Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

İzlemek İçin Tıklayın...  Apsiyon Akademi Yönetici Sohbetleri

"Dilediğiniz Zaman İzlemek İçin Yukarıdaki Görsele Tıklayınız... Apsiyon Yönetici Sohbetleri"

“Site” Adi Altinda Oluşan Birlikler • Uygulanacak Yasa • Mahkemenin Görevi

Başlatan Ozan ÖZEN - KatMulkiyeti.Com, Kasım 28, 2007, 04:32:15 ös

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

“Site” Adi Altinda Oluşan Birlikler • Uygulanacak Yasa • Mahkemenin Görevi
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 10-09-2007 | Kategori: İçtihat | Okunma : 346 | Not: 
     

Yazdır | E-mail ile Gönder Av.tayfun Eyilik

Hakkımdaki bilgilere Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap sitesinden ulaşabilirsiniz


Profil >

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
E: 2004/14834 K: 2005/408 T: 31.1.2005
“Site” Adi Altinda Oluşan Birlikler • Uygulanacak Yasa • Mahkemenin Görevi
Özet: Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kat
mülkiyeti veya kat irtifakı ancak tek parsel
üzerindeki yapı veya yapılarda tesis edilebilir.
Birden fazla parsel malikinin bir araya
gelerek müşterek kat mülkiyeti veya kar irtifakı
kurmaları yasal yönden olanaksızdır.
“Site” namı altında birden fazla parsel
malikinin bir araya gelerek oluşturdukları
birliklerde Yönetim Planı olarak nitelendirilen
belge bağımsız bölüm malikleri arasında düzenlenmiş
bir sözleşme niteliğinde olup, bundan
doğan uyuşmazlıklar genel hükümlere
göre çözümlenir.
Dava dilekçesinde 1.128.881.059 lira alacak için takibe vaki itirazın
iptali, inkar tazminatının masraşarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir.
Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafı
ndan temyiz edilmiştir.
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davada; site yönetimi olduğunu bildiren davacı tarafından, aynı sitede
bağımsız bölüm maliki olan davalıdan, sitenin tamamını ilgilendiren
işletme giderlerinden oluşan ortak gider alacağı olarak 1.128.881.059 liranı
n tahsili için başlatılan ilamsız takibe vaki haksız itirazın iptali istenilmiştir.
Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından
temyiz edilmiştir.
Dosya içinde bulunan tapu kaydı ve yönetim planından anlaşıldığına
göre site iki parselden oluşmaktadır.
Kat Mülkiyeti Kanununa göre; kat mülkiyeti veya kat irtifakı ancak
bir parsel üzerindeki yapı veya yapılarda tesis edilebilir. Birden çok parsel
malikinin bir araya gelerek müşterek kat mülkiyeti veya kat irtifakı
kurmalarına yasal olanak bulunmamaktadır. Bu nedenle Kat Mülkiyeti
kanunu hükümleri bu gibi müşterek yönetimlerde uygulanmaz.
Bu şekilde site namı altında birden fazla parsel malikinin bir araya
gelerek kurdukları birliklerde yönetim planı tabir edilen belge bağımsız
bölüm malikleri arasında bir sözleşme niteliğinde olup, bundan doğacak
ihtilaşar genel hükümlere göre çözümlenir. Mahkemenin görevi de müddeabihin
miktarına göre saptanır.
O halde mahkemece yukarıdaki esaslar dikkate alınarak davaya genel
hükümler dairesinde müddeabihe göre Asliye Hukuk Mahkemesinde
bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken esas hakkında hüküm
kurulması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazı
lı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA
ve şimdilik diğer yönlerin incelenmesine mahal bulunmadı-
ğına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine,
31.1.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
732 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 81 • Sayı: 2 • Yıl 2007
Linkback: “Site” Adi Altinda Oluşan Birlikler • Uygulanacak Yasa • Mahkemenin Görevi Mesajı Paylaş


Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 4,556 
  • Anagayrimenkulün Yönetimine İlişkin Konular
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp