Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Yönetici Sohbetleri"

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (İlgili maddeler)

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Aralık 19, 2007, 12:51:56 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (İlgili maddeler)


                     Sigortalılığın başlangıcı ve mecburi oluşu : 

            Madde 6 – Çalıştırılanlar,işe alınmalarıyla kendiliğinden “Sigortalı” olurlar. Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve hükümleri sigortalının işe alındığı tarihten başlar.

              Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez.               Sözleşmelere,sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamaz.

                 Çalıştırılan sigortalıları bildirme :

             Madde 9 – İşveren,çalıştırdığı sigortalıları,örneği kurumca hazırlanacak  bildirgelerle en az bir ay içinde kuruma bildirmeye mecburdur.

                 Prim belgeleri :

            Madde 79 – (Değişik:20/6/1987 -3395/5 md.) İşveren bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri hesabına esas tutulan  kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile sigorta primlerini gösteren ve örneği yönetmelikte belirlenen prim belhelerini ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar kuruma vermekle ve bu belgelerin muhteviyatını doğrulayacak muteber işyeri kayıtlarını  kurumca istenilmesi halinde ibraz etmekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde,bu  hususu yazılı olarak önceden kuruma bildirmekle yükümlüdür.  ./... 

                Primlerin ödenmesi 

              Madde 80 – (Değişik 1/12/1993 – 3917/1 md.)   İşveren,bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar kuruma ödemeye mecburdur. ./...

               Muayene için verilecek belge : 

               Madde 90 – (Değişik:16/6/1975 – 1912/5 md.) İşveren,iş kazası,meslek hastalığı,hastalık ve analık hallerinde,sigortalının kazancı ve prim ödeme gün sayılarını göstermek üzere,örneği kurumca hazırlanacak belgeyi düzenleyerek sigortalıya vermekle yükümlüdür. ...../.......

Linkback: SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (İlgili maddeler) Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 3,907 
  • Anagayrimenkulün Yönetimine İlişkin Konular
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp