Ana Menü Katmülkiyeti.Com


Katmulkiyeti

Sorunuzla İlgili Cevaba Ulaşmak İçin

Sayın Üyelerimiz, 
Biraz sonra soracağınız sorulara benzer bir çok soru www.KatMulkiyeti.Com içinde yanıtlanmış olabilir.
Lütfen beklememeniz adına sorunuz ile ilgili daha önce verilen cevaplar arasında küçük bir araştırma yapınız.
Arama sayfasına ulaşmak için ! BURAYA , ASAGIDAKI LINKE veya RESME TIKLAYINIZ !!! 
http://katmulkiyeti.com/index.php?action=search

"Kelime(ler)" : bölümüne sorunuz ile ilgili en fazla 1-2 kelime yazınız. Çıkan sonuçları inceleyiniz , sorunuzu bulamaz iseniz aynı konu içinde sorunuzu sorabilirsiniz.


Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız!

"Arama Sayfasına Ulaşmak İçin Resme Tıklayınız!"

Jeneratör Alımı İçin Karar Genel Kurulda Verilmez mi?

Başlatan Murat Alaca, Kasım 02, 2010, 04:39:13 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 3 Ziyaretçiler konuyu incelemekte.

Öncelikle merhaba,

Böyle bir site olması inanılmaz sevindirici bir durum.

Soruma gelirsek.
Oturduğum apartmanda bir jenrataör var ancak bu jeneratör sadece binanın asansör ve katlardaki ışıklar için yeterli.
Kış ayları ile oturduğumuz yerde sıkılıkla elektrik kesintisi meydana geliyor ve doğalgaz ile ısınma durumunda olduğumuz için bu büyük bir sıkıntı meydana getiriyor.
Binaya jeneratör alınması için genel kurulda yaptığım teklif asansör yöneticisi tarafından bir kanuna göre bir kişi bile kabul etmez ise mümkün değil diyerek geri çevirildi.
Jeneratör alınması için genel kurul kararı yeterli değil midir?
Genel kurulda jeneratör alınması yönünde bir karar çıkarsa kurula katılmayan veye katılmasına rağman aksi yönde oy kullanana bir kat maliki buna itiraz ederek üzerine düşen payı ödememesi durumunda haklı mı olur?

Şimdiden teşekkür ederim.

Murat Alaca
Linkback: Jeneratör Alımı İçin Karar Genel Kurulda Verilmez mi?


  • Gösterim 14,902 
  • Anagayrimenkulün Yönetimine İlişkin Konular
  • 1 Yanıtlar
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Öncelikle merhaba,

Böyle bir site olması inanılmaz sevindirici bir durum.

Soruma gelirsek.
Oturduğum apartmanda bir jenrataör var ancak bu jeneratör sadece binanın asansör ve katlardaki ışıklar için yeterli.
Kış ayları ile oturduğumuz yerde sıkılıkla elektrik kesintisi meydana geliyor ve doğalgaz ile ısınma durumunda olduğumuz için bu büyük bir sıkıntı meydana getiriyor.
Binaya jeneratör alınması için genel kurulda yaptığım teklif asansör yöneticisi tarafından bir kanuna göre bir kişi bile kabul etmez ise mümkün değil diyerek geri çevirildi.
Jeneratör alınması için genel kurul kararı yeterli değil midir?
Genel kurulda jeneratör alınması yönünde bir karar çıkarsa kurula katılmayan veye katılmasına rağman aksi yönde oy kullanana bir kat maliki buna itiraz ederek üzerine düşen payı ödememesi durumunda haklı mı olur?

Şimdiden teşekkür ederim.

Murat Alaca


Önce kısa cevap ;

Binaya jeneratör alınması için genel kurulda teklif yapabilirsiniz. Ancak o olağan genel kurulun gündeminde yoksa her ne kadar  yaptığınız teklif "Faydalı Yenilik ve İlavelere" girse dahi toplantıda kabul edilse bile katılmayan kat malikleri veya toplantıda bulunan ancak olumlu oy kullanmayan kat malikleri tarafından daha sonra itiraza uğrayabilir ve mahkeme tarafından da iptal edilebilir.

Dolayısı ile ilk şart bu tür yenilik ve ilavelerin genel kurul veya olağanüstü genel kurulun gündeminde bulunmasıdır. Sizinkisi bir öneri olmuş gelecek genel kurula yaklaşık bütçe hesaplanarak hazırlıklı gidilir, gündemde olursa kabul edilirse problem olmaz.

Jeneratör alınması için genel kurul kararı yeterlidir. Ancak dediğimiz gibi önce gündemde olacak.

Bu şarta uygun olmadan yani gündemde yazılı olmadan eğer genel kurulda jeneratör alınması yönünde bir karar çıkarsa kurula katılmayan veya katılmasına rağmen aksi yönde oy kullananan bir kat maliki buna itiraz ederek üzerine düşen payı ödememesi durumunda haklı olacaktır.

Faydalı yenilik ve ilavelerin yapılması için gündeminde yazılı olan genel kurulda tüm maliklerin salt çoğunluğunun (%51) olumlu oy kullanması yeterlidir.

Çocuk parkı,Spor sahası,Otopark alanı gibi hususlar faydalı yenilik ve ilaveler olarak değerlendirilir.

Faydalı Yenilik ve İlaveler:

Kat Mülkiyeti Kanunu 42. madde 1. fıkrada geçen , " Ortak Yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak" ifadesinde belirtilmek istenen yenilik ve ilavelerin bir liste halinde vermek mümkün değildir.

Ancak gayrimenkulün boş arsasına mimari projede bulunmadığı halde otopark yapılması, bahçenin çevre duvarı ile güvenlik altına alınması, baçenin yeniden düzenlenmesi, anayapının korunması için tratuvar (yaya kaldırımı) yapılması, ısı kaybını önlemek için çatıya yalıtım malzemesi döşenmesi, asansör yapılması, hidrafor tesisi yapılması gibi kararlar bu konuda örnek gösterilebilir.


Ancak ve Dİkkat!!! BU fıkra hükmüne göre alınacak pay ve paydaş çoğunluğuna dayalı kat malikleri kurulu kararında yapılması öngöülen yenilik ve ilaveler veya değişiklikler, öncelikle mimari projede ya da Yönetim Planın'da veya kat mülkiyeti kurulmasına yönelik (ilişkin) senette özel bir amaca tahsisli olmayan yerlerde yapılabilir. Mesela anayapıdan arta kalan boşluğu Mimari Projede "bahçe" olarak gösterilmişse , oraya otopark yapılması ancak oybirliği ile alınacak kararla mümkün olur.

Ama , yapılacak yenilik ve ilavelerin diğer bağımsız bölüm maliklerinden herhangi birini , sürekli rahatsız edici nitelikte olmaması, onun bağımsız bölümünden hakkı olduğu şekilde yararlanmasına engel olmaması da gerekir.


Çok Masraflı ve Lüks Olanlar:


Kat Mülkiyeti Kanunu 43. maddesinde çok masraflı ve lüks olan yenilik ve ilaveler hakkında uygulanması gereken hükümler belirtilmiştir. Buna göre , çok masraflı ve lüks nitelikte yenilik ve ilavelerin yapılabilmesi için kat malikleri kurulu'nun karar vermesi şarttır. Ancak karar yetersayısı maddede belirtilmemiştir. Bu konuda KMK madde 42. 'deki sayı ve arsa payı çoğunluğu öncelikle mutlaka aranmalıdır.

Eski asansörün yenilenmesi KMK Madde 43'de belirtilen yenilik ve ilave sayılmaz. (Y.5. HD. , 08.06.1976., E 1976/3797, K, 1976/6035)

Lüks ve Çok Masraflı Kavramları

Hangi yenilik ve ilavenin lüks ya da çok masraflı olduğu her somut durumun özelliğine ve kat maliklerinin ekonomik durumları dikkate alınarak belirlenir. Çünkü "lüks" ve "çok masraflı" kavramları izafi ve görecelidir.

Dikkat!!! Maddede bu tür yenilik ve ilavelerin giderlerine hangi oranda katılmak gerektiği belirtilmemiştir. Bu konuda faydalanma oranını esas almak iyi olur. Kararı kat malikleri kurulu verir.

Anagayrimenkulün sınırları dışında  yapılmak istenen oyun alanı 43. maddedeki kapsamda lüks bir ilave olduğu için , istemeyen kat maliki giderlere katılmayabilir. (Y.18. HD. 02.06.1997. E, 1997/4245 , K 1997/5691)

Giderlere Sonrada Katılmak Suretiyle Yenilik ve İlavelerden Faydalanmak Mümkündür.

43. madde 2. fıkrada , başlangıçta giderlere katılmayan kat maliklerinin veya onların külli haleflerinin , yapım ve koruma giderlerine sonradan katılmalarının mümkün olduğu ve bu durumda onların da yapılmış olan yenilik ve ilavelerden faydalanabilecekleri, katılma oranlarının arsa payı oranında olacağı belirtilmiştir.

Sonradan giderlere katılmak sureti ile yenilik ve ilavelerden fayalanma istenebilir. ( Y.5. HD. , 27. 06. 1983, E. 1983/5972, K. 1983/6170.)

Örnek Bir İlave: Mimari projede yer alan, fakat yapılmayan asansör çok masraflı ve lüks nitelik taşıyan özellik arz etmediği için , asansörü yaptıran sakat kat maliki, diğer bağımsız bölüm maliklerininin, giderlere katkıda bulunmasını isteyebilir. Ancak bunu doğrudan dava konusu yapamaz. Konuyu önce kat malikleri kurulu'na götürmesi gerekir. Buradan çıkacak sonuca göre hakimin müdahalesini isteyebilir.


Buradaki açıklamlarımdan anlaşılacağı üzere sadece yatırımın değeri "onun lüks ve masraflı" olduğu izlenimi yaratmaz. Sitede oturan kat maliklerinin gelir durumları, sitenin bağımsız bölümlerinin mülk değerleri, toplanan ortak ve avans paylarının miktarı gibi çok sayıda hukukça sonradan dikkate alınabilecek kıstas vardır.

Ben yine de yaşadığım örnek olay ve mahkeme kararları neticelerinde ; Çocuk parkı,Spor sahası,Otopark alanı gibi hususların faydalı yenilik ve ilaveler olarak değerledirileceği kanısındayım.


yapılması istenilen  işlerin alanı;sitenin dışında 2300 m2lik arsa olarak tapuya kayıtlı ..parsel üzerinde 1 ile 86 nolu bağımsız bölümlerin ORTAK YERİDİR şeklinde tapularda kayıtlıdır.Ana yapıdan arta kalan yer mimari vaziyet planında(belediyeden onaylı,tapu sicil kaydına ekli),su deposu+trafo+otopark olarak gösterilmektedir.Bu bilgi çerçevesinde bilgi verirseniz memnun olurum.Saygılarımla.

Bu durumu daha önce anlatmıştım. Öncelikli olarak 1 ve 86 nolu bağımsız bölümler kimler? Onlar böyl bir işe izin veriyorlar mı? Bir kere onlar izin vermeden bu işler yapılamaz. Bununla beraber biraz önce verdiğim örnek yargıtay kararına göre bu alanlar parsel dışındadır. Lüks ve masraflı kategorsine sokulabilir. Diğer taraftan yönetim planında ve mimari projede başka bir amaç için ayrılmış olan yerlerde bu ilave ve yeniliklerin yapılması için oybirliği gerekir.

Bu inancı taşımaktayım.

Ve tekrar ediyorum, kanunda yetersayı ile korunmuş olan tüm kararların yeter sayısının toplantıda bulunması gerekir. Bu sebeple tüm karar yeter sayısı ifedelerim "toplantıya katılanların değil" , " tüm bağımsız kat malikleri araında hesaplanacak yetersayı" olarak değerlendirilmesini tüm Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap kamuoyundan rica ederim.
Forum'da Daha Önce Verilen Cevaplar İle İlgili Küçük Bir Araştırma Yapınız. Özel mesajların kamuya faydası yoktur! Arama için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap

traffic.gif


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Katmulkiyeti.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Katmulkiyeti.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler