda arama yapmanızı öneririm. Yukarıdaki yanıtların daha detaylı açıklamaları aşağıdaki linklerdedir.


.
aynı parselde bulunan iki bloklu site toplu yapı statüsünde midir?
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Ortak alanlarda yetki belirsizliği
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap


Tek Başınıza, OY SAYISINA ihtiyaç Duymadan Dava Açma Konusu
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Toplu Yapı Yönetimi Blok Ortak Alanlarına Karışabilir mi
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

toplu yapımıyız? forumları okudum anlayamadım
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Yazlık sitelerde durum . Kooperatif ve toplu yapıya geçiş
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Geçici 3. madde gereği tüm toplu yapı Yönetim planları uyarlanmak zorunda mı?
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Yeni Kanun Dolayısı İle Toplu Yapı Tanımındaki Anayapıların Yönetim Planları Değişmeli Mi?
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Farklı Adalarda Toplu yapı Olabilir mi
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Toplu Yapılarda Yönetim Planının Değişmesi Halinde Mevcut Yönetim Kurulu
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Toplu Yapılarda 2 Yılda (2 Yıl) Bir Toplanmak Zorunlu mudur?
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

Yeni Kanun Dolayısı İle Toplu Yapı Tanımındaki Anayapıların Yönetim Planları Değişmeli Mi?
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

 
  Merhaba,

  Ozan Bey, cevaplarınız için binlerce defa teşekkürlerimi sunuyorum..

  Yoğun bir şekilde zamanınızı aldığım içinde kendi adıma Hakkınızı Helal etmenizi istirham ederim..

  Diğer taraftan yeni bir gelişme ile karşı karşıya kaldık ve yine yardımınıza ihtiyaç duydum..

  Bugün Tapu Siciline gittim..Aslında bizim oturduğumuz - size daha önce yazdığım gibi- ada ve parsellere ait bahsettiğim gibi 2 blokluk bir yönetim planı olmasına rağmen, acaba diğer adalarda bulunan bloklar için durum nedir diye araştırma yaptım.Normalde sicilde çalışan memur, bilgisayarda herhangi bir toplu yapı planına rastlamadığını bildirdi.Ama ben rahat edemedim ve arşive gidip, fiziki olarak baktım.Enterasan bir şekilde  diğer adada olan bir parsele ait fiziki dosyasında; Toplu Yapı Yönetim Planı çıktı.Bu toplu yapı yönetim planında hem bizim şu anda bulunduğumuz parseller hemde diğer blokların olduğu toplu yapı yönetim planı..
Resmen şaşırıp kaldım..Bilgisayarda çalışan memura ve arşivdeki memurlara, bu   toplu yapı yönetim planı geçerli mi, değil mi diye sordum..Onlarda bilmediklerini söylediler..

  Diğer taraftan, yine araştırmalarım sonucunda 2018 yılında direk bizim sitemiz için verilmiş bir Yargıtay Kararına ulaştım.Bu kararda Yargıtay;

       ..........5711 sayılı Kanunun 22. maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanununun 66 ve devamı maddelerinde düzenlenen Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler uyarınca, sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediği anlaşıldığından, uyuşmazlıkta kat mülkiyeti hükümlerinin değil, genel hükümlerin uygulanması buna bağlı olarak görev hususunun da genel hükümler geçerlidir.

   Dava dosyasını bir avukatla gidip inceledik..Dava dosyasına da Toplu Yapı Yönetim Planını koymuşlar..

  Bu durumda avukatımız; demek ki bu toplu yapı yönetim planını koymuşlar ancak onaylı veya geçerli bir Toplu Yapı Yönetim Planı olmadığı için Yargıtay kabul etmediğini söyledi..Bence de; Yargıtay üyeleri bu planı görmeden böyle bir karar verdiklerini düşündüm..

   Tapuda olan bu Toplu Yapı Yönetim Planı belki de sadece dosyaya konulmuş ancak onaylanmamış..Belediyeden mi birde inceleme yapmamız gerek..Ya da belediyede nasıl bir araştırma yapmamız gerek...Ne dersiniz?

   Bu toplu yapı planının onaylı-tasdikli olup olmadığını nasıl nerden öğrenebilirim?

   Yardımlarınız için tekrar teşekkürler efendim..

Merhaba,

Bugün yine çalışmalar yaptıktan sonra son durumu size özetlemek istiyorum..

Bugün sözde site yönetiminin avukatları ile görüştük..
Yargıtay kararını bildiklerini ve geçerli olduğunu ikrar ettiler..Yani bugüne kadar sanki toplu yapı gibi iş ve işlemler yaptıklarını ancak bir sorun yaşamadıklarını, hatta mahkemelerin bile gözünden bu durumu kaçırdıklarını ifade ettiler..Mahkemelerin hep önüne bu toplu yapı planını koyduklarını, bilirkişiler de dahil kimsenin bu araştırmayı yapmadıklarını ve böylece Ortak Gider Alacak vb.davalarını da rahatça kazandıklarını anlattılar..Hatta 2018 yılından önce 2015 vb. tarihlerde bile Yargıtayın Toplu Yapı yönetimi olmadığı için kat mülkiyeti kanunları yerine özel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemelerinde davalar açıp, kazanmışlar..Mahkemelerde görev yeri olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri yerine Asliye Hukuk ta açılması ile ilgilendikleri halde, bugüne kadar bu yönetim ve kararlarının yok hükmünde olduğu- toplu yapı yönetimi yasal olmadığı için- ile ilgilenmemişler..Hatta bilirkişiler ve davalılar da bu esası kaçırmışlar..

Biz onların toplu yapı yönetiminden aldıkları avukatlık vekaleti dahil bugüne kadar her şeyin Yok Hükmünde olduğunu anlattık..Onlarda tabii ki anladılar..Daha sonra sözde yönetici ile görüşmüşler ve bizi aradılar..Yönetici tamam hatamız olabilir ama biz hesap verebiliriz..Bu topladığımız paralar vb.yemedik ,biz hesap veririz mahkemeye..Sonuçta geçersizde olsa bir yönetim planına göre hareket ettik vb.demiş..Hatta biz bu şekilde devam edeceğiz, ne yapacaksa yapsınlar demiş..Ben yönetici yerine günlerdir uykusuz kalıp, başağrısı çektiğim halde adam çok rahat..Umrumda değil özetle..Ne yaparlarsa yapsınlar demiş..

Bu durumda; biz ihtardan sonra hızlı bir şekilde devam edebilmek adına;

a-Hakimin Müdahelesini mi talep edelim (-Hakimin Müdahelesi KMK.göre oluyor ise, bizim sitemiz toplu yapı yönetimi olmadığına göre  KMK uygulanmayacak.) Bu durumda Hakimin müdahelesi seçeneğimiz ortadan kalkmış olur mu?

b-Asliye Hukuk Mahkemesine dava mı açalım?

c- Bugüne kadar yapılmış ödemelerimizin iadesi dahil haklarımızı aynı dava ya ekleyebilir miyiz?

d- Bireysel hareket yerine bir kaç kat maliki ile hareket etmek faydası veya zararı olur mu?

e- Açacağımız davada kullancağımız yönetim planı olacak mı? - (Davayı..Toplu Yapı Yönetim dedikleri Yönetime açmamız gerekli herhalde..Çünkü bize ait yasal yönetim planımız daha önce bahsettiğim gibi bugüne kadar hiç uygulanmamış)

e- Asliye Hukukta dava açtığımızda bu dava belki bir yıldan fazla sürecek..Belki yargıtaya gidecek..Bu durumda yasal olmayan yönetim yönetmeye devam mı edecek? Yasal olmayan işlemlerine mahkeme sonuna kadar devam mı edecek?
Yönetimi  nasıl hemen fesh ettirebiliriz, dava sürecini beklemeden?

f-  Önerileriniz

Saygılar....

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
 
  Merhaba,

  Ozan Bey, cevaplarınız için binlerce defa teşekkürlerimi sunuyorum..

  Yoğun bir şekilde zamanınızı aldığım içinde kendi adıma Hakkınızı Helal etmenizi istirham ederim..

  Diğer taraftan yeni bir gelişme ile karşı karşıya kaldık ve yine yardımınıza ihtiyaç duydum..

  Bugün Tapu Siciline gittim..Aslında bizim oturduğumuz - size daha önce yazdığım gibi- ada ve parsellere ait bahsettiğim gibi 2 blokluk bir yönetim planı olmasına rağmen, acaba diğer adalarda bulunan bloklar için durum nedir diye araştırma yaptım.Normalde sicilde çalışan memur, bilgisayarda herhangi bir toplu yapı planına rastlamadığını bildirdi.Ama ben rahat edemedim ve arşive gidip, fiziki olarak baktım.Enterasan bir şekilde  diğer adada olan bir parsele ait fiziki dosyasında; Toplu Yapı Yönetim Planı çıktı.Bu toplu yapı yönetim planında hem bizim şu anda bulunduğumuz parseller hemde diğer blokların olduğu toplu yapı yönetim planı..
Resmen şaşırıp kaldım..Bilgisayarda çalışan memura ve arşivdeki memurlara, bu   toplu yapı yönetim planı geçerli mi, değil mi diye sordum..Onlarda bilmediklerini söylediler..

  Diğer taraftan, yine araştırmalarım sonucunda 2018 yılında direk bizim sitemiz için verilmiş bir Yargıtay Kararına ulaştım.Bu kararda Yargıtay;

       ..........5711 sayılı Kanunun 22. maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanununun 66 ve devamı maddelerinde düzenlenen Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler uyarınca, sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediği anlaşıldığından, uyuşmazlıkta kat mülkiyeti hükümlerinin değil, genel hükümlerin uygulanması buna bağlı olarak görev hususunun da genel hükümler geçerlidir.

   Dava dosyasını bir avukatla gidip inceledik..Dava dosyasına da Toplu Yapı Yönetim Planını koymuşlar..

  Bu durumda avukatımız; demek ki bu toplu yapı yönetim planını koymuşlar ancak onaylı veya geçerli bir Toplu Yapı Yönetim Planı olmadığı için Yargıtay kabul etmediğini söyledi..Bence de; Yargıtay üyeleri bu planı görmeden böyle bir karar verdiklerini düşündüm..

   Tapuda olan bu Toplu Yapı Yönetim Planı belki de sadece dosyaya konulmuş ancak onaylanmamış..Belediyeden mi birde inceleme yapmamız gerek..Ya da belediyede nasıl bir araştırma yapmamız gerek...Ne dersiniz?

   Bu toplu yapı planının onaylı-tasdikli olup olmadığını nasıl nerden öğrenebilirim?

   Yardımlarınız için tekrar teşekkürler efendim..


Sayın Nacar ,
Maalesef iş yoğunluğundan sık giremiyorum. Çok özel bir duruma sahipsiniz.
Burada Tapu idaresinin de açık bir kusuru olduğunu düşünüyorum.
Ancak yargıtayın verdiği karar tabi kararı, ilişkin dava dosyasının içeriğini ve bu karar tarihlerini bilemediğimden çok net hususlara girmeyeceğim.
Diğer ada sicilinde bulunan "Toplu Yapı Yönetim Planı" nın bulunması dahi bir sorundur. Bu yönetim planı tüm ada ve parsellerin sicillerinde aynı anda bulunmalıdır. Sicillerde eski yönetim planlarının terkini ve yenisinin tesciline ilişkin işlem kayıtlarının bulunması gerekir. Yeni tescil veya tescillerin tarihleri de önemlidir. Maalesef 5711 Sayılı kanunun yayımından itibaren özellikle 2008 Mayıs ayı sonuna kadar yani tapunun ilgili genelgelerinin yayımına kadar çok büyük belirsizlikler hakim idi. Bu süreç içerisinde her bir ada /parselin irtifak sahiplerinin salt çoğunluğu tarafından imza edilmemiş ve tapuya tescil edilmemiş yönetim planlarının tesciline ilişkin hata yapılmış olabilir. Bu tarihten sonra tapu genelgeleri net, açık ve sarihtir.
Yargıtay kararı sizin ada/parselinizi ilgilendirdiğine göre ve tapu sicilinde toplu yapı ibaresi olmadığına göre dolayısı ile karar uygulanmalıdır.
Belediye İmar Müdürlüğünde yapacağınız incelemede tüm varsayılan toplu yapı açısından vaziyet planında gösterilip gösterilmediğine ilişkin evraka ulaşmanız mümkündür.
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Merhaba,

Bugün yine çalışmalar yaptıktan sonra son durumu size özetlemek istiyorum..

Bugün sözde site yönetiminin avukatları ile görüştük..
Yargıtay kararını bildiklerini ve geçerli olduğunu ikrar ettiler..Yani bugüne kadar sanki toplu yapı gibi iş ve işlemler yaptıklarını ancak bir sorun yaşamadıklarını, hatta mahkemelerin bile gözünden bu durumu kaçırdıklarını ifade ettiler..Mahkemelerin hep önüne bu toplu yapı planını koyduklarını, bilirkişiler de dahil kimsenin bu araştırmayı yapmadıklarını ve böylece Ortak Gider Alacak vb.davalarını da rahatça kazandıklarını anlattılar..Hatta 2018 yılından önce 2015 vb. tarihlerde bile Yargıtayın Toplu Yapı yönetimi olmadığı için kat mülkiyeti kanunları yerine özel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemelerinde davalar açıp, kazanmışlar..Mahkemelerde görev yeri olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri yerine Asliye Hukuk ta açılması ile ilgilendikleri halde, bugüne kadar bu yönetim ve kararlarının yok hükmünde olduğu- toplu yapı yönetimi yasal olmadığı için- ile ilgilenmemişler..Hatta bilirkişiler ve davalılar da bu esası kaçırmışlar..

Biz onların toplu yapı yönetiminden aldıkları avukatlık vekaleti dahil bugüne kadar her şeyin Yok Hükmünde olduğunu anlattık..Onlarda tabii ki anladılar..Daha sonra sözde yönetici ile görüşmüşler ve bizi aradılar..Yönetici tamam hatamız olabilir ama biz hesap verebiliriz..Bu topladığımız paralar vb.yemedik ,biz hesap veririz mahkemeye..Sonuçta geçersizde olsa bir yönetim planına göre hareket ettik vb.demiş..Hatta biz bu şekilde devam edeceğiz, ne yapacaksa yapsınlar demiş..Ben yönetici yerine günlerdir uykusuz kalıp, başağrısı çektiğim halde adam çok rahat..Umrumda değil özetle..Ne yaparlarsa yapsınlar demiş..

Bu durumda; biz ihtardan sonra hızlı bir şekilde devam edebilmek adına;

a-Hakimin Müdahelesini mi talep edelim (-Hakimin Müdahelesi KMK.göre oluyor ise, bizim sitemiz toplu yapı yönetimi olmadığına göre  KMK uygulanmayacak.) Bu durumda Hakimin müdahelesi seçeneğimiz ortadan kalkmış olur mu?

b-Asliye Hukuk Mahkemesine dava mı açalım?

c- Bugüne kadar yapılmış ödemelerimizin iadesi dahil haklarımızı aynı dava ya ekleyebilir miyiz?

d- Bireysel hareket yerine bir kaç kat maliki ile hareket etmek faydası veya zararı olur mu?

e- Açacağımız davada kullancağımız yönetim planı olacak mı? - (Davayı..Toplu Yapı Yönetim dedikleri Yönetime açmamız gerekli herhalde..Çünkü bize ait yasal yönetim planımız daha önce bahsettiğim gibi bugüne kadar hiç uygulanmamış)

e- Asliye Hukukta dava açtığımızda bu dava belki bir yıldan fazla sürecek..Belki yargıtaya gidecek..Bu durumda yasal olmayan yönetim yönetmeye devam mı edecek? Yasal olmayan işlemlerine mahkeme sonuna kadar devam mı edecek?
Yönetimi  nasıl hemen fesh ettirebiliriz, dava sürecini beklemeden?

f-  Önerileriniz

Saygılar....


a) Bu durumda hakimin müdahalesini talep edeceksiniz. Örnek dava Alkent 2000 davasıdır. İnternet üzerinde bazı detayları bulabilirsiniz.
b) Bu durumda Asliye Hukuk mahkemesine dava açmalısınız.
c) Ben şahsen bu tip davalara farklı taleplerin eklenmesini doğru bulmam . Bilirkişileri çok zorluyor ve yukarıda anlattığınız şekilde tespit edilmesini zorlaştırıyor. Asıl konuya odaklanılması daha doğru. Burada ihtiyacınız olan "Gayrimenkullerin Korunması " na ilişkin görevlendirmelerin yapılmasını sağlamaktadır. Ödemelerin iadesi toplu yapı yönetiminin yasaya uygun kurulmadığının karara bağlanması ile doğacak sonuçtur. Ortada bir yetkili yönetim yok ise iadeyi Toplu Yapı Yönetiminden talep ettiğiniz taktirde , Toplu Yapı Yönetimi bu bedelleri yine kat maliklerinden talep edecek, bütçeden karşılayacaktır. Usul budur. Oysa ilgili dönem yönetimlerinin Kat Mülkiyeti Kanunu açısından yetkisiz olduğu kararı çıktığında, borçlu ilgili dönemlerin Toplu Yapı Yönetiminde görev alan gerçek kişiler olacaktır. Ancak yine de tüm ödemelerin iadesi mümkün olamayacaktır.
d) Hukuken birden fazla kat malikinin davaya iştirak etmesi fayda veya zarar doğurmaz. Ancak iştirak edilecekse temsilin aynı avukat ile yapılması veya avukatların koordine hareket etmesi faydalı olacaktır.
e) Doğal olarak bu süreleri dahi aşabilecektir. Mevcut Toplu Yapı Yönetimi görevde kalmaya devam edecek. Hatta belki de yeni seçim yapılacak . Bu hususta mevcut yönetim ile mutabakat sağlanamayacağını ifade etmişsiniz.
f) Maalesef detayları bilmeden net öneriler yapmak size zaman kaybettirebilir. Bu sebeple aklıma gelenleri yazmak istemedim.
Diğer ada/parselde sizinle benzer fikirleri paylaşan bir malik tapu müdürlüğüne idari işlemin iptaline ilişkin ( toplu yapı yönetim planı) idari dava açabilir. Bu daha çabuk sonuçlanacaktır diye düşünüyorum. Aynı anda diğer dava devam eder.
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif

Merhaba,

Ozan bey cevaplarınız için teşekkürler..

İlk günler acemi olduğum konuda sayenizde belli bir seviyeye geldim..Teşekkür ederim..

Diğer taraftan bizim case ile ilgili olarak;

İlgili tapu müdürlüğünden Toplu Yapı olmadığımız, dolayısı ile Toplu Yapı Yönetim Planı da var olmasına rağmen geçerli olmadığı, tescili tapuda yapılmadığına dair bir yazı alarak sorunu kökten çözdüm..

Alkent 2000 ile ilgili haberleri okudum..
Bize tam uymuyor..Çünkü onların onaylı Toplu Yapı Yönetim Planları varmış..Daha sonra bu site mahelle olduğu için yönetim planı da geçersiz olmuş..Bizde ise tapuda tescilli Toplu Yapı Yönetim Planı yok..Dolayısı ile Tüm HERŞEY YOK Hükmünde...

Bu işin ilk aşaması idi..Şimdi sıra yeni adımlar da..

Sözde Toplu Yapı Yönetimi kat maliklerinden birine dava açmıştı..Dava zaten toplu yapı yönetim olmadığına dair Yargıtay kararından dolayı sözde yönetimin avukatları tarafından Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmıştı..Şimdi Asliye Hukuk Mahkemesi ne davanın aslına girmeden, Dava ve Taraf Yetkiliği Hususlarını incelemesi için Tapudan aldığımız yazı ile birlikte Yargıtay Kararını Hakimin önüne koyacağız..Dava ve Taraf Ehliyetine yargılamanın her aşamasında bakabildiği için Hakim, Taraf ve Dava sıfatından dolayı Hakim davayı düşürecektir..Böylece Sözde Yönetim ve Yönetim Planının geçersizliği RESMEN son kez onaylanmış olacak..

Sulh Hukuktan Hakimin Müdahelesini talep etmek..Tescil şekline göre (yönetim planı her blok için ayrı ayrı tescil edilmiş ise her ana gayrimenkule ayrı ayrı )  her ana gayrimenkule bir yönetici atar..Bu durumda 3 Yönetim planı ve 3 Yeni yönetimi herkes kendine göre yapmış olacak..

Şimdi gelelim sorulara:)

1- Bu şekilde 3 e bölünmeden önce, Hakimin Müdahelesi talep edip Toplu Yapı olmadığımız halde şu andaki 16 blok için Yönetici talep edebilir miyiz? ( Bunun için iki engel var gibi:a-Hakimin Müdahelesi KMK da var..Toplu Yapı olmadığımıza göre KMK geçerli değil .  b- Yasal olarak Toplu Yapı olamayacak durumda ise bloklar, hakim müdahele eder mi?

2- Bağlı bulunan belediyeden aynı onaylı vaziyet planında gösterilip gösterilemeyeceğine dair bilgi alındıktan sonra (Kanunun 9. Bölümündeki Toplu Yapı tanımında göre )....olduğunu bildirmiştiniz...
Bizde 3 ada 3 parselde olan bloklar mevcut..Kanuna göre parseller komşu ya da bitişik olmalı diyor..Ortak alanların var olması şartı var...Ancak bizim adalarda parsellerde bitişik değil..Aradan yollar, köprü vb. geçiyor..Arada başka bloklar ve başka konutlar var..Ortak alanlarımızda bulunmuyor..Bu durumda Toplu Yapı olamayacağımız kanaati oluştu bende.:)) Siz ne dersiniz?

3- Toplu Yapı Yönetimi olmadığına göre, her blok kendi tescilli yönetim planına göre geçmişteki ödemeler ve demirbaşlar için kim-kime hangi mahkemede dava açacak? Var olan demirbaşlar vb.Bu 3 yönetimden hangi Yönetime verilecek? Diğerlerinin hakları ne olacak?

4- 150 civarında çalışan kadrolu personel var..Bu personelim durumu ne olacak? Kime bağlanacak?

Teşekkürler...


Merhaba..

Konu halen günceldir..Cevaplarınızı rica ediyorum..

İyi günler..

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş YapMerhaba,

  Sitede birçok forum konusunu inceledim, ancak bizim sorunlarımız ile ilgili açıklamalar bulamadım..Bu kapsamda yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Bugüne kadar;  3 ayrı ada ve 3 farklı parselde bulunan 16 Blok 1120 Bağımsız alandan oluşan ......Sitesi Toplu Yönetim Planı diye bir yönetim planı yönetildiğimizi biliyordum.Ancak Tapu Sicil Müdürlüğünden tesadüfi aldığım Yönetim Planımız ile Toplu Yapı Yönetim olmayan, 106 adet bağımsız bölümden oluşan 2 Blok ve 145 bağımsız bölümden oluşan çok farklı bir  Yönetim Planı ile yönetildiğimizi öğrenmiş oldum. Varolan (yasal) yönetim planımızda Toplu Yapıya Geçiş vb.hakkında herhangi bir hüküm bulunmamamaktadır.

  Toplu Yapı Yönetimi olduğunu iddia eden bu yönetim olmayan bir yönetim planı ile, yaklaşık 10 yıldır illegal bir şekilde kat maliklerini yönettiğini anladım.
  Toplu Yapı Yönetimine geçilmediği için de;
5711 sayılı Kanunun 22. maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanununun 66 ve devamı maddelerinde düzenlenen Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler uyarınca, sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediği anlaşıldığından, uyuşmazlıkta kat mülkiyeti hükümlerinin değil, genel hükümlerin uygulanması buna bağlı olarak görev hususunun da genel hükümler geçerli olduğunu da öğrendim..
 
Dolayısıyla .....Sitesi Toplu Yapı Yönetim ve Yönetim Planı olmadığına göre, Site Yönetimi, Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu ve/veya diğer organlar da YOK HÜKMÜNDE dir.
Toplu Yapı Yönetim ve Yönetim Planı YOK HÜKMÜNDE olan bir sitenin; Yönetim, Yönetici, Temsilciler Kurulu, İşletme Projesi, Ortak Gider Alacakları, idari, mali bilgi, karar, belge, Tahsilat, Banka, Sigorta, Karar, Dava, Aidat, Avans, Çalışanlar, v.s. işlemlerinizde YOK HÜKMÜNDE ve GEÇERSİZ, USULSÜZ olduğu aşikardır.

  1-Bu kapsamda acilen yapılması gerekenler nedir?
  2- Hakimin Müdahelesi için Sulh Hukuk Hakimine başvuruda bulunulması durumunda Hakim, toplam 16 Blok için mi geçici yönetici atar yoksa ayrı ayrı yönetim planlarına göre ayrı ayrı yönetici mi atar?
  3- Bugüne kadar yasal olmayan iş ve işlemler için Yöneticiler hakkında hangi işlemler yapılmalıdır?
  4- Toplu Yapı Yönetimi olarak hizmete devam edilebilmesi için neler yapmak gereklidir?
  5- Toplu Yapı Yönetimi olarak karar alma yasal yönetim planlarına göre mi olacak? 4/5 mi 5/5 mi gerekli?
  6- Toplu Yapı Yönetime geçiş sağlanamaz ise bugüne kadar Toplu Yapı Yönetim adına alınmış araç, gereç, işyerleri vb. ile ilgili dağıtım ve hesaplaşma nasıl yapılcak?

  Destekleriniz için teşekkürler..
 

selamlar aynı sorun bizim site içinde geçerli acaba mail adresinizi alabilirmiyim?


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler